Jan Kubiš, Jozef Gabčík
1.7.2003Jan Kubiš     (* 1913 v Dolních Vilémovicích u Třebíče)
Příslušník čs. západného odboje za 2. sv. války, parašutista, účastník atentátu na R. Heydricha.

Pocházel z osmi dětmi. Když vychodil školu, pracoval Jan Kubiš jako kočí a potom jako cihlářský dělník. Vojenskou službu vykonával ve Znojmě, pak zůstal v armádě jako délesloužící. Po okupaci v roce 1939 přešel  tajně hranice a dostal se nejprve do Polska a pak do Francie. Výcvik prodělával v severní Africe. Po porážce Francie byl převelen do Anglie.

Koncem roku 1941 dostal mimořádně obtížný úkol — uskutečnit atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Příprava na mimořádnou akci v okupované Praze byla velmi těžká a náročná. Spolu s Jozefem Gabčíkem byl Jan Kubiš, jako skupina Anthropoid, shozen 29. prosince 1941 v protektorátu, omylem v samé blízkosti Prahy. Přesto se jim podařilo za pomocí ilegálních skupin ukrýt a pokračovat v bezprostředních přípravách na atentát. Ten uskutečnili 27. května 1942 v Praze-Holešovicích. Přesně v 10.31 vykročil Gabčík před jedoucí automobil, namířil samopal, ale ten selhal. Vzápětí  hodil Kubiš granát, jehož střepina  Heydricha poranila a za několik dní svému zranění v Praze na Bulovce podlehl.

Shodou šťastných náhod a s přispěním celé sítě spolupracovníků se oběma atentátníkúm podařilo uniknout a znovu se ukrýt. Po atentátu následovaly tvrdé represe. Okupanti zatkli tisíce lidí, dva tisíce z nich popravili, často s celou rodinou. Vypálili a vyvraždili obec Lidice, muže na místě postříleli, ženy poslali do koncentračního tábora, děti až na některé výjimky otrávili plynem v okupovaném Polsku. Gestapo zatklo desítky příbuzných Jana Kubiše.

Nakonec se Němci výsadkářům dostali na stopu  a 18. června 1942 obklíčilo na 800 hitlerovských policistů, esesákú a vojáků 7 českých vlastenců parašutistů ukrytých v kryptě kostela Cyrila a Metoděje v Praze. Poté, co jim došla munice, volili všichni obklíčení dobrovolnou smrt. Tak zemřel i Jan Kubiš.

Po válce odhalili Janu Kubišovi a ostatním obětem fašismu v Dolních Vílémovicích pamětní desku . Po válce byl rotmistr Jan Kubiš povýšen in memoriam na kapitána a bylo mu uděleno nejvyšší čs. vojenské vyznamenáni - Řád bílého lva za vítězství.


Jozef Gabčík (* 8. dubna 1912 v obci Pouvsie -dnes Stránské, okres Žilina).
Příslušník čs. západného odboje za 2. sv. války, parašutista, účastník atentátu na R. Heydricha.

Pocházel z početné rodiny dělnika a malého rolníka.  Býval zámečníkem v okrese Žilina na Slovensku. Od dubna 1932 do října 1938 sloužil v československé armádě a po odvolání mobilizace v důsledku Mnichovské dohody pracoval jako skladník ve vojenské chemičce. Po okupaci utekl do Polska. Těsně před vypuknutím války byl s dalšími muži evakuován do Francie. Po porážce Francie v červnu roku 1940 vstoupil do československého vojska v Anglii, kde absolvoval kurs výsadkářů-zpravodajců a dosáhl hodnosti rotmistra.
Spolu s Janem Kubišem byl Jozef Gabčík jako člen skupiny Anthropoid, vysazen 29. prosince 1941 v protektorátu, aby uskutečnily atentát na zastupujícího říšského protektoraR. Heydricha.

Spolu s J. Kubišem, A. Opálkou, J. Valčíkem a dalšími zemřel 18. června 1942.

