wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 98        září 2005
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 BrnoOBSAH:
Výsledky obl. kola 32. ročníku FO 
O NárodníM finále fO 2005
Výsledky finále  národního kola FO BRNO 14.5.2005
UPOZORNĚNÍ
Výstava BRNO  2005
Závěrečná zpráva filatelistického odboru výstavy
BRNO 2005
Nové téma pro 33. ročník fo 2005/5006
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT


 

Vážení a milí vedoucí KMF,

Skončil školní rok a pro jihomoravskou komisi mládeže skončila akce, na níž byli všichni její členové zainteresováni - Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005. A protože je z mého pohledu již téměř za námi, mohu se konečně věnovat i komisi mládeže. Jak vidím, zůstala mně pěkná hromádka věcí se kterými Vás chci seznámit.
Během výstavy proběhlo národní kolo FO, kterého jsem se zúčastnil jen zcela okrajově. Budu proto čerpat z poznatků těch, kteří byli u toho. Výsledky nás jako oblast opět mohou uspokojovat. V bodovaném pořadí jsme opět získali první místo. Znovu tedy děkuji za vzorné vedení KMF Znojmo panu Stanislavu Duškovi, jehož mládežníci nás na národním kole reprezentovali. Pokud se ohlédnu za uplynulým školním rokem, musím konstatovat, že i další aktivní KMF přispěly ke společnému kladnému hodnocení naší práce. Ať jsou to KMF z Jihlavy nebo Brna, které tvoří spolu se Znojmem trojici nejúspěšnějších KMF v oblasti, nebo další. To jsou KMF z Kroměříže, Bystřice nad Pernštejnem, Vizovic, Zlína a z dalších míst, které tvoří jádro naší oblastní komise mládeže.
Jsem rád, že jsme dokázali jako hostitelé zabezpečit poměrně hladký průběh národního kola FO a semináře o mládežnické filatelii. Velký můj osobní dík patří panu Františku Dvořáčkovi. Přestože byl po nemoci, postaral se o hladký průběh celostátních mládežnických akcí a aktivně na nich působil. Zastoupil tak drtivou část oblastní komise mládeže, jejíž členové se stali na inkriminovanou dobu klíčovými postavami výstavy BRNO 2005. Všichni členové vedení OKM totiž byli ve funkcích výboru výstavy zcela zaangažováni.

Váš
RNDr. Zdeněk Okáč
předseda OKM SČF jižní Moravy

 

 
Výsledky oblastního kola 32. ročníku FO BRNO 16.4.2005Pořadí / Jméno /  KMF 56-  /Test-body/  Listy body - jurman 1. 2. 3./ Celkem bodů

Kategorie „Z“

1.    Kraus Radoslav      83 Znojmo       29          14      15      20      78         

2.    Matis Václav        23 Kroměříž     28          15      11      15      59         

3.    Slavíková Eva       93 Jihlava      17          12      12      14      55         

 

Kategorie „A“

1.    Šalomoun Vojtěch    83 Znojmo       40          19      15    20      94

2.    Tůma Petr          36 Jihlava      23          15      17      17      72

3.    Matis Ondřej        23 Kroměříž     34          15    10    12      71

4.    Peška Robin         20 Bystříce n.P 24            16      13      15      68

5.    Slavík Petr          93 Jihlava      19          11      14      15      59

6.      Krpálek Jan         96 Jihlava      10          10      10      13      43   

 

Kategorie „B“        

1.    Horák Stanislav     83 Znojmo         37,5        18      17      17      89,5

2.    Soukup Pavel        93 Jihlava     36          15      15      20      86

3.      Pavelka Tomáš       24 Brno           26          16      17      18      73

 

Kategorie „C“

1.    Regula Jan           83 Znojmo            35          19      14      20      98         

2.      Zimolová Michaela   93 Jihlava     18          18      14      18      68


Letošní oblastní kolo FO bylo ve znamení blížící se výstavy BRNO 2005. Především termínem oblastního kola, který byl posunut již na 16. dubna. Přesto lze říci, že termín nijak neubral na jeho průběhu. Počet účastníků dosáhl čísla 14, což je o jednoho účastníka méně než loni. Zato počet zúčastněných KMF byl větší, také o jeden. Tímto úvodem jsem si připravil pole pro opětné poděkování nejaktivnějším vedoucím KMF v oblasti. Jmenujme pan S.Duška, M.Tůmu, M.Žůrkovou, J.Sobotku, E.Klečku, A.Ráčila a další. Všem jmenovaným i nejmenovaným aktivním vedoucím KMF patří můj osobní i profesní dík..
Na organizačním zabezpečení se podíleli opět vedoucí KMF a členové komise. Jmenujme především J.Punčocháře, který jako již mnohá léta stvořil otázky do soutěže a aktivně pomáhal při hodnocení a průběhu. Bez financí se neobejdeme a tak Honza Herman je nenahraditelný. Jmenovat paní Štěrbovou, která se tradičně stará o správný průběh, není možné zapomenout. Letos se s úspěchem zapojili do drobných akcí i zasloužilí "mládežníci" z Jihlavy, kteří již nesoutěžili. Jmenujme alespoň Michala Musila, který se spolu s Martinem Okáčem postaral o hrdla soutěžících. O dozory v místnostech se tradičně starali pan A.Machala a K.Šott. Porotu miniexponátů tradičně zabezpečili pánové J.Hvižď, L.Klusáček a Z.Okáč. Diplomy vypisoval svým nezapomenutelným písmem pan S.Dušek.
Na celkové pěkné atmosféře se podíleli všichni přítomní vedoucí KMF a vedení OKM. Všem Vám, se kterými jsem se letos setkal, patří můj dík.


