Kukorelli Ľudovít
7/2010* 6. října 1914 Krásna Hôrka  + 24. listopadu 1944 Habura, okres Medzilaborc
Čs. vojenský letec, důstojník slovenského letectva, organizátor a velitel partizánských jednotek na východním Slovensku za 2. sv. války

V r.1932 maturoval na reálném gymnáziu v Košicích. Následně nastoupil základní vojenskou službu. Přihlásil se do armády, aby se stal letcem a byl přidělen k leteckému útvaru v Prešově. V r.1937 se stal důstojníkem z povolání a byl povýšen na poručíka. V květnu  1938 absolvoval leteckou školu v Prostějove a poté sloužil v Hradci Králové.

Po nemecké okupaci Čech a Moravy, byl odvelen do Piešťan, kde sa  8. dubna 1939 hlásil na velitelství 3. leteckého pluku. 
V r. 1940 obdržel pamětní medaili za Polské tažení, kterou ale vrátil a za pohrdání národním vyznamenáním skončil až před ministrem nár. obrany. Jeho situaci komplikovala i havárie při cvičném letu, která skončila těžkým zraněním s trvalými následky a mimo to musel splácet škodu na letadle 133 216 Ks.
V té době se zapojil do odbojové činnosti. Nadporučíci letectva Ludovít Kukorelli, Jozef Kolembus a Jozef Arnold navázali spojení prostřednictvím spojek s organizátorem odbojové činnosti Demecem, což bylo konspirační jméno Dr. Michala Zibriniho, který zorganizoval odbojovou skupinu DEMEC. Ve své vzpomínce upřesnil jejich činnost Jozef Arnold.  Dodávali prostřednictvím spojky mobilizační předpisy, vojenské předpisy, směrnice, tajné a důvěrné zprávy a fotografie letišť, které potřebovala československá vláda v Londýně k řízení odbojové činnosti na území okupovaného Československa.
Mimo to
začali připravovat (opět spolu s Kolembusem, Arnoldem ) úlet části 13. letky do Jugoslávie do Zagrebu. Ústředí státní bezpečnosti akci odhalilo a Kukorelli (který byl  spolu s Arnoldem  9 srpna 1941 odvelen na východní frontu na velitelství leteckých útvarů „Lipa“) byl 20. srpna zatčen. Následně byl odsouzen a propuštěn z armády.

Po propuštění vystřídal řadu zaměstnání a přitom se věnoval odbojové činnosti. Nakonec byl zatčen v Brně a eskortován na Slovensko. Podařilo se mu utéct a na Oravě, kde začal organizovat partyzánský oddíl se začala další etapa jeho odbojové činnosti. Na podzim 1943 se Kukorelli zúčastnil porady ilegálních pracovníků v Hlohovci. Z partyzánské skupiny se postupně stala Čapajevova partyzánská brigáda (postupným sloučením několika partyzánských skupin) v níž byl Kukorelli velitelem a později náčelníkem štábu. V listopadu 1944, když se brigáda probíjela přes frontu, Kukorelli padl. Okolnosti jeho smrti nejsou úplně objasněné a mohou souviset i s obviněními ze zrady a následnými popravami ve vedení partyzánského oddílu.
In memoriam mu byl udělen "Řád rudé hvězdy".

Doplňková informace???
Počas 2. svetovej vojny zabezpečoval leteckú meteorologickú službu na území Slovenského štátu osobitný útvar Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislave na letisku Vajnory, ktorému velil Ľ. Kukorelli. Po krátkej dobe ho ale preberá nemecká armáda. 

  http://kladiva.blog.sme.sk/c/232472/Vystava-o-predpovedi-pocasia-v-letectve.html#ixzz0svEDc700
Wikipedia
Slavkovský, V čase dozrávání a boje