BRNO 1923

První mezinárodní výstava poštovních známek v Republice československé.


První stránky výstavního katalogu (text je v češtině, němčině a francouzštině)

Výstava se konala  5. - 15. srpna 1923
Uspořádalo ji České sdružení filatelistů a konala se pod záštitou prezidenta republiky.
Účastnily se jí čtyři poštovní správy:  československá, polská, francouzská a italská.
Doprovodnou akcí byla aukce J. Kohlera z Berlína.
Cenu prezidenta republiky  převzal Adolf Passer z Prahy za spec. sbírku Tureckých známek 1862-1863.
K výstavě bylo používáno příležitostné razítko, vyšla barevná pohlednice a výstavní katalog.
Výstavní příležitostné razítko
  Výstavní medaile - avers    

Místo pořádání: Dům umělců (dnes Dům umění)
Pořadatel: České sdružení filatelistů v Brně
Předseda VV: Leopold Jungmann
Tajemník VV: št. kpt. V. Weiss
Předseda jury: Van Dieten (Holandsko)
Exponáty: 153 ve 28 třídách / 221 vitrín, 101 vystavovatelů ( 45 ČSR, 56 zahraničních)
Výsledky: zlatá – 16, stříbrná – 30, bronz - 24
Návštěva: 35 000 osob
Cena vystavených exponátů byla odhadnuta na 25 mil. Kč
Náklady: po odečtení všech příjmů 9 307,- Kč
Ruční příl. razítko, pohlednice, katalog


Fotografie výstavy Brno 1923