RNDr.Zdeněk Okáč
předseda OKM

 

 
Národní finále filatelistické olympiády.
Národní kolo filatelistické olympiády (dále jen FO) proběhlo v rámci mezinárodní výstavy BRNO 2005. Bylo uspořádáno na staré brněnské radnici. Mladí filatelisté z celé České republiky měli sraz v sobotu 14. května v Kongresovém centru brněnského výstaviště. První a asi nejpoutavější částí FO byl společný oběd v blízké restauraci U kola. S plnými žaludky potom všichni odjeli "brněnskou šalinou" pod vedením krojovaných hostesek do města. Od nádraží se pěšky přesunuli na starou brněnskou radnici. Od jedné hodiny odpoledne vypuklo vlastní klání. Po celoroční přípravě v jednotlivých kroužcích mladých filatelistů a vítězství na oblastních kolech zasedli nejlepší mladí filatelisté k tvorbě albových listů. Tématem letošního , již 32. ročníku FO, byla ekologie. V průběhu přibližně dvou hodin vytvořili soutěžící jeden, dva nebo tři albové listy podle jednotlivých kategorií, ve kterých soutěžili. Materiál potřebný na tvorbu si vybrali a přivezli sami, stejně jako témata jednotlivých listů. Po náročné grafické práci ještě každý vyplnit test s patnácti filatelistickými a pěti tematickými otázkami. Kdo splnil oba úkoly už jenom netrpělivě čekal na výsledky. Hodnocení miniexponátů prováděla pětičlenná hodnotící komise složená z mládežnických jurymanů. V rámci objektivity bylo u každého exponátu škrtáno nejlepší a nejhorší hodnocení. Do soutěže se započítávaly pouze tři zbývající výsledky. Po přičtení výsledků za filatelistické testy a zpracování na počítači mohla jury vyhlásit tolik očekávané výsledky v jednotlivých kategoriích.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo hned v sobotu v podvečer ve freskové síni staré brněnské radnice. Celkem se finále zúčastnilo 25 mladých filatelistů. V jednotlivých kategoriích zvítězili: nejmladší kategorie Z (do 10 let) - Radoslav Kraus z jihomoravské oblasti se ziskem 67 bodů, v kategorii A (do 13 let) - Zuzana Bartůňková z Prahy se ziskem 69 bodů, v kategorii B (do 15 let) - Stanislav Horák opět z jihomoravské oblasti se ziskem 76 bodů a v poslední kategorii C (do 18 let) - Petr Třeštík z východočeské oblasti se ziskem 69 bodů. Vyhlášení výsledků byla přítomna také Erika Fasching z Rakouska, která mimo jiné přivezla cenu pro nejlepšího účastníka finále, a tím byl Stanislav Horák.Při oceňování se nezapomnělo na nejmladšího účastníka finále. Jím byla Veronika Malečková, která jako prvňáček ještě zdaleka nedosahuje věk pro první kategorii Z.
Celkově lze hodnotit výsledky olympiády jako úspěšné a lze si jenom přát, aby v příštích letech počet finalistů stoupal a kvalita miniexponátů i výsledky testů byly co nejlepší.
Vyhlášením výsledků byl sobotní večer vyčerpán a všichni odjeli na večeři a ubytování do Středního odborného učiliště informatiky. Tam část účastníků ještě stihla fandit našim hokejistům v semifinálovém boji o postup do finále mistrovství světa v ledním hokeji a ostatní nabírali sílu na neděli.
Po nedělní snídani se mladí filatelisté sešli opět na Staré radnici. Tam proběhl seminář o mládežnické filatelii. Přítomní se mohli seznámit jednak s objektivním a subjektivním hodnocením mládežnických exponátů a také s postupem při tvorbě exponátu cenných nálepek APOST. Součástí semináře bylo i palmáre mládežnických exponátů výstavy BRNO 2005, které řídil předseda mezinárodní jury a SČF Lumír Brendl. Kromě našich vystavovatelů byla přítomna řada zahraničních komisařů, takže účast na semináři byla opravdu mezinárodní.
Seminářem a palmáre bylo národní kolo FO v neděli v poledne ukončeno. Už nyní se můžeme těšit na další ročník, který by měl proběhnout společně s mládežnickou výstavou v roce 2006 v Jihlavě.

Mgr. Václav Špatný
metodik KM SČF
převzato - psáno pro Merkur Revue
Výsledky finále 32. ročníku národního kola FO BRNO 14.5.2005

 

Pořadí / Jméno /  Oblast /Test-body/ Listy body - jurman 1. 2. 3. a součet/ Celkem bodů

Kategorie „Z“

1.    Kraus Radoslav          JM       18          16      15      18      49          67

2.      Svoboda Martin                17,5  14      18      15      47          64.5

3.      Sloupková Radmila       SM       10          10      10      18      38           48

4.      Michalec Ondřej               17          10      11    9       30        47

5.      Kudlata Jiří                   17          9     10    8       27        44

6.      Malečková Veronika              3           9     10    8       27        30

                        

Kategorie „A“

1.      Bartůňková Zuzana       Praha    16       17      19      17      53          69

2.    Šalomoun Vojtěch        JM       19       15      17    18      50        69

3      Sehnoutka Petr          SM       17,5  13      17      16      46          63,5

4.      Hodková Michaela               17       14    16    15      45          62

5.    Zbořil Petr                     16       11      15      14      40          56

6.      Malečková Gabriela                5           7     9      10      26          31

7.    Tymeš Radek             mimo     18          11      11      12      34          52   

 

Kategorie „B“        

1.    Horák Stanislav         JM       20          19      19      18      56          76

2.      Jelínek Libor          SM       18,5  12       17      12      41          59.5

3.      Karabeleš Jan                   14          13      14      17      44            58

4.    Vancl Jan                      10          12      16      14      42          52

5.      Durasová Lucie          StřČ      6           15      13      12      40          46

6.    Kraus Tomáš                     5,5   9      14      10      33          38,5

7.      Gombkötö Pavel             Praha    11          9     8     7       24          35   

 

Kategorie „C“

1.      Třeštík Petr                   19          15      17      18      50          69

2.    Regula Jan               JM       18,5      15      17      15      47          65,5

3.    Jírava Tomáš                    13,5      13      19      19      51          64,5

4.    Hakauf Martin             Praha    18          16      13      15      44         62

5.    Čimera Václav                    5           17      20      16      53          58

6.    Říčná Michaela          SM       13,5      13      10      13      36          49,5

  

Převzato z materiálů KM SČF

 

UPOZORNĚNÍ
Vážení vedoucí KMF. Dostali jste do rukou KURÝRA, který normálně vychází na konci školního roku. Bohužel mé aktivity spojené s výstavou pokračovaly v nezmenšené míře i po ní, a tak Vám přichází KURÝR do rukou až nyní. Omlouvám se, nebylo v mých silách zvládnout více. Zato dále naleznete aktuální informace o FO na příští rok a další materiály KM SČF. Chci Vám zároveň připomenout, že OKM chystá na listopad aktiv vedoucích KMF, na který Vám zašleme tentokrát samostatnou pozvánku.
Prosím tedy tentokrát o shovívavost Váš Zdeněk Okáč

