Připravované zvýšení cen České pošty - únor 2005
  
V denním tisku se 10. prosince objevily informace o únorovém zvýšení sazeb České pošty s.p.
Výtah z těchto informací zde uvádím :
       
Služba Nová cena (Kč) Zvýšeni proti dosavadní
ceně - absolutně (Kč)
Zvýšení proti dosavadní
ceně - procentuálně
Standardní dopis
+ pohlednice
7,50 1,00 +15,40%
Dopis do 20gr 9,00 1,00 +12,5%
Dopis  - nad 20 do 50gr 12,00 2,00 +20,0%
Doporučený dopis do 20gr 19,00 2,00 +11,8%
Doporučený dopis
nad 20 do 50gr
22,00 2,00 +10,0%
Cenné psaní  do 20gr 19,00 2,00 +11,8%
       
Balík do 2kg 30,00 4,00 +15,4%
Doporučený balík do 2kg 40,00 5,00 +14,3%
Cenný balík do 2kg 40,00 5,00 +14,3%
       
Složenka A do 200Kč
hotovost/účet
20,00 8,00 +66,7%
Složenka A do 1000Kč
hotovost/účet
20,00 0,00 0%
Složenka B do 200Kč
účet/hotovost (písemně)
24,00 10,00 +71,4%
Složenka B do 1000Kč
účet/hotovost
24,00 2,00 +71,4%
Složenka C do 200Kč
hotovost/hotovost
30,00 14,00 +87,5%
Složenka C do 1000Kč
hotovost/hotovost
30,00 6,00 +25,0%