Expozice letectví a kosmonautiky VHÚ
(Letecké muzeum VHÚ)
(5/2010)


 

Zn. č. 2687

Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho také množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, uniformy, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Je umístěna na historickém letišti Praha Kbely, které vzniklo v listopadu 1918. Diskuse na téma samostatného leteckého muzea probíhaly v letech 1965/66. Tehdy se letectví věnovalo jen NTM a Technické muzeum v Brně. Obě jen na "částečný úvazek". Angažoval se také časopis L+K. Postupně uzrála myšlenka zřídit stálou leteckou expozici při Vojenském muzeu VHÚ pod vedením tehdy majora Ing. Jaroslava Janečky, který se o uvedenou problematiku již delší dobu intenzivně zajímal. Přispěním gen. Josefa Vosáhla, byli ze stavu Vojenského výzkumného ústavu VÚ 031 vyčleněni pracovníci pro leteckou skupinu Vojenského muzea a zárodku muzea byla přidělena část hangáru č. 40.

První výstavní vlaštovkou Vojenského muzea v oblasti letectví byla výstavka nových přírůstků z oboru letectví, uspořádaná ke Dni čs. letectva v r. 1967. V roce 1968 byla otevřena výstava k padesátinám čs. letectví, kterou v podstatě započala historie Expozice letectví a kosmonautiky. Přes "bratrskou" invazi se podařilo výstavu slavnostně otevřít 11.10.1968. Zaznamenala obrovský úspěch. Bylo vystaveno 62 letadel z nichž dvě třetiny již byly ve sbírkách Vojenského muzea. Uzavření expozice bylo vynuceno 15.12.1968 blížící se zimou. Od následujícího roku byla výstava otevřena již jako stálá sezónní expozice Vojenského muzea VHÚ.

V r. 1985 už vlastnilo muzeum 170 letadel, z nichž bylo 57 vystaveno ve stálé expozici. Část nevystavených exponátů bývá přístupná při dnech Vojenského muzea.

U příležitosti 70. výročí ČSR byla v r. 1988 expozice letectví a kosmonautiky přepracována do nové podoby s výstavní plochou o 150% větší. Podařilo se získat tři starší hangáry vesměs velké historické hodnoty, ale ve velice špatném stavu. S pomocí jednotlivých správ FMNO se podařilo opravit hangár č.18 z první světové války a prvorepublikový hangár č.17. V této expozici bylo vystaveno již 72 kompletních letadel. Zároveň byly zbudovány i venkovní prostory pro rozměrnější exponáty. V té době Letecké muzeum vystavovalo kromě letadel také těžkou bojovou techniku a prostředky protivzdušné obrany státu. Nová expozice byla veřejnosti představena 8.9.1988 zároveň s velkým leteckým dnem na letišti ve Kbelích.

Po odchodu J. Janečky do penze (1990), vedl letecké muzeum kosmonaut V. Remek. Návratová kabina jeho lodi Sojuz 28 je exponátem ve Kbelích. Do funkce nastoupil v nelehké době. V následujících letech rostl počet vlastních exponátů, ale do muzea byly umísťovány i exponáty pozemního vojska. Vzhledem k rušení řady útvaru se jednalo o stovky exponátů, které se jen obtížně umísťovaly. V nových podmínkách po r. 1993 nebyl pohled na expozice VHÚ příliš příznivý a vyvrcholením bylo propouštění pracovníků (muzeum mělo 12 stálých zaměstnanců) včetně náčelníka LM V. Remka. Dočasně se nové koncepce ujal opět J. Janečka. Navíc se pro pozemní techniku zřídilo samostatné muzeum v Lešanech. 

