wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 96        říjen 2004
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


   
 

Vážení a milí vedoucí KMF,     

            Začal nový školní rok a já s „mírným“ zpožděním sedám k počítači, abych konečně vydal nového KURÝRA. Vím, že jeho obsah je už trochu fousatý. Moje vytížení v oblasti vedení filatelistického odboru výstavy BRNO 2005 se bohužel podepsalo i na této zpožděné distribuci našeho informátora. Připomeňme si však závěr minulé sezóny školního roku 2003/2004. Ohlédnutí za touto „sezónou“ je pro naši oblastní komisi docela dobré. V kalendářním roce 2003 jsme zvítězili v mezikrajové soutěži oblastních komisí mládeže SČF. Jak si budete moci přečíst dále, zvítězili jsme jako oblast v letošním finále FO. Také výstavní činnost byla na vysoké úrovni. O některých těchto akcích si přečtete dále.

Před námi stojí další školní rok práce  s mládeží. Doufám, že bude stejně úspěšný jako rok minulý. Chystá se i nové téma ve FO,  jehož teze Vám předkládám v tomto čísle v samostatném článku.  Věřím, že ekologie je natolik nosné téma, že nebude problém s účastí v letošním ročníku.  Jako tradičně připravujeme na letošní podzim setkání vedoucích KMF, které se uskuteční v listopadu. Pozvánka je součástí tohoto KURÝRA.

Zatím Vám přeji pěknou podzimní pohodu a těším se na společné setkání s Vámi na plánovaném aktivu.

 

                                     VášRNDr. Zdeněk Okáč
                                              předseda OKM SČF jižní Moravy 

 SMUTNÁ ZPRÁVA 

Ani se mi to nechce věřit, natož o tom psát. Na den svatého Václava 28. září nás navždy opustil náš dobrý kamarád, pan Jindřich Brancovský. O to je to pro mě bolestivější, že byl i mým dobrým osobním přítelem.

Po absolvování studií pracoval jako rentgenový laborant nejprve ve Třebíči a později  ve fakultní nemocnici  U svaté Anny v Brně na centru kardiovaskulární chirurgie.  Začátkem devadesátých let začíná svoji profesní dráhu přenášet na pole knihařiny. Buduje si nejprve menší a později stále větší knihařské dílny. Tato práce mu zanedlouho pohltí veškerý čas a tak svoji původní profesi opouští a stává se soukromníkem s několika podřízenými. V oblasti knižní vazby se dostává na vrchol profesionální dráhy a stává se na několik let i předsedou cechu českých knihařů.

Již jako mladík se zapojuje do filatelistického dění v Brně a stává se i vedoucím KMF. Mezi jeho svěřenci se objevuje později i jeho dcera, která jako mladá filatelistka  dosáhla výrazných vystavovatelských úspěchů. Jako úspěšný vedoucí KMF se dostává do vedení Oblastní komise mládeže a v letech 1990 – 1996 je i jejím předsedou. Vedení knihařských dílen mu však ubírá času a tak se v posledních letech z aktivní filatelistické práce uvolnil. Známky však miluje (zejména svoji oblíbenou první republiku) až do konce svého krátkého života.

Jindřich byl velmi optimistický, kamarádský člověk. Mnohokrát mi pomáhal při mé práci pro filatelii i v dalších mých aktivitách. Žil život na plno a to se mu možná stalo i osudným. Již před pár lety choroba náhle zahrozila. Snad to bylo znamení, aby zvolnil svůj hektický život. Jindřich se sice léčil a jezdil do lázní, ale jinak pracovní a společenský způsob života nezměnil. Musel být vždy na vrcholu svých aktivit. Náhlá smrt jej navždy vyrvala z kruhu rodiny a přátel.

