FILATELIE V BRNĚ 2022
(A NEJEN O NÍ)

 

Filatelistické stránky pro filatelisty o filatelii a filatelistech.
Obsahově jsou tyto stránky zaměřeny především na:

1) filatelii domácí a zejména brněnskou
2) aerofilatelii a letecké náměty
a nefilatelistické okénko - fotografie pro radost i inspiraci - výlety, akce, zajímavosti

  


 


             

 
Emisní plán na rok 2022 (10/2021)

Přehled připravovanych filatelistickych materiálů k 16. 12. 2021

Přehled české letecké pošty 1993 - 2017 - doplněk 2021

J. Punčochář
Vytvořeno: 1.7.2002

  JIŽ DVĚ PŘÍRUČKY ZDARMA

 

 

Pokud není vlevo menu - tudy