wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 92        březen 2003
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


 
OBSAH:
Úvod
Zasedání VV SČF v minulém období
Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003
Zasedání vedení oblastní komise mládeže 25.1.2003
Mailové adresy členů naší oblastní komise mládeže
Vyhodnocení soutěže aktivity KMF za rok 2002
Informace z jednání vedení KMSČF v Praze 15.l.2003
Jednání pléna KM SČF dne 8.3.2003
SOUTĚŽ MEZI OKM SČF ZA ROK 2002
Nelegální vydání známek
Výstava BRNO 2005
EMISNÍ PLÁN ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA ROK 2003
EMISNÍ PLÁN ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA ROK 2004
 

Vážení vedoucí KMF,

Vítám Vás v novém roce 2003. Již v lednu proběhlo zasedání naší oblastní komise mládeže, o kterém Vás informujeme na jiném místě KURÝRA. Začátkem března jsme se sešli na plenárním zasedání Komise mládeže SČF. Také o této akci najdete informace na dalším místě KURÝRA.

V minulém KURÝRU jsem si stěžoval na naši kritickou finanční situaci a informoval jsem Vás o tom jak si představujeme její řešení. Vím, že jednou ze základních komunikací s Vámi, vedoucími, je osobní styk. Proto při oblastním kole FO uspořádáme setkání s vedoucími a na podzim provedeme jeden samostatný seminář vedoucích. Pokud máte možnosti existuje na mne (a další členy komise) mailové spojení, které Vám umožňuje okamžitý kontakt s námi. Mailové adresy máte uvedeny na dále. Pro zlepšení naší propagace máme prostřednictvím webových stánek htpp://home.tiscali.cz/filabrno/ i záložku z dění naší komise mládeže. Jsou již v provozu od července 2002. Jenom omylem jsem je zapomenul připomenout v minulém KURÝRU. O stránky se stará a pečlivě aktualizuje Ing. Jaroslav Punčochář, kterému za to (alespoň touto cestou) velmi děkuji.

Když jsem rozepsal tohoto KURÝRA (což bylo v prosinci) zařadil jsem sem také emisní plán českých známek. Když jej připravuji k vydání (závěr února), dostávám do ruky emisní plán i na rok 2004. A tak je uvádím oba dva, aby bylo jasno jak rychle nám ten čas utíká.

S dopsáním tohoto čísla jsem záměrně čekal na schůzi pléna KM SČF, které se však bohužel letos konalo až 8.března. Termín byl posunut protože se stěhoval sekretariát svazu, kde se konalo zasedání. Na této schůzi byl vyhodnocen rok 2002 z pohledu mládežnické filatelie ČR. Kompletní výsledky jsou na jiném místě KURÝRA. Já však musím konstatovat, že jsme se umístili na prvním místě mezi oblastmi. Jak se dále v mé zprávě z tohoto zasedání dočtete přes zásadní pokles počtu KMF se stále držíme na špici počtu KMF i mladých filatelistů. Za všechny pěkné výsledky musím poděkovat Vám všem, kteří jste se na těchto úspěších podíleli. Bez Vás všech vedoucích KMF v naší oblasti bychom nebyli ničím.

Přeji Vám v nadcházejícím jarním období mnoho zdaru a síly do další práce s mladými filatelisty.

 

RNDr. Zdeněk Okáč

předseda OKM


Zasedání VV SČF v minulém období

 

V sobotu dne 8. února 2003 zasedal v Praze výkonný výbor SČF. Chci Vás v krátkosti informovat o jeho průběhu.

Předem je nutno i zde připomenout, že vedení Svazu českých filatelistů má novou adresu a telefonní čísla:

SČF, Holečkova 10, 225 07 Praha 5 - Smíchov

Telefony:
Jaroslav Maleček – tajemník 257 012 606
Jaroslava Králková – sekretářka 222 720 790
Marie Izsová – ekonomka 257 012 642
Jan Mikulčák – knihovna 257 012 608
FAX / tel 222 541 395
E-mail scf@iol.cz

V části kontrola úkolů byl probrán problém webových stránek SČF které zpracovává pan Rubišar. Ing. Pittermann byl pověřen aktualizací obsahu stránek jako tiskový mluvčí SČF. Jejich dosavadní adresa je htpp://sweb.cz/cz-filatelie. Na webové adrese uvedené v úvodníku tohoto KURÝRA najdete i jiné spolupracující stránky o filatelii. Projednal se i průběh stěhování. Bylo konstatováno, že vše proběhlo hladce.

Ve zprávě předsedy odezněly následující okruhy. Otevření výstavy o exilu v Brně a účast SČF na ní. Příprava výstavy Ostropa a akce s ní spojené. Záštitu převzal ministr Cyril Svoboda. Příprava na výstavu Žďár nad Sázavou 2004 (květen).

