wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 93        červenec 2003
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 BrnoOBSAH:
Úvodní slovo
Oblastní kolo FO 2003
Zasedání vedení OKM 25.4.03
Vybráno z  tiskovin
Zasedání VV SČF v minulém období
Finále  FO SVITAVY 2003
Téma pro 31. ročník FO pro školní rok 2003/2004
Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003

Vážení vedoucí KMF

      Obracím se na Vás v době před dovolenými, v období našeho společného zaslouženého klidu od organizované filatelie.  Proběhly již všechny plánované akce, oblastní i národní kola FO a také letos mimořádně zajímavé setkání mladých filatelistů Evropy ve Svitavách. O všem Vás informujeme v samostatných příspěvcích. V tomto čísle najdete i vyhlášení dalšího ročníku filatelistické olympiády, který bude reagovat na náš vstup do EU. Téma bude „Cesta do Evropy“. V retrospektivě se podíváme na výstavu OSTROPA 2003 a stručně nahlédneme do kuchyně BRNA 2005.

      Připomínám, že na podzim zabezpečíme jedno setkání (aktiv) vedoucích KMF, kde detailně probereme úkoly do dalšího období. Nechci v úvodu psát nic neříkající informace, když všechny zmiňované akce máte dále zpracovány. Věřím, že v následujícím období prázdnin spolu se svými svěřenci budete zaslouženě relaxovat, abyste se v září mohli vrhnout s plnou silou do další práce s mladými filatelisty. Výsledky, které byly dosaženy v prvním pololetí tohoto roku nás mohou těšit a zároveň nás zavazují pokračovat v úspěšné práci s mládeží dále.

      Přeji Vám všem příjemné prožití prázdnin (pokud možno s teplotami nám všem vyhovujícími) a splnění Vašich snů.

RNDr. Zdeněk Okáč

  předseda OKM 


Oblastní kolo filatelistické olympiády 2003 

V sobotu dne 24.května 2003 se v Brně uskutečnilo oblastní kolo 30. ročníku FO na téma 10 let české státnosti. Proti loňskému ročníku jsme zaznamenali pokles účastníků. Je zajímavé, že tradičně silné kategorie A a Z letos měly značně menší počet účastníků, což se projevilo na celkovém poklesu účastníků. Počet KMF zůstal na loňské úrovni tj. šest. Předvídat další vývoj se neodvážím, neboť se mi nesplnilo ani mé loňské přání.

      Soutěž proběhla podle osvědčeného scénáře bez problémů. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci. Dozor měli pánové Šott a Machala, otázky zpracoval ing. Punčochář,  který  je s  paní Štěrbovou  i  hodnotil. Porotu miniexponátů zabezpečili pánové Dvořáček, Hvižď a Pohl. Dalšími pomocníky byli pánové Herman, Štika, Musil. Děkuji i všem vedoucím, kteří přivedli své svěřence (Žůrková, Dušek, Fridrich, Ráčil, Sobotka a Tůma). Jsem rád, že přijeli na výzvu i další vedoucí KMF, (byť bez dětí) aby se účastnili setkání vedoucích.

      Vítězové z jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat na finále FO ve Svitavách ve dnech 28.-29.června 2003. To se bude konat při příležitosti evropského setkání mladých filatelistů.       

      Výsledky oblastního kola 30. ročníku FO:

        

 dosažené body  

POŘADÍ  JMÉNO  KMF 56-  test  miniexp. Celkem
Kategorie „Z“
1. VOZNICA Jakub     83 Znojmo          35             42     77
2. MIKALOVÁ Jana 24 Brno    29       46           75
3. MATIS Václav                                 07 Kroměříž   12       18           30
Kategorie „A“
1.   SOUKUP Pavel                         93 Jihlava     38       46           84
2.   HORÁK Stanislav           83 Znojmo 34,4 46 80,5
3.       MELICHÁREK Pavel                24Brno           26,5       50           76,5
4.   MATIS Ondřej             07 Kroměříž                       16,5       24           40,5
mimo soutěž PAVELKA Tomáš    24 Brno                     26,5       43           69,5
Kategorie „B“
 1.   REGULA Jan  83Znojmo                         32,5       48           80,5
  2.       ROZUMEK Lukáš  24Brno                     27,5       46           73,5
 3.   REPKA Tomáš              44 Uherský Brod                   20,5       13           33,5
Kategorie „C“
 1.       MEITNER Jan              93 Jihlava                        29       45           74
 2.       CHARVÁT Michal           83 Znojmo                         23       48           71
3.       ŠTOHANZL Michal          20 Bystřice nad Pernštejnem       21       40           61
 4.   PYTLÍK Tomáš        44 Uherský Brod                   10       36           46
mimo soutěž  MACOUN Jakub        83 Znojmo                         25       44           69
mimo soutěž  HAVEL Jaroslav           44 Uherský Brod                   4       12           16

