Světová výstava poštovních známek Praga 1962
9/2010


První světová výstava poštovních známek Praga 1962 Konala se ve dnech 18.8. až 2.9.1962 v Bruselském a Průmyslovém pavilonu Parku kultury a oddechu J. Fučíka. 

Výstava se konala pod záštitou prezidenta A. Zápotockého a byla uspořádána z pověření FIP. 
Oficiální expozice -  64 poštovních správ.
Exponáty z jednotlivých zemí tvořily samostatné expozice a nebyly děleny do jednotlivých tříd. 
V rámci výstavy se konal kongres FIP a také konference redaktorů filatelistického tisku.
Velkou mezinárodní cenu a zlatou medaili obdržel P.J. Pannetier z Francie. 
Velkou národní cenu a zlatou medaili obdržel P. Zajíček za "Pošta na našem území 1780 - 1910". 
Hodnoceny byly i exponáty v trezoru.
Předseda VV: Juraj Maňák Tajemník VV: Miloslav Protivenský Předseda jury: Lucien Berthelot (předseda FIP) 
Exponáty: 933; rozsah 6500 ploch
Počet zemí: 85 
Návštěvnost: 283 000 osob
Výsledky: 14xZ, 70xPZ, 15xS, 100xPS, 191xB , 253x diplom

Poprvé u nás se konaly vrtulníkové lety s přepravou pošty.
Vrtulník Mi-1 OK-OVG zásilky přepravil z výstaviště na Ruzyni.
Vrtulníková přeprava pošty probíhala každý den od 18. srpna do 1. září.