V ý s t a v a
B R N O  2 0 0 5

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005

Vážení a milí přátelé,

nejdůležitější filatelistická akce roku, Evropská výstava poštovních známek BRNO 2005, je za námi. Všichni, kteří se tou či onou měrou vyskytovali při organizování této akce, si jistě hluboce oddechli. Já, protože píši tohoto KURÝRA až v srpnu, Vám to na příkladu přiblížím.
Výstavu jsme začali s několika málo přáteli připravovat v roce 2001 (konkrétně v březnu). Tehdy se uskutečnila první jednání o termínu výstavy a jednání s Brněnskými veletrhy. Pak následovalo poklidné několikaleté období příprav. Již v roce 2004 začalo být jasné, že síly organizátorů budou menší než bude potřeba. Marně jsme argumentovali na presidiu před představiteli České pošty, že se jedná o mimořádnou akci. Přes tyto argumenty byla činnost sekretariátu omezena a ten začal fungovat v minimalizované podobě až koncem roku 2004. To již nastávaly problémy se zahraniční korespondencí. Tiskoviny výstavy odešly jen díky nezměrnému osobnímu úsilí členů propagačního a filatelistického odboru (zde hrála nezastupitelnou roli paní Štěrbová). Mohlo být hůř. Přihlášky, které se valily ze čtyřiceti států Evropy se někdy dostaly na nesprávné místo. Díky impotenci vládnout cizími jazyky byly OV zadržovány na ČP dopisy z Izraele (takoví teroristé !!!), nebo záhadně zastrčené a zapomenuté přihlášky z celého Španělska v šuplíku předsedy presidia.
Z příprav to stačí. Teď si proberme průběh výstavy. Členové OV - filatelisté si celý týden neoddechli. Řešení akutních případů si vyžádalo maximální nasazení všech (jmenujme transporty a proclívání exponátů na Ruzyni, přebírání exponátů výstavním odborem, spolupráci s jury, skloubení doprovodných akcí a další…). Co dělala naše partnerská organizace - Česká pošta. Vítala na svém (mohutně vybaveném stánku) své návštěvníky a chlubila se krásnou výstavou. Uštvaní kolemjdoucí členové OV jen tiše záviděli.
Výsledek akce - a teď přijde ta moje malá kapka do mlýna - byl pro mě žalostný. V obývacím pokoji mně zbyla souvislá vrstva papírů, šanonů, zpráv a dalších zcela nepřeberných věcí. Moje srdce velelo - nedělej nic. Dva měsíce jsem odolal a brodil (i) jsem (jsme) se přes papíry. Pak jsem si vzal týden dovolené. Sám doma jsem třídil a třídil. Věnoval jsem tomu týden volna - přesně tolik co vlastní výstavě. Přes tři sta kilogramů papírů jsem odvezl do sběrny . Metr papírů šlo do nejmenované školy na písemky. Metrák sloh a šanonů jsem odvezl (zpět) do práce. Z garáže se mi stal archiv, kde už málem na auto není místo.
Aby však závěr výstavy byl i trochu objektivní, podívejte se na hodnocení filatelistického odboru, jak jsem jej sepsal pro potřeby závěrečného hodnocení výstavy.


Závěrečná zpráva filatelistického odboru výstavy
BRNO 2005
Závěrečná zpráva o průběhu činnosti filatelistického odboru výstavy
BRNO 2005

1) Personální složení odboru a jeho změny.
Filatelistický odbor pracoval ve třech úrovních personálního zabezpečení. Prvním kolektivem byli členové, kteří připravovali koncepci a hlavní záměry odboru. K nim patřili:
- RNDr. Zdeněk Okáč, vedoucí odboru
- Elreda Štěrbová, tajemnice
- Ing. Zdeněk Nevosád, místopředseda
- Jiří Dvořák, místopředseda
- Pavel Jurka
Druhou úroveň tvořili brněnští nebo blízkobrněnští členové podílející se na konkrétní přípravě výstavy:
- Prof. MVDr. Drahoslav Pravda, CSc.
- Josef Smutný
- Petra Karpíšková
- Ing. Bohumír Pospíšil
Třetí skupinou byli členové podílející se na chodu odboru těsně před a přímo při výstavě:
- Doc.RNDr. Jaroslav Skurský, CSc.
- Stanislav Dušek
- Stanislav Sýkora
- Antonín Machala
- Martin Tůma
- Michal Musil
- Martin Ptáček
- Lukáš Vejrosta
- Jiří Kozák
- Petr Tůma
- Martin Okáč
- a mladí filatelisté zabezpečující filatelistický provoz dětské pošty: Kateřina Doubravová, Stanislav Horák, Jan Regula, Martin Svoboda.

Z uvedeného přehledu plyne, že odbor měl v průběhu přípravy a výstavy samotné ve svých řadách 20 + 4 členy. Všichni se podíleli na práci pro výstavu více než čtyři dny (což bylo minimum).
Podané výkony jednotlivých členů odboru jsou na různém stupni, v souladu s tím, jaký úkol v rámci FO zabezpečovali nebo řešili. První skupinu tvořil tým, který dlouhodobě připravoval a zabezpečil správný chod odboru. Začátek činnosti byl ve znamení tvorby tiskovin, které ve spolupráci s propagačním odborem tvořil autor tohoto sdělení. Aby zakryl svoji neznalost české gramatiky byly texty přehlíženy Petrou Karpíškovou, takto učitelkou češtiny. Tajemnice pí Štěrbová zajistila expedice téměř všech tiskovin odboru a posléze pomáhala i s expedicí a přípravě pro odbory další. Pánové Jurka a Dvořák, každý svojí částí, dali za vznik informačnímu systému výstavy a vytvoření programu pro tisky adresních štítků pro potřeby celého OV. Splnil se mi tak sen, který jsem chtěl zrealizovat na výstavě předešlé, a celá výstava byla informačně výborně pokryta. Jmenovaní se pak při výstavě starali o aktuálnost systému a jeho aktualizaci.

