L - 610 (OK-130 byl první prototyp, popsaný v tabulce vyrobených strojů)
5/2010


 

 

 

V roce 1976 vzešel ze SSSR požadavek na výrobu malého regionálního dopravního letadla s větší kapacitou než má L-410. Společnost Let Kunovice na tento požadavek reagovala a za tři roky zpracovala studii a maketu letounu L-610. Problémy s dodávkou vhodného typu motoru znemožnily zálet tohoto letounu v r.1986. Dnes již víme, že se projekt nepodařilo dokončit a zůstalo u stavby 9 prototypů (včetně kusů pro lámací a únavové zkoušky a devátého nikdy nedokončeného kusu). Byl to ale největší vyvíjený letoun u nás a uvažovalo se o jeho zařazení do provozu u ČSA a do výzbroje armády ČR.

Projekt letadla L-610 byl v tehdejších československých podmínkách velmi náročný projekt, kdy byl realizován komplexní vývoj nového letounu s novou pohonnou soustavou (motor, vrtule). Byla pro něj vyvinuta i nová pomocná energetická jednotka SAFÍR pro spouštění motoru, pozemní klimatizaci a nouzový zdroj el. energie.

Základní koncepce letounu byla převzata z již osvědčeného předchůdce L-410 Turbolet.
L-610 je hornoplošník s přetlakovou kabinou a ocasními plochami ve tvaru „T“, poháněný dvěma turbovrtulovými motory podvěšenými pod křídly. Tříkolový podvozek s nízkotlakými pneumatikami se zatahuje do gondol na bocích trupu obdobně jako u L-410. Letoun se projektoval ve třech různých variantách: varianta pro 40 cestujících, nebo nákladní se šesti kontejnery, potažmo smíšená varianta pro 16 cestujících v zadní části a třemi kontejnery v přední části letadla. To platilo po změně požadavků ze SSSR, na jejichž základě byla v r 1984 koncepce přepracována.
Konstrukce trupu byla skořepinová a potah trupu byl chemicky frézovaný s podélnými výztuhami. V zadní nepřetlakované části trupu pak byla pomocná energetická jednotka (APU). Křídlo bylo průběžné, dvounosníkové s integrálními palivovými nádržemi mezi nosníky o objemu 3 500 litrů.

Současně s vývojem samotného letounu L610 probíhal i vývoj nového motoru M602, nové pětilisté nízkoobrátkové vrtule V518, ale asi dalších 200 nových přístrojů a agregátů sloužících k zajištění funkce letadlových soustav.

Kromě původní verze L-610M s motory Walter M602 o výkonu 2 x 1360 kW a pětilistými vrtulemi Avia V518 po roce 1989 vznikla i "západní" verze L610G s osvědčenými motory General Electric CT7-9D o výkonu 1446 kW a čtyřlistými vrtulemi Hamilton Standart HS 14 RF-23. Na maketách se v počátcích koketovalo i se čtyřmotorovým pohonem s motory M-601.

Zkoušky jednotlivých sestav byly náročné a probíhaly u nás i v SSSR. Např. z trupu letounu Avia AV-14 byl vytvořen funkční vzor na kterém se ověřovala elektrická soustava. Navigační soustava se ověřovala na letounu L410 UVP-E, do kterého bylo zastavěno předpokládané navigační vybavení L610 a to včetně autopilota. K ověření pohonné jednotky vznikla další létající laboratoř IL-18LL, kde byl na místě motoru č. 2 zabudován zkoušený motor Walter M602 s novou vrtulí Avia V518. Ve VZLÚ bylo vyrobeno speciální pneumatické dělo pro ověření nárazu ptáka nebo kusu ledu do vstupního ústrojí běžící pohonné jednotky. Současně probíhaly zkoušky v SSSR v aerodynamickém tunelu CAGI.

L-610M
První prototyp této verze a vůbec tohoto typu byl zalétán 28.12 1988. Celkem bylo vyrobeno 6 prototypů této verze, z nichž čtyři byly zalétány. Zbylé dva pak posloužily při lámacích a únavových zkouškách.