Místopředseda pro zahraniční činnost seznámil VV SČF s jednáním s německým svazem. Ten již nominoval jury na Ostropu z Německa. Delegace KM SČF se zúčastní jednání v Grazu na výstavě mladých filatelistů (09/03).

Já jsem informoval o přípravách BRNA 2005. Informace o přípravách této výstavy máte na jiném místě KURÝRA.

Místopředseda pro vnitrosvazovou činnost seznámil VV se stavem příprav filatelistické ročenky. Členové VV přímo odsouhlasili některé materiály a schválili konečný obsah, který půjde do tisku. V této souvislosti byla odsouhlasena i oborová výstava ve Vysokém Mýtě v roce 2004 zaměřená na aero a astrofilatelii (Eurospace 2004).

Obšírně se diskutovalo i o poznatcích s hodnocením jednorámových exponátů a jejich posuzováním jinými svazy filatelistů. Drobnými příspěvky do různého jednání VVSČF skončilo.

RNDr. Zdeněk Okáč

Člen VV SČF


Evropské setkání mladých filatelistů SVITAVY 2003  

Mezinárodní setkání mladých filatelistů ve Svitavách se blíží. Bude se konat ve dnech 26.-29. června tohoto roku. V současnosti byl zaslán na komise mládeže spřátelených zemí druhý bulletin. Z něho je zřejmý rámcový program setkání. Jako i pro jiné filatelistické akce bude se toto setkání odehrávat v domě Nadace Fr. Plívy. Pro účastníky se plánuje například výlet do Moravského krasu. Návštěva hradu Svojanov spolu s filatelistickým bálem a opékání prasete. K tanci a poslechu budou hrát dvě přední country kapely. Součástí setkání bude i turnaj v bowlingu. Proběhne zde i národní kolo FO. Přípravy finišují a mladí filatelisté – vítězové oblastního kola se sejdou spolu se zahraničními delegacemi ve Svitavách na finále. 

Držíme palce ať přípravy zdárně pokračují a těšíme se na pěkné setkání.

OKM SČF Brno


Zasedání vedení oblastní komise mládeže 25.1.2003  

Dne 25.1.2003 proběhlo zasedání oblastní komise mládeže jižní Moravy. Program zasedání byl:

 1. Kontrola úkolů z minulého období.
  • plán komise (u OSTROPY bude zasedání vedení 25.4. asi v 13.00 hod),
  • oblastní kolo FO bude 24.5. v budově školy na Jánské. Přípravu provedeme na příštím zasedání OKM, při FO zabezpečíme i besedu se všemi vedoucími,
  • byly odevzdány hlášení o zahájení i o soutěži (viz dále),
  • Zásluhou P.štiky bylo rozesláno číslo KURÝRA i obě hlášení (o zahájení činnosti i soutěž KMF). Opět ve formuláři soutěže byla chyba v počtu přiznaných bodů za OOZ. Dr.Okáč opraví pro další období. Do soutěže bude zařazeno nové kritérium – účast člena KMF v elektronické soutěži KM SČF. V této souvislosti OKM doporučila zařadit podobné kritérium do mezikrajové soutěže. Její účastníky pak vhodně ocenit.
 2. OSTROPA 2003. Pan Tůma informoval vedení OKM o stavu příprav na II. česko – německou výstavu OSTROPA 2003. V nejbližší době bude proveden výběr a všichni, kteří odeslali předběžné přihlášky budou o výsledku informováni. Výstava bude mít asi 550-600 výstavních rámů. K výstavě budou vydány známky s přítiskem na kupónech (sešitek i arch). Používat na výstavě se budou 4 příležitostná razítka, strojové razítko a výplatní stroj. K výstavě vyjdou 2 příležitostné R-nálepky. Na výstavě bude i samostatná poštovní přepážka OSN s razítkem. Výstava bude doprovázena různými akcemi (kočár, vlak, dětská pošta a.j.). Výstava má i internetové stránky WWW.OSTROPA.JI.CZ. V současné době se připravuje katalog. Ubytování je možné ještě přihlásit u pořadatelů v cenách 300,- Kč/noc nebo 500,- Kč/za 2 noci .
 3. KURÝR. Další číslo vyjde ihned po zasedání KM SČF v Praze (8.3.). Částečně je připraven. Pan Machala dodá soutěž mezi KMF, dr. Okáč připraví články o zasedání VV SČF, soutěži mezi OKM a zasedání KM SČF.
 4. Informace o probíhající akci na které se podílí SČF - výstava český a československý exil. KF 06-22 Alfonse Muchy provedl instalaci výstavy. Exponáty dodalo Poštovní muzeum, Ing.L.Brendl, Ing.B.Zicha a Mgr.V.Schiebl.
 5. Soutěž a hlášení dodalo 11 a 12 KMF. Ještě obojí zaurgujeme. V soutěži s převahou zvítězil KMF z Brna KMF pana Sobotky. V příští soutěži zohledníme elektronickou soutěž (budeme o ní diskutovat ne setkání vedoucích při FO).
 6. Různé:
  • OOZ II a I stupně: Regula při FO (II.st.), Dvořák ve Svitavách (I.st.) a P.Soukup při Ostropě (II.st.),
  • Dvořáček a Okáč zjistí zda-li jsou ještě červené odznaky OOZ,
  • SČF byl přestěhován na Smíchov. Adresy a tel.č.jsou uvedena v INFORMACÍCH ČSF č.5 str.2,
  • Okáč zajistí “supliku” na MERKUR–REVUE ohledně sponzorství čísel pro KMF,
  • Okáč nahlásí Štěrbové jména OOZ III.st. z Jihlavy,
  • Hlášení o stavu KMF uzavřeme do 12.2. a pan Dvořáček je odveze na KM SČF.

