NATO
11/2010
Organizace severoatlantické smlouvy (North Atlantic Treaty Organization - NATO) 

Vojenské seskupení států za účelem obrany a vlastní bezpečnosti. Smlouva byla podepsána 4. dubna 1949 ve Washingtonu zástupci 12 zemí. Jednalo se o Belgii, Dánsko, Francii, Island, Itálii, Kanadu, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, USA a Velkou Británii. 
1952 - připojilo se  Turecko
1955 - Spolková republika Německo a 1982 Španělsko
12. března 1999 se členem NATO staly i ČR, Polsko a Maďarsko
V r. 2004 pak Bulharsko, Estonsko, Litevsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Za počátek se považuje uzavření Severoatlantické smlouvy (Washingtonská smlouva), podepsané právě 4. dubna 1949. Na základě této smlouvy pak vznikla v roce 1952 Organizace severoatlantické smlouvy (NATO), která je od té doby hlavním politicko vojenským uskupením spojujícím státy Evropy a Severní Ameriky.

Jejím předchůdcem, který vznikl ze snahy západních států bránit se po ukončení 2. světové války rozpínavosti Sovětského svazu, byla vojenská obranná organizace Západní unie. Na základě Bruselské smlouvy z března 1948 se v ní spojily Belgie, Francie, Lucembursko, Nizozemsko a Velká Británie.

Základním funkčním principem NATO je zásada společného závazku ke vzájemné spolupráci mezi svrchovanými státy, založená na nedělitelnosti bezpečnosti jejích členů. Solidarita v rámci Aliance zaručuje, že žádný členský stát nebude nucen spolehnout se pouze na své vlastní úsilí při řešení základních bezpečnostních úkolů. Aniž by zbavovala členské státy jejich práva a povinnosti zhostit se svých svrchovaných závazků v oblasti obrany, umožňuje jim Aliance uskutečnění jejich hlavních bezpečnostních cílů cestou kolektivního úsilí. Krátce řečeno je Aliance sdružením svobodných států, jednotných ve svém odhodlání chránit svou bezpečnost cestou vzájemných záruk a stabilních vztahů s jinými zeměmi.

Součástí civilní a vojenské struktury NATO je několik hlavních rozhodovacích orgánů, které jsou stěžejní platformou pro spolupráci a chod Severoatlantické aliance.

Severoatlantická rada (North Atlantic Council, NAC) je hlavním rozhodovacím orgánem NATO.

Výbor pro obranné plánování (Defence Planning Committee, DPC) je hlavní rozhodovací orgán ve věcech týkajících se integrované vojenské struktury Aliance.

Skupina pro jaderné plánování (Nuclear Planning Group, NPG) je hlavní rozhodovací orgán v oblasti jaderné politiky NATO.

Vojenský výbor NATO (Military Committee, MC) je nejvyšší vojenský orgán NATO pod zastřešující pravomocí NAC a DPC.

Generální tajemník NATO (NATO Secretary General) je nejvyšší výkonný funkcionář NATO, který je jmenován členskými zeměmi za předsedu NAC, DPC, NPG a dalších fór NATO.

Vojenské letectvo má v NATO významné postavení. NATO disponuje vojenskými letectvy svých členských států. Také AČR vyčlenila pro potřeby NATO letecké základny v Přerově, Pardubicích a Čáslavi. (Stav v r. 1999.) Po r. 2000 se na standardy NATO rekonstruovaly základny Náměšť nad Oslavou a Čáslav. Dokladem významu letectva ve službách NATO jsou některé mezinárodní mise s velkým nasazením letectva Jedná se např. válku v Perském zálivu v r. 1991 a v Srbsku v r. 1999.
 

  Summit NATO 2002

V listopadu r. 2002 se v Praze konal summit NATO, vrcholná schůzka představitelů členských států.

