Novák František
9/2019
Npor. František Novák
* 26. srpna 1902 v Sokolčí, okr. Poděbrady +27. dubna 1940, Paříž
Čs. vojenský letec, vynikající předválečný letecký akrobat.

Už od dětství chtěl být letcem, na čemž mělo podíl i shlédnutí produkce Evžena Čiháka v Poděbradech (16. července 1911) a Jana Kašpara v Kolíně (13. srpna1911).
V září 1919 se vyučil u firmy Suchý v Pečkách zámečníkem. Po nějaké době přešel do Československých strojíren v Praze.
V říjnu 1922 nastoupil voj. službu u 3. roty hraničářského praporu č. 1 v Podmoklech - Děčíně. Na svou žádost byl povolán k pilotnímu výcviku, který ukončil v Chebském učilišti 29. září 1923. Byl odvelen k let. pluku č. 1 v Praze. 1. června 1924 byl jmenován polním pilotem letcem. Od 8. července 1926 do 15. července 1934 působil jako učitel létání na Vojenském let. učilišti v Chebu. V r. 1927 byl na dvouměsíční stáži ve Strassburgu. V r. 1934 byl Novák opět převelen do Prahy k let. pluku č.1, kde velel letce. Později působil ve stejné funkci u let. pluku č. 4.

Postupně postupoval v hodnostech:
22.09.1923 svobodník (povýšen),
20.04.1924 desátník (povýšen),
21.07.1924 četař polní pilot letec ( povýšen),
01.10.1926 rotmistr polní pilot letec (jmenován),
10.06.1934 štábní rotmistr letectva (povýšen),
21.01.1935 poručík letectva (jmenován )
01.08.1937 nadporučík letectva (povýšen).

01.01.1938 - 30.09.1938 byl zatímním velitelem Letky 44. Při vyhlášení branné pohotovosti státu na podzim 1938 velel Polní letce 44.

Po okupaci odešel na svátek Mistra Jana Husa (5.7.1939) přes hranice vlasti u Moravské Ostravy do Polska, spolu s plukovníkem Dr. Františkem Langrem. Přes Polsko se dostal do Kdyně, kde se nalodil na francouzskou loď a 1. srpna 1939 byl Cne. Novák jako jeden z prvních čs. letců přijat do svazku francouzského letectva. Zanedlouho nastoupil ve funkci instruktora ve středisku v Chartres. Zde přeškoloval nové letce na stroje Morane Saulnier a Dewoitine D-520.
27. 4. 1940 však F. Novák umírá na následky pooperačních komplikací způsobených předčasným "usednutím za knipl".

Jeho hrob byl dlouhou dobu na čs. voj. hřbitově La Targette u Arrasu. U příležitosti 100. výročí jeho narození, byla 7. srpna 2002 rakev s ostatky plukovníka letectva i.m. Františka Nováka přepravena leteckým speciálem An-26  (LZ Kbely) z Francie na letiště Kbely. Za vzdání vojenských post byl Král vzduchu přivítán ve vlasti.
24. srpna 2002 byly rakev s jeho ostatky uložena do hrobky v rodné obci Sokoleč.

Pamětní desku má v Praze - Holešovicích v Jankovcově ul. 35. Řada památek na F. Nováka je i v expozici L+K VM VHÚ.

František Novák vynikl v letecké akrobacii. Postupně se zúčastnil řady leteckých vystoupení a soutěží.

11. září 1932 - letecký den v Praze

9. října 1932 - vítězství v Kašparově memoriálu (rychlostní závod) na letounu Avia BH-9

24. - 25. května 1933 - vítězství v akrobatické soutěži na II. mezinárodním leteckém mítinku ve Varšavě na Mokotovském letišti

10. září 1933 - armádní let. den v praze, vedl zde roj Avií BH-22

7. - 8. října 1933 - 1. místo v let. akrobacii na III. memoriálu Ing. Kašpara v Pardubicích

9. - 10. června 1934 - 4. místo v let. akrobacii na mistrovství světa ve Vincennes u Paříže, Avia B-122

16. října 1934 - letecký den v Linci

4. listopadu 1934 - letecký den v Lisabonu, Fr. Novák byl jmenován poručíkem portugalského letectva a obdržel čestný pilotní odznak

7. - 9. června 1935 - 1. místo na 1. mezinárodním let. mítinku v Lisabonu, Avia Ba-122

19. září 1935 - 1. místo v I. nár. soutěži v let. akrobacii

22. října - 2. listopadu 1935 - 1. místo na mezin. Let. mítinku v Bukurešti a vystoupení v Bělehradě. Vystupovala zde i celá akrobatická trojka Novák-Hubáček-Široký

31. května 1936 - vystoupení v Bukurešti
7. června 1936 - armádní let. den v Praze

21. července 1936 - skupinová akrobacie trojky a individuální akrobacie F. Nováka pro delegaci sovětských letců (vedenou velitelem sov. letectva J.I. Alksnisem)

1936 - XI. OH Berlín, 3. místo v let. akrobacii (2. místo Široký), Avia Ba-122

23. července - 1.srpna 1937, mezinárodní let. mítink v Curychu. Účast přes 300 letců ze 13 zemí.
Umístění: let. akrobacie 10-20l: 1. místo F. Novák; totéž v kategorii nad 20l
skupinová akrobacie: 1. místo sedmičlenná čs. skupina vedená F. Novákem
Také další čs. letci se umístili na čelných místech.

25. dubna 1938 - 2. místo (ale nejvyšší počet bodů) na mezinár. let. akrobatickém mítinku na letišti St. Germain en Laye (Francie), Avia B-422.

22. května 1938 - 1. místo v let akrobacii v Bordeaux, Avoa B-422 a předvedl i akrobacii na stroji Gordon-Lesseure svého největšího soupeře.

6. července 1938 - X. všesokolský slet a let. exhibice F. Nováka a akrobat. devítky.

In memoriam povýšen do hodnosti:
kapitán letectva s účinností od 28.10.1938,
štábní kapitán letectva s účinností od 28.1.1942
major letectva s účinností od 28.10.1942
plukovník letectva

Vyznamenání:
neofic. titul "Král vzduchu"
pilotní odznaky: francouzský
rumunský
portugalský
portugalský řád "Cavalerio de Orden Militar de Cristo"
francouzský "Legion d´ Honneur Chévalier" (řád Čestné legie)
rumunský letecký kříž
čs. "Válečný kříž 1939"
polský válečný kříž
aj.
 

 

Neporažený král vzduchu, LaPVO, r. 1987
http://www.cs-letectvi.cz/osobnost/frantisek-novak
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/61928