   Elreda Štěrbová

   tajemnice komise


Mailové adresy členů naší oblastní komise mládeže

 

Dušek Stanislav ddm.znojmo@zn.orgman.cz
Dvořák Jiří jurasek@bigmail.cz
Machala Antonín kvetoslavmachala@quick.cz
Okáč Zdeněk,RNDr.okacz@mosilana.cz
Punčochář Jaroslav,Ing. jpuncochar@fides.cz
Štika Petr stikovi@volny.cz
Tůma Martin martin.tuma.jihlava@centrum.cz


Vyhodnocení soutěže aktivity KMF za rok 2002  

Soutěž byla uzavřena a vyhodnocena 26.ledna na zasedání OKM v Brně.Soutěže se zúčastnilo 13 KMF, které se dohromady setkali na 295 schůzkách. Nejvíce schůzek měl KMF 56-93 v Jihlavě – 45 schůzek. Semináře se účastnilo 12 vedoucích, pouze jeden se nezúčastnil. V organizačních záležitostech získalo plný počet bodů 11 kroužků.

Kroniku o své činnosti si vede sedm kroužků. Kroužkové kolo FO proběhlo v sedmi KMF a oblastního kola se zúčastnilo šest KMF. Národního kola se zúčastnili zástupci ze dvou KMF. V národním kole získali dvě prvá, jedno druhé a jedno třetí místo. V minulém období získal jeden mládežník OOZ I.st. a šest mládežníků OOZ III.st. Ve filatelistické činnosti obdrželi nejvíce bodů tyto KMF: 93 – Jihlava (2390 bodů), 83 – Znojmo (1520 bodů) a 24 – Brno (810 bodů).

Propagačních výstavek v rozsahu 8 listů bylo uspořádáno 14, v rozsahu 12-32 listů 53, s rozsahem 33-80 listů 13. Byly vytvořeny nové dva exponáty s polovičním počtem listů a sedm s plným počtem listů. Čtyři KMF se zúčastnily soutěžních výstav. Nejvíce bodů ve výstavní činnosti získaly KMF 24- Brno (5680 bodů), 83 Znojmo (2510 bodů) a 93 Jihlava (2390 bodů).

I letos se OKM bude snažit zajistit pro první tři kroužky jako odměnu předplatné čaopisu MERKUR-REVUE na rok 2003.

A teď níže uvádím celkové pořadí:

KMF56- místo vedoucí

počet bodů

KF 06-
1. 24 Brno Sobotka Josef 5680 22
2. 83 Znojmo Dušek Stanislav 4180 24
3. 93 Jihlava Tůma Martin 3840 40
4. 104 Zlín Kopřiva Josef 1850 02
5. 43 Vizovice Martykán František 1240 25
6. 44 Uherský Brod Friedrich Jan 880 14
7. 20 Bystřice n.Pernš. Ráčil Antonín 700 70
8. 23 Kroměříž Žůrková Marie 670 05
9. 08 Adamov Švehla Karel,Ing. 180 04
10. 15

Velké Opatovice

Pohl Emil 160 70
11. 07 Žďár nad Sázavou Koukal Jiří,Ing. 150 10
12. 111 Kyjov Daňeček František,Ing. 140 20
13. 36 Jihlava Klečka Eduard,Ing. 120 40

Antonín Machala
Člen OKM jižní Moravy


Informace z jednání vedení KMSČF v Praze 15.l.2003  

Chceme Vás seznámit s jeho obsahem. Přetiskujeme dále originální znění zápisu:

Zápis č. 14/2003

ze schůze výkonného výboru komise mládeže SČF dne
15. ledna 2003

Přítomni: p. Dvořáček, Frömer, Kalabza, Sýkora, dr. Töpfer, Špatný, Nejedlý
Omluven: p. Vávra

1. Projekt ”Filatelie ve škole”
Úkol trvá.

2. Změna ve výstavní řádech SČF týkající se mládeže

Návrh úprav přednesl p. Špatný na schůzce jurymanů 30.11.2002.
Úpravy by měly spočívat v kvalifikaci bodové, ne medailové. P. Špatný návrh projedná s W. Müellerem a pošle Z. Töpferovi.

