Linka Praha - Bejrůt a letiště Bejrůt
9/2010Mezinárodní letiště Bejrůt - Rafik Hariri

Letiště bylo otevřeno 23. dubna 1954. Pohltilo mnohem menší letiště Bir Hassan, které bylo umístěno severněji. Rekonstrukce proběhla v r. 1977 a současné ranveje byly zprovozněny v letech 1982 až 1984 a později rekonstruovány. V r. 2006, v průběhu Libanonsko-Izraelského konfliktu byly tyto dráhy poškozeny raketami a letiště bylo na dva měsíce zavřeno.

Současný název byl zaveden v červnu 2005, kdy bylo na počest bývalého premiéra Rafika Hariri přejmenováno původní mezinárodní letiště Bejrůt. Letiště leží cca 9 km od centra Bejrůtu v jižním předměstí Khaldeh. Je to jediné provozuschopné dopravní letiště v Libanonu a je hlavním pojítkem Libanonu s okolním světem, spolu s bejrůtským přístavem.

Vzhledem k zastarání se začalo letiště celkově rekonstruovat v r. 1994 a o čtyři roky později bylo otevřeno. Druhá etapa jeho výstavby byla ukončena v r. 2000. Letiště je v současnosti vybaveno dvěmi asfaltovými dráhami. Nový terminál může odbavit na  6 milionů cestujících a předpokládá se růst kapacity až na 16 milionů v r. 2035.

Letiště je domovským letištěm libanonského nár. dopravce Middle East Airlines (MEA) a je řízeno úřadem "Directorate General of Civil Aviation (DGCA)", který je součástí Ministerstva veřejných prací a dopravy.

Československo mělo letecké spojení s Libanonem až po válce:
- 21. 7. 1948 je zahájen letecký styk, v tento den ještě formou zkušebního letu ČSA
- 26. června 1956 zahájila Air France svoji linku Paříž - Praha - Bejrůt - Karáčí - New Delphi - Bangkok - Saigon - Hong Kong
- třetí doloženou společností, která spojila prahu a Bejrůt je skandinávská SAS, která 2. dubna 1972 nasadila poprvé na linku Bejrůt - Atény - Praha - Kodaň letoun DC-9
- další událost na trase Praha - Bejrůt se datuje 19. červencem 1984. Tento den ČSA znovu zahájily provoz na této lince. Její označení bylo OK-540.  
  

 

www.airport-technology.com/projects/beirut_expansion/
P. Horka - Čs. letecká pošta 1945 - 1992, SAF, Praha 1993