Jozef Gabčík byl za svůj čin po osvobození povýšen in memoriam do hodnosti kapitána a slovenská obec Beš byla přejmenována v roce 1948 na Gabčíkovo.


Výcvik československých vojáků parašutistů na Západě (kterým prošli Kubiš i Gabčík)  byl zahájen koncem roku 1940 a odehrával se ve Skotsku. Jednotlivé výcvikové kursy zcela záměrně přiváděly adepty na pokraj fyzických a psychických sil, aby v terénu pracovali pouze jednotlivci s potřebnými schopnostmi. Kubiš a Gabčík bali také vybráni, protože splňovali všechny požadavky rozvědky. 16. srpna 1941 byli odveleni na speciální výcvik ve Wilmslow a na odborný polovojenský výcvik nedaleko Mallaigu. Vvýcvik úspěšně dokončili s pochvalným doporučením instruktorů.

Podle původního plánu měli atentát provést Gabčík a Svoboda.Operaci ale nebylo možno provést 10. října, jak Edvard Beneš očekával. Příprava atentátu vyžadovala další výcvik. Bohužel Svoboda při seskoku špatným doskokem utrpěl těžký otřes mozku. Po poradě s Gabčíkem ho nahradil Jan Kubiš. Gabčík s Kubišem byli staří přátelé a splňovali tak základní předpoklad pro ilegální činnost.

V té době již bylo definitivně rozhodnuto, že cílem atentátu bude říšský protektor Reinhard Heydrich. Správa pro zvláštní operace SOE atentát uvítala, protože by tím získala pádný argument pro svoji další existenci. Zavraždění muže, který byl zodpovědný za rozpoutání německého teroru na území okupované Evropy, mělo povzbudit ostatní odbojová hnutí. Vražda Heydricha zároveň měla narušit činnost německého Hlavního bezpečnostního úřadu RSHA, v jehož čele Heydrich stál.

Experti ze SOE navrhovali, že nejlepším způsobem, jak zabít Heydricha, bude zaútočit na jeho služební automobil při cestě Heydricha z domova do úřadu. Útok měl být proveden v zatáčce, kde vozidlo musí zpomalit. První útočník měl být vyzbrojen samopalem Sten, který se snadno skládal ze tří dílů a střílel rychlostí až 550 ran za minutu. Druhý útočník měl mít v záloze bomby. Jednalo se o nestandardní nálože, které vzhledem připomínaly páskou omotanou láhev. V polovině října Gabčík a Kubiš absolvovali řadu pokusných útoků. Gabčík používal samopalu a Kubiš bomby.

Před vánocemi roku 1941 byly připraveny již tři výsadky: Silver A, Anthropoid a Silver B. Silver B byl výsadek spojařů s úkolem vytvořit zpravodajskou síť v oblasti Svratka a organizovat letecké dodávky materiálu pro domácí odboj. Protože probíhalo letecké bombardování Německa, nebylo možno uvolnit jediný z letounů Handley Page Halifax. Teprve 28. prosince 1941 kapitán válečného letectva Ron Hockey ze 138. letky měl k dispozici nový letoun Halifax, který byl přizpůsoben pro letecké výsadky. Přes nepříliš příznivé počasí se rozhodl okamžitě provést výsadek všech tří českých skupin. Skupiny Anthropoid ( Gabčík, Kubiš), Silver A a Silver B nastoupily na palubu na letiště v Tangmere.

Letadlo krátce po soumraku nabralo kurs na Francii a pak na Německo. Bylo plně vytíženo plnými nádržemi a šestnácti muži. Nad Darmstadtem v Německu letoun krátce pronásledovaly dvě německé stíhačky, které ho ale ztratily ve tmě. Pro let nastalo velmi nepříznivé počasí. Skupina Anthropoid seskočila podle palubního deníku 29. prosince 1941 ve 2 hodiny 24 minut v blízkosti Plzně.

Přestože skutečné místo výsadku se neshodovalo s plánem (skupiny byly vysazeny nedaleko Prahy) přistání se podařilo a začala pozemní část celé akce.