wpe1.jpg (22268 bytes)
METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ MLADÝCH FILATELISTŮ JIŽNÍ MORAVY
Číslo 90        srpen 2002
Vydává oblastní komise mládeže SČF Brno Neprodejné
Předseda OKM a redaktor KURÝRA:
RNDr. Zdeněk Okáč, Slámova 39, 61800 Brno


 
OBSAH:
Úvodní slovo
Aktiv vedoucích KMF 23.2.2002
Zasedání vedení OKM 13.4.2002
Oblastní kolo FO
Národní finále FO
Smutná zpráva
Výstavy v Roudnici nad Labem
Exkurze ve společnosti FLEXON
XL Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
Finał ogólnopolski Głuchołazy 6.- 9. 6. 2002
Nový ročník FO
Zasedání orgánů SČF
Nešťastný brněnský znak
Vážení vedoucí KMF,

Další z ročníků, kdy jste skončili práci s mládeží a budete mít dva měsíce od výchovy dětí "prázdniny", skončil. Jak jste jistě v průběhu školního roku v KURÝRU zaregistrovali, byl uplynulý školní rok pro naši oblastní mládežnickou filatelii poměrně příznivý. Obstáli jsme jako oblast v mezikrajové soutěži komisí za rok 2001, provedli jsme oblastní kolo filatelistické olympiády a jeho vítězové se úspěšně utkali v národním kole v Roudnici nad Labem a absolvovali jsme zahraniční cestu do Polska. V Roudnici nad Labem se naši mladí zařadili mezi favority národní výstavy poštovních známek mladých filatelistů. Proběhly semináře vedoucích KMF, získali jsme další OOZ I. i II. stupně a naši členové připravují mezinárodní výstavu poštovních známek OSTROPA 2003. Za všechny úspěchy Vám vážení vedoucí velmi děkuji a také gratuluji. Ukazuje se to, že ani práce členů oblastní komise mládeže není bezúčelná. Také jsme trochu slavili. Oslavný KURÝR 88 nás zpopularizoval. Jeho vydání kvitoval na stránkách INFORMACÍ SČF ing. Lumír Brendl a pokud jsem slyšel, další reakce byly vždy příznivé. Jak se dočtete dále, při návštěvě polských mladých filatelistů jsme jen závistivě přihlíželi, jaké možnosti má mládežnická filatelie v Polsku. Během školního roku nás však také postihla smutná událost, kdy odešel jeden z mladších zanícených vedoucích KMF.

Vážení vedoucí, dostáváte KURÝR v průběhu prázdnin a já Vám přeji příjemné prožití zbytku letního období. Doufám, že každý z Vás načerpá novou sílu, abychom mohli v naší společné práci pokračovat po prázdninách dále.

RNDr.Zdeněk Okáč
Předseda OKM


Aktiv vedoucích KMF dne 23.2.2002

V sobotu dne 23.února 2002 proběhl aktiv vedoucích KMF jižní Moravy. Jako obvykle se na něm sešli nejaktivnější vedoucí kroužků z naší oblasti. Na programu podle pozvánky byly tyto body:

 1. Informace z KM SČF, předsednictva SČF a VV SČF přednesl dr.Okáč. Tyto informace byly uveřejněny v KURÝRU č.89.
 2. Výstava a kongres mladých filatelistů Roudnice nad Labem. Informace o výstavě jsou uvedeny v KURÝRU č.89. Na zasedání byly rozdány přihlášky na tuto výstavu. V rámci výstavy se bude konat kongres mladých filatelistů (tj. národní kolo FO). Tohoto klání se zúčastní i delegace vítězů našeho oblastního kola, která bude mít v Roudnici nad Labem samostatný program.
 3. Pan Dvořáček informoval a vyzýval vedoucí KMF k plnění OOZ všech stupňů. Právě v jejich získávání v současné době patří naše OKM k předním oblastem. Je velmi vhodné pokračovat v odměňování aktivních členů KMF touto formou.
 4. Informace o stavu KMF v naší oblasti provedl dr.Okáč. Zhodnotil stav a aktivitu KMF v naší i dalších oblastech ČR. Konstatoval, že jižní Morava spolu s východními Čechy patří k nejlepším oblastem. Tomu odpovídá i bodové hodnocení oblastí (uvedené v KURÝRU č.89).
 5. Vyhodnocení soutěže KMF provedl pan Machala. Její vyhodnocení je opět na stránkách KURÝRA č.89. Vítězné KMF Brno (24) vedoucí pan Sobotka, Jihlava (93) vedoucí pan Tůma a Znojmo (83) vedoucí pan Dušek obdrží za umístění předplatné MERKURA na rok 2002. Zároveň bylo vedoucími schváleno dosavadní znění soutěžních propozic.
 6. Informace o připravované výstavě OSTROPA 2003 přednesl pan Tůma. Byly rozdány bulletiny výstavy s přihláškou.
 7. Informace o průběhu filatelistické olympiády a konání oblastního kola provedli pánové Dvořáček a dr.Okáč. Oblastní kolo bude 11.května 2002. Národní kolo bude 22.června 2002 v Roudnici nad Labem.
 8. Různé - jubilea významných filatelistů (Karásek, Pittermann),
  • výstavy v dalším období (Příbram - premiérová dospělých, Slovensko),
  • festival filatelie Portugalsko,
  • příprava BRNA 2005,
  • příprava evropského setkání filatelistické mládeže ve Svitavách 2003.
 9. Pan Kopřiva ze Zlína připravil krátkou ukázku své sbírky s komentářem.

  Elreda Štěrbová,
  tajemnice OKM

ZASEDÁNÍ
VEDENÍ OKM
DNE 13.4.2002

Program:

 1. Informace z jednání VV SČF,
 2. Výstavy a kvalifikace,
 3. Národní pohár filatelie v Portugalsku 2002,
 4. Příprava oblastního kola FO,
  • zajištěna místnost,
  • pozvánky zhotoví Okáč, rozešle Štěrbová,
  • diplomy Štika, Dušek,
  • albové listy Herman, Dušek,
  • jury Dvořáček,
  • peníze Herman (Okáč přiveze dotaci z Prahy),
  • ceny Štika,
  • otázky Punčochář (konzultace Okáč, Dvořáček),
 1. Výstava Roudnice nad Labem - v jury jsou Dvořáček, Okáč. Bude zde i finále FO.,
 2. Různé.

  Elreda Štěrbová

  tajemnice OKM

Oblastní kolo filatelistické olympiády

V sobotu dne 19.května 2002 proběhlo oblastní kolo 29. ročníku filatelistické olympiády na téma "Můj koníček - filatelie". Jako tradičně se konala soutěž ve škole na Jánské ulici v Brně. Celkově se jí zúčastnilo 24 soutěžících, což je proti loňskému oblastnímu kolu opět o tři soutěžící více. Počet KMF, které se letos zúčastnily je šest. Což je také loňská skutečnost. Doufám, že pokud se trend v dalších letech nezlepší, že zůstane alespoň na této úrovni.

