Letiště Londýn
11/2010


Letiště Croydon
Letiště Northolt
Letiště Heston
Letiště Heathrow
Letiště Luton
Letiště Stanstead
Letiště Gatwick
Letiště City
Londýn má jako důležitá křižovatka celosvětové letecké dopravy v současnosti k dispozici dohromady pět letišť, která se nacházejí buďto přímo ve městě nebo v jeho blízkosti. Všechna jsou mezinárodní a splňují veškeré evropské standardy bezpečnosti a komfortu. 
Při odletech z Prahy využijete v dnešní především služeb letišť Heathrow, Luton a Stanstead.
Dříve tu však byla i jiná významná letiště, která dnes již neexistují. Jedná se o letiště Croydon, Heston a Northolt. 
  
  Letiště Croydon (Croydon Airport)

Bylo to letiště na jihu Londýna (mezi dnešními čtvrtěmi Croydon a Sutton) 
Vzniklo ze dvou blízkých letišť z první sv. války (Beddington Aerodrome z r. 1915 vybudovaný proti útokům Zeppelínů a Waddon Aerodrome z r. 1918). 29. května 1920 bylo nové letiště otevřeno jako oficiální vzdušný přístav pro všechny mezinárodní lety do Londýna a z něj.
Prvními cílovými letišti byly Paříž, Amsterodam a Rotterdam. Právě z Paříže pokračovali od podzimu 1920 cestující z Prahy do londýna. 
Od r. 1923 přistávaly na letišti Croydon i stroje z Berlína. Croydon byl v té době mateřským letištěm společnosti Imperial Airways (Imperial Way).

Croydon byl prvním letištěm na světě, které zavedlo řízení letového provozu (r.1921)
Bylo to hlavní londýnské letiště před převedením provozu na letiště Northolt, Heathrow a Gatwick. 

Ve 30. letech bylo letiště rozšířeno, aby byla zajištěna větší bezpečnost vzletů a přistání těžších letadel. Byla také postavěna celá řada nových objektů. První speciálně navržený letištní terminál, letištní hotel a nové hangáry. Oficiálně byl nový komplex otevřen 2. května 1928.

V 1937 až 1938 byl Croydon mateřským letištěm společnosti BOAC (pak se jím stalo letiště Heston)

Po vyhlášení války v září 1939 byl Croydon uzavřen pro civilní dopravu. Následně sehrál svou roli jako základna stíhačů v období Bitvy o Británii. Byl také napadán německým letectvem při náletech na londýnskou oblast.
  
V r. 1944 se Croydon stal základnou dopravního letectva RAF (RAF Transport Command). V únoru 1946 se letiště vrátilo pod civilní správu.

S poválečným nárůstem civilní letecké dopravy a příchodem nových, těžších strojů se ukázalo, že Croydon nemá prostor pro další rozšiřování. V roce 1952 padlo rozhodnutí o tom, že letiště bude uzavřeno. Poslední plánovaný let se uskutečnil 30. září 1959 a tentýž den bylo letiště uzavřeno. 
  

 

  Letiště Northolt (dnes RAF Northolt)

Dnes je to základna  Royal Air Force. Nachází se cca 10km severně od  letiště Heathrow.

Letiště bylo zřízeno v květnu 1915 pro potřeby voj. letectva (Royal Flying Corps).
Za druhé sv. války to byla základna RAF a sloužila mj. polským letcům.
Např. k 15. září 1940 zde sídlily:
No. 1 Squadron RCAF (Kanada), No. 229 Squadron RAF, No. 303 Polish Fighter Squadron, No. 504 Squadron RAF, a část  No. 264 Squadron RAF.

Brzy po skončení války se Northolt stal významným civilním letištěm a hlavní základnou společnosti British European Airways (BEA)
Řada leteckých společností sem létala až do otevření nových kapacit na letiští Heathrow. V r. 1954 bylo letiště Northolt vráceno plně pod vojenskou správu.

V období 1950 - 1980 byl Northolt základnou pro zahraniční jednotky. Působily zde spoj. letadla RCAF, jednotky US Air Forces in Europe, jednotky US námořnictva  a francouzské jednotky.

V současné době je Northolt domovem No. 32 (The Royal) Squadron RAF. Od r. 1980 se také značně zvýšil počet pohybů soukromých letadel, až převyšuje ty vojenské.
 

  Letiště Heston (Heston Aerodrome)

Letiště se nachází západně od Londýna. V provozu bylo v letech 1929 až 1947.