Rozloučil jsem se s ním jménem všech příbuzných i známých v krematoriu v Brně ve středu 6.října. A mně nezbývá, než mu zde poděkovat za vše, co pro mládežnickou filatelii a pro každého z nás udělal.                                                                                               

                                                                                                RNDr. Zdeněk Okáč

Zasedání  OKM  jižní Moravy dne 24.4.2004    

 

            V sobotu dne 24.února se sešlo vedení OKM na svém zasedání. Z jeho jednání uvádím některé závěry:

1.      Příprava oblastního kola FO, které se uskuteční v  sobotu 15. května 2004 ve škola na Jánské ulici. Začátek v 9.15 hod.  Byla provedena kontrola zabezpečení. Místnosti ve škole jsou objednány paní Štěrbovou, otázky vypracuje Ing. Punčochář, zabezpečení jury domluví pan Dvořáček, odměny soutěžícím připraví  ve spolupráci s dr.Okáčem pí Štěrbová a J.Dvořák. Požádáme o materiály, které jsou uskladněny u pana Štiky. Cestovné a albové listy zajistí pan Herman.  V pozvánce bude uvedeno, že soutěžící si přinesou platný průkaz člena KMF SČF.

2.      Komise se seznámila se stanoviskem pana Tůmy k vyhodnocení soutěže mezi KMF. Technickou chybou jsme zanedbali a vyškrtli získání OOZ I. a II. stupně v jeho kroužku. Trošku nám chyběla komunikace. Za toto nedopatření se KMF z Jihlavy omlouvám.

3.      OKM odsouhlasila uspořádání aktivu vedoucích při příležitosti konání výstavy Žďár nad Sázavou. Aktiv se uskuteční v poledních hodinách v neděli 23.května 2004. Vedoucím bude proplacené jízdné a poskytnuto malé občerstvení. Pozvánka bude v KURÝRU.

4.      Různé:    

- RNDr. Okáč seznámil přítomné s některými body jednání VV SČF,

- INFORMACE SČF se nedostávají k vedoucím KMF, proto se bude OKM snažit zajistit  distribuci i na některé vedoucí KMF,

- proběhla informace o výstavě mladých filatelistů v Příbrami. Výstava se bude konat v termínu 24. – 27. června 2004. Oblastní komise upozorňuje všechny vedoucí, kteří mají exponáty pro tuto výstavu, aby se přihlásili se zájmem o vystavování u kteréhokoliv člena OKM. Zajistíme další kontakty. Oficiální přihlášku dosud nemáme.

 Zapsal: RNDr. Zdeněk Okáč

 

            Vážení vedoucí,

 

Součástí tohoto KURÝRA  jsou dva tiskopisy. Jeden je hlášení o zahájení činnosti, které  vyplňte a jednou odešlete v termínu do 31.12.2004 na uvedenou adresu. Druhý je tiskopis pro soutěž mezi KMF, který odešlete na určenou adresu do 15. ledna 2005.

Informace o vyplňování tiskopisu soutěže naleznete přímo na tiskopisu na zadní straně. Oba tiskopisy lze také odevzdat na aktivu 13.listopadu. 

   O P R A V A

             Vážení, v minulém KURÝROVI jsem uveřejnil výsledky soutěže mezi KMF v oblasti. Díky nepřesným záznamům a chybě v komunikaci jsem při vyhodnocení  nezapočetl  dva OOZ, které získali mládežníci z jihlavského kroužku. Tímto sdělením se jim velmi omlouvám a níže uvádím správné pořadí KMF v oblasti.

 Vyhodnocení soutěže aktivity mezi KMF jižní Moravy za rok 2003

KMF56-      místo       vedoucí          počet  bodů     KF 06-     

-------------------------------------------------------------------------

1.    93      Jihlava           Tůma Martin                  4890        40

2.    24      Brno              Sobotka Josef           4040        22

3.    83      Znojmo            Dušek Stanislav         3890        24

4.   104      Zlín              Kopřiva Josef           1820        02

5.    44      Uherský Brod      Friedrich Jan           1160        14

6.    23      Kroměříž          Žůrková Marie           800        05

7.    20      Bystřice n.Pernš. Ráčil Antonín           690          70

8.    43      Vizovice          Martykán František      370        25

9.    15      Velké Opatovice      Pohl Emil              320        70

10.  111      Kyjov             Daňeček František,Ing.    160        20

11.   07      Žďár nad Sázavou      Koukal Jiří,Ing.         150        10

12.   08      Adamov            Švehla Karel,Ing.        150        04

13.   36      Jihlava           Klečka Eduard,Ing. 120         40  

  RNDr. Zdeněk Okáč
 předseda OKM SČF jižní Moravy

 

      Oblastní kolo filatelistické olympiády 2004    

       V sobotu dne 15.května 2004 se v Brně uskutečnilo oblastní kolo 31. ročníku FO na téma Cesta do sjednocené Evropy. Proti loňskému ročníku jsme opět zaznamenali pokles účastníků. Opět jsme nedosáhli plného zapojení účastníků v kategorii Z a B, kde soutěžili pouze dva mládežníci. 

