Svazarm (1951-1990)
(Svaz pro spolupráci s armádou)
(2003)


zn. č.2500

Branně sportovní československá organizace rozvíjející, ve spolupráci s armádou, sporty přispívající k rozvoji Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva ( JSBVO). Mezi tyto sporty patřily i sporty letecké.

Po osvobození vzniklo nebo se obnovilo pět leteckých sportovních organizací, které existovaly částečně i souběžně. Obdobná situace byla i v jiných branně technických sportech. V rámci poúnorové centralizace vznikl záměr vytvořit jednotnou branně technickou sportovní organizaci po vzoru SSSR. Z toho důvodu vzniká koncem r. 1951 Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm). V r. 1952 se kolektivním členem Svazarmu stává i sport. letectví (sdružené v DOSLETu – Dobrovolném svazu lidového letectví ). Od r.1.1.1953 bylo sportovní letectví už jen jednou z odborností.

Na úseku leteckých sportů bylo provozováno:
- bezmotorové létání
- motorové létání
- parašutistická příprava
- závěsné létání

- balónové létání

Z řad členů Svazarmu odcházeli zájemci o letectví na Vysokou voj. leteckou školu do Košic (VVLŠ), odkud odcházeli jako vojenští letci. Dalším podnikem, který využil zkušenosti členů Svazarmu byl SlovAir.

Letadlový park Svazarmu odpovídal jeho zaměření:
větroně - L-13 Blaník, VT-16, VSO-10, L-13SW a další
cvičné, malé užitkové a akrobatické letouny – Z-42, Z-43, Z-142, Z-50, L-60, L-200, Zlíny řady Z-x26 a další

výsadkové letouny - An-2 a L-410.
Mimo to Svazarm vlastnil několik plynových balonů a horkovzdušné balony vlastní výroby.

K nejúspěšnějším leteckým oborům patřil především parašutismus a letecká akrobacie.
Z dalších svazarmovských odborností se letectvím zabývali ještě letečtí modeláři.
Mj. Svazarm vydával i časopisy Letectví a kosmonautika a Modelář.
Svazarmu patřilo i několik leteckých výrobních a opravárenských podniků, jako např. Aerotechnik Kunovice, Ae
ron Brno, Aquacentrum Praha (Aprom Bubovice). Od r. 1983 se leteckou výrobou zabýval i Test Žilina, závod Bratislava. Po zániku Svazarmu se podniky osamostatnily.
Svazarm zanikl v r. 1990 a ke 24. březnu 1990 došlo ke vzniku STSČ (Sdružení technických sportů a činností) do něhož se řada svazarmovských sportů přetransformovala.
Řadu let byl Svazarm i hlavním uživatelem některých letišť.