Světová výstava pošt. známek Praga 1988
8/2010

Konala se ve dnech 26.8. až 4.9.1988 v Parku kultury a na dalších místech. 
Patronát nad výstavou převzal prezident republiky G. Husák a výstava se konala pod patronátem FIP. 
Mezinárodní jury měla 53 členů a 13 pozorovatelů.
Velká čestná cena - A. Fillinger z Francie za exponát "Francouzské armády v době od Ludvíka XIV. do Karla X." 
Velká mezinárodní cena - Z. Mikulski ze Švýcarska za "Rusko, SSSR 1918 - 1938" a "Polsko 1858 -1870". 
Velká národní cena F.W. Hefer ze SRN za "Československo 1918 - 1939" 

Den před zahájením výstavy bylo slavnostně otevřeno Poštovní muzeum ve Vávrově domě. V rámci výstavy se konal 57. kongres FIP a také kongres Mezinárodního sdružení dopravních a poštovních muzeí.

Místo konání:
Průmyslový palác, Bruselský pavilon, Zimní stadion, palác U Hybernů, Poštovní muzeum, Jízdárna
pražského hradu
Tajemník OV: Ing. Břetislav Janík
Předseda jury: Ing. Ladislav Dvořáček
Exponáty: 928 soutěžních, 177 exp. literatury, 47 nesoutěžních
Výsledky: VZ-32, Z-81, VPZ-120, PZ-143, VS-160, S-150, PS-123, B-81, PÚ-10, N-4
Návštěvnost: 200 000 osob
 

Balonové lety a jiné materiály k letectví:

- 9.5.1988 se uskutečnil balonový let s přepravou pošty. Balon letěl na trase Praha - Rakovník. Letěl plynový balon OK-8003 (Čedok).

- 31.5.1988 se konal pozdravný let ČSA Praha - Helsinky (výstavě - Finlandia 88). 

- 27.8. 1988 balonový let Tábor - Červená Řečice, Praga 88 - balonová pošta Tábor. (1.6.1988) ( celinová dopisnice CDV 212)
Jednalo se o 7. ročník soutěže O pohár Hůlky a Wandase

- 29.8.1988 Příležitostný let k výstavě Praga 88 - příl. let Praha-Tri Duby, (1.6. 1988) ( celinová dopisnice CDV 213)

- Praga 88 - Kongres sdružení dopravních a poštovních muzeí, (26.8.1988), (celinová dopisnice CDV 223/6)

 A další dopisnice:
CDV214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223/1-5 (223/6 vedle)