            Soutěž proběhla podle osvědčeného scénáře bez problémů. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci. Dozor měli pánové Šott a Machala, otázky zpracoval ing. Punčochář,  který  je s  paní Štěrbovou  i  hodnotil. Porotu miniexponátů zabezpečili

pánové Hvižď, Klusáček a Okáč. Dalšími pomocníky byli pánové Herman, Tůma a Dušek. Děkuji i všem vedoucím, kteří přivedli své svěřence (Žůrková, Dušek, Ráčil, Sobotka a Tůma). Jsem rád, že přijeli i někteří další vedoucí KMF, (byť bez dětí) aby se účastnili jako pozorovatelé.

            Vítězové z jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat na finále FO v Praze  dne 5.června 2004. Tentokrát netradičně v prostorách sídla SČF na Smíchově. Tam proběhne pouze finále FO bez jakýchkoliv doprovodných akcí. Tím KM SČF reaguje na napnutý rozpočet komise mládeže

Výsledky oblastního kola 30. ročníku FO:

Na jednotlivých místech jsou údaje řazeny takto:
Pořadí    jméno    KMF 56-   dosaž. body:  1) test 2) miniexp. 2) celkem

 Kategorie „Z“

  1.  MATIS Václav            07 Kroměříž                      22      29          51

  2.  SLAVÍKOVÁ Eva           93 Jihlava                       14      23          37

 Kategorie „A“

  1.  ŠALAMOUN Vojtěch        83 Znojmo         36,5      45          81,5

  2.  MIKALOVÁ Jana           24 Brno                 29,5      49          78,5

  3.  MATIS Ondřej            07 Kroměříž              28,5      26          54,5

  4.  SLAVÍK Petr              93 Jihlava                  20,5      31          51,5

  5.  BOR Patrik                  36 Jihlava                 18,5      29          47,5

mimo soutěž

      PAVELKA Tomáš           24 Brno                27,5      33          60,5

 Kategorie „B“

  1.  HORÁK Stanislav         83 Znojmo                32,5      59          91,5

  2.  SOUKUP Pavel       93 Jihlava                       28      54          82

 

Kategorie „C“

1.        REGULA Jan           83 Znojmo                 35,5      50          85,5

2.        ŠTOHANZL Michal            93 Jihlava        32,5      45          77,5

3.        MEITNER Jan             36 Jihlava                32      44          76

  4.  MIŠAGA Vít        20 Bystřice nad Pernšt.     33      28          61

 mimo soutěž
      ZIMOLOVÁ Michaela      93 Jihlava             20,5    25        45,5

  RNDr. Zdeněk Okáč
  předseda OKM SČF jižní Moravy

 

Aktiv - setkání vedoucích KMF ve Žďáru nad Sázavou

V neděli dne 23.5.2004 proběhlo setkání vedoucích KMF jižní Moravy, které jsme zorganizovali při příležitosti Národní výstavy poštovních známek Žďár nad Sázavou 2004. Vedoucí mohli přijet i se svými svěřenci na pěknou výstavu. Škoda, že ne všichni vedoucí toho využili. Nicméně Ti, kteří se zúčastnili, jistě nelitovali času. Výstava tvořila vrchol vystavovatelského úsilí v letošním roce. Takže kromě prohlídky výstavy proběhlo malé setkání vedoucích. Z jeho programu stručně vybírám:

-         Diskutovalo se o chystané výstavě Mladá Příbram a jejího obsazení exponáty z naší oblasti, zatím jsou přihlášeni mladí vystavovatelé z Jihlavy a Znojma.

