Balonová pošta
28.6.2003Balonovu poštou rozumíme přepravu poštovních zásilek pomocí horkovzdušných nebo plynových balonů.
První pokusy s balonovou poštou jsou známy z USA, kde byl 17.8.1859 vypuštěn ve městě Lafayette balon Jupiter. Teprve v r. 1957 byl objeven jeden z přepravených dopisů a k této události vyšla v r. 1959 poštovní známka. 
Masovou balonovou poštu datují prameny do let 1870/1871. V době francouzsko-pruské války bylo z obležené Paříže vypuštěno celkem 67 balonů a z tohoto počtu jich 56 oficiálně neslo poštovní zásilky. V době od 28.9.1970 do 28.1.1971 bylo přepraveno na 2 500 000 kusů zásilek. Jen sedm balonů z celkového počtu nedoletělo (dva spadly do moře a pět padlo do rukou Prusů) 
To byly pionýrské doby balonové pošty. Klasické období trvalo cca do první světové války. Pak už se mluví o moderní balonové poště. 
U nás je mnohem populárnější balonová pošta z obleženého Přemyšlu v r. 1915.

Každoročně se uskutečňuje řada příležitostných balonových letů u nás i v zahraničí. Poštovní zásilky jsou přepravovány u příležitosti filatelistických výstav, sportovních akcí apod.
V meziválečném období u nás mnoho balonové pošty nebylo. Ani po válce nebyla vhodná konstelace hvězd. Vše začalo výstavou Praga 68, která podle pamětníka nastartovala poválečné balonové létání u nás právě při příležitosti přepravy balonové pošty. Ukázky balonových letů z posledních let je možno najít v sekci Aerofilatelie a letecké náměty.
Z velkých filatelistických výstav se balonová pošta uskutečnila (mimo již zmíněnou Pragu 68) na všech následujících výstavách Praga.