LETECKÉ MOTIVY ČSR a PROTEKTORÁTU 
známky a celiny 1918 - 1945

 
10/2010

ZPĚT

1919
- Legionářské, 1. výr. vzniku ČSR, (27.10.1919)
   (Pof. č. 27-32)
Čs. legionáři a letectví
1920
 - T.G. Masaryk 
  (Pof. č.140 - 141, a 172) 
T.G. Masaryk
- I. letecká emise, provizorium, (11.8.1920)
   (Pof. č. L1-L3)Letadlo, let. vrtule, zahájení pravidelné let. dopravy
   pošty na linkách Praha-Paříž, Praha - Londýn,
  Praha - Varšava. 
Čs. letecká pošta

1922
- II. letecká emise, provizorium, (15.6.1922)
   Letadlo, let. vrtule, rozšíření letecké dopravy pošty
   (Pof. č. L4-L6)
Letecká vrtule
Stylizované letadlo
 1923,1925,1926, 1928
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.176 - 208, 241)
- CELINY T.G.Masaryk - v letech 1925-37 je na většině
  čs. celinových dopisnic známka s portrétem 
  T.G.Masaryka - nadále tyto známky neuvádím
T.G. Masaryk
 1930
- III. letecká emise, (16.12.1930)
   (Pof. č. L7,8 ) Tupolev ANT-9
   (Pof. č.  L9,10,11,12 ) Šmolík Š-19
   (Pof. č. L13,14 ) Tupolev ANT-9
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.258-264)
T.G. Masaryk
1931  
- Let inž. Jana Kašpara prvním čs. letadlem,  Pardubice 1910
 
(30.5.1931), (celin. dopisnice CDV45/3)
Jan Kašpar
Bleriot XI
1934  
Česká družina a Rota Nazdar, (18.8.1934)
 (Pof. 276,278) - Česká družina 
 (Pof. 277) - Rota "Nazdar" 
 (Pof. 279) - Legionáři 
Čs. legionáři a letectví
1935
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.285-288)
T.G. Masaryk
- M.R. Štefánik (20.10.1935)
   (Pof. č.302)
M. R. Štefánik
1936,1937
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.303,324,325)
T.G. Masaryk
- Obr. dopisnice ze života prezidenta Masaryka
 
( celinová dopisnice CDV60/1-20 - T.G.Masaryk
  (60/13)  - letiště Kbely
T.G. Masaryk  
Letiště Kbely
- Bradlo 
  (Pof. č.330)
Bradlo
1938
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.333-A335)
T.G. Masaryk
- M.R. Štefánik (21.11.1938)
  ( Pof.č.346)
M. R. Štefánik
1939 - období Protektorátu
- M.R. Štefánik (30.3.1939)
   (Pof. č.0351)
M. R. Štefánik
- T.G. Masaryk 
  (Pof. č.352)
T.G. Masaryk
- Letecké (22.4.1939)
   (Pof. č.  LT15 )
Tupolev ANT-9
1943 - období Protektorátu
- 1. výročí úmrtí R. Heydricha (28.5.1943)
   (Pof. č. 111)
R. Heydrich