Situace se celkově zlepšila s nástupem nového ředitele VHÚ pplk. Aleše Knížka v září 2002. "Na všechna muzea VHÚ se přestalo nahlížet jako na obtížný přívěšek, ale naopak začala být chápána jako základní kámen smyslu činnosti této instituce. To se projevilo v okamžitém přílivu financí do nových projektů muzeí a hlavně ve zvýšeném důrazu na kvalitu sbírek a jejich evidenci." (citace z ofic. Historie LM).
V říjnu 2003 byla otevřena nová expozice v bývalém kinosále H-88, který byl celkově rekonstruován. Jedná se o původní hamgár přenesený do Kbel z Chebu již v r. 1919. Byl využit pro expozici letadel z  období vzniku ČR. 
V r. 2004 byl obdobným způsobem zrekonstruován historický hangár H-18. V něm expozice plynule navazuje na počátky čs.letectví a pokračuje v obdobném duchu až po rok 1938.

Letecké muzeum nejsou ale jen letadla, V r.2003 je např. prezentováno jako významný počin získání rozsáhlého souboru předmětů z pozůstalosti po “Králi vzduchu” Františku Novákovi.

Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti (2010) má ve sbírkách  2 251 sbírkových předmětů, které se váží k letectví, kosmonautice, parašutismu a meteorologii. Mj. se jedná o 275 letadel z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno.

Kromě vystavování a údržby exponátů organizuje muzeum i komplexní renovaci nových přírůstků. V této oblasti spolupracuje s výrobními a opravárenskými podniky.

Vedoucí (náčelníci) leteckého muzea:
- od vzniku dp března 1990 plk. Jaroslav Janečka
- 1990-1994, plk.gšt. Vladimír Remek

Seznam zajímavých letadel ve sbírkách LM (z ofic. údajů LM , r.2010):

Nejvzácnější původní sbírkové předměty jsou
: Spad S.VII, Letov Šm.2.16, Avia BH-11 C, Iljušin Il-2 m3, Avia CS-199, Avie S-92 a CS-92, Jak-17, trup SARO 19 Cloud, UIl-10.

Ucelená sbírka proudových letounů I. generace jako jsou: S-92 (Me 262 A), CS-92 (Me 262 B), Jak-17, Jak-23, DH-100 Vampire, Gloster Meteor F-8, T-33 (F-80 C Shooting Star).

Téměř kompletní řada verzí letounu MiG-15, používaná čs. letectvem: MiG-15, MiG-15 bis, MiG-15 SB, MiG-15 bis SB, MiG-15 bis T, MiG-15 bis R, UTI MiG-15, UTI MiG-15 P, UTI MiG-15 zkušebna sedadel.

Velice zajímavým souborem jsou vojenské stroje a jejich cvičné varianty: CS-199, CS-92, Il-10 a UIl-10, MiG-15 a UTI MiG-15, Il-28 a UIl-28, MiG-21 a MiG-21 U, Su-7 BKL a Su-7 U, Mi-1M a Mi-1 UM.

Další zajímavé stroje:
Aero A-18 - stíhací letoun ČSR / 1923
Aero C-104 - školní a akrobatický letoun
Avia B-534 - stíhací letoun
Avia Ba-122 - akrobatický letoun
Avia S-199 (čs. verze Messerschmitt Bf 109G/K) - stíhací letoun
Avia S-92 (Messerschmitt Me 262A) - proudový stíhací letoun
De Havilland DH-82A Tiger Moth Mk. II - turistický a cvičný letoun
Gloster Meteor F. Mk.8 - stíhací letoun
Jakovlev Jak-17 (v kódu NATO Feather) - proudový stíhací letoun
Lavočkin La-7 (v kódu NATO Fin) - stíhací letoun
Let C-11 (Jakovlev Jak-11) (v kódu NATO Moose) - dvoumístný cvičný letoun pro pokr. výcvik
MiG-23 (v kódu NATO Flogger)
     MiG-23MF - stíhací letoun
     MiG-23BN - stíhací bombardér
     MiG-23UB - cvičný bojový letoun
Noorduyn Harvard Mk.IIB (North American AT-6 Texan) - cvičný letoun
Northrop F-5E Tiger II - jednomístný stíhací letoun
McDonnell Douglas F-4M Phantom FGR Mk.2 - dvoumístný víceúčelový letoun
Saunders Roe A.19 Cloud - obojživelný letoun
SPAD S-VIIC.1 - stíhací letoun
Suchoj Su-22M-4

Ve sbírkách LM jsou i desítky dalších strojů.