V dalším uvádím výsledky klání:

POŘADÍ

JMÉNO

KMF 56-

dosažené body:
Kategorie “Z”     test miniexp. celkem
1.  VOZNICA Jakub 83 Znojmo 24,5 46 70,5
2. MIKALOVÁ Jana 24 Brno 22 47 69
3. MATIS Ondřej 23 Kroměříž 13,5 21 34,5

mimo soutěž:

DVOŘÁK Luboš 83 Znojmo 21,5 42 63,5
  MATIS Václav 23 Kroměříž 17,5 15 32,5
Kategorie “A”          
1. BURŠÍK Pavel 83 Znojmo 33 43 76
2. SOUKUP Pavel 93 Jihlava 31 41 72
3. PAVELKA Tomáš 24 Brno 17 31 48
4. REPKA Tomáš 44 Uherský Brod 21 24 45

mimo soutěž:

HORÁK Stanislav 83 Znojmo 26 41 67
  MELICHÁREK Pavel 24 Brno 22 24 46
  NOVOSAD Petr 44 Uherský Brod 12 28 40
Kategorie “B”          
1. REGULA Jan 83 Znojmo 38 46 84
2. JŮZL František 93 Jihlava 33 39 72
3. ROZUMEK Lukáš 24 Brno 24,5 31 55,5
4. PYTLÍK Tomáš 44 Uherský Brod 17 34 51
5. BUDÍN Miroslav 23 Kroměříž 14 21 35

mimo soutěž:

MACOUIN Jakub

83 Znojmo 28,5 43 71,5
  Šrámek Rostislav 24 Brno 17 28 45
Kategorie “C”          
1. MUSIL Michal 93 Jihlava 34,5 43 77,5
2. MEITNER Jan 20 Bystřice nad Pernštejnem 25 34 59
3. HAVEL Jaroslav 44 Uherský Brod 17 37 54
mimo soutěž: ŠTOHANZL Michal 93 Jihlava 20 32 52
  JEGLA Tomáš 44 Uherský Brod 12,5 22 34,5

Na filatelistickou olympiádu přišli i vedoucí, kteří neměli žádné soutěžící. Nicméně nám při průběhu olympiády pomohli, čímž jim děkuji. Myslím si, že soutěž neměla průtahů a brzy po skončení jsme mohli vítězům pogratulovat. Z tohoto místa děkuji všem vedoucím, kteří měli na FO své svěřence (Dušek, Fridrich, Ráčil, Sobotka, Tůma a Žůrková). Děkuji i všem členům OKM, kteří zabezpečili hladký průběh oblastního kola (Dušek, Herman, Machala, Punčochář, Štěrbová, Štika), jakož i těm, kteří přišli jen pomoci (Šott, Hvižď). Otázky připravil ing. Punčochář, miniexponáty hodnotila porota p.Hvižď, dr.Okáč, ing. Punčochář. Závěrem po vyhodnocení byly předány třem účastníkům - členům KMF 56-24 Brno odznaky odborné zdatnosti mladého filatelisty III.st. V příštím roce proběhne jubilejní 30. ročník filatelistické olympiády a já věřím, že poslouží k dalšímu zlepšení účasti i lepší činnosti KMF v naší oblasti.

RNDr. Zdeněk Okáč

Předseda OKM JM


Finále 29. ročníku filatelistické olympiády 2001/2002

Proběhlo ve dnech 21. - 22.6.2002 v Roudnici nad Labem. Delegaci jižní Moravy tvořili vítězové oblastního kola FO. Byli to mládežníci:
"Z" Voznica Jakub (KMF 56-83 F.H. Znojmo)
"A" Buršík Pavel ( -"- )
"B" Regula Jan ( -"- )
"C" Musil Michal (KMF 56-93 Jihlava)
Znojemské části delegace velel Stanislav Dušek, jihlavské části Martin Tůma.

Ze Znojma jsme vyjeli vlakem brzy ráno (5.25 hod) do Prahy. Zde jsme navštívili tiskárnu FLEXON s.r.o., poštovní muzeum a hlavní poštu na Jindřišské ulici. Zde jsme si natiskli, každý dle chuti i potřeby, jedny z posledních automatovek s hradem Veveří. V 16.30 hod nám odjížděl od Wilsonova nádraží do Roudnice zvláštní autobus, který nás odvezl přímo do SOU, kde jsme byli ubytováni a kde současně proběhly i všechny soutěže. Po registraci (nikoho z pořadatelů ani náhodou nenapadlo kontrolovat členské legitimace jednotlivých soutěžících) byla večeře a po ní proběhly soutěžní testy. Ty trvaly 20 minut a potom se všichni odebrali do výstavních prostor prohlédnout si výstavní exponáty. Probíhaly tu současně dvě výstavy "PREMIÉRA" a "JUNIOR". Každý tu měl také možnost si pobesedovat s jurymany u svých případných exponátů!

V sobotu po snídani proběhla tvorba albových listů a po obědě následovalo vyhodnocení FO. Letos hodnotila práce pětičlenná jury (dříve tříčlenná). Nejvyšší a nejnižší hodnocení se anulovalo. Toto opatření se mně jeví jako daleko objektivnější než dříve. Delegace jižní Moravy opět potvrdila svou suverenitu (viz výsledková listina). Ve 14 hodin nás zvláštní autobus odvezl na úpatí hory Říp, následoval výstup na vrcholek a potom se již jelo do Prahy. Bylo úmorné vedro, ale všichni jsme to zvládli.

Příští finále FO bude poslední týden měsíce června ve Svitavách. Téma: Česká státnost (10 let od vyhlášení ČR).

Výsledky národního kola 29. ročníku FO

POŘADÍ JMÉNO oblast

dosažené body:

Kategorie “Z” test miniexp. celkem

1.

Voznica Jakub JM 35 15 16 16 82
2. Říčná Michaela SM 33 16 13 11 73
3. Troller Vojtěch StřČ 33 13 14 9 69
4.  Holeček Vojtěch 31 13 14 10 68
5. Kadavý Tomáš 32 12 11 12 67
6. Bartůňková Zuzana Praha 33 11 10 12 66

7.

Jiráková Kateřina 32 12 12 8 64
kategorie “A”
1. Třeštík Petr 37 17 18 17 89
2. Buršík Pavel JM 38 14 16 17 85
3. Ďurišová Zuzana 29 17 18 18 82
4. Vancl Jan SevČ 36 14 11 18 79
5. Kelnar Marek SM 33 11 12 9 65
6. Troller Jan StřČ 24 13 12 13 62
7. Vávrová Zdeňka Praha 23 9 9 11 52
kategorie “B”

1.

