Guernica, interbrigády
 9/2012


Guernica

Guernica je severošpanělské město, které vešlo do dějin prostřednictvím těžkého náletu, kterému bylo vystaveno v období občanské války ve Španělsku. Nálet se uskutečnil od 13,30 hod 26.dubna.1937 a trval cca dvě hodiny. Uskutečnily ho bombardéry německé Legie Condor, která bojovala po boku frankistických jednotek. V jejich řadách bojovali Němci, Italové a frankističtí Španělé. Velel jí plukovník Wolfram von Richthofen. Ve španělské občanské válce německému letectvu posloužila pro ověření taktiky boje, letadel a výcvik posádek.
Při náletu zahynulo několik set obyvatel a město bylo z větší části zničeno.
Picassův obraz "Guernica 1937" vznikl jako přímá reakce na barbarský čin, který ukázal ničivou sílu nejmladší vojenské zbraně, letectva, a stal se předzvěstí ještě ničivějších náletů za druhé sv. války.
 
Mezinárodní brigády ve Španělsku

Občanská válka ve Španělsku vypukla 17.7.1936. Jde o válku která na velmi dlouhou dobu poznamenala španělskou společnost. Vypukla v momentě, kdy proti demokraticky zvolené republikánské vládě vojensky vystoupila armáda pod vedením generála Francisca Franca. 

Ve válce se z nepřehledného spektra španělské společnosti vyprofilovaly válčící strany:
1 - převážně levicoví republikáni bojující na straně oficiální vlády druhé španělské republiky 
2 - pravicoví povstalci (fašisti, španělští nacionalisté, křesťanští demokraté a roajalisté), kteří byli později nazýváni frankisté podle generála Franka

Válka skončila vítězstvím lépe organizovaných frankistů, kteří pak několik desetiletí ovládali Španělsko. Velká část válečných obětí (několik set tisíc) byla výsledkem hromadných poprav prováděných oběma stranami. 

Na obou stranách se angažovaly jiné státy. Na straně frankistů to byly Německo a Itálie, na straně republikánů  SSSR a Mexiko. Mimo to na straně republikánů působily i dobrovolnické jednotky z dalších států - interbrigády.

Z Československa přijelo cca 2200 dobrovolníků. Mezi nimi bylo i několik letců:

Jan Ferák, Z. Talaš (+  ve Španělsku zahynul), R. Balfík, K. Gubula, K. Kříž (+), K. Král (+), K. Vejvoda, R. John a J. Souček.

Naši letci létali ve Španělsku na sovětských SB-2 a I-16; na francouzských Dewoitine D-510 aj.

Kromě letců se války ve Španělsku účastnila i letadla čs. původu. Obrany Madridu se účastnilo 16 strojů Aero Ab-101. Dále bylo do Španělska různými cestami dodáno 23 strojů Letov Š-231, tři Letovy Š-331 a tři dopravní Avie Av-51. Dvacet dva Letovů Š-231 ovšem padlo při dopravě lodí do rukou frankistů. 

Po porážce republiky interbrigadisté přešli do Francie, kde byli internováni. Po vypuknutí druhé světové války část z nich vstoupila do nově se tvořících čs. jednotek.

 A2763
A2496