-         Probrali jsme hodnocení exponátů na výstavě Žďár nad Sázavou. Hlavní cenu výstavy získal Jihlavský exponát „Rakousko 1850 – 1918“ Michala Musila. Tento exponát získal na výstavě velkou pozlacenou medaili.

-         Informace z předsednictva SČF, které proběhlo při výstavě. Nejdůležitější je zpráva o novelizovaném výstavním řádu přijatém na předsednictvu, který bude hodnotit mládežnické exponáty stejně jako u dospělých.

-         Pan Tůma nás informoval o průběhu dětské pošty na výstavě ve Žďáru n/S.

-         Proběhla informace o výstavě BRNO 2005, kde v neděli 15.5.2005 plánuje komise mládeže SČF aktivity ke dni mládeže, který bude mít i své razítko. S aktivními vedoucími počítáme při organizování dětského koutku.

-         Různé. V příštím roce počítáme se dvěma aktivy, přičemž jeden uskutečníme při výstavě BRNO 2005.     

 Elreda Štěrbová
 
tajemnice OKM


Celostátní kolo filatelistické olympiády 2004

V sobotu dne 5.června 2004 se v Praze konalo finále 31. ročníku filatelistické olympiády. Letos se díky již vzpomínaným záležitostem konalo jako jednodenní s tím, že se uskutečnilo pouze finále bez dalších doprovodných akcí.

Účastníci se sjeli během rána do Prahy na Smíchov do prostorů České pošty – sídla SČF. Zde v zasedací místnosti proběhla vlastní soutěž.

Níže uvádím souhrnné výsledky 

 

 

Výsledky finále 31.ročníku FO PRAHA 5.6.2004

Na jednotlivých místech jsou údaje řazeny takto:

Pořadí      Jméno    Oblast    Test     Listy jurmani1. 2. 3. 4. 5.)   Celkem bodů

                                                  

Kategorie „Z“

 

1.    Svoboda Martin                 34       14    13    11    14    13    74

2.    Řídký Matěj             SM       32       14    12    13    14    16    72

3.    Jiráková Kateřina              27       8    11    11    18    14    63

4.    Mates Václav            JM       21       7    8    8    6    10    44

 

Kategorie „A“

1.    Jelínek Libor           SM       34      16    16    15    13    17    81

2.    Vancl Jan               StřČ    32       20    17    15    11    14    78

3     Karabeleš Jan                  35       20    13    14    11    15    77

4.    Šalomoun Vojtěch        JM       39      10    12    13    8    13    72

5.    Holeček Vojtěch                27            8    13    9    8    12    56

6.    Zemanová Martina               16       7    11    9    11    11    47

 

Kategorie „B“          

1.    Horák Stanislav         JM       37      19    16    17    11    20    89

2.    Hošek Petr              Střč     34       14    14    15    9    11    73

3.    Čimera Václav           PHA      23       15    15    15    11    14    67

4.    Říčný Matouš            SM       27       12    9    12    6    19    60

5.    Pospíšil Jan                   28       9    8    13    8    10    55

 

 

Kategorie „C“

1.    Regula Jan              JM       37       14    14    16    16    17    83

2.    Jančík Karel            SM       26       16    16    18    16    19    76

3.    Truhlář Milan           SevČ    29       13    16    16    14    16    75

4.    Neubauerová Jana        StřČ     32       13    13    15    13    13    71

5.    Hakauf Martin                  29       11    9    11    11    9    62

6.    Štusák Jan                     29       9    7    9    11    9    56

7.    Jaroušek Vojtěch        PHA      19       12    9    12    13    9    52

  RNDr. Zdeněk Okáč
 
Místopředseda OV BRNO 2005

 

 

EKOLOGIE                               
32. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2004/2005

S pojmem ekologie se v současné době setkáváme prakticky na každém kroku. Můžeme se dočíst o této problematice v novinách i časopisech, sledovat programy v rozhlase i v televizi. Samozřejmě se s ekologií setkáte ve škole. Proč je tak aktuální, proč se o ní pořád píše a mluví, proč je i tématem naší filatelistické olympiády?