Letoun L610 se kromě civilního certifikačního programu dostal i do vojenského zkušebního ústavu (ne VZLÚ) v Praze Kbelech, kde se podrobil armádním testům. Konkrétně se jednalo o pátý, respektive třetí létající prototyp výrobního čísla X05.

Specifikace motoru Walter M602:
Vzletový výkon -1 360 kW
Max. trvalý výkon - 1 200 kW
Typický cestovní výkon - 700 kW
Max. reverzní výkon (0,65 vzletového výkonu) - 884 kW
Hmotnost plně ustrojeného motoru - 480 kg
Životnost motoru - 10 000 hod

Technická data vrtule Avia V518:
Počet listů -
5
Průměr -
3,5 m
Smysl otáčení -
ve směru hodinových ručiček
Hmotnost -
210 kg
Otáčky vrtule:

Vzletový výkon -
1 320 ot/min
Max trvalý výkon -
1 160 ot/min (0,77 účinnosti vrtule)
Typický cestovní výkon -
1 060 ot/min (0,86 účinnosti vrtule)


L610G
Letoun L610G vznikl ve dvou prototypech na základě spolupráce mateřského výrobního závodu LET, podniku zahraničního obchodu OMNIPOL a americké firmy General Electrics. Jednalo se o modernizovanou verzi, kdy byl letoun vybaven americkými turbovrtulovými motory General Electric CT7-9D, vrtulemi Hamilton Standart HS 14 RF-23 a avionikou Collins Proline 2, která mohla být na přání zákazníka zaměněna za avioniku od firmy King. Vybavení L610G umožňovalo provoz za podmínek II. kategorie ICAO (mezinár. úřad pro civilní letectví). Letoun byl konstruován tak, aby vyhověl požadavkům předpisu FAR 25 amerického leteckého úřadu FAA a zároveň rovněž splňoval hlukové požadavky standardů ICAO.

LET Kunovice předpokládal roll-out (vytažení z mont. haly) prvního prototypu L610G v listopadu 1991, zálet v prosinci 1991, certifikaci o rok později v prosinci 1992 a v březnu 1993 dodání letounu prvním zákazníkům. Letoun L610G byl z obchodních důvodů pozdějším vlastníkem LETu Kunovice firmou Ayres, od listopadu 1999 nabízen pod obchodním označením Ayres 7000.

Kromě 8 prototypů (6 létajících, 2 pevnostní a lámací zkoušky) byly v Kunovicích vyrobeny také makety L610. První dvoumotorová, která byla předvedena zástupcům SSSR již v roce 1981

Zajímavostí je, že jedna z dalších maket také posloužila počátkem 90 let při natáčení filmu Jana Svěráka „Akumulátor 1“. Natáčení probíhalo v areálu firmy Poldi Kladno, kam byla maketa převezena a kde pak zavěšena na speciálním jeřábu představovala letoun ATR-72 ČSA.


Hlavní charakteristiky L610

Rozměry

 

L610M / L610G

Rozpětí

25,6 m

Délka

21,4 m

Výška

7,6 m

Rozchod

4,6 m

Rozvor

6,6 m

Výška kabiny

1,825 m

Objem zadního nákl. prostoru (dle konfig.)

6 – 8 m³

Plocha křídla

56 m²

   

 Hmotnosti

 

L610M

L610G

Max vzletová

14 000 – 14 500 kg

14 500 kg

Max přistávací

13 500 – 14 200 kg

-

Hmotnost prázdného letadla

9 000 – 9230 kg

8 730 kg

Užitečné zatížení

3 600 – 3800 kg

4 200 kg

     

 

Rychlosti

 

L610M

L610G

Cestovní rychlost (H=6 000m)

460 km/h

450 – 478 km/h

Pádová rychlost klapky 26°

-

144 km/h

Pádová rychlost klapky 38°

139 km/h

-

Max cestovní výška

7 200 m / FL240

-

Dostup  – 2 pracující motory

8 950 m / 29 364 ft

-

Dostup  – 1 pracující motor

3 850 m / 12 631 ft

-

Max stoupavost – 2 pracující motory

8,5 m/s
1 673 ft/min

-

Max stoupavost – 1 pracující motor

2,0 m/s
394 ft/min

-


Přehled vyrobených letadel L-610M

Výr. č.