Pan Nevosád vzal na sebe nevděčný úkol rešerše titulních a úvodních listů exponátů. Byl tak se svým spolupracovníkem prof. Pravdou tvůrcem obsahu infomací o vystavených exponátech. Pánové Smutný a Pospíšil pak před výstavou pomáhali při nárazových akcích spojených s rozesílání balením apod. Před a po výstavě fungovala skupina jazykově vybavených členů odboru, kteří jako pomocních výstavního odboru doprovázeli z a do Prahy a Vídně komisaře s exponáty (to byli pánové Nevosád, Skurský, Pravda, Jurka, Vejrosta a Okáč Z.). Před a po výstavě fungovala skupinka Dvořák, Jurka Okáč M. jako budovatelé a likvidátoři výpočetní techniky ve všech informačních centrech. První dva jmenovaní zabezpečili i výpočetní a projekční techniku pro semináře a přednášku při výstavě. Všichni tři se nemalou měrou postarali o správný chod filatelistické olympiády na Staré radnici.
Během výstavy zabezpečil FO službu na třech infostáncích ve výstavních prostorách. Na každém byl člen, který obsluhoval informační systém (pánové: Tůma P., Vejrosta, Musil, Ptáček) a členové odboru jako informátoři (Skurský, Pospíšil, Machala, Smutný, Pravda, Tůma M., Kozák, Dušek, Sýkora). Všichni posledně jmenovaní se ve službách střídali. Pánové Sýkora a Dušek spolu s mladými filatelisty mimo to zabezpečovali filatelistický provoz Dětské pošty.
Musím konstatovat, že přestože jsme měli po dobu akce stav 20+4 členy odboru měli se někteří co ohánět. Nad všemi bděla přísná paní Štěrbová, která byla dobrou duší sekretariátu odboru. (Ten jsme sdíleli se dvěma pány z propagačního odboru - Ing. Jaroslavem Punčochářem a panem Bohumilem Hlaváčkem.) Během vlastního průběhu výstavy kromě výše uvedených akcí zabezpečoval vedoucí FO a pan Skurský také hladkou práci jury. To nebylo vždy jednoduché.
Kromě vlastního personálního zabezpečení zajistil vedoucí FO další členy organizačního výboru nebo odborů: Miroslava Henešová - sekretářka OV, Ing. Karel Řídký - propagační a výstavní odbor, Jan Řídký - technický odbor, MUDr. Michal Okáč - pořadatel-zdravotník, Pavel Ulrich - technický a výstavní odbor, Někteří se stali ozdobou a také talismanem výstavy. Mluvím o Mirce, se kterou jsem sdílel přes deset let jednu kancelář v práci, než mě zrádně v práci opustila.

2) Hlavní úkoly odboru a jejich zpracování.
Hlavním úkolem filatelistického odboru je zajištění dostatečného počtu exponátů pro výstavu, korespondence ohledně přihlášek s národními komisaři a výběr exponátů. Doprovodnými úkoly jsou: spolupráce se členy jury, zabezpečení kvalifikovaných informací ve výstavních prostorách a příprava tiskovin výstavy. Podružnými akcemi je například zabezpečení provozu dětského koutku a doprovody návštěv výstavou. Mimo pořadí provedl vedoucí FO rozmístění exponátů na výstavě do připravených schémat výstavních rámů výstavy.

Tiskoviny výstavy
Filatelistický odbor (vedoucí) připravil již v roce 2002 záměr obsahu tří výstavních bulletinů na kterých se ve větší či menší míře podílel. Písemný záměr byl předán OV výstavy v průběhu první poloviny roku 2002. První bulletin měl oslovit širokou filatelistickou evropskou obec a dát do podvědomí, že se bude konat Evropská výstava poštovních známek ve městě Brně. V měsících březen až červen 2002 byl autorem tohoto sdělení sepsán první bulletin (úvodní zvací články o výstavě a historie města Brna s vlastními "CM" spolu s představením výstavního areálu BVV). Zvláštností této tvorby bylo to, že bulletin byl psán na infekční klinice fakultní nemocnice v Brně - Bohunicích. Autor byl totiž na čtrnáct dní hospitalizován díky borelióze a proto sepsání proběhlo bez časového skluzu. Denně se na stole v jednom pokoji vršily stohy papírů a knih. To vše za nesmírného údivu personálu kliniky, který nechápal, co se zde děje.

Druhý bulletin byl poté zcela ve znamení filatelistického odboru. Po více jak půlročním přepracovávání a množství konzultací byl v roce 2003 předán do tisku bulletin 2 s obsahem výstavního pořádku a pokračováním historie města Brna. Počet prověřovaných verzí byl 14. Přičemž první je ze dne 27.9.2002 a čtrnáctá verze z 28.4.2003.
Do třetího bulletinu (zaměřeného na společenské akce a určený návštěvníkům výstavy) filatelistický odbor nezasahoval. Pouze články o historii Brna (třetí pokračování) a o výstavišti byly z pera autora dřívějších statí. Přesto se mi jeho sepisování tohoto pokračování brněnské historie protáhlo a trvalo neuvěřitelných 20 měsíců. Je to dáno tím, že v té době již naplno probíhaly i jiné aktivity FO a finišování bylo již znát.
V katalogu výstavy měl FO hlavní slovo. Připravil seznam přijatých exponátů, jak dle tříd tak i dle jmen vystavovatelů. Dále obohatil katalog dvěma odbornými články o čestných exponátech (Mauricius a Hirošimský dopis). Následovala stať o brněnských pověstech a opakovaná (vylepšená) studie o výstavišti, znovu doprovázená autorovými "CM" nebo jen fotkami.
Poslední tiskovinou, kam FO strkal ruce bylo palmáre výstavy. Jeho faktickou náplň řídil tajemník JURY pan Damián Läge. Po formální stránce jsem musel spolu s neúnavnou ředitelkou GAD studia a jejím podřízeným panem Gráfem do půlnoci a před ránem spolupracovat na jeho vydání. Podařilo se.
Při všech akcích tiskového charakteru musím poděkovat svým spolupracovníkům. Především Jardovi Punčochářovi. Nevím, kde se v něm bere ten duševní klid, vždyť spolupracovat se mnou a mými termíny musí vést k infarktu. Druhým postiženým, který se mnou musel pracovat byl báječný tajemník výstavy pan Jaromír Hvižď. Sledovat mé prchlivé myšlenky při tvorbě rozmístění výstavy bylo často nad jeho běžnou rychlost přemýšlení. Přičtu-li moje "ultrapomalou" rychlost vyjadřování, má můj obdiv, že mě nezastřelil. Jak říká on sám, nezahlušil. Jinou zábavu z mých písemných výtvorů měla členka odboru Petra Karpíšková, která češtinářsky přehlížela mé písemné slinty do bulletinů a katalogu. Kabinet češtiny v ZŠ Židlochovice měl v průběhu posledních tří let velké Vánoce. Veřejně se zde předčítaly perly mého písemného vyjadřování, které poté s neskrývaným nadšením byly prezentovány místním žákům coby odstrašující příklad "toho češtin". Skromně podotýkám, že tolik věcí co tentokrát, jsem v posledních letech nenapsal.
Přihlášky a výběr exponátů
Když jsem v začátcích práce organizačního výboru žádal o 4000 kusů přihlášek, byl jsem umlčen, že jsem přílišný optimista. Natisklo se jich tedy pouze 2000. Což o to. Okamžitě byly expedovány a žádosti o další jen pršely. Proběhl posléze jejich nedobrovolný dotisk. Přihlášky byly expedovány do potencionálních oblastí, kde by mohli být vystavovatelé. V první fázi rozesílání se obeslalo více jak 40 národních filatelistických svazů Evropy a blízkého okolí. Osloveny byly i všechny kluby filatelistů v České republice (více jak 500) a potencionální vystavovatelé v ČR i dalších státech Evropy. Přihlášky byly distribuovány na přelomu roku 2003/2004 spolu s bulletinem 2 výstavy. Výtěžnost je sice malá, ale vrácená jedna pětina rozeslaných je jistě úspěch. Je to zřejmé, protože na nich probíhala selekce již v národních svazech. Poptávka po přihláškách byla obrovská, a nebylo divu, že mnozí komisaři žádali další příděly.Celkem bylo zpracováno 834 přihlášek, které docházely v rozmezí od 8.3.2004 (první přihláška) do 6.4.2005 (poslední zaregistrovaná přihláška). Při výběru exponátů byly nejprve vyřazeny exponáty z ČR, které nesplnily kvalifikační kritéria. Těch bylo vyřazeno národním komisařem 15. V dalším kole, kdy se výběr děl rukou J.Jorgensena, L.Brendla a V.Vaníčka bylo vyřazeno asi 190 exponátů. Poslední vyřazování a redukci měl na starosti FO. Vyhověl tak skutečnosti, že přes větší možnost výstavních ploch se nedostávalo výstavního zařízení. Bylo nutno krátit počet výstavních ploch. Podle nich byly exponáty vyřazeny nebo kráceny. Toto s mnoha problémy probíhalo do 13.3.2005, kdy byla výstava z hlediska exponátů v rámech dokončena. Definitivní čísla říkala 2078 výstavních rámů s 569 exponáty (včetně literatury, které bylo v tomto okamžiku 124 kusů). Do vydání seznamu, který byl uveřejněn v katalogu, přibyly dva tituly literatury, které se dostaly do soutěže na nátlak členů vedení FEPA (konkrétně pana J.Wolfa). Katalog obsahuje tato údaje v jednotlivých třídách:

