Vysoká škola dopravy a spojů
5/2010


Fakulta dopravní byla zřízena od září 1952 původně jako součást ČVUT.  
Jako samostatná Vysoká škola železniční  zahájila činnost od školního roku 1953/54 v Praze-Karlíně se čtyřmi fakultami: stavební; strojní; elektrotechnická; dopravní. Na základě vládního nařízení č. 120/1960 Sb. bylo od školního roku 1960/61 přemístěno sídlo školy z Prahy do Žiliny.

Od 1.9.1962 byla škola přejmenována na Vysokou školu dopravní v Žilině. Dopravní fakulta a Stavební fakulta se sloučily do jedné pod názvem Fakulta provozu a ekonomiky dopravy (FPED) Vysoké školy dopravní. 
V souvislosti s podpisem dohody o spolupráci mezi Federálním ministerstvem spojů a Vysokou školou dopravní v Žiline byla v roce 1976 fakulta PED přejmenovaná na Fakultu provozu a ekonomiky dopravy a spojů (FPEDAS). Příslušně se také rozšířily studijní obory.
Zákonem č. 121/1979 Sb. byla Vysoká škola dopravní přejmenována na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině s účinností od 1.1.1980. 
Zákonem č. 324/1996 Sb. byl název vysoké školy změněn na Žilinskou univerzitu v Žilině. Studijní záběr univerzity se v následujících letech značně rozšířil 

V souladu s hlavními záměry univerzity sa fakulta věnuje zejména  výchově budoucích generací expertů pro práci v resortu Dopravy a spojů, tedy pro železniční dopravu, silniční dopravu, městskou dopravu a leteckou dopravu.
Od roku 2000 fakulta rozvíjí ve vzdělávání a výzkumu i orientaci na problematiku ekonomiky a řízení podniku, ve všeobecné ekonomice i v zaměření na ekonomiku dopravy. 

Katedra letecké dopravy (KLD) umožňovala studentům letecký výcvik od roku 1962, kdy vznikl obor Provoz a  ekonomika letecké dopravy. V začátcích byl praktický výcvik v rozsahu sportovní pilot poskytován prostřednictvým Svazarmu. 
V roce 1975 Ministerstvo školství schválilo studijní obor Pilot - inženýr a Vysoká škola dopravy a spojů se stala samostatným leteckým provozovatelem. Výcvik obchodních pilotů zajišťovala na letišti Žilina.
Zpočátku bylo možné získat kvalifikaci obchodního pilota  v rámci 5ti-letého inženýrského studia.
Vzhledem k finančním nárokům byl tento výcvik od r.
1992 vyjmut ze základního studia a je poskytová v rámci celoživotního vzdělávání.
V r. 2002 byl schválen akreditovaný obor Profesionální pilot. V r. 2009 plnil požadavky předpisu JAR - FCL 1.
V r. 2003 vzniklo oddělením leteckého výcviku od Katedry letecké dopravy  samostatné Letecké výcvikové a vzdělávací centrum Žilinské univerzity, které převzalo úkoly praktického výcviku létajícího personálu v civilním letectví. Společně s Katedrou letecké dopravy zajišťují komplexní výchovu létajícího personálu v civilním letectví.

Základní oblasti výzkumu a konzultační činnosti KLD zahrnují (r. 2010):
  • Kapacita letišť a provozní odhad
  • Bezpečnost civilní letecké dopravy
  • Meteorologie a nebezpečné povětrnostní jevy
  • Provoz a ekonomika leteckých společností
  • Lidský faktor
  • Bezpečnost všeobecného letectví
  • Řízení letového provozu

U nás i na Slovensku pracují stovky absolventů, pilotů i manažerů.
Škola provozovala a provozuje i  řadu cvičných letadel. 
Park v r. 2010:
5x   Z-42, 9x  Z-142,  3x  Z-43,  2x L-200 Morava,  Simulátor FNPT II MCC
1x PA-34 Seneca V, 1x Cessna  C-172R

celinová obálka