Vzhledem ke koncentraci vrcholných politiků v Praze to znamenalo velká bezpečnostní opatření s vysokým nasazením letecké techniky.

Po celou dobu summitu byly v pohotovosti stíhací MiGy-21 z Čáslavi. Mimo to bylo využíváno ve velkém měřítku vrtulníků.

Na základě požadavků výkonných policejních útvarů vyčlenila Letecká služba po dobu konání Summitu NATO v souvislosti s prováděním bezpečnostních opatření potřebný počet vrtulníků Bell 412 a BO-105. V záloze pro případné nasazeni byl připraven i vrtulník těžké kategorie Mi-8. Celkový nálet v rámci přípravy a vlastního průběhu Summitu NATO byl 62.58 letových hodin.

Východně Prahy patrolovala dvojice Mi-24 po 90 minutách. Tři Mi-17 byly v pohotovosti pro brigádu rychlého nasazení, tři Mi-17 byly určeny pro rotu chemické ochrany, tři Mi-17 byly vyčleněny pro policii. Ve Kbelích byl v pohotovosti záchranný Sokol a tři Mi-8S pro přepravu delegátů. (Vojenské letectvo 1/03)

Před summitem NATO se na ruzyňském letišti objevilo několik obřích letadel C-5B Galaxy s materiálním zabezpečením americké delegace. Na palubě jednoho z letounů byl do Prahy dopraven pro potřeby amerického prezidenta i vrtulník Black Hawk. 17. listopadu odpoledne měli návštěvníci ruzyňského letiště možnost vrtulník spatřit v akci, když s ním američtí vojáci prováděli výcvikový let. Po každé přepravě vrtulníku letounem Galaxy z Andrews AFB do místa určení musí totiž po opětovném smontování stroj kromě technické prohlídky absolvovat i pětihodinový zahřívací let, kteří ověří pevnost materiálu. Vrtulník VH-60N Black Hawk, čísla 163266, má na sobě nápis United States of America a patří jednotce HMX-1 (Marine Helicopter Squadron-1). 

Během summitu byl zadržen kazašský letoun, který přistál v Pardubicích. Po vyřízení formalit odletěl do Prahy.

  V souvislosti s našim členstvím v NATO se uskutečnila na území ČR celá řada cvičení s účastí leteckých jednotek.

30.3.2001 v Boleticích cvičení Lion Stealth 2001 za účasti dvou UH-60. (AZ 5/01)

1. až 19.10.2001 proběhlo cvičení Falcon ve vojenských prostorech Boletice, Jince a Hradiště. Cvičení se zúčastnily vrtulníky AČR Mi-17 0819, 0829, 0835 a 0840 od 334. vrtulníkového roje SOR, vrtulníky ASR Mi-17 0823 a 0841 od prešovského 34. vrtulníkového krídla a nizozemské vrtulníky BO 105CB4 a 6 kusů NAH-64D. (L+K 23/01)

Ve dnech 2. až 26.3.2002 proběhlo ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště (okres Karlovy Vary) cvičení vojskového letectva US Army nazvané Talon Strike, jehož se účastní 2. vrtulníková letka 6. kavalerie 11. leteckého pluku z německého Illesheimu s 21 bitevními vrtulníky AH-64A Apache. Tyto stroje doplňuje i několik transportních strojů UH-60 Black Hawk. Osádky zde například procvičují denní i noční ostré střelby palubními kanony a neřízenými raketami.

