Čs. letecká pošta
9/2010
Leteckou poštou rozumíme přepravu poštovních zásilek vzduchem. Pod tuto definici se "schová" - podle dopravního prostředku - i pošta balonová, vrtulníková, holubí,  pošta dopravovaná vzducholoděmi ("zepelínová"), větroňová a letadlová.
Nicméně, vzhledem k tomu, že standardním prostředkem letecké pošty je letadlo, rozumíme běžně pod leteckou poštou zásilky přepravované letadly a u ostatních prostředků se používají k upřesnění výše uvedené podtržené názvy.  

       
Pravidelná doprava pošty se odvíjí od smlouvy pošty a příslušného leteckého dopravce, pro kterého je letecká pošta jedním ze zdrojů příjmů.
       V červnu 1920 uzavřela vláda ČSR s Francouzsko-rumunskou vzduchoplaveckou společností CFRNA (La Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne) smlouvu na provozování pravidelné linky Praha- Štrasburg-Paříž. CFRNA měla uskutečnit na lince dne 5.10.1920 první poštovní let. Pro počasí byl zrušen a první let (bez přepravy pošty) se uskutečnil 9. října. (pravděpodobně strojem Potez VII). Od 14. 10. zahájila pravidelnou leteckou dopravu let. pošty. Poměrně brzy navázaly lety do Varšavy a také do Londýna. Pro tyto tři linky vydala v r. 1920 Československá pošta I. leteckou emisi. Tehdejší tarify byly ovšem značně vysoké a letecká doprava nespolehlivá, takže letecká pošta z tohoto období je do značné míry dílem filatelistů. 
       Postupně se ale rozšířila letecká doprava a s ní i přeprava pošty. Tím také klesly letecké příplatky. Do r. 1939 se stala letecká pošta standardním prostředkem předávání zpráv ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Ve vnitrostátním měřítku ji přepravovaly ČSA (později i v mezinárodním) a do zahraničí ČLS. Samozřejmě také řada zahraničních leteckých přepravců. 
        
Od září 1945 byly zrušeny letecké příplatky pro běžné listovní vnitrostátní zásilky. Od .1953 jsou bez leteckého příplatku přepravovány zásilky v Evropě.  

Balonová, vrtulníková a holubí pošta je u nás provozována jako pošta příležitostná při různých událostech, zejména při filatelistických výstavách.
Vzducholodní pošta u nás neexistovala. Od r. 1932 bylo ale Československo smluvním partnerem německé vzducholodní pošty do Severní a Jižní Ameriky, takže existují čs. letecké zásilky dopravené vzducholoděmi Graf Zeppelin a Hindenburg (ovšem od nás do Německa letěly letadlem).  
Speciálně leteckou, balonovou, vrtulníkovou, holubí a vzducholodní poštou se zabývá aerofilatelie.

 

Čs. letecká doprava se datuje od 29.10.1923 a je spojována s prvním letem ČSA.

Několik poznámek k vnitrostátní letecké poště po válce.
Vnitrostátní i zahraniční letecké zásilky těsně po válce přepravovaly vojáci.
Po válce byla jako první zřízena vojenská kurýrní linka Košice-Spišská N. Ves-Poprad - velitelství 1. čs. armádního sboru (14.4.1945). Po osvobození Prahy zahájily i další armády u nás své kurýrní lety.

Od 1.9.1945 se přepravovala pošta na lince Praha - Bratislava - Banská Bystrica - Sliač - Košice. 
1.3.1946 byla obnovena činnost ČSA a od tohoto data byly monopolním přepravcem vnitrostátní letecké pošty.
Pošta "létala zpočátku na lince Praha - Bratislava - Banská Bystrica - Košice. 
Od 7.10.1946 ty byly:
Praha - Brno - Bratislava - Košice
Praha - Ostrava
Praha - Karlovy Vary
Praha - Olomouc
Žilina - Piešťany - Bratislava
Od 15.5.1947 přibyly:
Praha - Zlín
Praha - Piešťany - Sliač - Poprad - Prešov
Bratislav - Piešťany - Zlín - Ostrava
Pak se Olomouc a Ostrava slučují do jedné tratě Praha - Olomouc - Ostrava
Od 10.6.1947 byla v provozu linka Liberec - Praha - České Budějovice
V červenci 1948 proběhla reorganizace a letecké zásilky byly přepravovány na linkách:
Praha - Brno - Bratislava - Košice (Košice do 20.11,.1948)
Praha - Olomouc - Ostrava 
Praha - Liberec
Praha - České Budějovice
Ostrava - Kroměříž - Brno
Praha - Karlovy Vary - Mariánské Lázně  
Brno - České Budějovice
Trenčín - Kroměříž - Praha
Žilina - Trenčín - Bratislava 
Poprad - Sliač - Bratislava
Praha - Brno - Piešťany - Sliač
Plzeň - Praha - Brno
Od r. 1950 byly zaváděny zvláštní poštovní lety bez přepravy cestujících (ambulantní letecká pošta)
Přepravované zásilky byly na palubě letadla i částečně tříděny. Tyto letecké kurzy měla vlastní poštovní razítka, ale na vlastních zásilkách se vyskytují zřídka. 
Z toho důvodu poklesla poštovní přeprava na osobních linkách. Tak to fungovalo několik desetiletí. S nástupem proudové techniky rostly náklady na let. dopravu. Ta  byla na krátkých vnitrostátních  linkách omezována a nakonec zrušena. následně byla zrušena i letecká poštovní přeprava u nás. 
 
  P. Horka - Čs. letecká pošta1918 - 1939, Trojan, 1997