A1 - čestná třída - 6 exponátů
A2 - oficiální třída - 1 exponát
A3 - třída exponátů členů jury - 10 exponátů (z toho 1 ks literatury)
A4 - třída pozvaných exponátů - 8 exponátů
B1 - třída tradiční filatelie - 90 exponátů
B2 - třída poštovní historie - 85 exponátů
B3 - třída celin - 18 exponátů
B4 - třída aerofilatelie - 22 exponátů
B5 - třída astrofilatelie - 5 exponátů
B6 - třída tematická - 55 exponátů
B7 - třída fiskální filatelie - 6 exponátů
B8 - třída maximafilatelie - 10 exponátů
B9 - třída mládeže - 50 exponátů
B10 - třída filatelistické literatury - 126 exponátů
C1 - třída jednorámových exponátů - 58 exponátů
C2 - otevřená třída - 21 exponátů

Celkem bylo na výstavu přijato 571 exponátů ve všech třídách daných GREXEM. Z toho bylo 444 exponátů v rámech a 127 exponátů literatury.
Skutečnost, jak bývá vždy, byla jiná.
Ve třídě A nebyly dodány následující exponáty:
A301, A304, A305,A308
V soutěžních třídách nebyly dodány tyto exponáty:
B127, B190, B216, B258, B262, B318, B641, B 702, B801, B1006,B1046, B1054, B1104, C101, C102, C158, C210.
Stav dodaných exponátů byl pro nás žalostný. Počítal jsem sice s určitým počtem nedodaných exponátů, ale skutečnost byla větší. Na výstavu bylo dodáno 427 exponátů v rámech (z toho 20 ve tř.A) a 123 exponátů literatury (z toho 1 ve tř.A), tj. dohromady 550 exponátů. Mnozí přátelé však namítají, že obsazení proti jiným velkým výstavám bylo dostatečné. Sám mám zkušenosti z PRAGY 1968, kde počet nevystavených exponátů byl procentuálně mnohem vyšší.
Organizační výbor měl k dispozici pět náhradních exponátů, které byly umístěny místo některých nedodaných. Byly to exponáty
N1: Ing. Jiří Černý, Kolky indických států (B 702)
N2:Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain, International Students Day and the Velvet Revolution (A 304)
N3: Ing.Jindřich Vomela, Černá Hora I. emise 1877 - 1900 (A305)
N4: Josef Šedivý, Rakouské poštovnictví v království českém do roku 1850 (B216)
N5: František Killinger, Portugal1912-1945, emise CERES (A301)
V závorkách jsou uvedena místa, kde byly náhradní exponáty umístěny. Ostatní nevystavené plochy byly obsazeny výstavními plakáty.

Počet udělených medailí udává následující tabulka:

Brno 2005 - medaile

Medaile

Exponátů

VZ

Z

VPZ

PZ

VS

S

PS

B

Dipl

Cena

Blah.

Třída

LG

G

LV

V

LS

S

SB

B

D

SP

Fel

B1 (tradiční)

92

4

13

21

28

16

7

3

 

 

7

1

B2 (PH)

79

4

16

28

20

8

3

 

 

 

13

 

B3 (celiny)

18

1

1

7

6

3

 

 

 

 

1

 

B4 (Aero)

20

 

4

3

7

6

 

 

 

 

1

 

B5 (Astro)

4

 

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

B6 (Tématická/ )

52

 

10

16

12

8

5

 

1

 

4

 

B7 (kolky)

5

 

2

2

 

1

 

 

 

 

1

1

B8 (CM)

7

 

 

2

3

 

2

1

 

 

1

 

B9 (mládež)

49

 

 

7

9

15

11

6

1

 

4

2

B10 (literatura)

115

1

5

14

15

20

24

27

8

1

 

1

C1 (1-rámové)

55

 

 

1

22

 

20

 

12

 

2

 

C2 (otevřená)

20

 

 

 

9

 

6

 

5

 

3

 

Celkem

517

10

51

102

134

78

78

37

27

1

37

5

Nejsou uvedeny exponáty v čestné třídě (Třída A) a soutěžní exponáty nehodnocené.

