Ostatní drobné obrázky z výstavyÚčast

Země A B CZ D DK E GB GR H I L NL NO PL Rusko S SF SK TR USA SUMA
Počet

14

1


133


16


3


4


15

1 4


2

2


5


1


5


4


2


2


12


1


12

239


Instalace-kresby
Instalace-zahr.exponáty
Vernisáž
VaPinstm.jpg (4176 bytes) zahrm.jpg (3942 bytes)

vernism.jpg (4999 bytes)

Zástupci ČP a OV před historickým vozem
Na poště
Před dětským koutkem
vuzm.jpg (5560 bytes) postam.jpg (5197 bytes) koutekm.jpg (4599 bytes)
Všední den ráno
Osádka reprezentační místnosti pošty
Jednání jury
frontam.jpg (4938 bytes) postosadm.jpg (4579 bytes) jurym.jpg (3844 bytes)
Předseda FIP Knud Mohr (vpravo)
Rozhovor
Náměstkyně ministra - ing. Gürlichová s J.L.Kleinem
Mohrm.jpg (4538 bytes) tvSOBOKAm.jpg (5786 bytes) namestm.jpg (4771 bytes)
U primátora
Autopošta
Před palmáre moderátor E.Hrubeš s tajemníkem výstavy
primatm.jpg (3618 bytes) busm.jpg (5833 bytes) Hrubesm.jpg (4194 bytes)
Palmáre - u vína
Palmáre - k poslechu
Palmáre . k pohledu
standam.jpg (4019 bytes) cimbalm.jpg (5011 bytes) baletm.jpg (5418 bytes)
Cena města Brna pro J.L. Kleina
Demontáž a likvidace
misam.jpg (4280 bytes) logo.gif (2063 bytes) demontm.jpg (4728 bytes)

 VÝSTAVNÍ MEDAILE:

Návrh výstavní medaile
od akademického sochaře
KolářskéhoVÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO MLÁDEŽ

Organizační výbor výstavy vypsal výtvarnou soutěž pro základní školy na téma "Návrh poštovní známky". Soutěž byla vyhlášena v prosinci loňského roku a uzávěrka byla 15. 2. Určitým překvapením byla vysoká účast. Zasláno bylo několik set prací ( nejmenované zdroje tvrdí, že až přes tisíc). 20. 2. proběhlo hodnocení zaslaných prací. Odborná komise ve složení: Katrin Stuchlíková, Věroslava Leciánová a Věra Štiková musela celkem náročně stanovit vítěze v jednotlivých kategoriích, kterých oproti zadání přibylo. Byly totiž vyhlášeny i třídy pro celé kolekce, protože v řadě případů tvořily ucelenou sérii.

Výsledky:
Místo - Jméno - Věk - Škola
Jednotlivci - první stupeň
1.Alena Pešková,8, ZUŠ, Charbulova 84, Brno
1.Regina Kostadinovská, 9, ZUŠ, Charbulova 84, Brno
2.Alžběta Hořáková, 10, ZŠ, Školní 18, Ostopovice
3.Kamila Šmídová, 11,ZUŠ, Charbulova 84, Brno
Kolekce výtvarných prací - první stupeň
1. Kolektiv, 1.C, ZŠ, Bakalovo nábř. 8, Brno
2. Kolektiv, 3. B, ZŠ a mateřská škola, Husova 17, Brno
3. Regina Kostadinovská, 9, ZUŠ, Charbulova 84, Brno
Kolekce výtvarných prací - druhý stupeň
1.Kolektiv, ZŠ, Jungamnnova 655, Litovel
2.Kolektiv, ZŠ, Havlíčkova 71, Jihlava
3.Kolektiv, ZŠ, Antonínská 3, Brno
3.Kolektiv, ZŠ, Tyršova 611, Židlochovice
Jednotlivci - čestné uznání
Kamila Faltýnová, 9, ZŠ, Čajkovského 11, Olomouc
František Mach, 10, ZŠ, Nám. míru 3, Brno
Šárka Navrátilová, 11, ZŠ, Školní 18, Ostopovice
Ivana Nývltová, 9, ZŠ, Hudcova 35, Brno
Andrea Řeháková, 9, ZŠ, Čajkovského 11, Olomouc
Zuzana Škrobová, 8, ZŠ, U školy 386, Pozořice
Petr Švejnoha, 8, ZŠ, Vedlejší 10, Brno
Petr Tesař, 10, ZŠ, Ketkovice
Kolekce výtvarných prací - čestné uznání
Petra Pešková, 10, ZUŠ, Charbulova 84, Brno
Zaslané práce jsou k vidění v prostorách výstavy v kongresovém centru a v planetáriu na Kraví hoře. Planetárium (expozice mladých filatelistů a výtvarné práce ) bude otevřeno až do 26. 3. V tomto prostoru se také 25.3. uskuteční Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.


