Výsledky, Results, Ergebnise


1)

Vystavovatelé BRNO 2000

Medal

Číslo
Number
Numer

Stát
Country
Land

Příjmení a jméno
Name
(Pseudonym)

Třída
Class
Klasse

Název exponátu
Title, Titel

A 101

CZ

ČESKÁ POŠTA s.p.

A 1

Oficiální expozice

A 102

CZ

POŠTOVNÍ MUZEUM

A 1

Oficiální expozice

A 201

TR

Franco Davit

A 2

French Levant 1840 -1870.

A 202

NL

Klein J.L. Hans

A 2

Stamps of Czechoslovakia 1918-1938.

A 203

CZ

Pytlíček Ludvík

A 2

Československo 1918-39.

A 301

CZ

Bláha Petr

A 3

Polní pošta čs. legií 1914-1920.

A 302

CZ

Brendl Lumír

A 3

Z temna k národnímu probuzení a vzniku ČSR

A 303

CZ

Dražan Vladimír

A 3

Československá měnová reforma 1953

A 304

USA

Hahn Henry

A 3

Czechoslovakia - the first republik (1918-38).

A 305

USA

Chesloe Charley

A 3

Rytiny a kresby K.Seizingera a B.Heinze.

A 306

NO

Kapelrud Ingolf

A 3

NICOLAUS COPERNICUS

A 307

CZ

Karásek Jan

A 3

Československo - letecká pošta 1920-1939

A 308

A

("Miri")

A 3

Race in Space

A 309

CZ

Pittermann Pavel

A 3

Jugoslávie 1918-1921

A 310

CZ

SSČSZ - sekce ČR 

A 3

Známky a celiny ČR - možná specializace

A 311

CZ

Stupka Jiří

A 3

T.G.MASARYK 1920

A 312

SK

Šablatúra Svätopluk

A 3

POZOR FALZUM!

A 313

SK

Šablatúra Svätopluk

A 3

POZOR FALZUM!

A 314

CZ

Vaníček Vít

A 3

Poštovní historie rakouského válečného námořnictva.

A 315

CZ

Petrásek Jaroslav

A 3

Český a československý olympismus I.- III.díl


2)

Vystavovatelé BRNO 2000

Medal

Číslo
Number
Numer

Stát
Country
Land

Příjmení a jméno
Name
(Pseudonym)

Třída
Class
Klasse

Název exponátu
Title, Titel

B 101

CZ

Babák Vladimír

B 1

Československo II. (1945-1992).

80

V

B 103

USA

Fischmeister L.V.

B 1

Czechoslovakia 1918-1945.

88

LV

SP - 10

B 104

GB

Gorge Ernst

B 1

TGM 1920-1927.

80

V

B 105

GB

Gorge Ernst

B 1

Alegorie 1920-1923.

75

LS

B 106

CZ

Grozs Otto

B 1

Ukázka ze speciální sbírky ČSR 1918-1935.

90

G

B 107

S

Hedbom Gösta

B 1

Czechoslovakia SO 1920.

75

LS

B 108

USA

Chesloe Charley

B 1

Východní Slezsko 1938-45

80

V

B 109

NL

Klein J.L. Hans

B 1

The Allegoric issues of Czechoslovakia.

90

G

SP - 40

B 110

CZ

Klim Jan

B 1

Československo - emise Hradčany.

88

LV

SP - 15

B 111

CZ

Klusáček Ladislav

B 1

Československo po roce 1945.

77

LS

B 112

FIN

Korhonen Markku

B 1

Tschechoslowakei, Hradschin Ausgabe 1918-1920.

79

LS

B 113

CZ

Košťál Václav

B 1

Osvobozená republika - deskové vady, retuše.

78

LS

B 114

CZ

Liška Leopold

B 1

Československo 1918-1939

73

S

B 115

SK

Malík Peter

B 1

Československo po roku 1945

78

LS

B 116

CZ

Mann Miloslav

B 1

Československo 1918-1928.