Bilance dodání a hodnocení exponátů je následující:

Exponáty celkem (z toho tř.A) /na rámech (z toho tř.A) /literatura (z toho tř.A)

přijato      571 (25) /   444 (20)/   127 (1)
nedodáno     21 (4)/       17 (4)/      4 (-)
dodáno       550 (21)/   427 (20)/   123 (1)
hodnoceno   517/          402/          115
nehodnoceno 33 (21)/     25 (20)/    8 (1)
- "- soutěžních 12/             5/             7

Z rozboru JURY dále vyplývá, že některé exponáty nebyly hodnoceny. Zde s politováním musím konstatovat, že přestože výstavní pořádek IREX výstavy byl dostatečně dopředu konzultován se členy FEPA (J.Jorgensen, L.Brendl, V.Vaníček) v hodnocení se vyskytly názory, že jsme při krácení počtu listů nepostupovali v souladu se směrnicemi FIP, podle kterých byla výstava hodnocena. Bohužel přesný překlad z angličtiny ani naše vyjádření nezabránilo vyřazení některých exponátů ze soutěže. Se skřípěním zubů bych pochopil, že exponáty, které neměly dostatek soutěžních listů nebyly hodnoceny. Ale, že byly vyřazeny exponáty, které měly větší počet listů než měly mít (exponáty B149 a B248) mně vůbec není jasné. Pokud taková situace nastává hodnotí se prvních pět rámů a na ostatní se nepřihlíží. To porota nezvládla. Po dlouhou dobu se navíc (?mluvčí, nebo co vlastně byl, když celou dobu seděl tam, kde nikdo kromě poroty nesměl být?*) ptal, co mají z osmirámového exponátu hodnotit, když kvalifikaci má na pět.
Horečně jsem konzultoval s vystavovatelem, abych se dožil úpadku mravů, kdy exponát, po mnoha sděleních pro porotu nebyl nakonec hodnocen vůbec. V tomto případě jsem otřesen a budu tento bezpříkladný postoj jury ventilovat, dokud budu žít. Jednoznačně to byla ostuda JURY. S dalšími neohodnocenými exponáty je však nutno souhlasit. Nesplnily (z různých důvodů) svá postupová kritéria. Jejich seznam je v palmáre na straně 23. O převodech exponátů do jiných tříd nemusím hovořit. Jen podotýkám, že výše uvedená tabulka hodnocení a medailí je už v souladu s převedenými exponáty.

*) Byl to pan Jorgensen, který ač nečlen jury se stal jejím mluvčím pro OV (samozřejmě kromě Damiána)
Spolupráce s jury
Na začátku to vypadalo slibně. Představa, že se sejde X pánů a budou moudře zasedat, se však nevyplnila. První varování přišlo, když jsem dostal tzv. "definitivní" seznam jurymanů v říjnu 2004. Zdání však klame. Množství změn se zrychlovalo s blížícím se termínem výstavy. Přesto se mně podařilo uchovat si přehled a přivítat 34 pánů jurymanů z 22 zemí FEPA při jejich úvodním zasedání. Zajímavostí a ozdobou jury byl její tajemník pan Damián Läge, který mě obšťastnil (ještě před začátkem práce jury) třístránkovým seznamem věcí a potřeb nezbytných k práci jury. Díky tajemníkovi výstavy, kterému jsem seznam nutných věcí předal, (byl to seznam o 41 položkách) se vše podařilo zabezpečit. Přesto jsem měl pocit, že JURY bude fajn. První kontakty jsem prodělal já a poté nastoupil jako dveřník jury pan Skurský. Ten dokonce tak pečoval o členy JURY (konkrétně o Damiána), že mu donesl plný kufr oblečení, když se ochladilo a on neměl nic moc na sebe. Je nutno přiznat jednu věc. Pan Damián je němec a ještě k tomu psycholog. Všechno bylo naplánováno na minuty (jednali jsme spolu mnohokrát telefonicky) a on dokázal ukočírovat tento 34+1 místný dav, k podání žádoucího výkonu. Přestože jsem někdy musel zatnout zuby (první den - v pondělí při zahájení výstavy) musím mu složit poklonu. Faktem zůstává, že svojí rozšafností, ale na druhé straně německé důkladnosti a pracovitosti dosáhl toho, co jsme jako organizátoři chtěli. JURY své výsledky dodala "pouze! " s minimálním zpožděním. Takže ve čtvrtek večer jsem sice mohl plesat, ale nic mi to nebylo platné, protože ve 24.00 hod jsem byl pro palmáre v GADu (kde dvě zhroucené postavy mě předaly nátisk) a vesele odjížděje autem jsem dojel do Contíku, kde na mě již netrpělivě čekali hlavní jurymani. (Zatím stačili vzbudit moji ženu s dotazem, kde sakra su!!!, Ona je učitelka a vstává ráno o pěti, proto jim moc blahořečila.) Po přátelsky strávené hodince na recepci hotelu jsem se dostal domů asi o půl druhé ráno. Zasedl jsem, neboť jsem věděl, že ne všechno je jasné. Opravoval jsem opravené a o půl třetí zalehl, abych mohl ráno na šestou vstát. Obdivuji studio GAD. Jestli mají takových kunčoftů více tak je lituji (děkuji nechci). Ráno do deváté jsme se rozešli v GADu, že je vše O.K. Nebylo. Opravy se děly i po telefonu. I tak dopadlo palmáre fajn.

Informační systém výstavy
Byl budován na základě očekávaných skutečností a podle nesplněných představ z minulé výstavy. Vedoucí odboru neponechal nic na náhodě a spojil vybudování systému štítků na adresy (které na minulé výstavě s minimální péčí provozoval místopředseda odboru) s Adresářem vystavovatelů a exponátů. Již tři roky před výstavou začali pánové Jurka a Dvořák tvořit softvare hodné tohoto úkolu. Včasnost tvorby se vyplatila a jeho používání bylo několikrát na ostro vyzkoušeno při rozesílání tiskovin výstavy. Že to byl počin dobrý svědčí jeho maximální využití před a v průběhu výstavy odborem výstavním a propagačním (samozřejmě kromě našeho kmenového odboru). Snad jen malá propagace jeho používání způsobila, že další odbory jej využily podstatně méně. I tak byl hlavním nástrojem funkce informační soustavy na výstavě a slouží dodnes jako kompletní adresář výstavy.
Rozmístění exponátů
Spolupráce s nekonfliktním vedením technického odboru výstavy způsobila, že jsem jednu sobotu ráno zasedl za stůl v sekretariátu a s neutuchajícím zájmen jsem maloval písmenka a číslice na papír. Tajemník přišel až po mně. (To se stává málokdy.) Zapojil se do práce pouze symbolicky a čekal (trpělivě) celý den, co ze mě vypadne. S pocitem dobře vykonané práce jsme se večer rozloučili a já šel bezelstně spát a v následných dnech jsem normálně pracoval. Nebýt bystrého zástupce technického odboru Jirky Dostála, který objevil následující středu chybu v plánech, nevím. Asi bych chodil kanálama. A tak nastala jedna noc, kdy jsem lepil a přepisoval, abych znovu tajemníkovi Jaromírovi odevzdal opět "zcela poslední" verzi výstavy.

