Letectví a letecká doprava
2.11.2002


Světové letectví
• do r. 1918
• 1918 - 1945
• po r. 1945

Domácí letectví
• do r.1918
• 1918 - 1939
• 1939 - 1945
• 1945 - 1989
• od r. 1989


Světové letectví
Za počátek letectví můžeme považovat vzlet balonu bratří Montgolfierů v r. 1783. Jednalo se ovšem o éru leteckých prostředků lehčích vzduchu. Po balonech následovala vzducholoď. První řiditelnou vzducholodí byla vzducholoď H. Griffarda z r. 1852. Následovala řada dalších, ale opravdovou slávu vzducholodím zajistil až Ferdinand von Zeppelin. Jeho ztužené vzducholodi se staly pojmem a název "zepelín" se v laických kruzích vžil jako označení všech ztužených vzducholodí. Právě vzducholodi hraběte Zeppelina umožnily přepravu cestujících a zejména letecké pošty z Evropy do Ameriky. V té době už vzducholodím  konkurovala letadla, ale jejich nosnost a dolet byly nedostatečné. První pokusy o stroj těžší vzduchu spadají do 19. století (Možajskij - 1883, Clément Ader - 1890, Otto Lilienthal - 1895 a další). Éru použitelných letadel otevřeli 17.12. 1903 bratři Orville a Wilbur Wrightovi. Jejich Flyer byl prvním letadlem těžším vzduchu, které letělo.Následovala řada dalších průkopníků.Populární byly veřejné vzlety, začaly se konat letecké dny na nichž se konaly letecké soutěže (jako místo prvního leteckého dne je uváděna Remeš v r. 1909). O rok později již následoval první letecký závod. Jednotlivci se pak pokoušeli o dálkové lety. V r. 1908 uletěl H. Farman 27 km za 20 minut, o dva měsíce později, v prosinci, uletěl W. Wright ve Francii více než 100km. 25. července 1909 přeletěl L. Blériot kanál La Manche.
Paradoxem dějin je, že největších pokroků je dosahováno ve válkách. Také první sv. válka znamenala obrovský posun v vpřed. V letectví to bylo obzvlášť patrné. Na začátku války byly k dispozici exotické létací aparáty, k nimž řada vojenských činitelů neměla žádnou důvěru. Na konci války byly k dispozici spolehlivé stroje v široké škále od lehkých stíhaček až po několikamotorové bombardéry.
Na tomto základě pak mohly vzniknout i poměrně spolehlivé civilní stroje a nastal rozvoj civilní letecké dopravy. Velkou výzvou pro letce byly dálkové lety. Jednou z nejvýznamnějších události v meziválečném letectví byl úspěšný přelet Atlantiku (21.5.1927, Charles Lindbergh na stroji Spirit of St. Louis). V r. 1936 obdržel osvědčení letoun DC-3, který se stal nosným letounem civilní dopravy i vojenského dopravního letectva.
Po válce umožnil právě prodej DC - 3 z vojenských přebytků rychlou obnovu a rozvoj civilních linek. Následuje období nahrazování pístových motorů motory turbovrtulovými (první let s platícími cestujícími 29.7.1950 - Vickers Viscount) a netrvá ani moc dlouho a je tu DH-106 Comet, aby 2.5.1952 přepravil cestující za pomoci svých proudových motorů.
Od té doby se dopravní letectví vyznačuje koexistencí turbovrtulových i proudových letadel. Zajímavé je, že přímé obousměrné spojení Ameriky s Evropou (linka New York - Londýn) bez mezipřistání bylo možné až od června 1956 a to díky turbovrtulovému stroji DC-7C.
Dnes se běžně se konají větší či menší letecké dny. Mezinárodní kurýrní služby (DHL, UPC aj.) jsou zároveň velkými leteckými společnostmi. Letecká doprava na dovolenou je normální záležitost. Zcela běžně se řada lidí věnuje parašutismu, bezmotorovému i motorovému sportovnímu létání nebo stavbě ultralehkých letadel. Nikoho neudiví pohled na zemědělské letadlo. Letectví se stalo běžnou součástí dnešního života.
 