3. Evropské setkání Svitavy 2003
P. Sýkora informoval VV KM SČF o aktuálním stavu příprav na Evropské setkání mladých filatelistů v roce 2003 ve Svitavách.
Druhý bulletin je rozesílán, doplněny adresy zahraničních komisí mládeže.
Informace o setkání byla publikována ve FEPA News (ing. Brendl).
Pro tuto akci jsou ze strany České pošty přislíbeny příležitostné razítko, zřízení příležitostné přepážky, příležitostná R-nálepka, přítisk na dopisnici.

4. Plenární schůze KM SČF

Termín konání plenární schůze byl přesunut na 8. března 2003. Důvodem je, že sekretariát SČF dosud není kompletně přestěhován do nových prostor a jiné místo se nepodařilo zajistit.

Program:
1. Zahájení (Töpfer)
2. Zpráva o činnosti KM SČF (Töpfer)
3. Zpráva o hospodaření KM SČF (Töpfer)
4. Soutěž OKM (Kalabza)

5. Zprávy z OKM
6. Světová výstava mládeže Espaňa 2002 (Töpfer)
7. Ilegální vydání – přednáška a diskuze (Schiller, příp. Töpfer)
8 Změny ve výstavních řádech (Špatný)

9. Diskuze
Pozvánky – Töpfer
Občerstvení – Vávra
P. Kalabza předložil výsledky soutěže OKM. VV KM SČF tyto výsledky schválil.
Všichni předsedové OKM zašlou co nejdříve – pokud tak ještě neučinili – zprávu o hospodaření OKM v roce 2002 a rozpočet na rok 2003. Ze zprávy musí být zřejmě, jak byly použity prostředky z dotace KM SČF.

5. Výstava ve Slatiňanech

Východočeská OKM přišla s návrhem uspořádat v letošním roce ve Slatiňanech regionální bezdotační výstavu mladých filatelistů.

VV KM SČF s tímto návrhem souhlasí a podporuje jej. Je to zřejmě jediný způsob, jak umožnit mladým filatelistům získat kvalifikaci pro národní výstavu.

Tento problém je u mládeže velmi vážný, neboť v daném věkovém rozmezí nemá mladý filatelista často vůbec možnost potřebnou kvalifikaci získat. Na výstavě Premiéra v Roudnici v loňském roce získalo 17 exponátů stříbrnou a pozlacenou medaili, nejbližší regionální výstava však bude až v roce 2004 ve Žďáru nad Sázavou, a do té doby tyto exponáty nemohou na národní ani mezinárodní výstavu.. Současný Výstavní řád SČF vede k absurdní situaci, kdy máme 18 mládežnických exponátů s kvalifikací pro mezinárodní výstavy, ale pouze 8 s kvalifikací pro národní výstavu.

6. Různé

 1. Zajištění nové skříňky pro KM SČF do klubovny SČF – trvá.
 2. P. Vávra navrhuje zavést kroniku historie KM SČF. Mohlo by se využít znalostí dřívějších pracovníků komise. Dr. Frömer kontaktoval A. Hýblovou, ta je ochotna pomoci.
 3. Dr. Töpfer dojedná schůzku v Střední grafické škole v Praze – Čakovicích.
 4. V roce 2004 se uskuteční regionální výstava známek pro mládež i pro dospělé ve Žďáru nad Sázavou.
 5. Graz 2003 – evropské setkání mládeže – delegace KM SČF 3 + 1

Příští schůze výkonného výboru KM SČF se uskuteční ve středu 12. února 2003 v 14.30 hod. ve středisku SČF, Holečkova 10, Praha 5.

Zapsal: dr. Töpfer


Jednání pléna KM SČF dne 8.3.2003

 

V sobotu dne 8. března se v sekretariátě SČF konalo plenární zasedání komise mládeže SČF. Kromě vedoucích oblastních komisí a členů komise mládeže se jednání zúčastnili i jurymani mládežnické filatelie.

V úvodu vystoupil předseda SČF Ing. Lumír Brendl s aktuálními informacemi z jednání SČF, FEPA a FIP. Informoval například o plánovaných výstavách (OSTROPA Jihlava 2003, Žďár nad Sázavou 2004, EUROSPACE 2004 Vysoké Mýto), nebo o plánovaných setkáních mladých filatelistů Graz a Svitavy 2003. Kromě toho zaměřil svou pozornost na vystavovatelskou a jurymanskou činnost. Informoval o otevřené třídě a poznatcích z některých výstav, věnoval se i problematice jednorámových exponátů.