3) Klady a nedostatky v činnosti odboru

Klady v činnosti odboru ať soudí jiní. Mně se podařil zrealizovat sen z minula a do Brna jsme dostali Mauricie a 80-ti blok Merkura.
Hlavní nedostatek činnosti FO byl, že jsem uvěřil tomu, že se bude postupovat dle schváleného IREXU výstavy (který schválil koordinátor FEPA). Bohužel ne. Přestože si myslí, že spolupráce FO a JURY byla příkladná, bylo zřejmé, že jurymani IREX ani nečetli, natož aby se jím řídili. Pro výstavy tohoto řádu podotýkám, aby si nemysleli, že IREX je nad jurymany. Není. Ani GREX jim není svatý, a tak bacha na ně. Velmi mě mrzí, že ani čeští zástupci nedokázali prosadit pravidla výstavy.
Dalším nedostatkem výstavy byl požadavek na kopie titulních listů. Nedá se to zvládnout na straně jedné (vystavovatelé) ani na stravě druhé (výstava). Vzniká schizofrenní situace, kdy s přibližujícím se termínem výstavy docházejí další a další titulní listy (jejich kopie), které je třeba rozxeroxovat do počtu jurymanů, kteří se v tomto okamžiku zásadně mění. Výsledkem je, že zaslané kopie tajemníkovi zůstaly v Zurychu, když ani on nedokázal distribuci provést fyzicky dále. Pozor, není vše ještě v mailech!!!.
Osobně mě mrzí, že z některých ohlasů na výstavu, které jsem měl možnost slyšet bylo to, že jsme nechtěli vystavit to či ono. My jsme vini, že hodnocení neproběhlo tak, či onak. (Ne dostatečně jsme jurymany poučili.) Není to pravda. Přihlášky, jak postupně chodily, tak jsem je zpracovával. Ale, že ne všechny mohly na takovouto výstavu, už mnozí nechtějí slyšet. Jako národní komisař se musím omluvit mnoha členům SČF, že se na výstavu nedostali, ačkoliv měli předpoklady. I já sám jsem musel sáhnout ke krácení. Ale definitivu jsem si musel vyslechnout a "vyžrat" sám.
Posledním velkým hříchem odboru je ta věc, která se nedá omluvit. Pokud se někdo dá na vojnu musí bojovat. Já jsem vstoupil do boje v relativně klidném momentu bitvy. Zdálo se mi, že to uhraju. Opak byl pravdou a za to se omluvám. Pracovní nasazení se tak vystupňovalo, že jsem dodnes zcela mimo pořadí. Prostě a jasně řečeno, takovouto funkci na tak obrovské výstavě musí dělat někdo uvolněný (nebo důchodce) spolu s perfektně fungujícím jazykově vybaveným sekretářem. Další bitvu tohoto charakteru sám nepodniknu.
Hluboce se omlouvám těm, kterým jsem při výstavě ublížil. Děkuji těm, kteří mě dodnes děkují za odvedenou práci.

RNDr. Zdeněk Okáč
Předseda filatelistického odboru výstavy BRNO 2005


Nové téma pro 33. ročník filatelistické olympiády školního roku 2005/5006

OLYMPIJSKÉ HNUTÍ

Materiál zpracovala KM SČF

Se sportem se každý z nás setkává prakticky na každém kroku. Někdo aktivně, jiný pasivně, ale celkově jsme považováni za sportovní národ. Můžeme se dočíst o této problematice v novinách i časopisech, sledovat programy v rozhlase i v televizi. Hlavně ale každý z nás je fanda nějakého sportu, klubu či oddílu, a protože sportu samozřejmě dobře "rozumí", je velmi rozšířené mezi námi o sportu hlavně mluvit. V neposlední řadě se každý žák setkává se sportem i ve škole.. Proč je sport tak aktuální, proč se o něm pořád píše a mluví, proč je i tématem naší filatelistické olympiády?
Sport přináší v první řadě aktivním sportovcům radost z dosažených výsledků, zlepšuje tělesnou kondici a působí kladně na celou společnost. Pasivním konzumentům přináší chvíle napětí při sledování sportu u televize, dává možnost vyniknout národní hrdosti na úspěchy našich sportovců a možnost vést nekonečné rozhovory o tom, jak by to zařídili sami, kdyby k tomu měli příležitost.
Mladí filatelisté mají kromě už zmíněných možností ještě příležitost zapojit se do sportu formou filatelistické olympiády. V jejím rámci mohou filatelisticky zpracovat tu oblast sportovního dění, které je pro mladého filatelistu nejbližší. Vlastní zpracování bude tak různorodé, jako jsou oblasti sportu. Takto široce pojaté téma bude mít jistě i řadu úskalí. Nelze totiž dát k dispozici jednotný návod, jak dané téma zpracovat, protože zahrnuje nepřeberné možnosti zpracování a záleží pouze na autorovi. Miniexponát vytvořený k olympiádě se může snadno stát základem pro budoucí výstavní exponát. Téma olympiády je natolik zajímavé, že by bylo škoda nepokusit se je filatelisticky zpracovat.

Pro snazší orientaci v problematice a jako určité vodítko při zpracování miniexponátů vám i letos předkládáme určitá témata. Ta mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních.

Návrhy témat:

1. Historie

Kdysi bývala olympiáda nejvýznamnější řeckou kultovní slavností, která se od roku 776 př.n.l. konala každé čtyři roky. Kořeny těchto sportovních slavností však sahají ještě dál do historie až k mykénským slavnostem úrody (1600 - 1100 př.n.l.).
Do roku 724 př.n.l. byl na programu jen závod v běhu na jeden stadion (192,27 m). V následujících letech se počet disciplin zvyšoval až na osmnáct. Například běh na dva stadiony, na 24 stadiony, běh ozbrojenců, pětiboj, zápas, box, závody ve vozech, dostihy a podobně.
K velkému rozmachu olympijských her došlo v helénistickém a zvláště římském období v prvním až třetím století n.l. Pak se proti olympijským hrám jako pohanským slavnostem ostře postavila křesťanská církev, která reprezentovala oficiální ideologii tehdejší Římské říše. Císař Theodosius roku 394 olympijské hry zakázal.