Jančík Karel SM 36 19 20 18 93
2. Sauerová Ivana 39 17 15 13 84
3. Regula Jan JM 40 12 10 15 77
4. Bulán Martin 31 14 17 14 76
5. Jírava Tomáš SevČ 28 18 14 14 74
6. Šusták Jan 36 11 8 10 65
7. Neubauerová Jana StřČ 27 12 11 12 62

kategorie “C”

1. Musil Michal JM 37 16 14 15 82
2. Sauerová Barbora 31 16 16 16 79
3. Sýkora Ondřej SM 32 14 17 15 78
4. Klůfa Jaroslav 32 15 13 14 74
5. Barák Lukáš SevČ 33 12 13 14 72
6. Mengler Jan Praha 28 9 12 10 59

7.

Podlipný Jiří 17 11 9 12 49
Pořadí oblastí podle umístění
1. Jižní Morava, 29 bodů
2. Západní Čechy, Severní Morava 25 bodů
3. Východní Čechy 17 bodů
4. Severní Čechy 14 bodů
5. Jižní Čechy 12 bodů
6. Střední Čechy 11 bodů
7. Praha 8 bodů

Stanislav Dušek
Vedoucí delegace OKM
Jižní Moravy


Smutná zpráva


V krásných květnových dnech jsem dostal velmi smutnou zprávu. Z rodinného parte na mne shlížela věčně optimistická tvář našeho společného přítele, filatelisty a vedoucího KMF v Bystřici pod Hostýnem pana Josefa Adamce.
Vzpomínám si na naše poslední setkání v loňském roce v Kroměříži, kdy jsme se společně zamýšleli nad dalším osudem KMF, klubu i Svazu českých filatelistů. I přes potíže, které naši organizaci provázejí, jsme došli k přesvědčení, že je nadále nutné pokračovat v obtížné práci v organizované filatelii i s mládeží. Mohu pouze posoudit jeho práci s mladými filatelisty, kterým se obětavě věnoval. Patřil k oporám jihomoravské mládežnické filatelie. Nebylo semináře vedoucích, kde by chyběl. Také jeho mladí filatelisté byli často na akcích oblastní komise.
Nepíše se mi to lehce. Ztratili jsme výborného kamaráda, optimistického přítele a pečlivého vedoucího KMF. Jeho odchodem ztrácíme skromného a dlouholetého vedoucího kroužku mladých filatelistů v Bystřici pod Hostýnem.

RNDr.Zdeněk Okáč


Národní výstava poštovních známek mladých filatelistů

JUNIOR 2002 a PREMIÉRA 2002 Roudnice nad Labem
(bez doprovodných obrázků)