Ekologie je věda, která studuje jak žijí rostliny a živočichové společně na naší planetě a jak závisejí na přírodních podmínkách kolem nich. Jak jsou jednotliví živočichové a rostliny přizpůsobeni k přežití na Zemi a zároveň ukazuje, jak jsou všichni bez rozdílu závislí jeden na druhém. Člověk je samozřejmě nedílnou součástí tohoto složitého procesu.

Ekologie jako téma  filatelistické olympiády je  natolik široké, že mladí filatelisté mají dostatečnou volnost v naplnění tématu olympiády.  Takto široce pojaté téma bude mít jistě i řadu úskalí. Nelze totiž dát k dispozici jednotný návod, jak dané téma zpracovat, protože zahrnuje nepřeberné možnosti zpracování a záleží pouze na autorovi. V podstatě může každý mladý filatelista využít svůj zájem o některou z oblastí přírody, vědy, techniky i historie. Miniexponát vytvořený k olympiádě se může snadno stát základem pro budoucí výstavní exponát. Téma olympiády je natolik zajímavé, že by bylo škoda nepokusit se je filatelisticky zpracovat.

Pro snazší orientaci v  problematice a jako určité vodítko při zpracování miniexponátů vám i letos předkládáme určitá témata. Ta mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních.

 Návrhy témat:

1.     Přizpůsobení životu na Zemi

Kdy a jak vznikly první organismy na Zemi nikdo přesně neví, ale už od prvopočátku se jednotlivé druhy musely přizpůsobovat vznikajícím životním podmínkám. Musely vyřešit základní problém – jak získat živiny a energii nutnou pro život. S postupným zdokonalováním života na Zemi se organismy rozšiřovaly po celé planetě. V důsledku toho musely řešit problémy spojené např. s horkem a žízní, jak přežít zimu a chlad, jak se pohybovat na souši, ve vodě i ve vzduchu. Postupně se začaly vytvářet i složité potravní vztahy, které vedly např. ke vzniku lovců a jejich kořisti, býložravců i masožravců, ale i rozkladačů. Vytvořily se vztahy jako symbióza a parazitizmus.

2.     Rozmanitost života           

S přizpůsobením organismů životním podmínkám na Zemi vnikla nepřeberná řada rostlinných a živočišných druhů v jednotlivých biotopech. Dnes můžeme organismy nalézt prakticky po celé planetě. Žijí na poušti i ve vodách řek a moří, v lesích, pralesích i na savanách a pampách. Stejně tak najdeme život vysoko v horách a zároveň hluboko pod zemí, ve vzduchu a dokonce se řada živočichů a rostlin stala neoddělitelným společníkem člověka. Vzpomeňte jen na myši. Dokonce člověk zkouší živé organismy vysílat do kosmu.


3.      Život v ohrožení                          

Složité vztahy mezi organismy a přírodou, které se vytvářely po milióny let, začal narušovat až člověk, který se na planetě objevil v poměrně nedávné době. S rozvojem lidského myšlení a se stoupajícími nároky na vlastní život člověka dochází na Zemi k tomu, že lidé postupně vyhubili mnoho rostlinných a živočišných druhů. Tak člověk postupně ničí jednotlivé biotopy. Postupně znečisťuje životní prostředí odpadky, emisemi atd.


4.      A co já, filatelista?

Člověk ve své ješitnosti zapomíná na to, že je nedílnou součástí přírody, a že se příroda bez člověka obejde, ale člověk bez ní zahyne. Jenom změna našeho chování může zachovat planetu Zemi pro nás i do budoucnosti v pořádku tak, aby to pořád byla krásná modrá planeta. A co může udělat filatelista? Stejně jako všichni ostatní se může chovat ekologicky a navíc ještě může ostatním prostřednictvím krásy známek a ostatních filatelistických materiálů ukázat krásy života na Zemi i způsoby, jak ji zachovat pro budoucnost.

Organizace olympiády

            Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví  miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře  i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát.

            Kroužková, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za ně dosáhnout maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být  dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek. 

