Test


FILATELISTICKÁ SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ - BRNO 2000


VÝSLEDKY:
III. KOLO - SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZASLALI NÁSLEDUJÍCI ÚČASTNÍCI:

Jiří Dvořák, Znojmo

Michal Musil, Jihlava
Petra Langová, Brno
Martina Langová, Brno
S jednou chybou:
Petr Adámek, Hlinsko v Čechách
Jan Bengl, Chomutov
Omlouváme se za zdržení, které vzniklo v důsledku vlastní výstavy.
Ceny budou rozeslány do konce března.II. KOLO - SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZASLALI NÁSLEDUJÍCI ÚČASTNÍCI:

Zdeněk Málek, Hlinsko v Čechách (cena zaslána 12/99)
Jiří Dvořák, Znojmo (cena zaslána 12/99)
Petr Adámek (cena zaslána 12/99)

I. KOLO
- SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZASLAL JEDEN ÚČASTNÍK:

Oscar G. Ledesma Pineiro - Argentina (cena zaslána 17/9/99)POUZE PRO INFORMACI - STARÉ OTÁZKY:

I. kolo: 1.6.1999 - 31.8.1999

Otázka č.

Zadání

Odpovědi

1-1 Světová poštovní unie byla založena v roce 1874 v

a - Praze
b - Bernu
c - Paříži
d - New Yorku
1-2 První československá známka (Hradčany ) byla vytištěna knihtiskem.
Kdo jej vynalezl?

a - K. Klíč
b - A. Guttenberg
c - bratři Lumiérové
d - J.A. Komenský
1-3 Hodnoty čísel na zoubkoměru udávají:
a - počet zoubků na 2cm délky
b - počet zoubků na 1cm délky
c - výšku zoubků v milimetrech
1-4 Které z následujících slov neoznačuje způsob oddělování známek?
a - zoubkování
b - stříhání
c - průsek
d - perfin
1-5 Která z následujících firem není vydavatelem filatelistických katalogů známek?
a - Zumstein
b - Yvert & Tellier
c - Hawid
d - Hewlet Packard
1-6 Na první známce světa vydané 6.5.1840 je zobrazen(a):
a - král Jiří
b - královna Alžběta I.
c - královna Viktorie
d - král Eduard

 

II. kolo: 1.9.1999 - 30.11.1999

Otázka č.

Zadání

Odpovědi

2-1 Rakousko Uhersko má v poštovním provozu jedno
světové prvenství.

a - vydalo první známku světa
b - přepravilo prvné leteckou poštu
c - vydalo první celinovou dopisnici
d - New Yorku
2-2 Vydala československá pošta někdy letecké známky?

a - ano
b - ne
2-3 AIEP je zkratka pro:
a - mezinárodní svaz filatelistických novinářů
b - mezinárodní svaz filatelistických znalců
c - mezinárodní svaz aerofilatelistických svazů
d- mezinárodní filatelistickou unii
2-4 Sir Rowland Hill byl:
a - zakladatel firmy Gibbons
b - vrchní poštmistr Thurn-Taxiské pošty
c - navrhovatel a tvůrce první známky světa
2-5 Určete následující známkové země: a - SHQIPERIA = Albánie
b - HELVETIA= Švýcarsko
c - DDR= Německá demokratická republika
d - HELLAS= Řecko
2-6 Co je to katapultová pošta?
a - zásilky, které měl u sebe pilot nucený katapultovat se z letadla
b - zprávy vystřelované ve středověku katapultem z obležených měst (předznámkové).
c - zásilky přepravené letadlem vypuštěným z katapultu plující lodi.


III. kolo: 1.12.1999 - 4.3.2000

Otázka č.

Zadání

Odpovědi

3-1 Ve kterých státech jsou vydávány tyto katalogy
známek
a - Michel - SRN
b - Zumstein - Švýcarsko
c - Yvert & Tellier - Francie
d - Gibbons - Velká Británie
3-2 FEPA je:
a - mezinárodní filatelistická federace
b - označení druhu papíru pro tisk známek
c - federace evropských filatelistických svazů
d - spolek sběratelů známek s námětem fotbalu
3-3 Alfons Mucha-tvůrce 1.československé známky byl i ve světě známým představitelem jednoho uměleckého stylu. Jednalo se o:
a - kubismus
b - secese
c - konstruktivismus
d - impresionismus
3-4 Vydala československá pošta známky s jiným tvarem než pravoúhlým? a -ano
b - ne
3-5 Cenzura je: a - kontrola obsahu poštovních zásilek
b - výrobce filatelistických potřeb
c - kontrola tisku známek
d - druh tisku
3-6 Který z uvedených států nesousedí s Českou republikou:
a - Polsko
b - Německo
c - Rusko
d - Slovensko
e - Itálie
f - Maďarsko