Předseda komise RNDr.Zdeněk Töpfer provedl hodnocení akcí v minulém roce. Konstatoval, že česká mládežnická filatelie získala daší úspěchy na mezinárodním poli. Zúčastnili jsme se řady výstav s velmi úspěšným hodnocením. Také jsme navázali mezinárodní přátelské kontakty (zejména s polskou komisí mládeže v Głuchołazich a v Opołe). Před poslední revizí je i nové logo komise mládeže SČF, které podrobných úpravách bude oficiálně schváleno a používáno. Připomenul také které výstavy nás v budoucnu čekají. Jde o nadcházející výstavu OSTROPA Jihlava (24.-27.dubna 2003), Žďár nad Sázavou 2004, Příbram 2004 – mládež a snad i Jihlava 2005 – mládež. V roce 2004 bude setkání mládeže asi v Holandsku. Předseda také konstatoval, že sice vycházejí čísla mldadého filatelisty, ale KMF jej nevyužívají. Chybí zde inzerce mladých filatelistů a články z jejich činnosti.

Dalším bodem jednání bylo vyhlášení výsledků soutěže mezi oblastmi. Výsledky jsou uveřejněné v KURÝRU dále. Chci jen konstatovat, že naše OKM díky všem kritériím - výstavní činnosti, filatelistické olympiádě i OOZ si zajistila vedení. Také následující zprávy vedoucích oblastí mě ubezpečili, že první místo naší oblasti po právu patří. Vedoucí sdělovali počty KMF a dětí v jednotlivých oblastech. Uvádím je pro zajímavost i pro Vás:

OBLAST /počet KMF /počet dětí

Praha      / 3 /46 (vč.neplatících)
Stř.Čechy  / 10 / 116 (dtto výše)
Jižní Čechy / 5 / 30
Severní Čechy / 7 / 35
Západní Čechy / 5 / 42(6 platících)
Východní Čechy / 14 / 101
Jižní Morava / 18 / 115(100platících)
Severní Morava / 15 / 109(37 platících)

Zcela zřejmě vedeme v počtu KMF i platících členů. Jen pro zajímavost Vám sdělím, že jedna oblast při diskusi uvedla, že má jen dva činné KMF a že vlastně žádnou dotaci nepotřebuje. Tak to závidím. Naopak naše oblast o dotaci požádala, i když ji asi určitě nedostaneme celou.

Pan Stanislav Sýkora nás seznámil s plánovaným Evropským setkáním mladých filatelistů ve Svitavách (informace jsou na jiném místě tohoto KURÝRA). Stejně jako na OSTROPĚ bude i zde k dispozici personifikované známka. Program (přesný) bude zaslán vedoucím oblastí, kteří připraví své delegace na účast podle výsledků oblastních kol.

Jak již ve svém příspěvku Ing. Brendl naznačil, je v současnosti problém u vystavovatelů s nelegálními vydáními. Ty se objevily i na výstavě v Roudnici nad Labem a způsobily diskvalifikaci několika exponátů. Proto byl požádán pan David Schiller z Ostravy, aby plénum orientačně seznámil s touto problematikou. Přílohou tohoto KURÝRA je krátký článek Ing.Brendla k této problematice. Jak bylo z krátké přednášky zřejmé, je jen málo filatelistů, kteří jsou seznámeni s touto problematikou. Informace můžete najít například na internetu (informace viz dále). K této problematice se vrátíme při příštím setkání vedoucích, které se uskuteční při FO. Pokud budete přítomni na výstavě OSTROPA, pak v pátek 25.4. se zde můžete účastnit přednášky na toto téma.

V různém jsem poreferoval o přípravách výstavy BRNO 2005 a o naší OKM (naše webové stánky a o KURÝROVI.

RNDr.Zdeněk Okáč
Předseda OKM


SOUTĚŽ MEZI OKM SČF ZA ROK 2002  
Praha StřČ SevČ JM SM
Celostátní kolo FO:
kat “Z” 66 69 64 68 - 67 82 73
kat “A” 52 62 - 82 79 89 85 65
kat.”B” - 62 76 84 74 65 77 93
kat “C” 59 - 74 79 72 49 82 78
FO celkem 177 193 214 313 225 270 326 309
Výstavy
PZ –135 (1)135
MPZ-120 (3)360 (2)240 (3)360
S -105 (3)315 (1)105 (7)735 (8)840 (1)105
MS – 90 (1) 90 (5)450 (2)180
PS – 75 (1) 75 (1)75 (1) 75 (1) 75 (5)375 (9)675
MPS- 60
B - 45  (1) 45 (1) 45 (5)225 (4)180
MB – 30
Ú - 15 (2) 30
Mezinár +20 (1) 20 (3) 60 (4) 80
Celkem 465 120 - 230 630 2085 2315 105
OOZ
2. St
1. st (1)110
Celkem bodů 642 313 214 543 855 2355 2751 414
Pořadí oblastí 4. 7. 8. 5. 3. 2. 1. 6.