Letiště s původním názevm Heston Air Park bylo postaveno firmou Airwork Ltd, a oficiálně bylo otevřeno 5. července 1929. Působila zde letecká škola Airwork Flying School a přistávalo mnoho soukromých letadel. Heston se stal centrem soukromého létání s leteckými přehlídkami, veřejným předváděním nových typů letadel a leteckými závody.
Výstavba nových hangárů, příslušenství a rozšřování letiště pokračovalo po celá 30. léta.

V září 1931 byl Heston Air Park přejmenován na Heston Airport. Byl doplněn zařízením pro noční létání a v r. 1932 byl klasifikován jako záložní obchodní letiště a byl často využíván, když byl Ceoydon pod mlohou.

V dubnu 1933 létala spol. Spartan Air Lines dvakrát denně na ostrov Wight a později (1934) odtud létaly pravidelně Jersey Airways. 

Během 30. let posuzovaly britské úřady budoucnost letecké dopravy v londýnské oblasti. Bylo rozhodnuto, že Londýn bude obsluhován čtyřmi letišti - Crouydonem, Hestonem a dvěma novými.
Odtud vzešly úpravy a vylepšení z následujících let. Mj. osvětlení dráhy, zřízení radiové stanice. V r. 1937 bylo letiště koupeno ministerstvem letectví a budováno na stejnou úroveň jako Croydon. Heston byl tehdy v pořadí druhým londýnským letištěm.
15. září 1938 odletěl z letiště Heston britský ministerský předseda Neville Chamberlein do Mnichova k prvnímu setkání s Hitlerem (stroj Lockheed 10 Electra G-AEPR spol. British Airways Ltd). Stroj Lockheed 14 G-AFGN 
ho pak z posledního jednání přivezl 30. září opět na letiště Heston, kde široce prezentoval výsledek svých jednání - Mnichovskou dohodu.

Za války pokračovala podle možností pravidelná letecká doprava z letiště Heston až do 19. září 1940, kdy došlo k poškozením při náletu.

Mimo civilní dopravu zde působila do 19. září i No. 1 Photographic Reconnaissance Unit, ovšem také do 19. září 1940. Později zde byla zformována 
No. 1422 Flight RAF a během války zde půdobily i 302, 303, 306, 308, 315, 316, 317 polské stíhací perutě RAF (Spitfire V a Hurricany). Dalšími jednotkami byly  515 Sqn, 129 Sqn, 116 Sqn, 53 OTU, 61 OTU, 85 Group Comms, AEAFCS. Přechodně zde pobývaly i další letecké jednotky.
 
Poválečný vývoj upustil od předválečného plánu na čtyři londýnská letiště. Za hlavní letiště bylo vybráno letiště Heathrow a jeho blízkost vyloučila možnost pravidelných letů z Hestonu. Oficiálně bylo letiště uzavřeno v r. 1947. Následovalo období občasných letů  a v r. 1978 byla zbourána letištní budova a zaznamenán poslední pohyb letedla - vrtulníku Bell 206B (6.6.1978).
 
  Letiště Heathrow (London Heathrow Airport) 

Je letiště situované 24 kilometrů na západ od Londýna, v městské části Hillingdon. Heathrow je podle počtu odbavených cestujících nejvytíženější letiště v Evropě, po letištích Hartsfield-Jackson v Atlantě a O'Hare v Chicagu třetí na světě.

Heathrow začalo fungovat jako letiště vlastněné společností Fairey Aviation v 30. letech 20. století, nejprve ve zkušebním provozu. Jméno pochází z názvu obce Heath Row, která stála zhruba tam kde je nyní odbavovací hala číslo 3 a byla zbořena z důvodu stavby letiště. Letiště neodbavovalo komerční lety a hlavním letištěm Londýna byl Croydon Airport.

V roce 1944 bylo Heathrow začleněno pod ministerstvo dopravy, později 1. ledna 1946 pod úřad pro civilní letectví. Prvním civilním letem v tento den byl let do Buenos Aires s mezipřistáním v Lisabonu pro doplnění paliva.

Letiště bylo otevřeno pro plný civilní provoz 31. května 1946. Od roku 1947 mělo Heathrow tři přistávací dráhy a tři další byly ve výstavbě. Tyto starší dráhy byly stavěny pro letadla s pístovými motory, byly krátké a měly různou orientaci tak, aby umožňovaly vzlétnout a přistát letadlům při různém směru větru.