Ve dnech 21.6. - 23.6. 2002 proběhly v Roudnici nad Labem dvě výstavy mladých filatelistů. Výstava JUNIOR 2002 byla národní výstavou, ze které exponáty získávají kvalifikaci na další vyšší výstavy. Výstava PREMIÉRA 2002 byla výstava určená pro prvovystavovatele a pro vystavovatele bez dřívější kvalifikace.
Z rozhodnutí KM SČF a VV SČF jsme se spolu s dalšími jurymany podíleli s panem Františkem Dvořáčkem na hodnocení exponátů zde vystavených. V parném vedru jsme se vydali na cestu do místa konání výstavy ve čtvrtek 20. června. Když jsme večer dorazili na místo právě se zdvihl prudký vítr, který byl předzvěstí dnů s vichřicemi a krupobitím. S radostí jsme se uchýlili do výstavních prostor, kde byly již nainstalovány všechny dodané exponáty. Výstava se konala v prostorách místního SOU, SOŠ a OU na Neklanově ulici. Před půlnocí jsme práci ukončili a druhý den v pátek jsme hodnocení v průběhu dopoledne dokončili. Výsledky hodnocení našich exponátů uvádím na dalším místě tohoto sdělení. Po dopoledním přijetí organizátorů a jury starostou města panem Antonínem Rousem jsme čekali (při práci nad protokoly a dalším) na slavnostní otevření výstavy. Toho se v 15.00 zúčastnil i sám starosta města, vedení učiliště, zástupce České pošty a členové delegace SČF (vedení místního KF, vedení KM SČF a zástupci vedení SČF - předseda SČF a tajemník SČF). Po krátkém kulturním vystoupení mladé flétnistky se ujal slova roudnický filatelista - tajemník SČF - pan Mgr.Jaroslav Maleček. Poté přivítal všechny účastníky starosta města pan Antonín Rous. Za výstavu pronesl pár slov předseda OV výstavy pan František Baudys. Výstavu pozdravil a spolu s dalšími otevřel předseda SČF Ing. Lumír Brendl.
      Po otevření výstavy jsme spolu s dalšími jurymany besedovali s přítomnými návštěvníky a zpracovávali jsme palmáre a hodnocení výstavy. Večer přijel autobus s účastníky finále filatelistické olympiády. Účastníci se ubytovali a poté dělali písemné testy. Mezi jinými byli v této chvíli přítomni i členové KMF z Jihlavy se svým vedoucím M.Tůmou. Spolu jsme prošli exponáty a večer pobesedovali u píva spolu s předsedou komise mládeže RNDr. Zdeňkem Töpferem. Bouře, která se nad Roudnicí přehnala v podvečer na jihovýchod však zkomplikovala příjezd přátel ze Slovenska. Ti ve vlaku museli trávit navíc tři hodiny.
      Poslední den, který jsem strávil na výstavě, byl ve znamení filatelistické olympiády. Soutěžící po snídani odešli tvořit miniexponáty. V té době přicestovali na návštěvu výstavy významní hosté. Čestný předseda FIPu a dlouholetý předseda SČSF pan Ing. Ladislav Dvořáček a PhDr. František Švarc, letitý předseda SČF, tajemník SČSF a bývalý předseda komise mládeže FIPu. Oba si se zájmem prohlédli výstavu a zavzpomínali na společně prožité kongresy a olympiády mládeže v minulosti. Před polednem nás čekalo ještě vyhodnocování miniexponátů. Porota byla pětičlenná přičemž u každého účastníka se nejvyšší a nejnižší hodnocení vyškrtlo. Tím bylo zaručeno, že každý účastník bude hodnocen 60 body. Porotu tvořili jurymani z výstavy Ing. Lumír Brendl, RNDr. Zdeněk Töpfer, Mgr. Václav Špatný, František Dvořáček a autor tohoto sdělení.
      Spolu s panem Dvořáčkem a RNDr. Zdeňkem Töpferem jsme provedli pohovor Jana Meitnera z Jihlavy na OOZ I.stupně. Honza tento pohovor úspěšně zvládl. K tomu mu (i Martinu Tůmovi) gratuluji.
      No a byl poslední oběd a balení. Čekala nás ještě příjemná chvilka. Cestou domů jsme se zastavili na Řípu. Pěkná krátká vycházka zakončila můj pobyt na výstavě. Autem jsem odvezl do Prahy slovenskou delegaci a sám za pěkného vedra jsem uháněl po dálnici domů.
     No a teď o vystavených exponátech. Nechal jsem si povídání o exponátech nakonec. Nejprve trochu statistiky. Bylo přihlášeno 16+1 exponátů do soutěže JUNIOR a 38 exponátů na výstavu PREMIÉRA. Na JUNIOR přišly všechny a na PREMIÉRU nebyly tři dodány. Dva z exponátů z PREMIÉRY byly hodnoceny v trezoru a nebyly vystaveny (došly pozdě). Z vystavených exponátů byly tři v PREMIÉŘE vyřazeny ze soutěže (pro Vaši informaci - vyřazeny byly pro množství neplatných vydání známek). Naše oblast byla zastoupena v JUNIORU osmi exponáty (ze 17 !!!) a v PREMIÉŘE dvanácti z 35 dodaných (z 31 hodnocených). Naše oblast tak měla absolutní převahu exponátů na výstavách. Zasloužily se o to KMF z Brna (8 exponátů), z Jihlavy (6 exponátů), z Vizovic (4 exponáty) a ze Znojma (2 exponáty). Celkem jury udělila na obou výstavách 1xVPZ, 7xPZ, 14xVS, 5xS, 10xPS, 9xB medailí a dva diplomy. Osm exponátů obdrželo k medaili věcnou cenu jury a jeden cenu komise mládeže. Při palmáre byly uděleny další věcné ceny organizačního výboru. Jak jsme dopadli my. Ze sedmnácti exponátů v PREMIÉŘE jsme získali dvě pozlacené, jednu velkou stříbrnou, dvě stříbrné, dvě postříbřené a jeden bronz. Na PREMIÉŘE získali naši mladí filatelisté jednu pozlacenou, pět velkých stříbrných, dvě postříbřené a čtyři bronzové medaile.
      Na JUNIORU získali pozlacené medaile Jiří Dvořák (Znojmo) za exponát v literatuře - FilTest 2001 s věcnou cenou a Jiří Šrámek (Brno) za exponát Historie letectví. Velkou stříbrnou a cenu obdržel Jakub Macoun (Znojmo) za exponát Cenné nálepky APOST. Na premiéře získal jednu ze dvou pozlacených medailí a cenu Tomáš Pavelka (Brno) za exponát Bezpečnost silničního provozu s vyjádřením a blahopřáním jury k netradičnímu tématu. Cenu ke své velké stříbrné získal i Rostislav Šrámek (Brno) za exponát Hradčany.
      A teď stručně k nejlepším exponátům na výstavě. Jedinou velkou pozlacenou medaili (výstava JUNIOR) získala Barbora Štechová z Aše za exponát Praha. Exponát nádherně hovoří o Praze z historického, dějepisného, architektonického ale i poštovního pohledu. Obsahuje bezvadný materiál a zpracování nemá chybu. Podobné hodnocení dosáhl na JUNIORU i zmíněný exponát Jiřího Šrámka Historie letectví, který také zaujal svým kvalitním zpracováním. Popravdě je nutno říci, že to byl jeden ze čtyř exponátů, ke kterému hromadně šla celá jury a přezkoumávala správnost hodnotící skupiny. Námitky vznesené jedním členem jury však nebyly přijaty. Další dva pozlacené exponáty byly Jana Vancla (Roudnice nad Labem), který vystavoval USA 1920-1928 a Historii letectví. Posledními pozlacenými byly Protektorát Čechy a Morava Tomáše Jíravy (také z Roudnice nad Labem) a zmíněný FilTest 2001 Jiřího Dvořáka. Na PREMIÉŘE byly pouze dva exponáty, které dosáhly pozlacené medaile. Jedním byl zmíněný exponát Tomáše Pavelky (Brno) - Bezpečnost silničního provozu. Ten zaujal nevšedním tématem, které bylo bezvadně rozpracováno a doloženo zajímavými materiály. Pokud bude autor toto téma rozvíjet, může mít v budoucnu tento exponát ambice i do zahraničí. Druhým exponátem s pozlacenou medailí byl exponát Nikoly Mojsla (Turnov) Pošta v Turnově. Jednalo se o zdařilý poštovně historický exponát dokumentující poštovní provoz v Turnově. Poměrně velké množství (11) velkých stříbrných exponátů svědčí o tom, že na této výstavě byla líheň dobrých nápadů i zpracování. Z nich za zmínku stojí citovaný exponát Rostislava Šrámka, který získal věcnou cenu číslo 1 JURY i cenu komise mládeže. Sám pak byl jedním ze tří exponátů v PREMIÉŘE, který dostal věcnou cenu. K PREMIÉŘE se hodí poznamenat i slovo o soutěžních exponátech, které byly vyřazeny ze soutěže. Byly to tři exponáty s tématem fauna, které však obsahovaly množství materiálu, který je označován jako ilegální vydání. Vesměs se jedná o "známky" se smyšlenými názvy států (často bývalé republiky Sovětského svazu), mající líbivé provedení a jsou předem opatřeny vytištěným ofsetovým razítkem (části razítka). Většinou jsou tištěny ve státech střední Evropy spekulanty a obchodníky. V citovaných zemích se jako ceniny nikdy neobjevily. O těchto nebezpečných imitacích známek si v následujících KURÝRECH řekneme víc. FIP i FEPA vedou na všech výstavách proti tomuto nešvaru velký boj. Výstavy jednoznačně ukázaly, že mládežnická filatelie ve výstavní oblasti postupuje správným směrem a má ambice dobýt i mezinárodní kolbiště. Věřím, že exponáty vybrané na mládežnickou světovou výstavu SALAMANKA 2002 ve Španělsku nám přinesou dobré hodnocení v mezinárodní soutěži.
     K výstavě byla vydána příležitostná dopisnice a razítko, které Vám v reprodukci uvádím. Roudničtí ve dnech výstavy slavili i výročí organizované filatelie ve městě. Potěšilo mě, že na výstavu zavítali všichni vedoucí, kteří měli zde vystaveny exponáty svých svěřenců. Se všemi jsem (s některými byť krátce) na výstavě hovořil. To také svědčí o zájmu o výchovu mladých filatelistů. Brněnský a jihlavský KMF zorganizoval dokonce pro všechny členy na výstavu zájezd.

RNDr. Zdeněk Okáč

Člen JURY


Exkurze ve společnosti FLEXON s.r.o., Praha

Jistě se ptáte, proč se tu bude psát o nějaké exkurzi. Důvod je prostý. Ve FLEXONU se tisknou cenné nálepky APOST. A poněvadž mládežník z našeho KMF Jakub Macoun má výstavní exponát "Cenné nálepky APOST České pošty", je vše jasné.