Podle materiálu KM SČF přepsal Z.Okáč

Poznámka:

Body za získaný OOZ 1. stupně v původním hodnocení ani nebyly uvedeny. To bylo dáno obvyklým problémem, kdy už jsem druhý rok neobdržel formuláře soutěže, a tak jsem hodnocení posílal dodatečně. Díky známým datům (výstavy a olympiády) však naše oblast zvítězila i bez započtení OOZ I.st.


Nelegální vydání známek  

Jak jsem výše naznačil, tato problematika je velmi živá, obzvláště při vystavovaní mládežnických exponátů. Diskvalifikace několika exponátů na výstavě v Roudnici jistě mládežníkům do dalšího vystavování chuti nepřidalo.

David Schiller z Ostravy vydává časopis TEMAFILA, kde uveřejňuje články o nelegálních vydáních. Najdete je na adrese http//sweb.cz/temaforum a jsou uvedeny v češtině. Pokud se podíváte na obsah zde zveřejněných čísel můžete si články (včetně ilustrací) otevřít. Ing. Brendlem v materiálu, který je k dnešnímu KURÝRU přiložen cituje webové stránkách www.marlen-stamps.com, což je obchodnická nabídka, ale pozor s jasnou deklarací, kde se jedná o nelegální vydání. Vyžádat si informace můžete i na mailové adrese maria.libera@upu.int (toto jediné jsem neověřoval).

Jak jsem slíbil připravíme si na besedu při FO na toto téma diskusi.

RNDr.Zdeněk Okáč
předseda OKM


Výstava BRNO 2005  

6. listopadu 2002 proběhlo 3. zasedání prezidia výstavy. Tentokrát za účasti členů prezidia a delegace zástupců České pošty z Prahy (Ing.Miroslav Špaček, PhDr.Vítězslava Francková a Ing.Jarmila Mykytynová). Členy prezidia jsou zástupci pořadatelských organizací České pošty, odštěpného závodu Jižní Moravy a SČF – pořádajícího klubu KF 06-22 Brno. Seznam členů prezidia uvádím níže:

Prezident Ing.Miroslav Otáhal ČP
Tajemník Mgr Valentin Schiebl SČF
Členové:

Ing.Vlastislav Göth poradce ČP
Jaromír Hvižď SČF
Bohumil Jakubec ČP
Dalibor Kučera ČP
JUDr.Jaroslav Kučera poradce KC
RNDr.Zdeněk Okáč SČF

Konstatovalo se, že je vytištěn Bulletin č.1 ve čtyřech jazykových mutacích (česky, německy, anglicky a francouzsky) Zástupci ČP převzali bulletiny k distribuci na evropské poštovní správy. SČF zajistí distribuci na filatelistické svazy evropských zemí. Tento bulletin je první informační s kontaktními adresami. V dalších počítáme s prvními informacemi pro vystavovatele – s výstavním řádem a komisaři.

Vydané první dopisnice propagující výstavu byly slavnostně představeny na první oficiální prezentaci výstavy. Zde byl přítomen i hejtman jihomoravského kraje zástupci SČF a ČP. Akce se uskutečnila v kongresovém centru na výstavišti a měla bohatou účast novinářů.

Tajemníkem presidia bylo oznámeno, že výstavě byl na kongresu FEPA dne 1.9.2002 udělen úplný patronát FEPA, když předtím dne 9.8.2002 řídící výbor FIPu vyslovil výstavě BRNO 2005 uznání. FEPA zároveň jmenovala i koordinátora výstavy pana Michaela Adlera z Německa. Tím se výstava dostala do kalendářů FIP a FEPA.

Výstava bude poprvé veřejnosti prezentována na výstavě OSTROPA 2003 v Jihlavě, kde bude mít samostatný stánek. Připravilo se zabezpečení smluv organizujících činnost sekretariátu a dalších výstavních složek. Bylo schváleno složení organizačního výboru, které bude předloženo k definitivnímu odsouhlasení předsednictvem a výkonným výborem SČF. Organizační výbor bude pracovat od roku 2003.

