Expo 86 Vancouver
11.6.2003Zn.č. 2732

Expo 86
Konalo se od 2.5, do 13.10.1986 v kanadském Vancouveru. Mottem výstavy bylo “Svět v pohybu – svět v kontaktu”. Výstava byla věnována všem druhům dopravy a komunikaci mezi lidmi. Vzhledem k tomuto zaměření byla značná pozornost věnována i letecké dopravě, která měla svůj vlastní sektor.
Československo mělo na výstavě bohaté zastoupení. Jednak zde byl národní pavilon a jednak bylo Československo pověřeno vybudováním oficiálního pavilonu zachycujícího historii a budoucnost dopravy.
Z leteckých exponátů zde byly vystaveny letecké motory Walter “Minor”, Zlin “Persy”, ZOD-260 a motor ing. Kreese (1898). Návštěvníci byly seznamování s dílem ing. Kašpara. Mimo to byl promítán záznam sestavy mistra světa v letecké akrobacii ing. Petra Jirmuse na Zlínu Z-50LS. Řada československých
letadel byla vystavena v modelech.
Mimo to byla vystavena řada létacích aparátů z říše fantazie.