Od 24.4. do 6.5. ve VVP Hradiště proběhlo cvičení Griffin Strike. Vrtulníky: 15 kusů UH-60, 2 kusy ve verzi LZS a jeden CH-47 od 12. letecké brigády US Army z německého Giebelstadtu. (L+K 10/02)

Ve dnech 10. - 14.6. se regionálního Combat SAR českých a německých jednotek, které bylo součástí jednoho z největších evropských cvičení Clean Hunter 2002, účastnily dva německé Bell UH-1D 70+40 a 70+70 jednotky 2./LTGrp LTG 62 z Holzdorfu. Od nás se zúčastnily cvičení vrtulníky Mi-24V 0815 a 0816 od 331. letky bitevních vrtulníků, Mi-17 od 332. vrlt, Mi-17 0835 vrtulníkového roje SOR a Mi-17 pardubické 343. dopravní a průzkumné letky. (L+K 15, 16, 19/02)

Cvičení na Doupově s německou armádou od 30.8. za účasti vrtulníků Mi-24, Mi-17 a CH-53. 11.-12.9. česko-německé cvičení MC TOUR 2002 na Doupově za přítomnosti NŠ armád NATO.

Společné taktické cvičení vrtulníků z 33. VrL a 5-e Regiment d´Helicopters de Combat z města Pau. V pátek 30.5. proběhl na přerovské vrtulníkové základně v Bochoři tradiční Den otevřených dveří. Na statické ukázce a v letových vystoupeních bylo možno shlédnout vrtulníky Mi-17, Mi-24, W-3A Sokol i vrtulníky francouzské armády Gazelle a Puma.

2003- české národní cvičení Shadow Hunter 2003, jehož hlavní část probíhala od 20.6. ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Tohoto cvičení se zúčastnily prakticky všechny složky vzdušných sil a několik jednotek pozemního vojska.

Ve středu 23.7.2003 v odpoledních hodinách přistály na letišti v Praze-Kbelích čtyři britské vrtulníky Westland Lynx. Stroje ze stavu 815 Sqn britského válečného námořnictva se zúčastní mezinárodního cvičení nad kontinentální Evropou.

V sobotu 13.9.2003 se na letecké základně v Náměšti nad Oslavou uskutečnil "Den otevřených dveří". Konal se v rámci rozsáhlého česko-britského cvičení "Flying Rhino".

V sobotu 13.9.2003 se na letišti v Mošnově konal třetí Den NATO s účastí EC 135, Mi-17 a Mi-24. (L+K 18/03)

Ve dnech 26.-27.5. 2004 létal italský vrtulník Agusta Bell AB. 212AM (61) od 604a Squadriglia SAR ze základny Grosseto s líňskými Sokoly při cvičení záchrany z vodní hladiny přehrady Jesenice pro IZS plzeňského a karlovarského kraje.

Společné vojenské cvičení České a britské armády nazvaného Flying Rhino 2004 v Náměšti nad Oslavou od 6.9. za účasti vrtulníků Mi-24 a britských Lynxů.

Na letišti v Ostravě-Mošnově se 18.9.2004 konala přehlídka zvaná Den NATO. K vidění byly vrtulníky W-3A Sokol, Mi-17, Mi-24 (z nich na statické ukázce jeden stroj ve speciálním tygřím zbarvení).

Českým příspěvkem do misí NATO či EU jsou 4 vrtulníky Mi-17 s dobou pohotovosti k nasazení 60 dnů a do vzdálenosti místa nasazení 400 km od teritoria Česka.

Od 4.4. 2005 se konalo cvičení Flying Rhino 2005. Čeští piloti a letecký personál využíval letouny L159 a L-39 a vrtulníky Mi-24 a Mi-17, britská strana cvičila s letouny Harrier Gr.7 a vrtulníky Lynx. Cílem byl nácvik letových postupů a přímé letecké podpory a zvýšení kvalifikace českých předsunutých návodčích. Letouny a vrtulníky účastníků cvičení působily ze základny vrtulníkového letectva v Přerově. Protivzdušná obrana působila ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

20.6.2005 začalo v Přerově společné taktické cvičení vrtulníků Mi-24 a Mi-17 s francouzskými SA 342 M Gazelle a SA 330 B Puma z Compiégne. (L+K 8/05)

Cvičení pod názvem Grim Campaigner začalo v září a vyvrcholilo ve čtvrtek 20.10.2005 ostrými bojovými střelbami ve výcvikovém prostoru Libavá. Během stominutového ostrého úderu útočily jednotky po zemi i ze vzduchu. Libavou se nesly výbuchy tankových střel, minometů, kanonů i dunění raketometů a exploze neřízených střel z bitevních vrtulníků.

