FILATELIE V BRNĚ 2020
(A NEJEN O NÍ)

 

Filatelistické stránky pro filatelisty o filatelii a filatelistech.
Obsahově jsou tyto stránky zaměřeny především na:

1) filatelii domácí a zejména brněnskou
2) aerofilatelii a letecké náměty
a nefilatelistické okénko - fotografie pro radost i inspiraci - výlety, akce, zajímavosti

  


 


                     
Ing. Lumír Brendl (1935-2020)

Dne 8.10.2020 zemřel ve věku 85 let dlouholetý předseda SČF a člen mezinárodních filatelistických orgánů, Ing. Lumír Brendl. Jeho filatelistické působení by vydalo na obsáhlou stať. Z dlouhé řady akcí, v jejichž organizačních výborech působil, si za Brno připomeňme zejména výstavy Brno 2000 a Brno 2005.  
               Čest jeho památce


Rok 2005 - L. Brendl podepisuje výstavní diplomy

 

Den aerofilatelie 5. 10. 2020 - 100 let od zahájení letecké dopravy u nás
(Jubilejní letecká pošta Praha - Ženeva)

Přehled připravovanych filatelistickych materiálů k 25.10.2020

Emisní plán českých známek na rok 2020 (k 14. 8. 2020)

Zvýšení cen České pošty od 1.1.2020 a od 1.2.2020 a dvourychlostní systém
Nový tarif "B"

 

 

J. Punčochář
Vytvořeno: 1.7.2002

  JIŽ DVĚ PŘÍRUČKY ZDARMA

 

Pokud není vlevo menu - tudy