FILATELIE V BRNĚ 2017/2018
(A NEJEN O NÍ)

 

Filatelistické stránky pro filatelisty o filatelii a filatelistech.
Obsahově jsou tyto stránky zaměřeny především na:

1) filatelii domácí a zejména brněnskou
2) aerofilatelii a letecké náměty
a nefilatelistické okénko - fotografie pro radost i inspiraci - výlety, akce, zajímavosti

  

 
Připravovaná razítka a nálepky ČP - stav k 9.1.2018 

Praga 2018 má své stránky

Veletržní setkání sběratelů 2018, Brno, 13. dubna 2018

Novelizovaný výstavní řád SČF (10/2017)

Editovatelný katalog ČR 2017 ve Wordu

Nové základní poštovní sazby od 1.2.2018
 

J. Punčochář
Vytvořeno: 1.7.2002

  JIŽ DVĚ PŘÍRUČKY ZDARMA

 

Pokud není vlevo menu - tudy