Úvodem

ZÁŠTITU NAD VÝSTAVOU PŘEVZAL PRIMÁTOR MĚSTA BRNA
PAN PETR DUCHOŇ
VÝSTAVA SE KONÁ S PODPOROU FEPA


Filatelistické dění má v Brně dlouholetou tradici. Původně se však jednalo pouze o dění německé. O stolní společnosti PHILATELISTICA je v dobovém tisku zmínka již v roce 1874. V roce 1893 je v archívních záznamech brněnského policejního ředitelství doložen spolek sběratelů poštovních známek pod názvem DEUTCHES POSTVERZEICHEN - SAMMLER VEREIN. Po něm následovala i řada dalších. Čeští sběratelé založili v Brně svůj spolek až 7. 10. 1919. Tehdy vzniká "České sdružení filatelistů", které pod několika názvy vydrželo až do dneška. Významným činem Sdružení byla "PRVNÍ MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKÉ" uspořádaná již v roce 1923. (F. Žampach - O počátcích brněnské filatelie.)
Velké výstavy se v Brně pořádaly zejména v poválečném období. Začalo to výstavou BRNO 1946 a zatím poslední bylo BRNO 1984.K těm nejpovedenějším patří zejména BRNO 74, na které mnozí rádi vzpomínají i po více než 24 letech.

Záměr uspořádat výstavu BRNO 2000 byl schválen vedením SČF v červnu 1998. Uspořádáním výstavy byly pověřeny brněnské kluby filatelistů a garantem je Klub filatelistů Alfonse Muchy. V letních měsících 1998 byl dohodnut termín výstavy a prostory. Pro zdárnou přípravu, dobrou úroveň a dobrý průběh výstavy byla důležitá skutečnost, že v září 1998 se hlavním pořadatelem stala Česká pošta, s.p., generální ředitelství Praha, odštěpný závod Jižní Morava, Brno. BRNO 2000 by se chtělo vyrovnat předcházejícím brněnským výstavám. Doufáme, že se nám to povedlo i přes mnohem náročnější podmínky.

Další informace z oblasti filatelie naleznete u České pošty a u Postfily.


Přehled významných filatelistických výstav v Brně:

I. mezinárodní výstava poštovních známek v Brně
5. - 19. srpna 1923
Pořadatel: České sdružení filatelistů v Brně
Vystaveno: 153 exponátů
Předseda výstavního výboru: Leopold Jungmann
Tajemník výstavního výboru: št.kpt. V. Weiss
Celostátní výstava poštovních známek Brno 1946
3. - 15. srpna 1946, Stadion
Pořadatel: Spolek československých filatelistů v Brně (dnešní Klub filatelistů Alfonse Muchy)
Vystaveno: 233 exponátů
Předseda výstavního výboru: dr. Josef Pouč
Tajemník výstavního výboru: Antonín Matula
Celostátní výstava poštovních známek Brno 1958
6. - 21. září 1958, Dům pánů z Kunštátu
Pořadatel: Ústředí československých filatelistů v Praze spolu s výstavním výborem složeným ze zástupců 
předních brněnských filatelistických kroužků závodních klubů ROH
Předseda výstavního výboru: prof. dr. Theodor Martinec
Tajemník výstavního výboru: František Rožnovský
Celostátní výstava poštovních známek Brno 1966
11. - 25. září 1966, Dům umění a Moravské muzeum
Pořadatel: Svaz československých filatelistů
Vystaveno: 510 exponátů
Předseda výstavního výboru: dr. Jan Kostelka 
Tajemník výstavního výboru: Vlastimil Vondrouš
Celostátní výstava poštovních známek Brno 1974
8. - 23. června 1974, Stadion a Dům umění
Pořadatel: Federální ministerstvo spojů a Federace československých filatelistů
Vystaveno: 411 exponátů
Předseda organizačního výboru: ing. Jan Karásek
Tajemník organizačního výboru: dr. Jan Kostelka
Celostátní filatelistická výstava Brno 1984
3. - 17. listopadu 1984, Muzeum dělnického hnutí
Pořadatel: Svaz československých filatelistů
Vystaveno: 260 exponátů
Předseda organizačního výboru: Jan Michalec
Tajemník organizačního výboru: Jaromír Hvižď