Ale po pořádku. Cenné nálepky (dále jen CN) tiskla do loňského roku tiskárna PFMAX v Poděbradech. Domicil se dotiskoval v PTC a.s. Praha. Od roku 2001 se CN tisknou ve FLEXONu a to jak bianko, tak i s domicilem. Protože jsme chtěli vidět, jak jejich tisk probíhá, zažádali jsme o povolení ke vstupu do tohoto podniku. Zdařilo se a tak se 11.dubna 2002 exkurze v počtu 1+3 uskutečnila. Ráno jsme odjeli (já a člen KMF Pavel Buršík) autobusem do Prahy. Na Florenci jsme se všichni sešli. Jakub Macoun přicestoval rychlíkem z Moravské Třebové, kde studuje na Střední vojenské škole a Jirka Dvořák přicestoval z Brna autobusem, kde studuje VUT. Takže první fáze vyšla a byli jsme pohromadě. A potom již metrem a ještě autobusem a byli jsme na místě. Přijal nás pan ředitel společnosti a po krátkém úvodu si nás jeden z inženýrů (technolog) odvedl přímo do provozu. Nutno ještě předeslat, že všichni pracovníci této společnosti nám vyšli maximálně vstříc.

Každý z čtenářů CN APOST jistě důvěrně zná z denní korespondence. A tak Vám chci vysvětlit alespoň v kostce technologii jejich výroby.

Každá zakázka se nejprve graficky zpracovává v technické přípravně výroby - grafickém studiu. Zde se musí zohlednit požadavky zákazníka, tj. rozměry grafiky a barevné provedení. Po schválení se zhotoví tiskový štoček (kolik barev, tolik štočků) a příprava je hotova.

CN se tisknou flexotiskem - tisk z výšky. Stroj dánské provenience Nilpeter je asi 6 metrů dlouhý. Barvy jsou dováženy ze Švédska, papír z Finska. Papír je dvouvrstvý. Spodní část silikonová, vrchní část, na kterou se CN tisknou, je papír samolepící. Dodává se v kotoučích o hmotnosti 75 kilogramů a šířce 222 milimetrů. Po založení kotouče do stroje papír prochází jednotlivými sekcemi. Nejprve je to rovnací stůl. A pak již následuje tisk žlutého podtisku CN s logem České pošty. (Vzájemná poloha jednotlivých řádků podtisku není dána závaznou normou, proto je dnes již evidováno 5 podtypů CN.) Podrobnosti lze najít ve specializovaném katalogu CN, který zpracoval Ing. Vnislav Jambor. V další sekci se tiskne červená, tj. rámeček a někdy i domicil - podle zakázky. V době naší návštěvy se tiskly CN bianko, tedy bez domicilu.

Následuje výsek obvodu CN. Je to velice přesná záležitost. Naseknout se musí pouze potištěná horní část papíru. Silikonová část zůstává nedotčena (přesnost v setinách milimetru). Dále následuje strhnutí mřížky (místa v horní části papíru mezi CN) speciálně upraveným válcem. Strhnutá mřížka se navíjí na zvláštní kotouč a jde do odpadu.

Ve výstupní části stroje se pás řeže na formát 222 x 279 mm, který známe již od našich listovních a balíkových přepážek. Následuje kontrola a expedice.

Exkurze byla velice zajímavá a výroba těchto CN bude časem dozajista zakomponována i do našeho výstavního exponátu, který si budete moci prohlédnout ve dnech 21.-23.6.2002 na výstavě Junior v Roudnici nad Labem.

Stanislav Dušek
Vedoucí KMF 56-83 F.Horniaka


XL Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
Finał
ogólnopolski Głuchołazy 6.- 9. 6. 2002

Ve dnech 8. a 9. června 2002 zavítala do Polska delegace komise mládeže Svazu českých filatelistů na návštěvu celopolského finále 40. ročníku "Młodzieżowyho konkursu filatelistycznego", což je obdoba našeho celostátního finále Filatelistické olympiády. Jako náhradníci původně plánované delegace KM SČF jsem se spolu s dvěma mládežníky z naší oblasti vydal na cestu. Delegaci kromě autora tohoto sdělení tvořili mládežníci Michal Musil z KMF 56-93 z Jihlavy a Lukáš Rozumek z KMF 56-24 z Brna. Narychlo jsme si dohodli setkání a v sobotu ráno o půl osmé jsme se vydali z Brna na cestu. Cesta autem ubíhala pěkně a tak jsme byli kolem 11 hodiny na státní hranici v Mikulovicích u Jeseníku. Zde jsme se skoro hodinu zdrželi ve frontě aut před hranicí. Všechno nakonec proběhlo dobře a v poledne jsme dorazili do místa konání do příhraničního města Głuchołazy. Zde jsme celkem bez problémů našli místo konání - školní ubytovací středisko mládeže, kde se "konkurs" konal.
Celostátní kongres mladých polských filatelistů se konal, vzhledem k velikosti Polska, čtyři dny (!!!). Delegace z některých oblastí na tuto akci spotřebovaly celý týden. Jak jsem hovořil s nejvzdálenějšími účastníky jednání, jeli den a půl vlakem! Takže začátek byl již ve čtvrtek, kdy se delegace z 24 oblastí (filatelistických oblastí v Polsku je celkem 29) sjely do Głuchołaz. Podstatně větší než u nás byla i účast mladých filatelistů. Akce se zúčastnilo něco přes sto mladých filatelistů. Dále zde byly z každé oblasti doprovody a tak celkový počet účastníků byl asi 150. Pátek byl ve znamení zahájení a celého soutěžního průběhu "konkursu". Pozdní odpoledne patřilo procházce po městě a setkání s představiteli PZF (Polský svaz filatelistů). Sobota dopoledne, podle obsahu letošního ročníku "Národní a Regionální Parky v Polsku", byla věnována návštěvě nejvyšší hory Jeseníků Praděda.

