AKTUALITY (2003)
28.2.2004


OBSAH:      BRNO-různé  
                     -  BRNO-výstavy 
                    
                      - OSTATNÍ   (
články, OSTROPA 2003, přítisková známka, aj.)

BRNO 

Různé

1. - 23.prosince 2003 - Tradiční Vánoce v Brně
Pošta 601 00 Brno 1, ppp na náměstí Svobody  
 

6. - 10. října - Invex 2003
Ruční příležitostné razítko na poště Brno 26 na brněnském výstavišti.

Příleitostné razítko Invex 2003

15.-19.září - 45. mezinárodní strojírenský veletrh, MSV 2003
Ruční příležitostné razítko na poště Brno 26 na brněnském výstavišti.

7. června -  balonový let - Brno - město ve středu Evropy
viz: aerofilatelie

19. leden 2003 - pošta Brno 1 (Poštovská ul), příl. pošt. přepážka v Moravském zemském muzeu. Ruční příl. razítko k otevření výstavy "Český a slovenský exil ve 20. století".(Mramorové sálky)
Mimo to vyšla k akci dopisnice se soukromým přítiskem.
Náklad dopisnic cca 1200 + 300 číslovaných.

Příležitostné razítko k výstavě Exil ve dvacátem století

privátní přítisk na dopisnici k výstavě Exil.....
1. - 6. ledna 2003   - pošta Brno 200 (POST MERKUR, Orlí 32). Ruční příležitostné razítko "10. výročí České pošty"

 
Takto to v Post Merkuru Brno (Brno 200) vypadalo 1.1.2003 v 10 00hod.


Výstavy v regionu

- od 15.10.2003 Známka české pošty a její tvůrci

Regionální muzeum Brno venkov, Předklášteří u Tišnova
(K. Zeman, E, Ranný, J Tvrdoň)
 

- 25.9. - 2.11. 2003 Propagační výstava Poštovnictví  na Hodonínsku a T.G.Masaryk ve známkové tvorbě.
Hodonínský zámeček
 

- 1.4. - 31.10.2003 "Krásy živé a neživé přírody"
Výstava ze sbírky J.Sobotky (KF A.Muchy v Brně). Zámek v Moravském Krumlovu (Slovanská epopej).
Otevřeno je út - ne od 9 -12 a od 13 - 16 hod.
 

- 3.6. - 29.6.2003 - Žďár nad Sázavou - Výstava ilustrací Adolfa Borna

Stará radnice denně mimo pondělí 10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod. Představena i kompletní známková tvorba z filatelistické sbírky Ing. Koukala.

-
19.1. - 31.3.2003 Výstava "Český a slovenský exil 20. století

Nefilatelistická výstava pořádaná Společností pro kulturu a dialog. Výstava byla zaměřena na exil od r. 1900, tj. čs. legie, T.G. Masaryk, M.R. Štefánik, E. Beneš, emigrace za hospodářské krize, předválečná emigrace od r. 1936 a poválečnou od r. 1948.
Po filatelistické stránce problematiku představily tři exponáty - Poštovního muzea, L. Brendla a B. Zichy vystavené v Mramorových sálcích MZM v Biskupském dvoře.
Biskupský dvůr - obr.
Výstavní sál 1 - obr.
Výstavní sál 2 - obr.

OSTATNÍ        


Použitelnost známek 6,40Kč

II. česko-německá výstava poštovních známek
OSTROPA 2003

Jihlava, 24. - 27. 4. 2003

Několik obrázků z příprav (22.4.2003):

Několik obrázků z vlastní výstavy (25.4.2003):

Průhled - hlavní sál Průhled - hlavní sál
Nejvytíženější pracoviště Pohled z balkónu
Tajemník výstavy Dětská pošta
Dění v sále Známka dětské pošty
Na OSTROPĚ proběhla premiéra české známky s přítiskovým kupónem
Pracoviště pro zhotovování přítisků
Ceník přítiskových známek

 

      Články:
(články redakční a výběr ze Zpravodaje KF A. Muchy, z Jihomoravského kurýru mládeže a Informací SČF - případně zaslané ohlasy)

-11) Budování jednorámových exponátů (W. Müller)

-10) Brno 2005 

- 9) Mládež 
         9a)  Oblastní kolo filatelistické olympiády 02/03

         9b)  Celostátní kolo filatelistické olympiády 02/03

         9c) Evropské setkání mládeže SVITAVY 2003 


- 8) Nešťastný brněnský znak

- 6)Exkurze ve společnosti FLEXON s.r.o., Praha

- 5)Ilegální vydání poštovních známek a varování před jejich užitím

- 4)Růže nad Prahou, známky s přítiskovými kupóny

- 3)Stanovisko vedení společnosti sběratelů celin k přítiskům na dopisnicích
          3a)  Stanovisko ke stanovisku
                
(ohlas k článku 3)
          3b)  Otevřený dopis Spol. sběratelů celin
                
(ohlas k článku 3)


- 2)Dojmy z OSTROPY 2003

- 1)Výtah ze Statutu Znalecké zkušebny SČF a ze Zkušebního řádu SČF (zastavena činnost v r. 2004)


Pokud nemáte zobrazenu úplnou stránku
(vlevo menu s tlačítky, vpravo okno s informacemi)
můžete se na kompletní stránky dostat tudy

Úplná stránka