Během tvorby miniexponátů proběhla společná diskuse vedoucích KMF. Informoval jsem je o důležitých úkolech Svazu českých filatelistů v dalším období a o proběhlých jednáních výkonného výboru a předsednictva SČF. V následné diskusi vystoupili někteří vedoucí. Zabývali se spoluprací se Slovenskem (ZSF), hodnocením OSTROPY, propagací výstav, výstavou BRNO 2005 a dalším. Věřím, že i setkání dopadlo dobře a přispělo k informovanosti všech zúčastněných.     

 
RNDr. Zdeněk Okáč
 
předseda OKM


Zasedání vedení oblastní komise mládeže 25.4.2003  

Dne 25.4.2003 proběhlo výjezdní zasedání oblastní komise mládeže jižní Moravy. Díky pozvání organizačního výboru výstavy OSTROPA 2003 jsme se sešli v Jihlavě v salónku na výstavě. Zasedání se jako hosté zúčastnili za organizační výbor OSTROPY pan Ing. Klečka (kromě Martina Tůmy, který je členem OKM) a za komisi mládeže SČF RNDr.Zdeněk Töpfer. Program zasedání byl:
1)Kontrola úkolů z minulého období.
-         
konstatuje se, že všechny úkoly z minulého zasedání byly splněny,
-         
oblastní kolo FO bude 24.5. v budově školy na Jánské, jeho příprava je  uvedena v samostatném bodě zápisu,
-         
úkolem zůstává zabezpečení předání potvrzení o OOZ I.st. Musilovi a Meitnerovi,
-         
odznaky OOZ již v Praze nejsou, ale RNDr.Töpfer slíbil předání černých, které na svazu jsou.

2)    OSTROPA 2003.Všichni účastníci zasedání OKM si prohlédli výstavu před zasedáním komise (a po něm). Výstava je velmi zdařilá. O výstavě více v samostatném článku.

3)    Příprava FO – oblastního kola.
-         
místnosti jsou již zajištěny (pí Štěrbová),
-         
finance zajistí pan Herman, dosud však nemáme dotace ze SČF. Pan Dvořáček se pokusí je přivést z květnového zasedání komise (7.5.),
-         
otázky přichystá Ing.Punčochář a RNDr.Okáč,
-         
diplomy zajistí pan Štika, vypsání pan Dušek,
-         
porotce na FO zajistí p. Dvořáček (Hvižď, Ing.Klusáček, Pohl pozve jej pí Štěrbová),
-         
seminář pro vedoucí zajistí RNDr.Okáč,
-         
albové listy připraví RNDr. Okáč a p.Herman (bude nový rastr),
občerstvení a dozor zajistí členové OKM a vedoucí na místě.     

4)    Různé:
-         
OOZ II a I stupně: Regula při FO (II.st.), Dvořák ve Svitavách (I.st.),
-         
M.Tůma navrhuje provést národní kolo FO při plánované mládežnické výstavě v Jihlavě v roce 2005,
-         
P. Dvořáček upozorňuje na nedostatky v nové publikaci SČF o tvorbě a vystavování exponátů pana Lněničky, je třeba se držet schválených řádů SČF, i když ani ty nejsou stoprocentní, 
-         
RNDr.Okáč zajistil MERKUR–REVUE pro vítěze soutěže, které obdržíme za malou inzerci v KURÝRU,
-         
P.Dušek upozorňuje na nezbytnost kontroly zaplacení příspěvků SČF za mládež při národním kole FO, zajistí RNDr.Okáč,
-         
P. Dušek upozorňuje na nedostatky s manipulací průvodek exponátů u mládeže.