73

S

B 117

CZ

Moliš Zdeněk

B 1

Jubilejní a dobročinné 1919, Jan Hus 1920.

85

LV

B 118

D

Müller Heinz H.

B 1

Tschechoslowakei 1918-1920.

71

S

B 119

CZ

Novobilský Radomír

B 1

Československo - 1923-1928

92

G

SP - 7

B 120

CZ

Pospíšil Bohumír

B 1

Osvobozená republika - ukázky ze specializované a studijní sbírky.

80

V

B 121

CZ

Přívozník Josef

B 1

Československo 1945-1953

85

LV

B 122

CZ

Ptáček Milan

B 1

Československá měnová reforma 1953

71

S

B 123

CZ

Rozhoň Martin

B 1

Hradčany 1918-1920.

81

V

B 125

CZ

Stupka Jiří

B 1

Holubice a OR 1920.

90

G

B 126

CZ

Škaloud Jiří

B 1

Příčkové typy u V. kresby emise Hradčany.

89

LV

SP- 39

F

B 127

CZ

Večeřa Zdeněk

B 1

Československo, od osvobození do roku 1951 .

85

LV

B 128

USA

Verner Jaroslav

B 1

CZECHOSLOVAKIA 1918-1938: Highlights of a specialized collection.

88

LV

B 129

D

Wilhelms Georg

B 1

Moderne Tschechoslowakei 1943-1983.

81

V

B 130

D

Wilhelms Georg

B 1

Tschechoslowakei, "Die Hradschin - Ausgabe".

87

LV

B 131

CZ

Franc Dušan

B 2

Perfiny z území Československa.

77

LS

B 132

SK

Píša Július

B 2

Perfíny z územia Československa.

75

LS

B 201

CZ

Bělina Miroslav

B 2

New Zealand, výplatní vydání 1898-1952.

74

S

B 202

CZ

Bystrov Alexandr

B 2

Dánsko č. 1 a 2.

91

G

SP - 41

B 204

D

Haase Siegbert

B 2

Böhmen und Mähren.

82

V

B 205

USA

Chesloe Charley

B 2

Slovensko 1938 - 1945.

80

V

B 206

CZ

Kalabza Miloslav

B 2

Polsko po roce 1918.

81

V

B 207

CZ

Killinger František

B 2

Portugal 1853-1895.

73

S

B 208

CZ

Killinger František

B 2

Portugal 1912-1945, emise CERES.

67

SB

B 209

CZ

Klika Jaromír

B 2

IRSKO (Svobodné).

80

V

B 210

CZ

Klika Jaromír

B 2

Nizozemsko.

77

LS

B 211

CZ

Liška Leopold

B 2

Rakousko 1850-1867.

73

S

B 212

CZ

Maleček Jaroslav

B 2

Německo 1945-1948.

70

S

B 213

LX

Mayer Robert

B 2

Luxembourg: Caritas et precurseurs 1906-1940.

71

S

B 214

CZ

Mikulčák Jan

B 2

Rakousko - Uhersko : emise roku 1908.

80

V

B 215

CZ

Ondruška Ladislav

B 2

Polsko 1918 - 1939.

75

LS

B 216

SK

Piszton Otto

B 2

Perfíny Maďarska.

69

SB

B 218

CZ

Radosta Petr

B 2

Velká Británie 1840 - 1896.

72

S

B 219

CZ

Sollich Pavel

B 2

Bosna a Hercegovina.

80

V

B 220

CZ

Svojitka Josef

B 2

HELVETIA 1854-1907.

77

LS

B 221

CZ

Vomela Jindřich

B 2

Montenegro 1874 -1900.

85

LV

B 222

LU

"Barthel Henri

B 2

Suisse: 1850 - 1900 Bundesmarken + Helvetia .

80

V

B 223

GB

Campbell John

B 3

The Berlin Packetfahrt Private post 1884 - 1929.

81

V

B 301

P

Bartke Jerzy

B 3

Pre Stamp Postmarks used on Polish Territories under Austrian rule in the free City of Cracow.

