Letecká akrobacie
(11.4.2010)Akrobatické soutěže a mítinky měly svou tradici již z meziválečného období. Akrobatické soutěže se pořádaly po celé Evropě. Vynikali zde především vojenští piloti (zpočátku především stíhači z 1. sv. války), kteří akrobacii nacvičovali. Z čs. pilotů získali věhlas např. Dr. Lhota, kpt. I. B. Kňážíkovský a škpt. Malkovský. Bohužel, všichni tři také zahynuli při akrobatické pilotáži. Nejslavnějším našim předválečným akrobatem byl Fr. Novák. Byl vynikající v sólové akrobacii, ale sestavil také známou akrobatickou trojku Novák, Hubáček, Široký. Novák patřil jednoznačně mezi evropskou i světovou elitu. Vystupoval v řadě velkých evropských měst (Paříž, Štrasburk, Bukurešť, Lisabon, Barcelona, Bělehrad, Vídeň, Sevilla, ....).
Tehdejší akrobatické soutěže (spíše však vystoupení) neměly sjednocená pravidla. Vycházelo se z vojenských figur a individuálních sestav akrobatů.
V náročné předválečné době měl obrovský význam úspěch našich letců na OH 1936 v Berlíně a na Mezinárodním leteckém mítinku v Curychu.

Po válce bylo v Evropě k dispozici dostatečné množství letadel a letecké sporty byly na vzestupu. V r. 1955 vyhlásila britská firma Lockheed soutěž v let. akrobacii o trofej Lockheed Trophy v Coventry. Tato soutěž se stala neoficiálním mistrovstvím světa.

Naši sportovci se poprvé zúčastnili druhého ročníku v r. 1956 (2. místo, Ing. Jiří Bláha, Z-126 Trenér 6).
V r. 1957 zvítězil V. Krysta na Z-226A.
V r. 1958 Francouz L. Biancotto, ale na Z-226 „Trenér 6“.
Od r. 1960 pořádá FAI oficiální MS v let. akrobacii (I. MS v let. akrobacii - Bratislava 1960).

Mimo to se paleta akrobatických soutěží rozšířila i na mistrovství Evropy (ME) a národní mistrovství jednotlivých států.

V rámci soutěží piloti předvádějí volnou a povinnou sestavu složenou z jednotlivých akrobatických prvků. To vše v pomyslné krychli o hraně dlouhé 1km. Skupina rozhodčích hodnotí jednotlivé části sestavy.
K hodnocení se využívá tzv. Arestiho systém (Aresti – letec, president akrobatické komise FAI a následně její čestný president).
Mimo výborných leteckých akrobatů (Bezák, Tuček, Jirmus) jsme měli i dobrá letadla. Kromě již zmíněných „Trenérů“ u nás vznikl i vynikající akrobatický speciál Z-50 v několika verzích.

Několik údajů z nejslavnějšího období československé letecké akrobacie:
-VIII. mistrovství světa v let. akrobacii (MSLA), Kijev, SSSR (USSR), 1976, , Ivan Tuček, 3. místo, Zlín Z-50L
-IX. MSLA, Hosín, 1978, (Czechoslovakia), I. Tuček, 1. místo, Zlín Z-50L
-X. MSLA, Ohskosh, USA, 1980, M. Strossenreuther (SRN), 4. místo, Zlín Z-50L
-XI. MSLA, Spitzrberg, NSR (Germany),1982, M. Strossenreuther (SRN), 3. místo, Zlín Z-50L
-XII. MSLA, Békécsaba, Maďarsko (Hungary), 1984, Petr Jirmus, 1. místo, Z-50LS, M. Strossenreuther (SRN), 2. místo, Zlín Z-50L
-XIII. MSLA, South Cernay, V.B.(Great Britain), 1986, Petr Jirmus, 1. místo, Zlín Z-50LS
-Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1975, Esbjerg, Dánsko (Danmark), M. Strossenreuther (SRN), 1. místo, Zlín Z-50L
-Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1977, Chateauroux, Francie (France), I. Tuček, 2. místo, Zlín Z-50L
-Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1979, Punitz, Rakousko (Austria), M. Strossenreuther (SRN), Saller, P.Jirmus, 2.,3. a 4. místo Zlín Z-50L
-Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1983, Ravena, Itálie (Italia), P. Jirmus, 1. místo, Zlín Z-50LS
-Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 1985, Č. Budějovice, (Czechoslovakia), P. Jirmus, 1. místo, Zlín Z-50LS