Lhoták  Kamil 
7/2010

* 25. července 1912, Praha      +22. října 1990, Praha
Malíř, grafik a ilustrátor. Byl jedním ze zakládajících členů Skupiny 42

Jeho fascinace technikou a v neposlední řadě letectvím se hojně odráží  v jeho tvorbě. Letadla a balony jsou hlavními náměty řady jeho obrazů, nebo aspoň dotvářejí atmosféru jeho děl s jinými náměty. Mimo propagace letectví na svých obrazech a ilustracích napsal r. 1940 knihu o historii dopravy "Na suchu i ve vzduchu", r. 1948 "Balon, křídla, vrtule" a podílel se na dvou kreslených filmech s leteckou tematikou - "Vzducholoď a láska" a "Člověk ve vzduchu".

Kamil Lhoták se narodil 25. července 1912 v pražských Holešovicích. Byl nemanželské dítě, ale jeho otec (medik, jehož celé jméno znělo rytíř Kamil Lhoták ze Lhoty) celý život svého syna a jeho matku finančně podporoval. Bohužel však právě on v době války nakazil svého syna infekcí dětské obrny.

Matka vedla svého syna k zájmu o umění, především o malířství a literaturu. Už od počátku byl Lhoták plně zaujat výtvory moderní technické doby.

Po absolvování gymnázia šel Kamil, na přání matky a díky dědictví po otci, studovat práva. Složil závěrečnou státní zkoušku, aleo titul JUDr. příliš nestál. Období jeho života až do války bylo naplněno pilným malováním a vstřebáváním všeho, co předválečná avantgarda přinášela světu.

V roce 1938 se oženil s Herthou Guthovou. O rok později uspořádal v Beaufortově galerii v Jungmannově ulici svoji první výstavu. Během války vytvořil stovky děl. Roku 1942 vzniká i slavná Skupina 42, jejímiž členy byli mimo Lhotáka i Jiří Kolář, Františkové Gross a Hudeček, Jan Smetana, Karel Souček, Jan Kotík, fotograf Miroslav Hák, Bohumír Matal, sochař Ladislav Zívr ... Společná výstava skupiny v roce 1943 se pak stává zřejmě nejdůležitější události, která malíře Lhotáka představila jako výraznou a nezaměnitelnou osobnost českého umění.

Rok 1954 a seznámení se spisovatelem Adolfem Branaldem otevírá Lhotákovi další etapu života. Svoji dlouholetou lásku ke všemu co má kola či vrtuli shrnuje ilustracemi pro knihu Dědeček automobil, dle vlastních slov nejlepších, které za život dělal. O rok později již spolupracuje s Branaldem jako poradce při natáčení stejnojmenného filmu.

V šedesátých letech  se stala jeho modelem i jeho životní družkou Anna Endrštová, kterou jako kluk nakreslil do školního sešitu.

Celá šedesátá a sedmdesátá léta jsou pro Lhotáka typická velikou pracovní aktivitou. Každoročně vytváří několik desítek obrazů (přátelé vzpomínají na jeho osobní závazek čtyř obrazů za měsíc), pořádá výstavy, ilustruje knihy.

Poslední roky Kamil Lhotáka se i přes nemoc, se kterou neúnavně bojuje, vyznačují byť menší, co do počtu, ale stále kvalitní tvorbou. V roce 1990 maluje svůj poslední obraz s názvem Meteor padá do moře a 22. října umírá. Urnu s malířovým popelem rozprášil jeho syn Kamil z kopce Číčov u Libochovic, tak jak si to Kamil Lhoták přál.