Elreda Štěrbová
tajemnice komise


Vybráno z místních tiskovin

    Jsem velmi rád, že mohu tentokrát napsat něco o tiskovinách, kde se v posledním období objevila propagace naší mládežnické činnosti.
     První xerokopii jsem obdržel od pana Františka Martykána z KMF Vizovice. Ten napsal o filatelii jako o sběratelské zálibě s přihlédnutím na podporu mládežnické filatelie. Uveřejněno to bylo v Jasenském zpravodaji v prosinci minulého roku. V krátkém článečku seznamuje veřejnost se staršími i mladšími známkami naší i zahraniční tvorby. Vtipně v textu propaguje organizovanou filatelii s poukazem na KF a KMF ve Vizovicích.
      Druhý článek vyšel letos ve Znojemském zpravodaji. Už samotný nadpis je potěšením. Zní: „Jakuba Macouna ocenil sám Ludvík Pytlíček“. Článeček přibližuje vystavovatele a jejich exponáty ze znojemského KMF. Pojednáni jsou jak Jirka Dvořák se svým FILTESTEM, tak Jakub Macoun se svými APOSTy, jak v průběhu času sbírali svá ocenění, tak i jejich vedoucí Standa Dušek s novým exponátem, který představuje rytce Fero Horniaka. Jsem rád, že touto vtipnou formou se znojemský KMF prezentuje veřejnosti. Není bez zajímavosti, že tento KMF má i svoji internetovou stránku.
   
Uvedené dva příklady mě inspirovaly (po mnoha letech), abych Vás opět vyzval k napsání Vašich postřehů z činnosti KMF alespoň do našeho KURÝRA. Oběma vedoucím děkuji, že nezapomínají na propagaci mládežnické filatelie ve svém okolí, což jistě přispívá i k lepší činnosti samotného KMF.

RNDr. Zdeněk Okáč
 
Předseda OKM     


Zasedání VV SČF v minulém období  

 V sobotu dne 14.června 2003 se konalo zasedání výkonného výboru SČF v Praze.  Chci Vás v krátkosti informovat o jeho průběhu.

Při kontrole již probraných bodů se VV zabýval například otázkou webových stránek SČF. Bylo konstatováno, že dosavadní náplň není vyhovující a je potřebné ji změnit. Po stránce technické ji zabezpečuje pan Rubišar, po stránce náplně bude odpovědný Ing. Pittermann. Zůstává i úkol ročenky svazu, kde se dosud nepodařilo zajistit odpovídající odezvu z klubů filatelistů. Bude vydána v jakémkoliv rozsahu na podzim letošního roku. Do příštího jednání bude i jasno v šetření případu článků ve filatelii, ohledně falešného materiálu na aukci. Komise, která byla již ustavena, měla své první zasedání a bude postupně hovořit s účastníky sporu.

Byla vyhodnocena výstava OSTROPA Jihlava. Celkové hodnocení je kladné. Drobné připomínky k organizačním nedostatkům budou poučením pro další tvůrce výstav.

Další letošní akcí, kde byla schválená účast, je „Den otevřených dveří na sekretariátu Rakouského svazu filatelistů“. Bude se konat ve Vídni v době od 7. do 9. listopadu 2003. SČF byl pozván k účasti a vlastní propagaci.

Již tradiční akce, která se koná vždy v září, bude i letos „Sběratel“ na pražském výstavišti. SČF zde bude již tradičně zastoupen stánkem a vystavenými exponáty. Letos poprvé zde bude soutěžní výstava jednorámových exponátů, jejichž obliba byla zřejmá i z výstavy OSTROPA 2003. O jednorámových exponátech a jejich hodnocení se více dočtete i ve třetím čísle INFORMACÍ SČF.       

Příští rok se bude konat výstava ve Žďáru nad Sázavou. Regionální výstava bude rozšířena o malou expozici nazvanou EUROFILA. Z vyšegrádského fondu dostane tato výstava malý grand, protože přispěje k propagaci naší integrace do sjednocené Evropy.           Ing. Brendl informoval členy VV, že FEPA udělila dalšímu klubu z České republiky své ocenění. Po KF ve Žďáru nad Sázavou v roce 2000 to bude v letošním roce  KF 06-05 Kroměříž.

