Varšavská smlouva (VS)
7/2010   

Varšavská smlouva (VS) byl vojenský pakt východoevropských zemí, existující v letech 1955 až 1991. 

Vznikl na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané 14. května 1955 Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR ve Varšavě.

Oficiálním důvodem bylo zřízení Západoevropské unie a Pařížské dohody umožňující vstup NSR do NATO.

Smlouva byla uzavřena na dvacet let s automatickým prodloužením o deset let pro státy, které ji rok před uplynutím lhůty nevypoví. Albánie se přestala zúčastňovat činnosti Varšavské smlouvy v roce 1962 a 13. září 1968 ji na protest proti intervenci armád pěti členských zemí do Československa vypověděla (SSSR, NDR, PLR, BLR, MLR). Po rozpadu sovětského impéria a zániku NDR byla rozpuštěna. Příslušný protokol byl podepsán zástupci vlád šesti zbývajících členů na schůzce výboru 1. července 1991 v Praze v Černínském paláci.

Cílem Varšavské smlouvy byla koordinace politiky a spolupráce ve vojenské oblasti při společné obraně socialistických zemí a jejich zřízení. Měl tím být vytvořen protipólu k severoatlantickému paktu (NATO).
Nejvyšším politickým orgánem VS smlouvy byl oficiálně Politický poradní výbor složený z nejvyšších stranických a státních představitelů členských zemí.
V praxi však direktivy Spojenému velení a štábu Spojených ozbrojených sil přicházely z Kremlu. Spojené velení sídlilo v Moskvě a v jeho čele stáli pouze sovětští vojenští představitelé. Otázky strategie a taktiky v obecné rovině neřešilo velení a štáb Spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy, nýbrž generální štáb sovětských ozbrojených sil.

Mezinárodní vojenská cvičení na našem území se odehrávala pod hlavičkou VS.
Některá z nich:

- cvičení z r. 1962
- Vltava 1966
- Šumava 68 - velitelskoštábní cvičení vojsk Varšavské smlouvy, kterého se zúčastnila vojska ČSSR, PLR, NDR, SSSR a MLR.
- Taran v r. 1970 ve středních Čechách. Cvičení proběhlo ve dnech 9.-17. srpna 1970.
- Družba 1979
- Družba 1982. V prostoru Litoměřic, Liberce, Prahy, Plzně a Karlových Varů proběhlo vojenské cvičení "Družba 82" za účasti 25 tisíc vojáků armád ČSSR, SSSR a Maďarska.
- Štít 84. Největší spojenecké cvičení v Československu.
12 vrtulníků Mi-24D od 11. vrlt z Borů. 12 vrtulníků Mi-24D a vrtulníky Mi-8 od 51. vrp z Prostějova. Vrtulníky působily na letištích v Lučenci, v Prostějově a v Žatci II. Bojové úkoly se plnily ve výcvikových prostorech Doupov (ostré střelby) a Lešť (minování z roje Mi-24).
- Družba 86. Proběhlo 8.-12.9.1986 (vrtulníkové výsadky nedaleko obce Vlíněves u Mělníka.)