75

LS

B 302

CZ

Bláha Václav

B 3

Poválečná poštovní razítka na území Čech, Moravy a Slezska po 2. světové válce.

73

S

B 304

D

Cermak Vladimir

B 3

Postsendungen in der Slowakei nach Kriegsende.

79

LS

B 305

M

Cornides Sándor

B 3

Sendings to Hungary from the indipendent Slowakian.

83

V

B 306

CZ

Červinka Miloš

B 3

Historie poštovnictví na Děčínsku .

80

V

B 307

CZ

Číhal Jaromír

B 3

Polní pošta čs. jednotek za II. světové války.

71

S

B 308

CZ

Čmelík Zdenek

B 3

Francie "Poštovní historie franc. razítek rok 1730-1860.

73

S

B 309

RU

Deviatin Anatoliy

B 3

Kinds of Postal sendings service, postal service of Russia and USSR

80

V

B 310

GB

Duggan John

B 3

Berlin München Rohrpost to 1945.

nedošel

B 311

M

Filep László

B 3

Franking variation of CSR.

80

V

B 312

USA

Green Richard

B 3

Prephilately of Austria with speciale emphasis on Moravia.

75

LS

B 313

D

Hammer Jürgen

B 3

Brünn-Brno, Hauptstadt Mährens.

86

LV

SP - 18

B 314

GB

Hornung Otto

B 3

Postal History of the Carpatho - Ukraine.

91

G

SP - 24

B 315

GB

Hornung Otto

B 3

Branch Offices of Istanbul.

90

G

B 317

NL

Klein J.L. Hans

B 3

The postal history of the Kingdom of Bohemia.

95

LG

P - 6

B 318

B

Leppä August

B 3

Estonian Postal History 1914 - 1945.

75

LS

B 319

CZ

Neumann Josef

B 3

Francouzská poštovní razítka do roku 1900.

77

LS

B 320

D

Nuyken Günter

B 3

Ungar - Inflation 1945 - 46.

78

LS

B 321

D

Nuyken Günter

B 3

Die Blauhelme im Nahen Osten 1956 - 1967.

72

S

B 322

CZ

Oliva Josef

B 3

Historie poštovního provozu na Moravě od zač. 17. století.

70

S

B 323

SP

Page Juan E.

B 3

Zakarpatská Ukrajina.

79

LS

B 324

CZ

Petr Svatopluk

B 3

Rakouské Slezsko - poštovnictví 1785-1900.

86

LV

B 325

CZ

Pixa Václav

B 3

Instalace terminálů APOST u listovních přepážek na poštách jižních Čech 1994-1999.

70

S

B 326

CZ

Příkazský Michal

B 3

Protektorát Čechy a Morava.

86

LV

B 327

D

Rauch Walter

B 3

Postentwicklung im Protektorat Böhmen + Mähren.

81

V

B 328

D

Rauch Walter

B 3

Grenzveränderungen der ČSR 1938/39 und 1945/47.

81

V

B 329

USA

Riccio Dominick

B 3

Postal history of Carpatho - Ukraine.

75

LS

B 330

IT

Santangelo Pietro

B 3

The Czechoslovakian legion in Italy and in Czechoslovakia.

86

LV

SP - 19

B 331

D

Seidl Rudolf

B 3

Das "bayerische" Sudetenland .

75

LS

B 332

A

Schindler Werner

B 3

Österreich 1867 - Die Brief und Fahrpost im Inland

91

G

SP - 14

B 333

P

Skibniewski Miroslaw

B 3

Post Offices of Gdansk Regency in 19-th Century.

86

LV

B 334

CZ

Šedivý Josef

B 3

Rakouské poštovnictví v Království českém.

73

S

B 335

CZ

Šmíd Antonín

B 3

Pražská potrubní pošta 1899-1945

85

LV

B 336

CZ

Špaček Karel

B 3

Vlakové pošty v Čechách 1851-1950 a jejich razítka.

78

LS

B 337

CZ

Štěrba Vratislav

B 3

Soukromá sběrna - poštovna PUSTEVNĚ - RADHOŠŤ.