Já jsem referoval o stavu příprav na výstavu BRNO 2005 a o přípravách na Evropské setkání mládeže Svitavy 2003.

RNDr. Zdeněk Okáč
Člen VV SČF   


Finále jubilejního 30. ročníku Filatelistické olympiády SVITAVY 2003 

Ve dnech 27. – 29. června 2003 proběhlo finále 30. ročníku filatelistické olympiády. Bylo uspořádáno ve Svitavách, kde souběžně probíhalo Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003 (dále jen ES). O průběhu setkání je samostatný článeček a tak se zde budu zabývat jen olympiádou. Kompletní výsledky jsou přiloženy, takže jen pár postřehů.  

 
Organizačně proběhla soutěž v DDM ve Svitavách na ulici Lanškrounské v sobotu dopoledne. Delegace přijely již v pátek a zúčastnily se společného večerního programu s účastníky ES. Průběh soutěže byl standardní - testy a tvorba miniexponátů. Výsledky z jednotlivých částí soutěže jsou zřejmé. Chci se krátce zastavit u hodnocení miniexponátů. Ve zpracování albových listů jsou obrovské rozdíly a to jak v grafické úpravě textů, tak i v celkové úpravě materiálu na listech. Setkal jsem se například s neortodoxním přístupem s umístěním obálky na listu. Obyčejná obálka, kde demonstroval tvůrce razítko a známku, byla na listu otočena o 90°. A vedle ní byl úzký sloupeček textu se známkou. Ale to není to podstatné. Už při výběru témat byla patrná bezradnost toho, jak se do vyhlášeného hesla vlézt. Česká státnost – jak bylo téma uvedeno – bylo v pojetí mnoha soutěžících pojato velmi netradičně. Například jeden soutěžící na dvou listech představil bez dalšího textu široký záběr známek ČR s motivy typu vánoce, dětem, kresby a podobně. Jiný se zaměřil na prezidenta Havla a nic jiného. Další zase předvedl na dvou listech dynastii Lucemburků na českých známkách. Ale abych jen nekritizoval. Bylo pár  miniexponátů,  kde se autoři zhostili tématu velmi pěkně a známkový materiál nás provedl od dávné historie až do současnosti. Jedna kuriozita na závěr k tomuto problému.  V jednom miniexponátu  byly tak rozsáhlé texty  pod každou řadou známek,  že množství  písemných informací  vysoce převyšovalo známkový materiál jak co do plochy, tak i do množství informací. Exponát byl vlastně slohové cvičení.

      Ještě dopoledne byla soutěž uzavřena a odpoledne strávili účastníci FO spolu s delegacemi ES. Nejprve se zúčastnili přednášky Ing. Vaníčka o tvorbě poštovně historického exponátu. Zde spolu s účastníky ES se sešli s předsedou SČF Ing. Lumírem Brendlem a dvěma vzácnými hosty. Těmi byli oba bývalí předsedové a dnes čestní předsedové FIPu pánové Ing. Ladislav Dvořáček a Knud Mohr z Dánska. Poté odešli na turnaj v bowlingu. Večer byl spolu s účastníky ES zasvěcen opékanému seleti a zpěvu.

      V neděli pak jen vyhlášení výsledků a závěr setkání ES a hurá domů.

Z jiného pohledu (jak výsledky jasně ukazují) můžeme být navýsost spokojeni. Díky Standu Duškovi a Martinu Tůmovi, kteří měli na finále své mládežníky, získala naše oblast opět prvenství. Na tomto místě chci oběma vedoucím i jejich mládežníkům velmi poděkovat za kvalitní přípravu a reprezentaci oblasti. Věřím, že i další ročník, který byl ve Svitavách vyhlášen, nám přinese úspěch. Při pohledu na tabulku si prosím uvědomte, že body za miniexponát se hodnotí tak, že nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtá a jen tři hodnocení se započítávají. Je také zajímavé, že v žádné kategorii nebyl plný počet účastníků. Jen delegace JM, StřČ a SM obsadily všechny kategorie.     