Česká pošta uvedla své představy o emisních záměrech spojené s výstavou známek BRNO 2005. Kromě již vzpomenutých dopisnic z roku 2002 bude v letošním roce (kromě již vydané známky “tradice české známkové tvorby” s přítiskem loga výstavy na kupónu ve známkovém sešitku a známka s portálem baziliky v Předklášteří u Tišnova. V letošním roce vyjdou dvě dopisnice s podobnou známkou jako loni a přítisky zobrazující moravské vinné sklepy. Na rok 2004 byly navrženy tři známky a dvě dopisnice, které vyjdou postupně během roku jako propagaci výstavy. Známky budou mít náměty: Starobrněnská bazilika (na FDC – Mendl), socha Radegasta (na FDC Pustevny) a jedno z uměleckých děl z moravských zámků či galerií. Dnes již víme, že uměleckou komisí byl vybrán obraz Antonína Procházky – Prométeus. Dopisnice budou upřesněny. V roce konání výstavy vyjde známka k 200. výročí Bitvy tří císařů. Tato možná vyjde jako společné vydání i jiných států (Francie, Rakouska a Ruska(?)). 360. výročí brněnského obléhání Švédy pak bude připomínat známka druhá. O dopisnicích nebylo zatím jednáno.

Od října 2002 (tedy než ještě oficiálně začal pracovat OV) vznikly péčí vedoucího propagačního odboru Ing.Jaroslava Punčocháře webové stránky výstavy. Jejich adresa je htpp://home.tiscali.cz/brno2005/.

11. prosince 2002 se uskutečnilo první zasedání organizačního výboru. Na něm byly předány jmenovací dekrety členům organizačního výboru výstavy. Zde je jeho složení:

ČLENOVÉ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU:

Předseda Mgr.Valentin Schiebl
Místopředseda a vedoucí
filatelistického odboru RNDr.Zdeněk Okáč
Tajemník Jaromír Hvižď
Vedoucí propagačního odboru Ing.Jaroslav Punčochář
Vedoucí společenského odboru Petr Štika
Vedoucí technického odboru Karel Kramář
Vedoucí výstavního odboru Ing.Bohdan Zicha
Vedoucí zahraničního odboru Ing.Vladimír Švehla
Právní odbor JUDr.Pavel Matoušek

Hospodářský odbor Josef Sobotka
Hlavní pořadatel Jan Herman
Členové:
výstavní burza Petr Baru
Ing.Vlastislav Göth

ČP Bohumil Jakubec
poradce Ing.Jan Karásek
Jan Klim

Kongresové centrum Ing.Eliška Ondráčková
Kongresové centrum Bc. Jana Sedláková
Učiliště spojů Oldřiška Semjanová
Sekretářka OV Miroslava Henešová

DALŠÍ FUNKCIONÁŘI VÝSTAVY:
Gestor výstavy za SČF Ing.Vít Vaníček
Hospodářský dozor SČF Ing.Josef Běloubek
Koordinátor výstavy za FEPA Michael Adler

Cíle výstavy, jejich naplnění a očekávaný průběh příprav stručně charakterizoval gestor výstavy SČF pan Ing.Vít Vaníček. Byl upřesněn plán práce na letošní rok a úkoly jednotlivých odborů výstavy. V lednu tohoto roku proběhl sraz užšího vedení (vedoucí odborů) organizačního výboru, kde byly stanoveny zásady činnosti odborů a systém vzájemné komunikace. V současnosti propagační odbor převzal redakční zpracování druhého bulletinu. V něm budou uveřejněny i adresy národních komisařů jednotlivých evropských svazů. Těch se do současnosti přihlásilo již 19. Nedílnou součástí je tvorba výstavních propozic (IREX), které budou zpracovávány pro vystavovatele, především z hlediska kvalifikačního a budou zde zásady manipulace s exponáty. IREX bude zpracován v souladu se směrnicemi FIP (GREX) a FEPA (FREGEX) o pořádání filatelistických výstav. V současnosti již je za námi i expedice Bulletinů č.1 na všechny kluby SČF. Tím byla uzavřena první informační kampaň o výstavě. 20.ledna 2003 vyšla i známka s kupónem propagující výstavu BRNO 2005.

