Rheinhart Heydrich
*7. března 1904 Halle an der Saale, + 4. června 1942 v Praze

(27.3.2010)
Reinhard Tristan Eugen Heydrich byl prominentní nacista, blízký spolupracovník Heinricha Himmlera, druhý nejvyšší představitel SS (obergruppenführer SS) a generál policie, šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a Bezpečnostní služby (SD).

V letech 1941-1942 byl zastupujícím říšským protektorem Protektorátu Čechy a Morava. Byl jedním z hlavních architektů holocaustu.

Narodil se v Halle nad Sálou nedaleko Lipska. Jeho otec byl hudební skladatel a ředitel hallské konzervatoře. Po skončení první světové války se stal členem Freikorpsu a bojoval proti bolševické revoluci v Německu. Po studiích na gymnáziu nastoupil k námořnictvu. Ve volném čase se zabýval hrou na housle a šermem, v šermu byl několikanásobný přeborník SS, ovládal plynně několik světových jazyků.

Roku 1931 se zasnoubil s Linou von Ostenovou a ta ho přivedla k NSDAP a SS. V roce 1932 založil Bezpečnostní službu – Sicherheitsdienst (SD). Roku 1934 se zúčastnil „noci dlouhých nožů“. V roce 1939 byl pod jeho vedením vytvořen Hlavní úřad říšské bezpečnosti (RSHA).

V letech 1939–1941 byl rezervním stíhacím pilotem Luftwaffe a podnikl dokonce několik bojových letů. Ale poté, co byl sestřelen nad nepřátelským územím a několik dnů nezvěstný, mu Hitler další bojové lety zakázal.

V roce 1941 se stal zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava a ředitelem protektorátní policie a usadil se na zámku v Panenských Břežanech asi 20 kilometrů severně od Prahy. V lednu 1942 předsedal konferenci ve Wannsee, na které bylo dohodnuto usmrcení miliónů lidí židovské národnosti ve vyvražďovacích táborech smrti (např. Majdanek, Treblinka, Osvětim, Chelmno atd.).

Vedení čs. zahraničního odboje v Londýně vybralo likvidaci R. Hyedricha za cíl diverzní operace čs. výsadkářů. Jednalo se o ojedinělý a velmi unikátní diverzní atentát na představitele německých, respektive nacistických ozbrojených sil v průběhu celé druhé světové války. Vysazení výsadkářů provedla 138. (výsadková) peruť RAF . Atentát byl proveden 27. května 1942 v Praze-Libni a jeho hlavními aktéry byla dvojice československých výsadkářů z Velké Británie Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Atentát byl proveden dne 27. května 1942  v Praze-Libni, při Heydrichově cestě z Panenských Břežan na ruzyňské letiště.

Heydrich byl zraněn, ale jeho zranění nevypadala vážně, dokonce se pokoušel pronásledovat atentátníky. Po operaci se úspěšně zotavoval, pak se však objevily nečekané komplikace, na jejichž následky zemřel - jednalo se pravděpodobně o otravu krve z vnitřního poranění sleziny.