Výsledky finále 30.ročníku FO SVITAVY 28.6.2003

Pořadí  Jméno  Oblast  Test   Listy   -   jurmani  Celkem
1.  2.  3. 4.  5. bodů
Kategorie „Z“
1.                    Voznica Jakub JM    40           17       14     9      17       15       86
2.     Troller Vojtěch       StřČ 36           14       14       11       13       14       77
3.    Jiráková Kateřina               39           12       15     7      17       11       77
4.    Jelínková
Petra
SM        36           12       17       11       15       12       75
5.               Sklenička David  SevČ      39       14       12     7      10     6      68
6.       Hoffman Hubert                  35       9      11     9      11     8      64
Kategorie „A“
1.  Soukup Pavel   JM        37           17       16       12       17       13       83
2.    Kareš Jan  StřČ  32       15  14  13  17 17 78
3.     Kelnar Marek   SM   36           13       13       11      9      12       72
4.     Kejmar Zdeněk             SevČ    24           13       13       14       16       14       65
5.       Paryzek Jaroslav           PHA     28           11       10       14       14       10       63
6.       Frühbauer Jakub                23           10       10       11       14     6       54
mimo soutěž    Holík Michal             PHA       34            9      8       10     9       10       62
Kategorie „B“    
1. Regula Jan  JM        38           18       17       18       18       13       91  
2.      Třeštík Petr                     32           16       17       15       17       12       80
3.     Jančík Karel        SM        34           14       16       17       16       14       80
4.               Hošek Petr     Střč      29           15       14       17       17       13       75
5.        Hakauf Martin             PHA       31 10       11     8      8      7       57
Kategorie „C“
1.     Jírava Tomáš        SevČ      30           16 16 17 14 17 79
2.     Klůfa      Jaroslav             34 14 17 15 13 13 76
3.     Štusák Jan                37 11 12 14 13 9 73
4.     Sýkora Ondřej             SM 32 10 13 11 17 14 70
5.       Neubauerová Jana          StřČ 27 11 13 14 10 12 63
6.          Meitner Jan              JM     23 14 14 11 14 11 62
7.       Jaroušek Vojtěch            PHA 13 8 7 6 5 5 31

           RNDr. Zdeněk Okáč
předseda OKM


31. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2003/2004 

       V další informaci Vám předkládám teze nového ročníku filatelistické olympiády na letošní rok. Materiál je přepsán v podobě, jak ho vydala KM SČF a prezentovala na FO ve Svitavách.

       CESTA  DO SJEDNOCENÉ   EVROPY

               (Snahy o sjednocení Evropy)     

Snahy o vytvoření sjednocené Evropy sahají hluboko do minulosti. Od prvních velkých říší dávnověku uběhlo ke dnešku mnoho let. Současné snahy vrcholí postupným rozšiřováním evropského společenství o řadu dalších států. I Česká republika se již několik let připravuje na vstup, ke kterému by mělo dojít v roce 2004.                  

            Proto je i letošní ročník filatelistické olympiády  zaměřen na tuto tematickou oblast. Téma je na tolik široké, že mladí filatelisté mají dostatečnou volnost v jeho naplnění. Není snadné dát jednotný návod, jak je zpracovat, protože zahrnuje nepřeberné možnosti  a záleží pouze na autorovi, pro co se rozhodne. V podstatě může každý mladý filatelista využít svůj zájem o některou z oblastí historie či současnosti a pokud již dokonce nemá exponát na podobné téma, které ho zajímá, může se miniexponát vytvořený k olympiádě stát základem pro jeho budoucí výstavní exponát.

            Tento ročník bude ještě v něčem nový a zajímavý. Protože sjednocování Evropy je proces, do kterého je zapojeno mnoho států, dohodli se zástupci několika států na společné soutěži zaměřené k této problematice. Naši mladí filatelisté tak budou mít tentokrát možnost ověřit si svoje schopnosti nejenom v rámci filatelistické olympiády u nás, ale i v mezinárodní soutěži.