Několik ukázek ze zaslaných prací:

VYTS002m.jpg (7111 bytes) VYTV003m.jpg (5914 bytes) VYTV005m.jpg (3862 bytes)
VYTV009m.jpg (3903 bytes) VYTV010m.jpg (4425 bytes) VYTV011m.jpg (4205 bytes)
VYTV013m.jpg (4924 bytes) VYTV014m.jpg (4254 bytes) VYTV015m.jpg (5330 bytes)

VYTVm004.jpg (4247 bytes)

VYTV016m.jpg (4432 bytes)

VYTV007m.jpg (2966 bytes)

FOTKY019m.jpg (2861 bytes)

VYTV012m.jpg (5360 bytes)

FOTKY022m.jpg (3869 bytes)

 


VÝBĚR Z FILATELISTICKÝCH AKCÍ 1999 a 2000:

Olymphilex 2000. Austrálie Sydney.

LONDON 2000, Světová výstava známek (FIP)
22.5.-28.5. 2000, London, Velká Británie.

WIPA 2000, Mezinárodní výstava poštovních známek (FEPA)
30.5.-4.6. 2000, Wien, Rakousko

OSTROPA 2000. Műnchberg, SRN
8. - 10. 9.2000
Svaz německých filatelistů pořádá první bilaterální výstavu poštovních známek pro filatelisty ze SRN a z ČR.
Čeští vystavovatelé mají tak možnost za velmi výhodných podmínek (pravděpodobně bezplatně) vystavit své exponáty na zahraniční výstavě. Kvalifikace - pozlacená medaile z národní výstavy.
Zájemci se mohou obrátit na sekretariát SČF, Příběnická 1, 130 00 Praha 1.

Řadu dalších výstav a informací naleznete na některých z níže uvedených stránek.


ODKAZY NA DALŠÍ ZAJÍMAVÉ FILATELISTICKÉ STRÁNKY:

- A) Filatelistický internetový magazín JAPHILA. (vydáván česky a anglicky)
Ten má v současné době (9/99) několik novinek. Jedná se zejména o průběžné internetové aukce v oblastech
1)Filatelie, 2) Filokartie, 3) Ostatní.
Úroveň je nejlepší ověřit vlastní návštěvou, konstruktívní připomínky jsou vítány.

- B) Všeliké filatelistické informace P. Gebauera, zejména však polní pošty. (anglicky)

- C) Filatelistické stránky Joe Lufta z USA.(anglicky)

- D) Filatelie z Belgie - Themabelga (anglicky)

- E) Filatelie z Nizozemí - Filahome (anglicky)

Na těchto adresách naleznete buď přímo řadu informací, ale především
desítky odkazů na další filatelistické stránky!


 


Dohoda mezi ČP s.p. a SČF
(bez úvodních vymezení postavení a cílů obou stran)


.......
Z těchto a dalších důvodů se obě strany na prahu nového tisíciletí, v souladu se záměry a cíli Světové poštovní unie UPU, Světového sdružení na podporu filatelie WADP a Mezinárodní filatelistické federace FIP shodly na potřebě a nezbytnosti koordinace vzájemného úsilí a vytvoření takových vzájemných vztahů, jež budou podporovat další rozvoj české organizované filatelie a za tím účelem


