Rudá armáda, sovětská armáda - vojenské letectvo

(3/2010)


 

Rudá armáda, celým názvem Dělnicko-rolnická rudá armáda (obvykle jen Rudá armáda) byla armáda bolševického Ruska (1918-1922) a posléze Sovětského svazu (1922-1946). Byla organizována od 28. ledna 1918  Lvem Trockým. Od února 1946 až do zániku SSSR v roce 1991 se armáda Sovětského svazu oficiálně nazývala Sovětská armáda.  Rudá armáda (RA) byla od 40. let 20. století až do rozpadu Sovětského svazu největší armádou světa.

Letectvo:

1918-1941:

Současně s budováním armády vznikaly i první oddíly letectva. V r. 1920 jich měla RA už 70. Lenin věnoval pozornost letectvu už dřív, takže komisariát letectví a aeronautiky vznikl již 10.11.1917.
S rudými letci bojovali už příslušníci čs. legií v Rusku. Letecké jednotky čs. legií byly také kořistnými stroji vybaveny, i když je posléze z části musely předat zpět.
Pro výcvik letců a leteckého personálu bylo v r. 1919 založeno Moskevské letetcké učiliště a v r. 1922 se z něj stala Voj. technická letecká akademie.
Velký rozvoj letectví nastal po skončení občanské války. Hlavní úlohu měly konstrukční kanceláře N.N.Polikarpova (v.r.1918 pracoval na hlavní správě voj. letectva) a A.N. Tupoleva. Byly zavedeny letouny I-5, R-5, TB-3. Následovaly dokonalejší I-15, I-153, I-16, DB-3, SB-2 (v ČSR licenční B-71).
Před válkou už ale pracovaly i nové konstrukční kanceláře (Iljušinova, Archangelského, Jakovlevova, Lavočkinova, Petljakova), které připravovaly moderní konstrukce. Ty se ovšem dostaly k jednotkám až těsně německým útokem na Sov. svaz a v malém počtu. Situace v SSSR byla v té době velmi negativně ovlivňována i stalinskými čistkami, které přivedli na popraviště a do vězení tisíce důstojníků, řadu leteckých konstruktérů a brzdily změny v letectvu.
Síla sovětské armády (včetně letectva) byla prověřena už v r.1939 ve válce s Finskem. Přes drtivou převahu byl ale průběh tak neuspokojivý (např. ztráta až 600 letadel), že vyvolal řadu změna ve velení, výzbroji a taktice . Do napadení Sov. svazu 22.června 1941 se ale řada nedostatků neodstranila.

1941-1945:
Stalinova spolupráce s Německem válčícím v Evropě, jeho nedůvěra ve vlastní lidi a řada nedostatků v organizaci, systému velení a výzbroji vyústila v obrovské ztráty hned na počátku konfliktu. Sovětské letectvo ztratilo na zemi bez boje cca 900 letadel v prvním dnu. Němečtí piloti se zkušenostmi z předchozích měsíců bojů  vítězili i ve vzduchu a první den zničily na 300 sovětských letadel.
Následovaly ústupové boje a obrovská restrukturalizace průmyslu. Všechno bylo podřizováno válce proti Německu, pro které už ale naplno pracovala velká část Evropy. Ve strojírenských závodech přestěhovaných na východ byla zaváděna v neskutečných podmínkách výroba nových zbraní. Ztráty letadel na frontě nebylo řadu měsíců jak nahradit. Na přelomu let 1942/43 se sovětské armádě podařilo zastavit německá vojska a situace se začala obracet. SSSR uzavřel po napadení smlouvu o půjčce a pronájmu s USA a Velkou Británií. Na jejím základě proudila do SSSR vojenská pomoc (námořními konvoji, letecky). Bylo to 10 a více % (podle druhu) válečného materiálu, což je objem, který může rozhodnout. Význam této pomoci spočíval navíc v tom, že obsahovala i potraviny a předměty, jejichž nedostatek způsoboval kritické nálady u obyvatelstva.   V rámci této pomoci byla dodávána i voj. letadla. Jednalo se celkem o cca 14800 letadel. Např.:  P-40 Tomahawk/ 247ks,  P-40 Kittyhawk/1887ks,  P-39 Airacobra /4952ks, P-63 Kingcobra /2400ks,  P-47 Thunderbolt /195ks,  A-20 Boston (DB-7)/ 2771ks,  B-25 Mitchell/861ks, 
Supermarine Spitfire / 1888ks,  Hawker Hurricane / 2983ks, Dopravní letadla a hydroplány/ 813ks

Sovětské letecké jednotky byly z nových leteckých závodů postupně vyzbrojovány moderními letouny Jak-1, MiG3, LaGG-3, Il-2, Pe-2. Stroje byly postupně vylepšovány podle čerstvých válečných zkušeností, dostupných nových motorů a zbraní. Pro problémy s dostupností kovů byla navržena letadla s vyšším podílem dřevěných lepených konstrukcí, což omezovalo životnost draků, ale snižovalo nároky na kovoobráběcí profese a zvyšovalo obratnost vzhledem k menší hmotnosti. 
Jako bod, kdy došlo k vyrovnání sil bývá uváděna bitva u Kurska (léto 1943), kde došlo (kromě velké tankové bitvy) i k nebývalému nasazení letectva. Na obou stranách se bitvy účastnily tisíce letadel. Do výzbroje jsou zaváděny nejznámější voj. letadla - Jak-3, La-5FN, La-7,Tu-2, Il-2typ3, Il-10.
Probíhal také intenzívní výcvik nových pilotů. Jejich ztráty v soubojích s němci byly ale značné, ale i tak se i v sovětském letectvu postupně objevila řada leteckých es (k nejznámějším patřili např. I. Kožedub, A. Pokryškin - řadu vítězství získal na americkém stroji P-39 Airacobra). V květnu 1945 se pak vítězstvím spojenců uzavřela 2.sv. válka.

