FAI - Mezinárodní letecká federace
(11.4.2010)FAI (Féderation Aeronautique Internationale - Mezinárodní letecká federace)
Založena 14.10.1905 (na mezinárodní aeronautické konferenci v Paříži) na podnět aeroklubů Belgie, Francie a Svazu německých aeronautů.

Cíle FAI byly stanoveny takto:
1- Spravedlivě hodnotit výkony v oblasti letectví a kosmonautiky, které byly dosaženy piloty různých národností
2- Potvrzovat světové absolutní rekordy a mezinárodní rekordy v různých kategoriích v oblasti letectví a kosmonautiky
3- Rozvíjet mezinárodní leteckou turistiku
4- Organizovat podle sportovních pravidel světové soutěže ve všech druzích leteckých sportů
5- Zastupovat FAI v mezinárodních organizacích IATA a ICAO a hájit zde zájmy sportovního i výzkumného letectví a usilovat o rovnoprávné využití vzdušného prostoru všemi účastníky létání
6- Odměňovat významné letce, kosmonauty a organizátory letectví za jejich výkony a zásluhy v oblasti letectví a kosmonautiky
Odborné komise FAI (2004): Sportovní komise 2010:
sportovní totéž - FAI Air Sport General Commission
všeobecného letectví totéž - FAI General Aviation Commission
modelářská totéž - FAI Aeromodelling Commission
plachtařská totéž - FAI Gliding Commission
akrobatická totéž - FAI Aerobatic Commission
parašutistická totéž - FAI Parachuting Commission
vrtulníková totéž - FAI Rotorcraft Commission
astronautická totéž - FAI Astronautic Records Commission
balonová totéž - FAI Ballooning Commission
komise závěsného létání totéž - FAI Hang Gliding & Paragliding Commission
FAI Microlight Commission - motorové závěsné létání
Technické komise:
komise pro amatérskou stavbu letadel totéž - FAI Amateur-Built Aircraft Commission
výchovně propagační totéž - FAI Aviation and Space Education Commission
lékařská
finanční
FAI Commission on Airspace and Navigation Systems - letecké navigační systémy

Členy FAI jsou národní aerokluby a sídlem je Paříž.
Nejvyšším orgánem je Generální konference, výkonným orgánem je rada FAI o 25 členech.

Vyznamenání FAI (2004):
-Medaile de la Vavlux (3 x ročně - rychlostní, výškový a dálkový rekord)
-Lilienthalova medaile (plachtaři - nejhodnotnější výkon roku)
-Diplom Paula Tissandiera (za zásluhy o rozvoj a popularizaci letectví)
-Montgolfierův diplom (za výkony nebo zásluhy v balonovém sportu)
-Zlatá medaile FAI - nejvyšší vyznamenání FAI pro významné osobnosti v letectví nebo mimořádné výkony.


V r. 1986 byla v ČSSR tato vyznamenání FAI:
Zlatá medaile všeobecného letectví (nejvyšší) - Ing. Jan Mikula (1983)
Diplom Leonarda Da Vinci - Vasil Kučeravý (1973)
Čestný diplom FAI - kolektiv konstruktérů Moravanu Otrokovice (za Z-226), (1965)
Čestný diplom FAI - časopis Letectví a kosmonautika (1966)
Čestný diplom FAI - Ústav leteckého zdravotnictví (1968)
Diplom Paula Tissandiera obdrželo v letech 1954 až 1986 přes 60 čs. občanů