PRAGA 1955

Mezinárodní výstava poštovních známek


Výstavní plakát - návrh A. Jonáš

Ruční příl. razítko k výstavě Praga 1955


Znak výstavy
Konala se ve dnech 10. až 25.1955 na Slovanském ostrově ve výstavní síni Mánes.
Záštitu nad výstavou převzal prezident republiky A. Zápotocký. Výstava měla podporu FIP. Svoji známkovou tvorbu předvedlo 23 poštovních správ.
Předsedou čestného výboru byl předseda FIP L. Berthelot.
Hlavní cenu výstavy získal J. Kovařík za "Rakousko 1850 - 1918".
Velkou národní cenu dostal Jan Mrňák.
V rámci výstavy  proběhla první jednání o uspořádání první světové výstavy pošt. známek (Praga 1962).


Výstavní medaile

Místo konání: Slovanský ostrov- výstavní síň Mánes
Předseda VV: František Smolík
Tajemník VV: Karel Basika
Předseda jury: Lucien Berthelot (předseda FIP)
Exponáty: 320 (cca 30% zahraničních)
Počet zemí: 16
Výstavní aršík (o pěti známkách), příl. dopisnice (1), ruční příležitostná razítka (3), strojové příl. razítko (2pošty), R-nál. příležitostná
dostavníková pošta
Návštěvnost: 102 000 osob


Skutečné provedení výstavy


Návrh provedení výstavních rámů a vitrín