70

S

B 338

NL

van Dooremalen Hans

B 3

Postal history of Brno up to 1869.

88

LV

SP - 38

B 339

USA

Verner Jaroslav

B 3

Czechoslovak Field Post in France, Italy and Slovakia

90

G

SP - 9

B 340

CZ

Vomela Jindřich

B 3

Brno - Brünn.

83

V

B 341

GB

Winters James Graham

B 3

Ceylon: Q.Viktoria Decimal Definitive Issues on Covers / Cards

81

V

B 342

CZ

Zoubek Roman

B 3

Státní pošta v Litomyšli 1892-1920.

80

V

B 343

CZ

Zronek Jindřich

B 3

Po stopách poštovní historie v Císařství rakouském 1587-1850

88

LV

SP - 35


3)

Vystavovatelé BRNO 2000

Medal

Číslo
Number
Numer

Stát
Country
Land

Příjmení a jméno
Name
(Pseudonym)

Třída
Class
Klasse

Název exponátu
Title, Titel

B 401

CZ

Hořínek Milan

B 4

Celiny USA 1853-1923.

68

SB

B 402

RU

Ilyushin Alexandr

B 4

Stamped envelopes of Russian Empire (1848-1863)

87

LV

B 403

CZ

Morovics Tomáš

B 4

Celiny ČSR 1918-39 / Dopisnice.

87

LV

SP - 36

B 404

RU

Nikanorova Irina

B 4

Stamped envelopes of the USSR with advertisings.

78

LS

B 405

CZ

Reichsfeld Vilém

B 4

Celiny v Protektorátu Čechy a Morava.

81

V

B 406

CZ

Řezníček Zdeněk

B 4

100 leté korespondenční listky.

34

D

B 501

GB

Beith Richard

B 5

The Italian South Atlantic Air Mail service 1939-1941

86

LV

F

B 503

S

Hedbom Gösta

B 5

Czechoslovakia Air mail 1920-1939

85

LV

B 504

P

Kosmala Jacek

B 5

Airplane Services on the Polish Territories 1918-1939

89

LV

F

B 505

CZ

Oliva Josef

B 5

Československé letecké známky I. - III. emise 1920-39.

82

V

B 506

CZ

Pytlíček Ludvík

B 5

Československá letecká pošta 1870-1930, pionýrské lety.

89

LV

B 507

CZ

Stehlík Jiří

B 5

Letecké známky a dopisy ČSR 1. až 3. emise.

84

V

B 508

CZ

Vítovcová Irena

B 5

Letecká pošta sovětské okupační zóny a NDR 1945 - 1959.

nedošel

B 509

D

Wärtgen Konrad

B 5

Luftschiff LZ 129 "Hindenburg" und die Olympischen Spiele 1936 in Deutschland.

85

LV

B 550

CZ

Cacka Julius

B 5a

Rusko a kosmická spolupráce.

80

V

B 551

A

(SPACE)

B 5a

Erforschung des Weltraums.

89

LV

SP - 8

B 601

P

Dabek Rajmund

B 6

Heritage of Prehistoric Art and Art of Ancient East.

75

LS

B 602

A

Gerlach Alfonz

B 6

Das rote Kreuz.

70

S

B 603

A

Gotschi Rudolf

B 6

Das Rote Kreuz - Helfen ohne Grenzen.

86

LV

B 604

P

Gruszcznski Jerzy

B 6

Polacy za kregiem polarnym.

79

LS

B 605

FIN

Heino Raino

B 6

Weather - from Gods to Satellites.

nedošel

B 606

CZ

Horák Jiří

B 6

The Century of the Motorcar (Století automobilu).

90

G

SP - 23

B 607

SK

Jankovič Vojtech

B 6

Cycling - the World of Pedals.

82

V

B 608

SK

Jobek Marian

B 6

Toxikománia - cesta k záhube.

70

S

B 609

D

Karpinski Fritz

B 6

Das Internationale Olympische Komitee und die Olympische Bewegung.