            Pro snazší orientaci v  problematice a jako určité vodítko při zpracování miniexponátů předkládáme určitá témata. Ta mohou být také inspirací pro tvorbu jiných vlastních přístupů k letošní olympiádě.

 Návrhy témat: 

1.      První kroky
První snahy o sjednocování v Evropě se objevují již v dávných dobách. Lidé od pradávna měli snahy vytvářet svazky, které by jim poskytovaly určité výhody. Kmenové  svazy, první státoprávní útvary, skýtaly lepší obranu proti nepřátelům, výhody obchodní, kulturní, strategické atp. Již ze starověku jsou na území Evropy známé velké říše jako říše římská, nebo říše franská s Karlem Velikým, které spojovaly větší část Evropy po stěhování národů.  Pokud budeme sledovat historii našeho území, musíme se zastavit u Velkomoravské říše, která vnikla v polovině 9. století za knížete Mojmíra I. Po zániku Velkomoravské říše se stal český stát mocným státním útvarem. 
       První skutečně převratnou snahou o spojení Evropy byly diplomatické snahy českého krále Jiřího z Poděbrad v druhé polovině 15. století. Ten se místo válek a výbojů poprvé snažil použít mírovou diplomacii.  

2.      Novověk
Od  konce 15. století se po dobu téměř 400 let střídalo na evropských  trůnech mnoho zástupců významných panovnických rodů, kteří byli představiteli různých impérií na území Evropy. Na našem  území vládli od roku 1526 až do roku 1918 Habsburkové, kteří patřili v Evropě k nejvýznamnějším vládnoucím dynastiím. V tomto období ale jako filatelisté nemůžeme zapomenout na první pokusy o vznik jednotného poštovnictví, o které se zasloužil rod Taxisů zřízením poštovních služeb roku 1505. S nástupem průmyslové revoluce v 19. století vznikly nové podmínky pro rozvoj společných projektů. Jako příklad můžeme jmenovat rozvoj dopravy, v první řadě železnice.

3.      20. století
19. století je mimo jiné charakteristické snahou o vznik národních států, které  postupně v Evropě vznikaly rozpadem velkých impérií. S nástupem nového společenského uspořádání   dochází i k velkým změnám . Evropu zasáhla 1. světová válka se snahami o přerozdělení imperiálního světa. Po ukončení války začíná Evropu rozdělovat vznik socialistických a proti nim fašistických směrů v politice. Vyvrcholením byla 2. světová válka. V padesátých letech se vytvořily dva zásadně odlišné společenské systémy – socialistický a kapitalistický. Jako důsledek vznikla řada institucí, které sjednocovaly vždy pouze jednu část Evropy. V roce 1945 vzniká OSN, 1949 RVHP a rada Evropy, NATO, 1955 Varšavský pakt a 1957 EHS. Nastává období studené války místo spolupráce. Neudržitelnost situace vrcholí v 70. letech smlouvami SALT, které omezovaly strategické zbraně. Prvním pozitivním krokem ke vzájemné spolupráci byla po dlouhé době Helsinská smlouva z roku 1975.

4.    Vznik jednotné Evropy
K náhlé změně dochází koncem 80. let, kdy se postupně v Evropě rozpadá socialistický blok a končí období jednostanného vlivu Sovětského svazu. Nově vzniklé samostatné státy se postupně orientují na jednotnou evropskou politiku a začleňují se do celkových snah o sjednocení. V současnosti vrcholí postupné rozšiřování evropského společenství o další státy včetně České republiky. Jednotnou Evropu nedělá jednotná měna, ale chuť národů žít vedle sebe,  společně na  území Evropy.

Vydala KM SČF, Praha

Organizace olympiády

Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví  miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře  i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří velký výstavní exponát. 

            Kroužková, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a znalostí tématu olympiády a tvorba albových listů (miniexponátu). Tématické znalosti se tedy budou prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně, jako v dřívějších ročnících FO, budou do testu zařazeny otázky vztahující se k tématu olympiády, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za ně dosáhnout maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být  dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí pět jurymanů a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. Nejnižší a nejvyšší hodnocení se vždy škrtá a součet zbývajících tří dává celkové hodnocení. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek. 

Dobu vymezenou  pro tvorbu miniexponátu si  KMF a oblasti stanoví samy, při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny. 