     Naše setkání s polskými přáteli proběhlo po obědě při posledním finálovém kole "konkursu". Zde první tři nejlepší z předchozích kol (testy, tvorba miniexponátu a představení vlastního exponátu) v jednotlivých kategoriích soutěžili na pódiu o tři první ceny. Před vlastním finálem byli představeni hosté "konkursu" (a zároveň i sponzoři akce), kteří pronesli zdravice. Příjemně mě překvapilo, jací hosté se finále "konkursu" zúčastnili. Na celém jednání byl přítomen předseda polského svazu filatelistů Prof.dr.hab.Ludwik K.Malendowicz. Dalšími významnými účastníky byli např. ředitelka oblastního závodu polské pošty, zástupce města (burmistr) Głuchołazy, vedení ubytovacího zařízení, zástupce vojvodství Opole a další. Při této akci jsme byli přivítáni na finále i my. Pronesl jsem krátký pozdrav od našich filatelistů. Poté jsme byli přítomni poslednímu klání mezi finalisty. V Polsku se soutěží ve dvou věkových kategoriích (mladší, což jsou žáci základní školy a starší, což jsou studenti gymnázií a středních škol). Závěrečné finále se odehrávalo na pódiu. Soutěžící vždy dostali otázku (buď slovně položenou nebo písemnou) a porovnáním byli postupně soutěžící vyřazováni. Tím bylo určeno pořadí na prvních třech místech v každé kategorii.
      Poměrně velké překvapení pro mě (nechci-li říci, že skoro šok) bylo následné rozdávání cen. První ve starší kategorii dostal kromě drobností barevný televizor, další radiomagnetofon a třetí obrovskou encyklopedii. Obdobně i v mladší kategorii byly ceny podobné - rádio, cd přehrávač a obsáhlé publikace. Upozornil jsem naše hochy, že s takovými cenami se u nás nesetkají. Dárcem většiny cen byla polská pošta. Dalšími cenami bylo odměněno dalších sedm (do desátého místa) účastníků z každé kategorie. Všichni účastníci dostali suvenýry a naše delegace rozdala na ukázku každému časopis MERKUR-REVUE a propagační nálepky výstav OSTROPA 2003 a BRNO 2005, které jsem také ve svém příspěvku propagoval.
      Večer byla diskotéka pro mladé a já jsem besedoval s vedením polské komise mládeže. Účastili se Prof.dr.hab. Ludwik K.Malendowicz, předseda PZF, mgr inż.Andrzej Słodzinski, předseda komise mládeže PZF, paní Jadwiga Ostraszewska, členka komise mládeže PZF a další členové polské komise mládeže PZF. V neformálních rozhovorech se dostalo na výstavy OSTROPA 2003 a BRNO 2005, ke kterým jsem jim předal materiály. Sami mě informovali o mládežnické filatelii v Polsku. Ne úplným překvapením (už jsme na to téma spolu s polskými vedoucími hovořili) bylo opětovné zjištění, že mládežnická filatelie má v Polsku letitou tradici a obrovskou podporu. Už jsem naznačil, že mladí filatelisté byli obdarováváni polskou poštou při finále. Kromě toho však existuje výrazná podpora kroužků mladých filatelistů přímo školstvím. KMF jsou totiž zřizovány převážně na školách. Každý ředitel se snaží, aby na škole pracoval filatelistický kroužek. Spousta přítomných vedoucích byly ženy, učitelky základních a středních škol. Filatelie je totiž v Polsku chápána jako jeden z nástrojů školní doplňkové výuky. To se u nás zatím nepodařilo a nedaří. Také naši mládežníci nezaháleli a místo probíhající diskotéky dali přednost vytváření partnerských kontaktů s mladými filatelisty (a filatelistkami!!!) z Polska. Jak vím, přivezli si kontakty na polské mladé přátele z různých krajů Polska.
     Poslední dopoledne v neděli se (již pro značně prořídlé delegace) konala přednáška o filatelii. Téma bylo oddělování známek - zoubkování. Diskusi k tématu posléze vystřídala obecná diskuse vedoucích KMF s vedením komise mládeže a jurymany o hodnocení mládežnických exponátů. Bouřlivá diskuse přivedla kongres polských mladých filatelistů k závěru a po obědě následoval odjezd posledních delegací domů. Tentokrát bez problémů na hranicích jsme se vydali na zpáteční cestu Moravou domů.

RNDr Zdeněk Okáč

Vedoucí delegace KM SČF


Nový ročník FO!!!

Komise mládeže na výstavě v Roudnici představila své metodické texty k nově vyhlášenému ročníku (jubilejnímu třicátému) filatelistické olympiády. Uvádím je proto v nezměněné podobě, jak je vydala komise mládeže SČF.

ČESKÁ STÁTNOST
(10 let od vyhlášení České republiky)

30. ročník filatelistické olympiády pro školní rok 2002/2003

l. ledna 2003 uplyne 10 let od vyhlášení samostatné České republiky. Než ale k tomuto významnému kroku v dějinách našeho národa došlo, prošel vývoj české státnosti více než tisíciletou cestou. Přestože téma olympiády obsahuje podtitul 10 let od vyhlášení České republiky, nelze období, které tomuto aktu předcházelo, opominout.

I letošní ročník filatelistické olympiády má téma natolik široké, že mladí filatelisté mají dostatečnou volnost v naplnění tématu olympiády. Takto široce pojaté téma bude mít jistě i řadu úskalí. Nelze totiž dát k dispozici jednotný návod, jak dané téma zpracovat, protože zahrnuje nepřeberné možnosti přístupů a záleží pouze na autorovi. V podstatě může každý mladý filatelista využít svůj zájem o některou z oblastí historie. Pokud již nemá exponát na téma, které ho zajímá, může se miniexponát vytvořený k olympiádě stát základem pro budoucí výstavní exponát. Není téma v dějinách našeho národa, které by nebylo něčím zajímavé a které by se nedalo filatelisticky zpracovat.
     Pro snazší orientaci v  problematice a jako určité vodítko pro zpracování miniexponátů vám i letos předkládáme určité náměty. Ty mohou být ale také inspirací pro tvorbu témat vlastních.

Návrhy témat:

První kroky

  V 6. století n.l. přišly do střední Evropy různé slovanské kmeny, mezi nimi i Češi. První státní útvar na našem území vznikl na Moravě, byla to Velkomoravská říše s knížetem Mojmírem, který sjednotil kmeny žijící na tomto území. Za vlády knížete Rastislava, v roce 863, přišli na Moravu Cyril a Metoděj. Zasloužili se o rozšíření křesťanství, vytvořili staroslověnštinu a slovanské písmo – hlaholici. V této době na území dnešních Čech žilo několik slovanských kmenů v čele s Čechy. Knížata Čechů odvozovala svůj původ od Přemysla Oráče. Po zániku Velkomoravské říše se stal český stát mocným státním útvarem. Největšího rozmachu dosáhl ve 13. století. Přibližně půl století vlády Přemyslovců končí vraždou Václava III. roku 1306 v Olomouci.

 1. Pod cizí nadvládou
 2. Od 14. století se po dobu téměř 600 let střídalo na našem trůnu mnoho zástupců cizích panovnických rodů. Řada z nich je pro naše dějiny velmi významná. Z rodu Lucemburků nelze vynechat krále českého a císaře římského – Karla IV., “Otce vlasti” Během jeho vlády došlo k velkému rozmachu českého státu, podařilo se mu dosáhnout i mezinárodního uznání. Od roku 1526 až do roku 1918 vládli na našem území Habsburkové. Výčet významných panovníků tohoto rodu je velmi rozsáhlý, proto pouze namátkou můžeme jmenovat Rudolfa II, Marii Terezii, Františka Josefa …..Období cizí nadvlády končí rozpadem Rakousko-Uherské monarchie a vznikem samostatného státu Čechů a Slováků.