Domácí letectví:
Počátky:
První domácí produkcí by měl být vzlet montgolfiéry vypuštěné 18. března 1784 Tadeášem Hankou.
První vzduchoplavec však u nás vzlétl až 31. října 1790. Jednalo se o francouze Piera Blancharda (překonal kanál La Manche) a spolucestujícím byl Joachim ze Šternberku. První upoutaný balon použil na Jubilejní výstavě v červnu 1891 Maxmilián Wolf. (Balon Kysibelka.)
Na téže výstavě předvedli 1. října 1891 Francouzi E. Taupin a L. Godard první seskok padákem u nás.
19. dubna 1892 byly schváleny stanovy prvního českého leteckého spolku, České společnosti aeronautické (předseda prof. K. Zenger). Členy byli i F. Hůlka a F. Wandas, kteří předvedli řadu balonových vzletů. 
28. prosince 1909 uskutečnil francouz Gaubert první pokusy o vzlet letadla v Praze (letadlo Wright, závodiště Chuchle - neúspěšné).
4. dubna 1910 se o totéž pokusil se stejným výsledkem Ing. Otto Hieronymus. V té době se centrem českého letectví stává Plzeň a Pardubice. Ing. Kašpar se stává prvním domácím pilotem, který doma úspěšně vzlétl. Vzlet uskutečnil na stroji Blériot. 13. května 1911 přeletěl Ing. Kašpar na stroji Blériot z Pardubic do Prahy.  V té době se objevují také domácí konstrukce. Jedná se o stroje Metoda Vlacha a Františka Šimůnka, o  letecký motor O. Hieronymuse a další.
To už se ovšem blíží první sv. válka a konec pionýrského období v našem letectví.
Meziválečné období je období rozvoje letectví a letecké dopravy. Vzniká domácí letecký průmysl (Aero, Letov, Praga, Tatra) a civilní letiště. Vznikají letecké společnosti (hlavní roli hrají ČSA ČLS). Jsou otevírány letecké linky doma i vzahraničí. V r. 1920 je zahájena letecká doprava pošty z Prahy. Je budováno vojenské letectvo.  
Vedle zahraničních strojů je u leteckých společností samozřejmé i využivání letadel domácích.
V období protektorátu se všechno mění. Domácí letectví zaniklo. Leteckou dopravu má v rukou Lufthansa, vojenské letectvo neexistuje, sportovní letecví neexistuje, jen v leteckých továrnách se pracovalo na letadlech pro Německo. Národní barvy v tomto období hájí českoslovenští letci v zahraničí bojující proti fašismu. Na našem území je naopak řada školních útvarů německé Luftwaffe.
Po osvobození se začíná s obnovou čs. letectví. Letecký průmysl má na co navázat - pokračuje s výrobou německých typů a opravou trofejní techniky. Začíná výroba domácích konstrukcí. Obnova civilních leteckých linek jediné poválečné letecké společnosti ČSA začíná v r. 1946 převážně s letadly DC-3. Vojenské letectvo má ve službě řadu typů (Spitfiry  z V.B, Lavočkiny a Iljušiny ze SSSR, doma vyráběné Siebely a Messerschmidty S-199 a v menších množstvích řadu dalších typů).
Po únoru 1948 se vojenské i civilní letectví orientuje převážně na sovětská letadla. Postupně jsou vyřazována letadla západního původu. Ve vojenském letectvu se objevují proudové stroje (především MiG - 15, 17,19, 21 a Iljušiny Il-28). Požadavky na vyzbrojování jsou velké, a proto je v leteckých továrnách zaváděna licenční výroba sovětských strojů. V Čechách i na Moravě se vyráběly MiGy 15, 17 a 19.  V Avii zavedli licenční výrobu dopravních Iljušinů Il-14. Samostatnou kapitolou je výroba cvičných proudových letadel, kde jsme dosáhli světových úspěchů s letadly domácí konstrukce (L-29 Delfín a L-39 Albatros vyráběné v Aeru Vodochody).  Obdobně na tom byla i výroba sportovních motorových i bezmotorových letadel v Moravanu Otrokovice.  Také v oblasti malých dopravních letadel byl úspěchem L-410 Turbolet vyráběný především pro SSSR.
Listopad 1989 a dění v okolních státech situací v našem letectví řádně zamíchaly. Navíc se v r. 1993 změnilo i státoprávní uspořádání - rozdělení Československa a vznik ČR a SR.  Poklesl objem výroby. Dostavily se odbytové problémy, protože zanikly některé trhy. Ne vždy se vydařily privatizace. Několik velkých leteckých výrobců šlo do likvidace (Letov, Let Kunovice). Z nich často vznikaly menší nové podniky navazující na původní výrobní program. Prudce ale vzrostla výroba ultralehkých letadel v menších podnicích.
Vojenské letectvo postupně vyřadilo stroje MiG-29, MiG-23, Su-22, Su-25K a v r. 2002 létá se staršími již MiGy-21. Nově zavedlo L-159 ALCA pro podzvukové rychlosti. S problémy v letadlovém parku jdou ruku v ruce i problémy personální. Řada nejzkušenějších vojenských pilotů  snadno našla v civilním sektoru uplatnění, které postrádala v armádě.    
Ve sportovním letectví se rovněž změnily poměry. Zanikl SVAZARM a jednotlivé aerokluby se osamostatnily. Plně se projevila finanční náročnost leteckého sportu (drahé stroje, náklady na palivo, letiště a hangáry). Na druhé straně se rozšířilo létání na UL strojích. I přes méně příznivé podmínky dosáhli čeští sportovní letci řady úspěchů.