Z mírové mise Althea v Bosně a Hercegovině se ve středu 14.12.2005 vrátilo domů 24 vojáků z přerovské vrtulníkové základny. Dvě skupiny českých pilotů letos strávily v Bosně a Hercegovině dohromady osm měsíců.

Helicopter Squadron Exchange. Ve dnech 7.-10.8.2006 navštívily 23. zVrL v Přerově čtyři vrtulníky SA342M Gazelle a jeden SA33Ba Puma od francouzského 6 Régiment d'Hélicopteres de Combat ze základny Compiegne. V rámci programu výměny letek zde uskutečnily řadu společných letů s Mi-24V a Mi-171Š.

2.4.2007 odlétli ze základny vrtulníkového letectva v Přerově do Kosova příslušníci 1. vrtulníkové jednotky AČR v silách KFOR. Vrtulníková jednotka byla v počtu 29 osob se dvěma víceúčelovými transportními vrtulníky Mi-17 v úpravě pro síly rychlé reakce s prodlouženým doletem, přídavným pancéřováním a dalšími úpravami. Na domovskou základnu v Přerově se vrátili 16.12.2007. Tvořili 3. vrtulníkovou jednotku KFOR.

4.5.2007 skončilo společné cvičení vyčleněných útvarů Společných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Velké Británie pod názvem Létající nosorožec 2007. Cvičení probíhalo od 23.4. Z letecké techniky se zúčastnily za britskou stranu letouny Tornádo GR4 a Hawk a vrtulníky Lynx, za českou stranu letouny L-159 a L-39 a vrtulníky Mi-24 a Mi-171Š a slovenské L-39.

Den NATO 2007 na letišti Mošnov 15. a 6.9.2007

V Náměšti nad Oslavou 14.4. začalo vojenské cvičení Flying Rhino 2008. Hlavním úkolem cvičení je trénování leteckých návodčích a procvičení spolupráce pozemních vojsk a letectva. Poprvé v sedmileté tradici tohoto leteckého cvičení jsou jeho součástí také české pozemní síly. Ve vzduchu jsou kromě britských bojových letadel Tornado a Hawk také letouny L-39, Jas-39 Gripen a L-159 a vrtulníky Mi-24 a Mi-17.

Česká republika přijala roli vedoucího národa týmu pro rozvoj vrtulníkového letectva aliance (Helicopter Task Force). Na neformálním zasedání ministrů obrany NATO v Krakově to 20.2.2009 oznámila svým aliančním kolegům ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová.

23.3. do 3.4. 2009 Collective Shield 2009. Cvičení česko-slovenské EU Battle Group, které bude v Olomouci, na Doupově, v Boleticích a slovenské Lešti. (Army.cz)

27.4. až polovina května 2009. Přibližně 3500 letců a vojáků z Velké Británie, Česka, Slovenska, Litvy, Nizozemska, Kanady a Dánska se v ČR zúčastní cvičení s názvem Flying Rhino 2009. Cílem a námětem už sedmého ročníku cvičení byla spolupráce pozemních sil a letectva při operacích mezinárodní divize.

3.5.2010 začal osmý ročník armádního cvičení Flying Rhino 2010. Cvičení kladlo větší důraz na noční navádění, třítýdenní trénink vyvrcholí ostrou střelbou pozemních a vzdušných sil. Společného česko-britského cvičení se účastní také zástupci dánské, litevské, slovenské a americké armády. Britské vrtulníky Lynx přiletěly už 30.4. (idnes.cz, L+K 6/10)

 

  www.vrtulnik.cz
www.army.cz