FILATELIE V BRNĚ 2020
(A NEJEN O NÍ)

 

Filatelistické stránky pro filatelisty o filatelii a filatelistech.
Obsahově jsou tyto stránky zaměřeny především na:

1) filatelii domácí a zejména brněnskou
2) aerofilatelii a letecké náměty
a nefilatelistické okénko - fotografie pro radost i inspiraci - výlety, akce, zajímavosti

  


 


                      
Přehled připravovanych filatelistickych materiálů ke 24. 11. 2020

Emisní plán českých známek na rok 2021

 

Mgr. Ján Mička (1943 - 2020)

Dne 5.11.2020 odešel z řad filatelistů další zasloužilý člen - Jano Mička. Filatelista tělem i duší - slovenský, dříve i československý. Jano byl plodný publicista a dlouholetý obětavý pracovník s mládeží. I přes dlouhodobou nemoc jeho zájem o filatelii a mládež neopadal a ještě v letošním čísle 1 časopisu Spravodajca ZSF má dvoustránkový článek. Díky práci s mládeží jsme s Janom znali a díky jeho rodinným vazbám na Brno občas i potkávali.  O to je těžší rozloučit se s ním frází, kterou ale beze zbytku naplňoval - Odešel vzácný a obětavý člověk.
 Jano, budeš nám chybět.     
J. Punčochář


Pamětnické foto Jana, typicky usměvavého.

Ing. Lumír Brendl (1935 - 2020)

Dne 8.10.2020 zemřel ve věku 85 let dlouholetý předseda SČF a člen mezinárodních filatelistických orgánů, Ing. Lumír Brendl. Jeho filatelistické působení by vydalo na obsáhlou stať. Z dlouhé řady akcí, v jejichž organizačních výborech působil, si za Brno připomeňme zejména výstavy Brno 2000 a Brno 2005.  
               Čest jeho památce


Rok 2005 - L. Brendl podepisuje výstavní diplomy

Zvýšení cen České pošty od 1.1.2020 a od 1.2.2020 a dvourychlostní systém
Nový tarif "B"

 

 

J. Punčochář
Vytvořeno: 1.7.2002

  JIŽ DVĚ PŘÍRUČKY ZDARMA

 

Pokud není vlevo menu - tudy