RNDr. Zdeněk Okáč
člen presídia výstavy BRNO 2005


EMISNÍ PLÁN ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA ROK 2003  
Datum Emise Počet známek Nomin.
hodnota
Formát Počet známek v archu Tisk ZS/CM
01.01. 10. výročí České republiky–A A-1 25,00 40x26 KOMB.
20.01. Tradice české zn. tvorby 2 6,40 23x40 30 WIFAG ZS-spec
12.02. Osobnosti  30x23 50 WIFAG
- Jaroslav Vrchlický 6,40
- Josef Thomayer 8,00
26.03. Velokonoce 1 6,40 23x30 50 WIFAG
26.03. Tradice lid.tvorby krajky 2 6,40 33x33 15 WIFAG ZS-spec
9,00  33x33 15 WIFAG ZS-spec
16.04. Technické pam.-rozhledny
Kleť a Slovanka
2 6,40 23x30 50 WIFAG
07.05. EUROPA Umění plakátu 1 9,00 23x40 8 KOMB.
07.05. Krásy naší vlasti
2 40x26 8 WAITE
- Český ráj Hruboskalsko   12,00
- Moravský kras 14,00
28.05. Dětem 1 6,40 23x30 30 WIFAG ZS-spec
28.05. 100 let Křižíkovy první el. dráhy Tábor – Bechyně 1 10,00 40x23  50 WIFAG
25.06. Sport – ME ve střelbě 1    9,00 40x23 50 WIFAG
25.06. Češi Evropě – J.Dobrovský 1 9,00 23x30  30 WIFAG
10.09. Chovatelství- akvarijní rybičky   A-4 12,00 40x23 1 KOMB. CM
14,00 40x23 KOMB. CM
16,00 50x40 KOMB. CM
20,00 50x40  1 KOMB. CM
10.09 Technické památky – hasičská technika 6,40 30x23 50 WIFAG
12,00 30x23  50 WIFAG
01.10. Evropská výstava pošt. známek Brno 2005 – Portál kláštera “Porta Coeli” Předklášteří 1   6,40 40x23 30 WIFAG ZS-spec
01.10. Orientální koberce 2 9,00 26x40 4 WAITE
12,00 26x40 4 WAITE
15.10. Ochrana přírody – draví ptáci 6,40 23x30 50 WIFAG CM + ZS
8,00 23x30 50 WIFAG CM + ZS
9,00 23x30 50 WIFAG CM + ZS
05.11. Umělecká díla na známkách 3 50x40  4 WAITE
Max Švabinský 17,00
Antonín Slavíček 20,00
Angolo Bronzino 26,00
05.11. Vánoce 1 6,40 23x30 50 WIFAG

  C E L K E M           32  známek v hodnotě           350,40 Kč


EMISNÍ PLÁN ČESKÝCH POŠTOVNÍCH ZNÁMEK NA ROK 2004

 

A jak čas rychle letí je zřejmé na tom, že máme již k dispozici emisní plán na rok 2004, který byl nedávno schválen!!!

Datum Emise Počet známek Nomin.
hodnota
Formát Náklad známek v tisících Tisk
01. Vstup České republiky do EU 1 9,00 ??? 1500 WIFAG
20.01. Tradice české zn. tvorby 1 6,40 23x40 1350 WIFAG
18.02. Evropská výstava pošt. známek BRNO 2005 - Chrám Nanebevzetí P.Marie Brno 1 17,00 40x50 280 KOMB.
12.03. Technické památky 2 30x23 WIFAG
- Vodní kovací hamr 6,40 3000
- Železářská pec Stará huť Adamov 8,00 1500
17.03. Velikonoce 1 6,40 23x30 12500 WIFAG
17.03.

Evropská výstava pošt. známek BRNO 2005 - Ant. Procházka Prometheus

1 26,00 40x50 280 WAITE
14.04. MS v ledním hokeji 1 12,00 40x23 1000 WIFAG
5.05. EUROPA – prázdniny 1 9,00 40x23 600 WIFAG
5.05 Rok české hudby – postavy z oper 3 23x40 WIFAG
- B.Smetana 6,40 3000
- A.Dvořák 8,00 1000
- L.Janáček 10,00 1500
26.05.

Krásy naší vlasti:Poutní místa

2 40x26 WAITE
- Svatá Hora u Příbrami 12,00 400
- Svatý Hostýn 14,00 400
26.05. Dětem 1 6,40 23x30 1500  WIFAG
26.05.

Evropská výstava pošt. známek BRNO 2005 - Radhošť (socha Radegasta)

1 6,40 23x30 3000 WIFAG
23.06.

Francesco Petrarca (1304-1374)– 700.výročí narození

1 14,00 40x23 1000 WIFAG
23.06. Hry XXVIII. Olympiády v Aténách 1 9,00 40x23 1500 WIFAG
23.06. Letní paraolympiáda 2004 Atény 1 6,40 40x23 3000 WIFAG
8.09.

Ochrana přírody-chráněné stromy

2 6,40 23x30 3500  WIFAG
8,00 1000 WIFAG
8.09. Chovatelství- papoušci A-4 12,00
40x23 160  KOMB.

14,00 16,00 20,00  40x50
29.09. Zavedení povinné školní docházky 1 6,40 23x30 3000  WIFAG
20.10. Sběratelství–historické kočárky 3 12,00 23x30 900  WIFAG

14,00 16,00

900
1000
10.11.

Umělecká díla na známkách

3
Alois Bubák(1824-1870) 20,00 50x40 260 WAITE
Hanuš Schwaiger (1854-1912) 22,00 260
Vojtěch Hynais (1854-1925) 26,00 260
10.11. Vánoce 1 6,40 23x30 13000 WIFAG

C E L K E M 33 známek v hodnotě 401,00Kč