Slovenské národní povstání
(28.6.2003)

Protifašistické povstání na Slovensku.
Začalo 29. 8. 1944. Původním záměrem bylo spojit povstalecké jednotky se slovenskými divizemi dosud spolupracujícími s německými vojsky a otevřít sovětské armádě  průchody přes Karpaty ze západu. Tento cíl se splnit nepodařilo. SNP se zúčastn
ily jen povstalecké jednotky podporované místním obyvatelstvem a letecky ze zahraničí. Po řadu měsíců ale na sebe vázali povstalci německé jednotky, které tak nemohly být nasazeny jinde.

Letectvo sehrálo v SNP významnou roli.
Bylo to tím, že povstalecké území nebylo dosažitelné jinak než vzduchem a také tím, že povstalcům chyběly těžké zbraně.

Již v období příprav
letěl z letiště Mokraď do SSSR stroj FW-58 Weihe (4. 8. 1944 – cestující K. Šmidke).

V průběhu povstání
přistávaly na letišti Tri Duby letadla s pomocí. Dně 17. 9. 1944 to byly např. americké Boeingy B-17 v doprovodu stíhacích Mustangů P-51. Vojenská mise angličanů přiletěla 18. 9. na stroji De Havilland DH-89. Hlavní objem letecké pomoci přicházel ze SSSR. Byl zřízen vzdušný most na letiště Tri Duby.
Začal fungovat od 5. 9. a v průběhu října bylo převážně letadly Lisunov Li-2 dopraveno na 800 tun materiálu v průběhu 1289 letů. Při zpátečních letech byli především odsunováni ranění.

Vlastní povstalecké letectvo
mělo zpočátku smůlu. Vinou špatné organizace přelétly 31. 8. 1944 do SSSR tři bojové letky slovenského letectva, které pak chyběly. První leteckou povstaleckou jednotkou se stala tzv. Kombinovaná letka vytvořená na letišti Tri Duby. Měla 95 mužů, z toho 29 pilotů. K dispozici bylo 57 letounů, z toho 13 bojových, ale jen devět letuschopných. K bojovým akcím byly použity tři letouny Letov Š-328, dvě Avie B-534, jedna Avie Bk-534, dva Messerschmidty Me-109G a jeden Focke Wulf Fw-189. Ostatní (cvičné) stroje sloužily pro kurýrní účely.
První bojový let uskutečnil šrtm. F. Cyprich na Me-109. Tentýž pilot sestřelil 2.9. na Avii B-534 nad Radvaní maďarský Junkers Ju-52. Celkem Kombinovaná letka sestřelila 6 letadel (ještě typy Ju-88 a Fw-189) a poškodila tři Junkersy Ju-87 na popradském letišti. Jednoho ze sestřelů bylo dosaženo na zastaralém dvouplošném bombardéru Š-328. Hlavním úkolem letky byly však akce proti německým pozemním jednotkám. I zde provedli její piloti řadu úspěšných akcí. Činnost letky řídilo velitelství povstaleckého letectva v Banské Bystrici.

Na pomoc SNP přiletěl 17. 9. také 1. čs. samostatný letecký pluk v SSSR
pod vedením škpt. F. Fajtla (tento den byl později vyhlášen Dnem čs. vojenského letectva). |Celkem se jednalo o 21 strojů Lavočkin La-5FN, které působili z letiště Zolná u Zvolena. Už 18. 9. byl proveden úspěšný přepad piešťanského letiště, kde bylo zničeno deset letadel a dalších deset poškozeno. Také pro stíhací pluk byly hlavním cílem útočící německá pozemní vojska. Ve druhé polovině října se pluk přemístil na letiště Tri Duby a 25.10. se
vzhledem ke špatné vojenské situaci na zemi vrátil do SSSR (vrátilo se 11 La-5FN).
Pluk provedl celkem 500 bojových vzletů, svedl 18 vzdušných soubojů, sestřelil devět letadel (Ju-88, Mw-109, Fieseler Fi-156, Fw-189). Na zemi zničil a poškodil 20 letadel. Padli čtyři jeho piloti (F. Vaculík, B. Mráz, T. Motyčka a v pozemních bojích R. Borovec).

Mimo jiné bojovaly v SNP i tři pěší roty postavené z příslušníků slovenského letectva.

 

Zn.č.2661 Zn.č. 2902