79

LS

B 610

A

Mayerhofer Wilhelm

B 6

Byzantinische Kunst.

72

S

B 611

A

Mitschke Roland

B 6

Das Judentum - Ursprung bis Gegenwart.

84

V

SP - 20

B 612

SK

Osuský Peter

B 6

"Pre slávu športu" - Coubertinove roky (1894-1925).

87

LV

SP - 11

B 613

A

Pavelka Miloslav

B 6

Die ersten Beschreibstoffe und das Papier .

75

LS

B 614

A

Riedl Peter

B 6

Die Babenberger .

72

S

B 615

CZ

Rubišar Jaroslav

B 6

200 let vozidla na železné dráze..

78

LS

B 616

CZ

Schiller David

B 6

Lipsko - město veletrhů.

76

LS

B 617

D

Schlauch Helmut

B 6

Die Erforschung und Nutzung des Weltalls.

80

V

B 618

CZ

Slavík Václav

B 6

Panorama olympijské historie.

70

S

B 619

CZ

Slováček Zdeněk

B 6

Pod olympijsou vlajkou.

70

S

B 620

CZ

Svoboda Jiří

B 6

Od prvopočátku lyžování, po současnost.

74

S

B 621

SK

Urminský Alexander

B 6

Mince.

71

S

B 622

CZ

Váňa Vladimír

B 6

Kapitoly z historie esperanta.

86

LV

B 624

A

Wagner Reinhard

B 6

Erstens zu klein und zweitens zu gross.

83

V

SP - 21

B 626

A

Zimmermann Paul

B 6

Die Eisenbahn.

83

V

B 701

CZ

Kořínek Jiří

B 7

Kolek na území českých zemí 1854-1918.

91

G

SP - 32

B 702

CZ

Kořínek Jiří

B 7

Kolky v Československu 1918-1938.

85

LV

B 801

A

Riedl Peter

B 8

Prachtbauten der Jahrhunderte.

76

LS

B 802

A

Schiffbänker Franz

B 8

Oberösterreich (Maximumkarten MC)

70

S

B 803

A

Tancsos Karl

B 8

"Österreich - Geschite und Kunst".

71

S

B 905

SK

Bačová Zuzana

B 9

Ježíš Kristus

70

S

B 906

SK

Bárdová Silvia

B 9

Technika atletických disciplín.

75

LS

B 913

CZ

Bílý Ladislav

B 9

Železnice.

65

SB

B 901

CZ

Bystrov Simon

B 9

Světový pohár v kopané.

65

SB

B 914

CZ

Čupr Tomáš

B 9

Světoví malíři.

72

S

B 919

CZ

Hruška Roman

B 9

Lodě na vodě.

71

S

B 915

CZ

Hrušková Daniela

B 9

Kůň a jeho využití člověkem.

74

S

SP - 27

B 907

CZ

Hudeček Petr

B 9

Česká republika - deskové a jiné vady.

68

SB

B 920

CZ

Kiesl Petr

B 9

Země moravskoslezská.

72

S

SP - 28

B 916

CZ

Knoll Lukáš

B 9

Auta od A do Z.

71

S

B 908

CZ

Kolář Ladislav

B 9

Malá encyklopedie sportu.

65

SB

B 917

CZ

Kostřica Rom

B 9

Procházka Prahou.

72

S

SP - 29

B 909

CZ

Macoun Jakub

B 9

Cenné nálepky APOST České pošty.

74

S

B 918

CZ

Masaryk Ján

B 9

Galerie letectví.

72

S

B 910

CZ

Mikšl Martin

B 9

Den poštovní známky a Zimní pomoc 1943.

66

SB

B 911

CZ

Musil Michal

B 9

Savci

66

SB

B 912

SK

Rančák Daniel

B 9

Športy na ĺade.

70

S

B 902

CZ

Rozumek Lukáš

B 9

Hospodářská zvířata a jejich užitek pro člověka.

66

SB

B 921

CZ

Štefka Martin

B 9

Ohrožená příroda.