 3. Vznik Československé republiky
 4. Snahy o vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků vyvrcholily v roce 1918 vyhlášením samostatné republiky. O její vznik se významně zasloužil Tomáš Garrigue Masaryk, který se stal také jejím prvním prezidentem. Do vývoje Československa výrazně zasáhla druhá světová válka. Pohraničí připadlo Německu, ze zbytku vznikl Protektorát Čechy a Morava a Slovensko vytvořilo samostatný stát. Po ukončení druhé světové války v roce 1945 opět vznikla Československá republika, ve které však vládu postupně převzala KSČ a nastala doba nesvobody.

 5. Vznik České republiky
  K náhlé změně dochází po událostech 17. listopadu 1989 v Praze. Díky “Sametové revoluci” došlo ke změně charakteru našeho státu. Vedení představované KSČ muselo odstoupit. Do čela státu byl 29.12.1989 zvolen Václav Havel. V polistopadových změnách chtěli zástupci Slováků samostatnost, a proto byla 1.1.1993 vyhlášena samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika.
         Soutěžící si podle vlastního uvážení rozmyslí a připraví miniexponát (albové listy) pro kroužkové, oblastní i národní kolo FO. Zároveň si opatří a přinesou vlastní filatelistické materiály, které potřebují k jeho vytvoření. Protože je téma velmi široké, bude stejně jako v minulém ročníku olympiády možno použít daleko různorodější filatelistický materiál. To znamená, že soutěžící mohou využít známky všech zemí světa a v přiměřené míře i ostatní vhodný filatelistický materiál. Tím budou mít stejné podmínky, jako když tvoří normální výstavní exponát obvyklého rozsahu.

Organizace olympiády

Kroužková, oblastní kola a národní kolo FO se skládají ze dvou částí. Jsou to testy ze všeobecných filatelistických znalostí a tvorba albových listů (miniexponátů). Tématické znalosti se budou nově prověřovat nejenom tvorbou miniexponátu, ale také formou testu. Obdobně jako v dřívějších kolech FO, budou do testu zařazeny otázky z tematických znalostí, které vycházejí z běžných znalostí žáků základních a středních škol a budou mít vztah k  tématu olympiády. Filatelistický test obsahuje 15 otázek ze všeobecných filatelistických znalostí a 5 otázek z  tematických znalostí a je možno za ně dosáhnout maximálně 40 bodů (jednotlivé otázky mohou mít podotázky, těžší otázky mohou být dotovány větším počtem bodů). Miniexponáty hodnotí tři jurymani a každý z nich může udělit maximálně 20 bodů. V rámci hodnocení miniexponátu je bodově zvlášť vyčleněno jeho tematické zpracování. Tím si soutěžící ověří, do jaké míry zvládl téma olympiády. Přitom na tematické zpracování miniexponátu připadne asi polovina z celkového počtu možných bodů. Při hodnocení miniexponátu používá jury zvláštních tabulek.

Dobu vymezenou pro tvorbu miniexponátu si KMF a oblasti stanoví samy, při národním kole se předpokládá asi dvě a půl hodiny.

Počet albových listů pro jednotlivé věkové kategorie:

Věková skupina:  Z -   A -  B -  C
Kolo v KMF:      1 -  2 -   2 -   3
Oblastní kolo:      1 -  2 -   3 -   3
Národní kolo:      1 -  2 -   3 -   3

Věkové kategorie soutěžících: Z 9 - 10 let
A 11 - 13 let
B 14 - 15 let
C 16 - 18 let

Pro zařazení do věkové kategorie rozhoduje vždy věk dosažený soutěžícím 1. ledna 2003.

KM SČF Praha

Tabulka pro zařazení mládežníků do jednotlivých věkových stupňů platná pro rok 2003

Stáří
   Data narození od do

9 let    2.1.1993 - 31.12.1993 a 1.1.1994
10 let   2.1.1992 - 31.12.1992 a 1.1.1993
11 let   2.1.1991 - 31.12.1991 a 1.1.1992
12 let   2.1.1990 - 31.12.1990 a 1.1.1991
13 let   2.1.1989 - 31.12.1989 a 1.1.1990
14 let   2.1.1988 - 31.12.1988 a 1.1.1989
15 let   2.1.1987 - 31.12.1987 a 1.1.1988
16 let   2.1.1986 - 31.12.1986 a 1.1.1987
17 let   2.1.1985 - 31.12.1985 a 1.1.1986
18 let   2.1.1984 - 31.12.1984 a 1.1.1985
19 let   2.1.1983 - 31.12.1983 a 1.1.1984
20 let   2.1.1982 - 31.12.1982 a 1.1.1983
21 let   2.1.1981 - 31.12.1981 a 1.1.1982

Připomínám, že zařazení do filatelistické olympiády (viz výše) se nekryje s kategoriemi z oborového řádu pro hodnocení exponátů mladých filatelistů pod patronací FIP a FEPA. Cituji schválený řád - článek o věkových kategoriích mladých vystavovatelů:

"Článek 3: Rozsah exponátu
Mladí filatelisté vystavují podle věkových skupin:
Skupina Z,  věk do 12 let,  počet listů: minimální 16,  maximální 32
Skupina A,  věk 13-15 let,  počet listů: minimální 32,  maximální 64
Skupina B,  věk 16-18 let,  počet listů: minimální 48,  maximální 64
Skupina C,  věk 19-21 let,  počet listů: minimální 64,  maximální 80

Vystavovatelé z řad mládeže ve skupinách Z, A, B mohou mít jako prvovystavovatelé při prvním vystavení svého exponátu na premiérově výstavě pouze poloviční počet albových listů."

