PRAGA 1938

Mezinárodní výstava poštovních známek

Výstavní pohlednice Praga 1938
Výstavní pohlednice

Konala se ve dnech 26.6. až 4.7.1938 v Národním domě na Vinohradech, Hasičském domě a Domě zemědělské osvěty.
Patronát nad výstavou převzal prezident ČSR Dr. E. Beneš.Výstava se konala i pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace (FIP).
Mezinárodní výstavní jury měla 35 členů a byli v ní například Ing. Rudolf Gilbert, Vladimír Paprštein, Adolf Passer, Ing. Edwin Müller, Rudolf Friedl a další.
Byla instalována řada oficiálních expozic, čestná třída a 17 tříd soutěžních.
Vystaveny byly špičkové exponáty ze světa i z domova (Mrňák, Kvasnička, Basika, Popper, Gilbert aj.).
Koncentrace světových i domácích rarit byla nebývalá.
Souběžně s výstavou proběhl i mezinárodní sjezd a burza obchodníků poštovními známkami.
Nejvyšší ocenění na výstavě získal W.S. Alfieris z Alexandrie za "Řecko 1861 - 1886"

Letecký dopis Praha - Brno odeslaný z výstavy Praga 1938

Místo konání: Národní dům na Vinohradech, Hasičský dům a Dům zemědělské osvěty
Pořadatel: Ústředí čs. filatelistů a Deutscher Philatelisten Verband in der Tschechoslovakei
Exponáty: 513 (více než 60% zahraničních a 16 exp. mládeže)
Výsledky: 12xVZ, 30xMZ, 3xVS, 88xMS, 87xB
Vyšly: Aršík, pohlednice, ruční příl. razítka (5), příl. razítko strojové (12 pošt)
Náklady: 1 359 322 (příjmy) - 1 403 792 (výdaje) = - 44 471 (ztráta)