66

SB

B 903

CZ

Třeštík Petr

B 9

Z historie svitavské pošty (1918-1945).

77

LS

SP - 13

B 904

CZ

Vancl Jan

B 9

Historie letectví.

72

S

SP - 30

B 001

CZ

Beneš František

B 10

Československo 1918-1939.

82

V

B 002

CZ

Beneš František

B 10

Protektorát Čechy a Morava 1939-1945.

80

V

B 003

M

Boros Jenö

B 10

ORBIS - PICTUS (periodicals).

60

B

B 004

GB

Bradford Robert

B 10

"The Hradčany issue"

63

B

B 005

CZ

Černý Antonín

B 10

BOHEMIKA.

60

B

B 006

GB

Dubyniak Roman

B 10

The Austro-Hungarian Army in Ukraine Censor Handstamps 1914-1918.

73

S

B 007

GB

Duggan John

B 10

Graf Zeppelin Flights to England.

72

S

B 008

CZ

Dvořák Jiří

B 10

FilTest 2000.

83

V

B 009

CZ

Fencl Miloslav

B 10

zpravodaj "Poštovní nálepky".

37

D

B 010

CZ

Hamr František a Škaloud Jiří

B 10

Rukovět pro sběratele Hradčan - 2. Díl.

78

LS

B 011

CZ

Hauptman Miloš

B 10

Motýli PL 1217-25.

82

V

B 012

CZ

(POFIS)

B 10

Česká republika 1993-1999.

73

S

B 013

CZ

Krejčí Václav

B 10

Historie poštovnictví okresu Přerov.

70

S

B 014

CZ

MERKUR REVUE

B 10

MERKUR - REVUE odborný časopis.

83

V

B 015

M

Nikodém Gabriella

B 10

Sport - cancellings in Hungary 1910-1998.

65

SB

B 016

CZ

Okáč Zdeněk

B 10

KURÝR - metodický zpravodaj vedoucích KMF jižní Moravy.

60

B

B 017

GB

Page William Alexander + Králiček Vladimír J.

B 10

Military cards of the exiled Czechoslovak forces in France + G. Britain 1939-1945.

63

B

B 018

CZ

PRESSFIL CART s.r.o.

B 10

"Monografie poštovní historie Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)" - I.díl.

80

V

B 019

CZ

Punčochář Jaroslav

B 10

Příležitostná razítka s leteckými motivy z území Československa 1918 - 1997.

68

SB

B 020

CZ

Punčochář Jaroslav

B 10

Malý průvodce filatelií.

80

V

B 021

CZ

Punčochář Jaroslav

B 10

Výplatní otisky s leteckými motivy 1926 - 1999.

70

S

B 022

GR

Raftis Alkis

B 10

Dances of the Whole World in Stamps.

70

S

B 023

IT

Rigo Franco

B 10

Venice postal historie.

90

G

B 024

SP

Santaeugenia Grau Juan

B 10

CHECOSLOVAQUIA Revoluční známky a přetisky 1944/45 místní vydání

75

LS

B 025

CZ

Schödelbauer Vladimír

B 10

Časopis FILATELIE.

82

V

B 026

RU

Strygyn Andrey

B 10

Magazine "Mir marok" (World of stamps).

60

B

B 027

USA

Svoboda Ludvík Z.

B 10

The Czechoslovak SPECIALIST.

71

S

B 028

CZ

Svoboda Václav

B 10

Česká republika 1993-1998 poštovní známky.

73

S

B 029

CZ

Svoboda Václav

B 10

Československé známky 1945-1992.

70

S

B 030

CZ

Töpfer Zdeněk

B 10

Filatelistický test.

87

LV

F

B 031

CZ

Töpfer Zdeněk

B 10

Příručka pro vedoucí KMF.

67

SB

B 032

CZ

Tovačovský Oldřich

B 10

Monografie čs. známek - SO 1920.

87

LV

F

B 033

CZ

Trojan Jaroslav

B 10

Československá letecká pošta 1918 - 1939.

75

LS

B 034

CZ

ČNS SČF

B 10

Filatelistické motivy 1998.