Dobu vymezenou  pro tvorbu miniexponátu si  KMF a oblasti stanoví samy, při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

 

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:

 Věková skupina         Z         A         B         C
-------------------------------------------------------
Kolo v KMF              1          2          2          3
Oblastní kolo           1          2          3          3
Národní kolo             1          2          3          3

 
Věkové kategorie soutěžících:       Z          9 - 10 let
                                                           A        11 - 13 let
                                                          
B        14 - 15 let
                                                          
C        16 - 18 let
Pro  zařazení do  věkové  kategorie  rozhoduje vždy  věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2005.


Převzato z materiálu KM SČF

 

Evropská výstava poštovních známek Brno 2005 v říjnu roku  2004

                Přípravy na výstavu Brno 2005 začínají touto dobou gradovat. Na zasedání OV v září už bylo patrné, že pracují i ty odbory, které zatím měly pohodu. Jak z minulých článečků bylo patrné, už více než rok pracuje odbor filatelistický, propagační a technický. A tyto odbory už mají své výsledky. Technický odbor má již pod palcem téměř všechny rámy, které budou na výstavě potřebné. Provedl už jejich reparaci a vzorně je uskladnil. Zároveň byly zpracovány první návrhy na umístění rámů v pavilonech. Výstava počítá s asi 1200 rámy. Filatelistický odbor přijal doposud více jak 740 přihlášek, které v současnosti zpracovává. Potěšením je, že se podařilo získat exponáty do všech výstavních tříd. Snad to nezakřiknu, když prozradím, že je přislíbeno i vystavení modrého a červeného  „Mauritia“. Jednáním se Svazem německých filatelistů se podařilo získat i „Hirošimský dopis“. V dalším období budou přihlášky zpracovány a vytvořeno  obsazení hlavních výstavních tříd.

            Proběhla první návštěva koordinátora výstavy  FEPA pana Jørgena Jørgensona z Dánska. Ten spolu s gestorem Ing. Vaníčkem a předsedou SČF Ing. Brendlem provedli revizi přihlášek a  podepsali kontrakt mezi výstavou  a FEPOU ohledně gestorství výstavy. Byly schváleny základní počty a obsazení jury výstavy. Koordinátor FEPA pan Jørgen Jørgensen byl přípravou výstavy velmi potěšen.

             Na posledním OV v říjnu tohoto roku  se schválila koncepce doprovodných akcí, pořadatelské zabezpečení a celní odbavování exponátů ze státu mimo EU. Výstavní odbor podal podrobné sdělení o dopravě a přebírání exponátů. Výstavní výbor začíná pracovat na všech pozicích na plné otáčky.

            13. října proběhlo další zasedání presidia výstavy. Presidium konstatovalo, že všechny úkoly byly splněny. Z nich vybírám třeba záštitu pana presidenta nad výstavou. Zdá se, že poslední jednání s kanceláří presidenta republiky jsou optimistická. V rámci tohoto zasedání byl upřesněn podíl poštovního muzea na výstavě. Všechny požadavky OV na vystavení důležitých exponátů byly oběma stranami odsouhlaseny. Jednání bude dále vedeno o vystavení osmdesátibloku MERKURA, který muzeum vystaví jen pokud budou zapůjčeny Mauriciové. Jednalo se také o další emisní politice k výstavě na rok 2005. Vyjdou dva náměty známek. První bude vila Tugenhat a druhý okruh bude reagovat na dvousté výročí bitvy „Tří císařů“. Vyjdou dvě známky. Jedna v aršíkové podobě bude kopie obrazu bitvy a druhá (společně s Francií) bude patrně znázorňovat Napoleona. V této souvislosti bylo dohodnuto, že do katalogu výstavy bude použit motiv známky s Bitvou u Slavkova. Bylo odsouhlaseno vstupné na výstavu , které bude v plné výši činit 90,- Kč a ve snížené výši 40,- Kč. Do snížené sazby budou zahrnuti členové SČF, důchodci, zaměstnanci ČP a další dle podrobného výběru. Bouřlivý bod presidia se týkal rozpočtu výstavy. Vlivem množství exponátů bude jury početnější než se  čekalo. Dále nám nepříjemně naboural rozpočet novým zákonem o DPH, který zdražil ubytování. Presidium bude jednat o navýšení rozpočtu o tyto výdajové položky.