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:

Věková skupina  Z             A             B             C
Kolo v KMF    1 2 2 3
Oblastní kolo  1 2 3 3
Národní kolo   1 2 3 3

Věkové kategorie soutěžících: 
Z          9 - 10 let
A        11 - 13 let
B        14 - 15 let
C        16 - 18 let

Pro  zařazení do  věkové  kategorie  rozhoduje vždy  věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2004.

 KM SČF  


Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003      

Dlouho připravovaná akce proběhla od čtvrtka 26.června do neděle 29.června. Přestože původně bylo plánováno více zahraničních delegací sjely se ve čtvrtek do Svitav jen delegace Ruska, Rakouska, Polska a Slovenska (pominu-li delegaci českou). Ani jejich stavy nebyly tak početné, jak bylo původně zamýšleno. Pátek patřil vlastivědné exkurzi. Po přijetí u primátora Svitav navštívila výprava jeskyně Moravského krasu a hrad Svojanov. Účastníci si poté prohlédli výstavu grafika Vlastimila Soboty (autora loga setkání), která se konala v místě dalšího jednání ES – v Domě Nadace J.Plívy. Podvečer si prohlédli město Svitavy a večer bylo na programu  seznamování delegací a hudba.

Sobota byla ve znamení klání. Dopoledne se utkaly delegace jednotlivých národních svazů ve filatelistické soutěži a odpoledne spolu s účastníky finále FO v turnaji bowlingu. Po obědě před bowlingem proběhla ještě přednáška Ing. Víta Vaníčka. Tématem bylo zpracování poštovně historického exponátu. Přednášející na příkladu exponátu místního mládežníka Petra Třeštíka ukázal pravidla pro vybudování kvalitního exponátu této výstavní kategorie. Této části setkání se účastnili (jak bylo zmíněno výše) i pánové Ing. Ladislav Dvořáček a Knud Mohr spolu s předsedou SČF Ing.Lumírem Brendlem. Večer byl pro účastníky obou akcí společný – opékání selete s hudbou, kterou osobně na harmoniku zajistil tvůrce obou akcí, pan Stanislav Sýkora.          

      Nedělní dopoledne společně s účastníky finále FO proběhlo vlastně jen loučení. Byly vyhlašovány výsledky soutěže družstev ES a výsledky FO. Při tomto slavnostním okamžiku místní KMF, který letos oslavil 30 let své činnosti, vzpomenul a pozval také všechny minulé členy. Ti obdrželi, stejně jako i všichni účastníci grafický účastnický list. V průběhu dopoledne pak delegace postupně opouštěly Svitavy a vracely se  všemi  směry domů.

     Bohužel musím na tomto místě vyjádřit i svoji lítost. Naše oblast dostala místo pro jednoho mládežníka v českém týmu  ES. Snad z nedorozumění ohledně samostatné dopravy do Svitav, se určený mladý filatelista jednání nezúčastnil. Rodiče jej odmítli pustit na poslední chvíli samotného vlakem do Svitav. Dodatečně jsem se dozvěděl, že z důvodů nezajištění doprovodu ze strany organizátorů. Přičemž bylo známo, že nejméně dva členové OKM do Svitav v různých dnech jedou. Náhradníka jsme samozřejmě nebyli schopni zabezpečit. Což je škoda jak pro něho samotného, tak i bohužel pro naši oblastní komisi mládeže. Z toho vyplývá, že účast na těchto akcích budeme muset s rodiči pečlivěji dojednávat, aby nedocházelo k takovýmto situacím.   

      Není třeba vypočítávat, že jako i tradičně byly připraveny filatelistické vzpomínky. Česká pošta vydala oficiální dopisnici k Evropskému setkání mladých filatelistů a KMF oslavil svoji třicetiletou existenci spolu s olympiádou na další dopisnici postfily. Na poštovní přepážce byla používána příležitostná R-nálepka. Na závěr se musím zmínit, že zde byla v činnosti podruhé v ČR na veřejnosti přepážka České pošty s možností vytvoření si vlastní personalizované známky (kupónu).

RNDr. Zdeněk Okáč
Předseda OKM