První nová dráha byla slavnostně otevřena, za účasti královny Alžběty II., v roce 1953. Královna také v roce 1955 slavnostně otevřela první odbavovací halu (Europa Building, později odbavovací hala číslo 2). Krátce nato byla uvedena do provozu i další odbavovací hala (Oceanic Terminal, později odbavovací hala číslo 3). Odbavovací hala číslo 1 (Terminal 1) byla otevřena v roce 1968. Koncentrace odbavovacích hal v centru letiště (nepředpokládalo se že cestující budou vyžadovat rozsáhlá parkoviště, protože letecká doprava byla velmi drahá) se stala překážkou rozšíření letiště.

Odbavovací hala číslo 4 byla postavena mimo tři původní haly na jih od jižní přistávací dráhy. Hala byla uvedena do provozu v roce 1986 a stala se sídlem nově privatizovaných British Airways. V roce 1987 britská vláda privatizovala Britskou správu letišť (British Airports Authority, nyní jen BAA plc), která zahrnovala sedm britských letišť, včetně Heathrow.

V současné době má letiště 5 odbavovacích terminálů pro pasažéry (číslované od 1 do 5) a jednu odbavovací budovu pro nákladní dopravu.

Terminál 1 London Heathrow: BMI, většina linek Star Alliance.
Terminál 2 London Heathrow: zavřeno.
Terminál 3 London Heathrow: Virgin Atlantic, British Airways (Barcelona, Madrid, Lisabon, Nice, Helsinki, Malaga a Vídeň), všechny ostatní Oneworld aerolinie vyjma Qantas (kteří by se měli koncem roku 2009 spolu s lety British Airways přesunout z T4 na T3), někteří dopravci Star Alliance.
Terminál 4 London Heathrow: British Airways a lety Qantas do Bankoku, Singapuru a Austrálie (až v pozdějším období roku 2009), veškeré letecké linky SkyTeam.
Terminál 5 London Heathrow: většina letů British Airways. Předpokládá se, že výstavbou Terminálu 5 vzroste počet odbavených cestujících o 31 milionů.
Pro ilustraci - celkový počet odbavených cestujících byl v r.2004 přes 67 milonů. 

Původně mělo letiště šest přistávacích drah, ve třech párech, s různou orientací s odbavovacími halami v centru. V současnosti má Heathrow pouze dvě paralelní dráhy, obě s dostatečnou délkou pro přistání moderních letadel. Letiště mělo záměr výstavby třetí paralelní dráhy, nicméně nová britská vláda není záměru nakloněna a projekt byl v roce 2010 pozastaven.

 Letiště momentálně zaměstnává 68 000 lidí a v důsledku expanze se předpokládá, že tento počet do budoucna vzroste ještě o dalších 16 500 zaměstnanců. Pro manipulaci se zavazadly je použito 18 km dopravních pásů. 
 

 

Letiště Gatwick (London Gatwick Airport)

Letiště Gatwick  je druhé nejrušnější letiště Velké Británie podle počtu odbavených cestujících za rok. Nachází se v hrabství West Sussex, přibližně 40 km jižně od Londýna a stejně daleko od Brightonu.

V roce 1933 koupil bývalé dostihové závodiště zahraniční investor a přestavěl ho na letiště. Ministr dopravy povolil komerční lety z Gatwicku následující rok a od roku 1936 odsud odlétalo i několik pravidelných linek do Evropy. Byla vybudována kruhová odbavovací hala, nazývaná The Beehive (včelín), a podzemní vlakové nádraží, takže cestující mohli cestovat z nádraží Victoria až k letadlům bez přestupu.

Po Druhé světové válce byl Gatwick rekonstruován jako náhradní letiště za Heathrow. Z důvodu této rekonstrukce byl Gatwick v období let 1956 až 1958 uzavřen. Rekonstruovaný Gatwick byl prvním letištěm s přímým železničním spojením na světě a s uzavřeným přístupem k letadlům; přístupové zastřešené nástupní koridory spojují odbavovací halu s nástupními můstky. 

Gatwick je nejrušnějším letištěm s jednou přistávací drahou na světě. Ročně odbaví více než 31 miliónů pasažérů cestujících do asi 200 míst.

Charterové lety, které většinou nemohou využívat Heathrow, využívají místo toho Gatwick. Většina spojů do a z USA využívá Gatwick, protože Heathrow nepovoluje transatlantické spojení. Gatwick je také záložním letištěm společností British Airways a Virgin Atlantic Airways.

