Radiolokátor
7/2010Radiolokátor (také  radar -  anglicky Radio Detecting and Ranging) je přístroj ke zjišťování pozemních, vzdušných, námořních nebo kosmických objektů, k určování jejich polohy nebo pohybu metodou radiolokace.
Zaveden byl v průběhu 2. světové války (podle patentu R. A. Watsona-Watta z roku 1919).
Nejprve se objevily pozemní a lodní a po zmenšení i letecké radiolokátory.

Otáčející se anténa přehledového radiolokátoru vysílá signály a současně přijímá jejich odraz. Při nárazu na překážku se část vysílané elektromagnetické energie odrazí a na obrazovce se projeví jako světelný bod. Z doby mezi vysláním a příjmem signálu odraženého od objektu se stanoví jeho vzdálenost a výška. Radiolokátory využívající Dopplerův jev umožňují určit i rychlost objektu na základě posunu délek vln ze změny kmitočtu.

Dosud uvedené se týkalo radarů aktivních, které energii vysílají. Jejich nevýhodou ve vojenství je snadná zjistitelnost a zničitelnost. Proto se v armádách používají i radary pasivní, které nevyzařují, ale zpracovávají energii přijatou z prostoru.

Radary jsou stacionární nebo mobilní (letecké, námořní, pozemní)

Primární radar dává informace o poloze letadla v prostoru služby řízení letového provozu (informace oblastní přehledové, okrskové, přesné přistávací a pojezdové).
Sekundární radary dávají informaci o poloze, výšce letu a identifikaci letounu vybaveného odpovídačem na dotazovací impulsy pozemního radaru.

Palubní radary jsou používány též pro meteorologické účely a u vojenských letadel pro vedení boje; mají též systémy selekce pohyblivých cílů (identifikátor) i systém ochrany proti radiolokačnímu rušení a vyhledávání.

Zejména u mobilních radiolokátorů, kde záleží na rozměrech, jsou používány pevné antény s elektronicky řízeným paprskem (okamžitá charakteristika celé antény je dána vzájemnou interakcí mikrovln z dílčích zářičů).

(http://leccos.com/index.php/clanky/radiolokator)