Tomáš Garrigue Masaryk
*17.3.1850, Hodonín,  + 14.9.1937, Lány
10/2010
Jen velmi stručně:

Filozof, český politik, jeden z organizátorů boje za čs. samostatnost. Budovatel čs. legií.
První československý president (od r. 1918 do r. 1935)

I když se Masaryk o letectví zajímal, angažoval se v něm nemnoho.
Byl protektorem "Mezinárodní letecké výstavy" v Průmyslovém paláci v r. 1920., první v Československé republice. Ze svého fondu obdaroval společnost "Avia" 100 000,- Kč na podporu jejího dalšího vývoje.

Převzal záštitu nad Masarykovou leteckou ligou (MLL) a mimo to i nad leteckým závodem "O cenu presidenta republiky".

MLL byla organizací propagující letectví v nejširších vrstvách obyvatelstva. Členové se věnovali modelářství, stavbě kluzáků i motorovému létání. Základem byly lokální organizace. Vzhledem ke podpoře, které se MLL těšila měla ve svém parku širokou škálu letadel včetně dopravních strojů vyřazených od ČSA nebo letadel vyřazených armádou.
Měla dvě etapy.  1923-1926 Masarykův letecký fond, 1926 - 1939 MLL.
Ve 30. letech se zapojila , spolu s Aeroklubem RČS, do akce "1000 nových pilotů", organizované za účelem zvýšení bojeschopnosti našeho letectva v době ohrožení.

Jméno T.G. Masaryka nesl také letecký pluk č. 1 s velitelstvím v Hradci Královém.