67

SB


4)

Vystavovatelé BRNO 2000

Medal

Číslo
Number
Numer

Stát
Country
Land

Příjmení a jméno
Name
(Pseudonym)

Třída
Class
Klasse

Název exponátu
Title, Titel

C 101

CZ

Aksamit Pavel

C 1

Československé FDC.

70

LS

C 102

DK

Moller - Hansen Benni

C 1

Extract of Pladereconstruktion of 25 h Blue Hradčany.

mimo soutěž

C 103

DK

Norbjerg Mogens

C 1

Special collection of Hradčany, drawing I (extract).

60

LSB

C 104

D

Pietschmann Ernst

C 1

Tschechoslowakei, "Die 1. Republik".

74

LS

C 105

USA

Wyslotsky Olech W.

C 1

Hradčany and Usages.

82

LV

SP - 22

C 106

CZ

Číhal Jaromír

C 1

Československo od roku 1945.

83

LV

C 107

CZ

Touška Josef

C 2

PČ1919 - rakouské spěšné obdélníky.

64

LSB

C 201

CZ

Jedlička Jaroslav

C 2

Indické státy a Indie 1854-1950.

55

SB

C 203

CZ

Kloubec Jiří

C 2

Belgické Kongo, Ruanda-Urundi ….

58

SB

C 204

CZ

Kotek Josef

C 2

Egypt.

63

LSB

C 205

CZ

Langer Petr

C 2

Německo 1923 - "Motiv košíkového víka".

76

V

SP - 33

C 207

GB

Wheatley Richard

C 2

Netherlands East Indies : 1870 -1892 Stamp Issues.

84

LV

SP - 16

C 301

GB

Day Brian

C 3

Military Posts in Slovakia 1918/1920.

76

V

C 302

CZ

Geriš Jiří

C 3

Poštovny Jesenicka.

72

LS

C 303

NL

(ANNIE)

C 3

Postgeschichte und Briefmarken der Karpaten Ukraine.

79

V

SP + 53

C 401

SP

Page Juan E.

C 4

Československé celiny 1918-1992.

70

LS

C 402

CZ

Příkazský Michal

C 4

Typologie mezinárodních odpovědek a jejich použití na historickém území Československa do r.1949.

67

S

C 403

CZ

Vízner Pavel

C 4

Rakousko - Jubilejní korespondenční lístky, vydání 1908,1914

73

LS

C 404

CZ

Řezníček Zdeněk

C 4

100 leté korespondenční lístky

34

D

C 501

CZ

Grozs Otto

C 5

Ukázka ze speciální sbírky letecké ČSR 1920-39

73

LS

C 601

CZ

Gebel Jaroslav

C 6

Vývoj kolejové dopravy

60

SB

C 602

CZ

Nejedlý František

C 6

Mír a život dětí

60

SB

C 604

CZ

Zámečníček Jaromír

C 6

Terra Australis - objevy a výzkumy austral. pevniny.

66

LSB

C 605

CZ

Zahálka František

C 6

Dějiny malířství na poštovní známce. Barokní malířství v Belgii, Holandsku a Francii.

50

B

C 701

GB

Kiddle Francis

C 7

Peru Revenues.

79

V

Special

B 124

SP

Santaeugenia Grau Juan

B 1

CHECOSLOVAQUIA - revoluční známky a přetisky 1944/45 místní vydání.

71

S

B 316

D

Karpinski Fritz

B 3

Die Deutsche Reichpost und die XI. Olympiade 1936.

81

V

C 603

CZ

Svoboda Václav

C 6

T.G.Masaryk… a co pošta a co sběratelé.

79

V

C 623

USA

Vondra Mirko L.

B 6

MASARYK on Stamps, Covers and Postal Stationary.

87

G

SP - 25


Adresa organizačního výboru Celostátní výstavy poštovních známek BRNO 2000:

Adresa:

Celostátní výstava poštovních známek BRNO 2000
Organizační výbor
poštovní přihrádka č.3, pošta Brno 1
601 03 Brno