RNDr. Zdeněk Okáč
Předseda OKM


Zasedání orgánů SČF v minulém období

V sobotu dne 29.června se naposledy sešel výkonný výbor SČF. Jeho jednání bylo tentokráte klidné a rychlé. Je doba kdy akce, které na nás čekají, jsou již ve stádiu posledních okamžiků příprav, nebo jsou již za námi.
    VV SČF projednal složení delegace na 67.kongres FIPu ve složení Ing. Vít Vaníček, Ing. Lumír Brendl. Dále delegaci na kongres FEPA v Amsterodamu. Byla schválena účast národního týmu na Poháru národů v Portugalsku. Schváleny byly i delegace na výstavu olympsportu v Polsku (Ing. Petrásek a pan Vápenka), dále do Německa (Ing. Langhammer). Projednána byla i účast na výstavě Bratislava 2002. Tam budou v jury působit Ing. Brendl a Ing. Kopecký. Národním komisařem ČR je MVDr. Václav Svoboda. Na pozvání rakouské strany se zúčastní jeden juryman (MUDr. B.Helm)setkání středoevropských jurymanů. VV SČF byl seznámen se stavem příprav na 2. česko - německou výstavu OSTROPA 2003 v Jihlavě. Definitivní výběr exponátů bude proveden 29.11.2002.
     Důležitým bodem jednání bylo projednání směrnic pro hodnocení jednorámových exponátů a směrnice pro práci jury na výstavách. Směrnice budou v definitivním znění přijaty po zkušenostech s aplikací při výstavě PREMIÉRA Příbram 2002.
     Hodnocení revizní komise ukázalo na dobré hospodaření SČF, i když stále platí, že rozpočet je velmi napnutý. Pokud budou výdaje stále na stejné úrovni bude i rozpočet stále deficitní. Jedinou cestou je omezování výdajů. S tím souvisí dále citovná záležitost stěhování sekretariátu SČF.
     Pokračovala příprava ročenky SČF. Je nutno připomenout, že se její vydání trošku opozdilo proti původnímu plánu. Vydání ročenky je v současnosti reálné v podzimních měsících.
     Trošku se také oddaluje stěhování sekretariátu SČF do nových prostor. Stále není definitivní dohoda s Českou poštou ohledně umístění na "půdě pošty". Dosavadní jednání s jednotlivými pobočkami pošt v Praze nedospělo do zdárného konce. Znovu bude nutno jednat s představiteli generálního ředitelství pošt.
     Pokud jde o jednání předsednictva, bylo konstatováno, že splnilo svůj účel. Podařilo se úspěšně dokončit a podmíněně schválit organizační řád SČF, což byl úkol z valné hromady roku 2000. K jeho jazykové úpravě se na předsednictvu přihlásil Ing. Fritz. Do jednání VV SČF však neodevzdal opravený text. Organizační řád tedy bude definitivně uzavřen na příštím zasedání VV SČF.

RNDr. Zdeněk Okáč

Člen VV SČF


Nešťastný brněnský znak (bez obrázků avizovaných v textu)

Když jsem jako dítě trochu vnímal co to je městský znak, zdálo se mi, že město Brno má nesmírně jednoduchý a nezajímavý znak. To znak Prahy, Bratislavy, nebo Plzně. Vyjadřují složitou kresbou pro dané město typické atributy. Co však brněnský znak? Čtyři pole, kde se střídá bílá a červená. Nic nemůže být jednoduššího. Nic obvyklejšího.
     Když v říjnu 1968 vyšla první série znaků měst (tehdy všech krajských měst a Prahy) nestačil jsem se spolu s ostatními brňany divit. Znak byl na známce zobrazen špatně (viz článek pana Františka Žampacha v MERKURU r. III (1971)č. 4-5). Chyba byla "pouze" v nesprávné šíři bílých polí ve znaku. Znak totiž vyjadřuje soutok dvou řek, na kterých v dávné minulosti Brno vzniklo. A protože tyto řeky (Svratka a Svitava) nejsou stejně mohutné, je horní bílý pruh (zobrazující řeku Svitavu) poloviční než ostatní pole znaku. Pan Žampach tam poukázal i na špatnou kresbu znaku na obálce prvního dne z roku 1971 ke známce ze série domovní znamení a portály. Také zde je znak špatně, neboť bílá pole jsou tam tři! Správný znak je vodorovně rozdělen na sedm vodorovných polí. Shora dolů je jedno pole bílé, dvě červená, dvě bílá a dvě červená v dolní části znaku. Známka Pof.1711 má pole znaku rozděleno na čtyři stejně veliké vodorovné pruhy, což je špatně. Známka nicméně vyšla, ale diskuse odumřela - doba měla jiné starosti. Pokud byly v následujících letech vydávány známky se vztahem k Brnu, nikdy se na nich znak města neobjevil s jedinou výjimkou. Tou je známka ČR Pof. č.9, kde je brněnský znak naprosto v pořádku. Asi se pan J.Fišer (návrh) o znak Brna zajímal.
    V roce 1995 jsme chystali v komisi mládeže jižní Moravy výstavu mladých filatelistů MLADÉ BRNO 1995. Při této příležitosti jsme si usmysleli zadat příležitostné razítko. V jeho návrhu jsme do něho zařadili znak města Brna. Transkripce barev do černobílého provedení nám byla jasná. Na to existují přesná pravidla. Nicméně jsme obdrželi od magistrátu našeho města požadavek na schválení znaku městským archivem. Přitom jsme obdrželi závaznou směrnici, jak je znak Brna konstruován. Splnili jsme požadované (návrh nám schválili) a znak na razítku vyšel. Viz otisk razítka níže.
    26. června tohoto roku jsem dostal do ruky dvě nově vydané dopisnice, poprvé propagující budoucí evropskou výstavu poštovních známek BRNO 2005. Na pseudoznámce je nominální hodnota, označení státu, velmi stylizovaný krokodýl (o jehož výtvarné hodnotě jako nevýtvarník tvrdím, že je to paskvil), nadpis Brno a pak "znak" města. Pokud byly na výše zmiňované známce "pouze" špatně široká pole, tak tentokrát se podařilo znak Brna zcela zničit. Přehozením barev vzniklo něco, co již malou chybou nelze nazvat. Je to jako kdyby místo věže byla ve znaku studna . . . Je mi jenom záhadou, jak výtvarník K. Dvořák mohl (na rozdíl od nás amatérů) uveřejnit brněnský znak bez kontroly magistrátu města. Zejména tehdy, když jak je zřejmé, že o brněnském znaku evidentně nic neví. Alespoň se mohl snížit a zeptat se . . . Jediné vysvětlení vidím v tom, že se inspiroval špatným znakem Brna, který je na listině císaře Ferdinanda III. z roku 1646. Tento špatně interpretovaný znak se objevoval až do roku 1928, kdy město závazně přijalo původní gotický znak. (viz obrázek původní gotické pečetě z roku 1315).
     Je mi velmi líto, že se nepodařilo zahájit propagaci výstavy BRNO 2005 na produktech České pošty trošku lepším způsobem. Snad se někdy opět ve známkové tvorbě dočkáme správného obrazu brněnského znaku.

Níže uvádím kopii kritizovaných dopisnic, kopii otisku razítka výstavy MLADÉ BRNO 1995 se správným byť černobílým provedením a obrázek původní gotické pečetě z roku 1315. (Červená barva je v černobílé transkripci svisle šrafována.)

RNDr. Zdeněk Okáč
člen prezídia výstavy BRNO 2005