SČF
- dává k dipozici společnému zájmu a cíli svou organizační strukturu od klubů filatelistů a kroužků mladých    filatelistů v různých městech a místech ČR, přes regionální sdružení a odborné společnosti a jejich sekce až po nejvyšší celostátní orgány
- aktivně spolupracuje při organizaci novinkové služby českých poštovních známek a dalších produktů ČP v síti Klubů filatelistů SČF
- bude pokračovat v plánování a organizování/spolupořádání výstav poštovních známek na úrovni celostátní i mezinárodní včetně dalších filatelistických soutěží a mistrovství, k nimž mj. patří Filatelistické olympiády mládeže apod.
- dává k dispozici pověřené odborníky k jednání s odborníky ČP i ke vzájemné spolupráci a pomoci
- organizuje prostřednictvím komise mládeže SČF působení Kroužků mladých filatelistů při místních Klubech filatelistů, školách, Domech dětí a mládeže apod., jež vychovávají děti a mládež do 21 let k zájmu o sbírání poštovních známek a o filatelii, k níž se pak dříve či později vrací ve své dopělosti
- vydává pro organizované členy a další zájemce dvouměsíčník INFORMACE SČF, jež jsou k dispozici i ČP a jejím pracovištím v zájmu potřeby propagace emisního plánu a poštovních služeb, apod.
- popularizuje českou a čsl. známkovou tvorbu a českou filatelii u příležitosti Dne poštovní známky a Poštovního muzea každoročně v den 18. prosince a Dne tradice české známkové tvorby každoročně dne 20. ledna, a to různými dohodnutými formami
- bude jednat se seniory v rámci University 3. věku


Česká pošta s.p.
- bude podporovat činnost SČF a jeho základních organizačních článků v rámci této Dohody i dalšími dohodnutými formami a způsoby
- bude podporovat rozvoj sbírání českých poštovních známek a cenin mj. formou smlouvy a odběru českých novinek kluby filatelistů SČF od organizace POSTFILA ČP a filatelistických přepážek ČP
- bude podporovat pořádání národních a mezinárodních/světových filatelistických výstav na území ČR, a to dohodnutou spoluúčastí, včetně propagování těchto významných a obchodně zajímavých akcí vydáním dohodnutých poštovních cenin a příležitostných poštovních razítek, na základě předem předloženého výhledu filatelistických výstav pro nejbližší tři roky či období delší
- bude napomáhat zlepšování úrovně svazového zpravodaje INFORMACE SČF a jeho postupnou proměnu ve svazové periodikum, jež bude výrazněji propagovat emisní činnost ČP mezi organizovanými členy
- bude se spolupodílet na akcích, popularizujících sbírání známek a celin mezi dětmi a mládeží, tj. na výstavách, při Filatelistických olympiádách a podobných dohodnutých akcích na území ČR, pořádaných Komisí mládeže SČF
- bude podporovat publikační činnost SČF, zaměřenou zejména na čsl. a českou známkovou a neznámkovou tvorbu a poštovní historii, a to podle předloženého Edičního plánu SČF, jenž může být i společný s Českou poštou, s.p.
- v zájmu ochrany sběratelů známek bude dbát, aby otisky /příležitostné tisky/ rytin / popř. dalších předloh při výrobě /poštovních známek/, které jsou v majetku ČP, s.p. nebyly vydávány pro obchodní účely, ale pouze pro propagaci vlastních aktivit ČP,s.p. a aktivit dohodnutých ve spolupráci se SČF - např. každoroční prémiové tisky pro členy


K naplňování společných záměrů budou obě strany po vzoru ostatních poštovních správ a filatelistických svazů Evropy a dalších zemí - členů UPU - usilovat o vytvoření Nadace pro rozvoj filatelie a poštovní historie v duchu platných zákonných norem ČR. Rozvoj filatelie mezi dětmi a mládeží bude oběma stranami upřesňován jednáním s MDS ČR a Ministerstvem školství, kultury a tělesné výchovy ČR.


Ing. Lumír Brendl                                                                                                    
předseda SČF                                                                                                        

Ing. Miroslav Špaček
náměstek gen. ředitele
pro provoz a obchod ČP s.p.

17.11.1999