Světová poštovní unie – UPU
(UPU - Universal Postal Union)

10/2010Vznik jednotné celosvětové poštovní organizace nebyl  jednoduchý.
První vlaštovkou byla smlouva mezi Francií a Velkou Británií z roku 1670. Dalším krokem byla smlouva mezi Francií a pěti státy německé oblasti z 24.12.1801.
Potřeba mezinárodního systému vzrůstala a postupně byly uzavírány další mezistátní smlouvy.
Otcem myšlenky globální mezinárodní úmluvy byl zástupce generálního ředitele pošt Spojených států amerických J.A. Kasson.
R. 1862 byl jeho návrh předložen prezidentu A. Lincolnovi. V následujícím roce se konala konference v Paříži. Jejím výsledkem byla předběžná úmluva o vytvoření jednotné celosvětové organizace, ale konkrétní výsledek byl nulový. Z popudu Dr. Heinricha Stephana, pruského ředitele pošt, svolala švýcarská vláda v r. 1874 druhé kolo jednání a to bylo zakončeno 9. října založením Světové poštovní unie a jednání se stalo prvním Světovým poštovním kongresem.
(V letech 1874 - 1878 se používal název Všeobecná poštovní unie - Union génerale des postes.)

Sídlo UPU je v Bernu. Od roku 1948 je UPU přidruženou organizací OSN.

Cílem UPU je dnes, stejně jako v době jejího založení, zabezpečení organizace a zdokonalování jednotlivých poštovních služeb a podpora mezinárodní spolupráce v oblasti poštovnictví.

ČSR členem UPU od r. 1920.

Jednou z problematik kterými se UPU zabývá je letecká doprava poštovních zásilek. V dnešní době je z hlediska poštovního provozu tato otázka důležitá, ale technicky je vyřešená. Naproti tomu v počátcích dopravního letectví byla letecká poštovní doprava hnacím motorem leteckého vývoje spolehlivých a ekonomických letadel i pionýrských dálkových přeletů.
Mj. se v Praze v r. 1934 konala konference UPU o letecké přepravě.


Část aršíku A2653