Reg.

Datum záletu a posádka

Poznámka

Poslední přistání

X01

OK-130

28.12 1988 František Srnec, Stanislav Sklenář

Od 3.6 1989 jako OK-TZB, OLZ č.4307, vystavován na Paris airshow pod č.293, od počátku července 1989 opět jako OK-130

OK-130 26.5 1993 v 15:12 UTC v Kunovicích, posádka Stanislav Sklenář a ing Jiří Nečas

X02

 

 

Lámací zkouška VZLÚ

 

X03

OK-132

8.9 1989

Stanislav Sklenář,

Ing Miroslav

Srnec

V 12/1989 jako OK-024 předán do VZLÚ ke zkouškám, ale v 1. čtvrtletí 1990 zpět do Kunovic kvůli urychlení eventuálních oprav. V roce 1995 byl letoun přelétnut do Kunovic s souvislosti s ukončením programu L610M. Od 08/1996 jako OK-UZB létal tenzometrická měření v programu L610G

OK-UZB 23.10 1997 v 8:15 UTC v Kunovicích, posádka Stanislav Sklenář a Miloslav Tošovský

X04

 

 

Únavová zkouška

 

X05

OK-134

8.3 1990 Ing Miroslav Srnec, Miloslav Tošovský

V 08/1992 jako OK-VZC vystavován na Air show Moskva, od konce 06/1993 jako ev.č.0005 v provozu u vojskového zkušebního letectva

0005 16.12 1997, posádka Oldřich Pelčák, ? Mikšík

910101

OK-136

20.5 1991 Ing Vladimír Vlk, Stanislav Sklenář

Od 11.6 1991 jako OK-WZA – předvedení premiérovi M. Čalfovi ve Vodochodech, poté odlet na Paris air show. Letoun vybaven „skleněnou“ navigací Collins.

OK-136 28.6 1991 ve 13:04UTC v Kunovicích, posádka Jaromír Novák, Ing Miroslav Srnec


Přehled vyrobených letadel L-610G

Výr. č.

Reg.

Datum záletu a posádka

Poznámka

Poslední přistání

920102

OK-136

18.12 1992 Ing Vladimír Vlk, Ing Miroslav Srnec

8.6 1993 jako OK-XZA na Paris air show

OK-XZA 18.12 1997 v Kunovicích, posádka Stanislav Sklenář, Miloslav Tošovský

970301

OK-CZD

13.5 1997 Stanislav Sklenář, Jaromír Novák

Po posledním přistání byl letoun odtaven v areálu firmy Ayres Corp. bez jednoho motoru a vrtule, které byly zapůjčeny americkými výrobci a kteří si je vzali zpět. Ještě nedávno tam OK-CZD byl, nicméně podle některých zpráv už tam není

24.6 2000 Miami Tamiami (KTMB) – Albany (KABY), přistání ve 21.40UTC, posádka Stanislav Sklenář, Jaromír Novák

Celý projekt letounu L610 byl zastaven a všechny letouny vyjma druhého prototypu L610G OK-CZD výr. č. 970301, jsou zrušeny a uskladněny v areálu Leteckých závodů (dříve LET a.s.). Zmíněný druhý prototyp L610G nechal americký majitel v roce 2000 po akviziční cestě odvést do USA, kde zůstal zaparkován v areálu firmy Ayres Corporation (určitou dobu se vedly spory o to, kdo je vlastně majitelem prototypu). V r. 2006 už tam stroj údajne nebyl.

(zpracováno podle série článků Daniela Štuksy a Alberta Orlity)