V řadách sovětského letectva bojovali i čs. jednotky. Z Velké Británie přes střední východ dorazila v dubnu 1944 dvacítka čs. stíhačů, kteří se stali základem 1. čs. stíhacího pluku (původně 128.čs. samostatné perutě v SSSR). 4. srpna 1944 byl pluk připraven k přesunu na frontu. Poté se pluk účastnil bojů na Slovensku (od 14. září do 25. října 1944). Další čs. zahraniční jednotkou v SNP byla 2. čs. paradesantní brigáda. 7. prosince 1944 bylo rozhodnuto o vytvoření 1. čs. smíšení letecké divize v SSSR. Skládala se ze dvou pluků stíhacích a jednoho bitevního. Zapojily se (1. stíhací a 3. bitevní) i do bojů o Ostravu a osvobození severní Moravy.

1945-1991
Po vítězné válce nastalo období sovětské expanze do Evropy. Ta byla podpořena budováním silné pozemní armády i letectva. S příchodem studené války závody ve zbrojení nabývají na "obrátkách". V letectví nastává období budování proudového letectva. Mezi stroji první generace vítězí MiG-15, který se stává základním stíhacím strojem. Postupně se objevují nové konstrukce, některé zůstávají ve výrobě řadu let a mají mnoho verzí. Jsou to i u nás známé letouny MiG-17, nadzvukový MiG-19, MiG-21, MiG- 23, přepadová stíhač MiG-25, bojový MiG-27, MiG-29 a přepadový stíhač Mig-31. Starší MiGy se přesouvaly na pozice podzvukových strojů pro bojovou podporu. Řadu stíhačů doplnily ještě stíhačky z kanceláří Jakovleva a Suchoje používané převážně v sovětském letectvu. V bombardovacím letectvu se prosazuje Mjasiščev(M-4), Tupolev (Tu-16, Tu-22M), u námořnictva jsou ve službě hydroplány Berjeva a na dopravní stroje je zaměřena konstrukční kancelář Antonova (An-12, An-24, An-26, An-72) a známý je Iljušinův Il-76.
Vrtulníkové jednotky byli vyzbrojeny stroji M. Mila (Mi-1, 2, 4, 8, 17, 24 se objevily i u našeho letectva). a N.I.Kamova (ten používal vrtulníky se souosými rotory bez vyrovnávacích vrtulí). Milův Mi-26 je již desítky let největším vrtulníkem na světě.

Letecké síly SSSR byly organizovány takto:
- Voj. letectvo SSSR:
           - Strategické letectvo - těžké bombardéry s dalekým doletem, pro službu daleko od vlastního území
           - Frontové letectvo - stíhačky, průzkum, lehké a střední bombardéry, vrtulníky
           - Vojenské transportní letectvo - transportní a výsadkové letouny, těžké vrtulníky
- Letecké útvary PVO (protivzdušné obrany) - raketové vojsko PVO a těžké přepadové stíhače
- Letectvo vojenského námořnictva - palubní letectvo, hydroplány, vrtulníky

Letecké síly sovětského svazu se účastnily řady vojenských konfliktů. Např. Čína 1950, Korea 1950-51, Maďarsko 1956, Československo 1968 - okupační jednotky u nás až do r. 1991 (letiště Olomouc, Milovice, Hradčany, Mladá, Vysoké Mýto, Zvolen-Sliač),  Afghanistán 1979-1989.

V prosinci 1991 došlo k rozpadu SSSR. Letadla a personál VVS (Vzdušných ozbrojených sil) byly rozděleny mezi nově vzniklé nezávislé státy.

Sovětské letectvo v r. 1987:
Strategické bombardéry:
150ks  Tu-95
15ks M-4 bizon

Střední bombardéry:
155ks  Tu-22M
260ks Tupolev Tu-16
135ks  Tu-22

Bojová letadla:
490ks  MiG-21
1570ks  MiG-23
105ks  MiG-25
260ks  Su-15
20ks  Tu-128
20ks  Jak-28
275ks  MiG-29
30ks MiG-31
10ks Su-27

Bitevní letadla:
130ks  MiG-21
830ks  MiG-27
895ks  Su-7/Su-17
770ks  Su-24
210ks  Su-25

Tankovací stroje:
30ks  M-4
20ks  Tupolev Tu-16

Taktický průzkum a prostředky elektronického boje:
65ks MiG-21
195ks MiG-25
165 Su-17
65ks Su-24
195ks Jak-28

Letadla strategického průzkumu a elektronickéh boje:
115ks  Tupolev Tu-16
15ks  Tu-22
4ks  Tu-95
102ks Yak-28
24ks  MiG-25

3050 strojů vrtulníkových vojsk

1500 cvičných strojů

Transportní letadla:
55ks  An-22
210ks  An-12
310ks  Il-76