Letiště má dvě odbavovací haly (severní a jižní), které jsou spojeny automatickým dopravním systémem.

Severní (North Terminal) byla postavena v roce 1983. Byla to největší stavební akce na jih od Londýna v 80. letech 20. století. Hala byla uvedena do provozu v roce 1988 a v roce 1991 byla rozšířena.

Jižní (South Terminal) byla vybudována v průběhu rekonstrukce letiště v 50. letech 20. století. V roce 1962 byly vybudovány dva nové nástupní koridory. Rekonstrukce původního nástupního koridoru proběhla v roce 1985 a původní odbavovací haly probíhá v současnosti.
 
V roce 2004 byl celkový počet odbavených cestujících přes 31 milionů.
 

 

Letiště Stansted (London Stansted Airport)

Letiště Stansted je středně velké letiště s jednou přistávací dráhou sídlící v anglickém hrabství Essex, asi 40 km na sever od Londýna. Letiště vlastní a provozuje společnost BAA. Je to třetí nejrušnější letiště v dosahu Londýna po Heathrow a Gatwicku.

Stansted byl vybudován armádou USA v roce 1942 jako základna pro bombardovací letadla a už v roce 1944 jich zde mělo stanoviště 600. Základna hrála rozhodující úlohu v Bitvě o Normandii.

Po válce bylo v roce 1947 převedeno pod ministerstvo dopravy. V roce 1954 se americká armáda vrátila, aby prodloužila přistávací dráhu pro NATO, ale tato úprava nebyla realizována a od roku 1956 patří letiště společnosti BAA.

Ze začátku bylo letiště využíváno charterovými společnostmi, které se chtěly vyhnout vysokým nákladům na letištích Heathrow a Gatwick.

První odbavovací hala byla otevřena v roce 1969 a s ohledem na nárůst pasažérů byla následující rok rozšířena.

V roce 1984 přijala britská vláda plán na dvoufázový rozvoj Stanstedu zahrnující zdokonalení vybavení letiště tak, aby bylo schopno odbavit 15 miliónů cestujících ročně. Výstavba základní odbavovací haly byla ukončena v roce 1991.

V roce 2004 se počet odbavených cestujících zvýšil o 11,7 % na 20,9 miliónů. 

 

 

Letiště Luton(London Luton Airport)

Letiště Luton , dříve Luton International Airport, je letiště vzdálené zhruba 55 km na severovýchod od centra Londýna, ve městě Luton, v hrabství Bedfordshire. Letiště Luton bylo otevřeno 16. července 1938. 

Během Druhé světové války bylo základnou RAF. Poté bylo vráceno městu, které pokračovalo v jeho civilním provozu. V roce 1985 byla dokončena rekonstrukce letiště, která zahrnovala mimo jiné vybudování odbavovací haly pro mezinárodní lety. 

V roce 1990 byl Luton přejmenován na London Luton Airport pro zlepšení jména ve vztahu k mezinárodní klientele. 

V roce 2005 byla zahájena výstavba nové odbavovací haly, poté co počet odbavených cestujících stoupl z původních necelých 2 miliónů v roce 1995 až na necelých 8 miliónů v roce 2004.

Plánuje se výstavba nebo úprava přistávací dráhy na délku, která vyhovuje moderním velkým letadlům.

Letiště je velmi závislé na leteckých dopravcích poskytujících levné charterové spoje (napřiklad Ryanair, později EasyJet a jiné). Z Prahy sem pořádá pravidelné především letecká společnost Wizz Air (2010). Proto je to po Heathrow Čechy nejvíce využívané londýnské letiště.
 

 

Letiště London City Airport

Letiště blízko města, které se specializuje krátké obchodní lety do velkých měst Evropy. 

Letiště má jednu dráhu a je určeno pro letadla kategiorie STOL (Short Take Off and Landing). Je zaměřeno na obsluhu finanční centra Londýna a nachází se 11km od centra.

První letadlo přistálo na letišti 31. května 1987. Oficiálně letiště otevřela královna v listopadu 1987.

V r. 1988 (první rok provozu) - odbavilo letiště 133 000cestujících.V r. 2000 to bylo  přes 1,5 milionu a 30000 pohybů. V r. 2006 už to bylo přes 2,3milionu cestujících.
 

  http://www.fly4less.cz/clanky/21-letiste-londyn
Wikipedie