2. Novodobé hry

Na moderním a mezinárodním základě byly olympijské hry obnoveny koncem devatenáctého století díky francouzskému pedagogovi Pierru de Coubertinovi. Roku 1894 byl na prvním olympijském kongresu v Paříži založen Mezinárodní olympijský výbor a o dva roky později v roce 1896 se v Aténách konaly první novodobé olympijské hry. Od té doby probíhaly (kromě válečného období) každé čtyři roky v různých zemích. Od roku 1942 existují i zimní olympijské hry.

3. Naše účast na olympijském hnutí

Pro nás je důležité, že mezi 15 zakládajícími členy MOV byl i náš zástupce, středoškolský profesor PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Nejvyšším orgánem olympijského hnutí je Olympijský kongres. Zasedání VIII. Olympijského kongresu se konalo v roce 1925 v Praze. Velmi důležitým bodem jednání bylo schválení návrhu Josefa Rősslera - Ořovského o pravidelném konání zimních olympijských her. Jako předseda MOV skončil v Praze Pierre de Coubertin. Od roku 1995 byla členkou MOV Věra Čáslavská, v současnosti pak oštěpař Jan Železný.

4. Naše účast na olympiádách

První olympiádou, které se účastnili naši sportovci, byla druhá v Paříži v roce 1900. Na ní získal naši první olympijskou medaili diskař František Janda - Suk, který je také znám tím, že jako první začal používat při hodu otočku. Medaile byla stříbrná a od té doby jich naši sportovci získali skoro 200. Sportovci Československé republiky se poprvé zúčastnili olympijských her v roce 1920 v belgických Antverpách. První zlatou olympijskou medaili pak získal Bedřich Šupčík o čtyři roky později v Paříži za šplh na laně. Pak následovala dlouhá řada sportovců i medailí. Z nejvýznamnějších nelze přehlédnout olympijské vítěze Danu a Emila Zátopkovi. Celkově nejúspěšnější byla Věra Čáslavská se sedmi zlatými medailemi. Z dalších to namátkou může být gymnastka Eva Bosáková, kanoisté Holeček a Brzák, diskař Ludvík Daněk a v neposlední řadě trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný.

Organizace olympiády

Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako
v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.
V letošním roce dochází také k několika změnám v tvorbě miniexponátů. Předně budou soutěžící smět používat písemné pomůcky pro tvorbu albových listů. Každý účastník národního kola zná svůj albový list dokonale a je pouze na jeho paměti, jak dokáže list vytvořit. Použití takových pomůcek stejně šikovnost mladého filatelisty nenahradí.
Obdobně bude pro zájemce doplněno národní kolo FO o mimosoutěžní část, ve které bude mít každý možnost prezentovat albové listy na téma filatelistické olympiády, ale připravené doma. Stejný počet listů, jaký je stanovený pro jednotlivé kategorie, si tedy může soutěžící vypracovat doma s použitím všech dostupných pomůcek včetně počítače. Takto vypracované listy budou také vystaveny v rámci olympiády, ale hodnoceny budou mimo hlavní soutěž.
Poslední změnou bude obdobná soutěž v tvorbě albových listů na počítači. Protože značná část mladých filatelistů ráda pracuje na PC, bude mít možnost vytvořit miniexponát v elektronické podobě na počítači. Výhodou takového exponátu je, že se v něm může použít i jinak absolutně nedostupný materiál, který lze získat pouze jako kopii originálu. Bližší informace k soutěži budou zveřejněny společně se zadáním FO.
Kroužková kola, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z tematických znalostí a je možno za ně získat maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.
Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu a možnost používání písemných pomůcek pro jejich tvorbu si KMF a oblasti stanoví samy. Při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:

Věková skupina Z  A  B C 
---------------------------------------------------
Kolo v KMF   1  2  2  3
Oblastní kolo  1  2  3  3
Národní kolo  1  2  3  3

Věkové kategorie soutěžících:
Z 9 - 10 let
A 11 - 13 let
B 14 - 15 let
C 16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2006. Věkové kategorie platí pro FO i pro obě doprovodné soutěže.

Tabulka pro zařazeni mladých filatelistů do věkových kategorií
platná pro rok 2006

Stáří Data narození od do
9 let 2.1.1996 - 31.12.1996 a 1.1.1997
10 let 2.1.1995 - 31.12.1995 a 1.1.1996
11 let 2.1.1994 - 31.12.1994 a 1.1.1995
12 let 2.1.1993 - 31.12.1993 a 1.1.1994
13 let 2.1.1992 - 31.12.1992 a 1.1.1993
14 let 2.1.1991 - 31.12.1991 a 1.1.1992
15 let 2.1.1990 - 31.12.1990 a 1.1.1991
16 let 2.1.1989 - 31.12.1989 a 1.1.1990
17 let 2.1.1988 - 31.12.1988 a 1.1.1989
18 let 2.1.1987 - 31.12.1987 a 1.1.1988
19 let 2.1.1986 - 31.12.1986 a 1.1.1987
20 let 2.1.1985 - 31.12.1985 a 1.1.1986
21 let 2.1.1984 - 31.12.1984 a 1.1.1985

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÝ MINIEXPONÁT
S TEMATEM FILATELISTICKÉ OLYMPIÁDY

Komise mládeže SČF vyhlašuje na školní rok 2005/2006 pro mladé filatelisty soutěž o nejlepší elektronický exponát s tematikou filatelistické olympiády.

Úkolem mladých filatelistů je vytvořit miniexponát v rozsahu 1 - 3 albové listy podle kategorií pro národní kolo FO. Tématem je olympijské hnutí. Soutěžící může použít pro tvorbu exponátu jakýkoliv filatelistický materiál, který sežene v elektronické podobě. Možností na internetové síti je velmi mnoho a bude záležet pouze na schopnostech tvůrce. Stejně tak je možné využít skenování přímo z originálů nebo z různých katalogů a časopisů. Tím může i mladý filatelista vytvořit exponát, který by jinak nikdy sestavit nemohl pro jeho finanční nedostupnost. Podmínkou je, že pro ilustraci a dokumentaci tématu musí být použit pouze filatelistický materiál, tak jak je v exponátech obvyklé.

Vytvořený miniexponát předá soutěžící na CD ve formátu stránek HTML s obrázky ve formátu jpg nebo gif nebo odešle elektronicky v příslušném formátu na adresu ztopfer@volny.cz v termínu do 20.5.2006.

Výsledky práce mladých filatelistů budou prezentovány v rámci národního kola filatelistické olympiády, kdy budou také vyhlášeny výsledky a odměněni nejlepší "elektroničtí" filatelisté.

Převzato z materiálů KM SČF.