Kašparova letecká škola v Pardubicích
9/2010Na přelomu let 1910/1911 pomýšlel Ing. Kašpar na zřízení letecké školy v Pardubicích. Letadel pro ni měl dost, protože měl dohotoven nový jednoplošník a nepodařilo se mu prodat dva Blérioty.
V únoru 1911 měl promyšlen systém. Letecká škola měla mít k dispozici tři letadla. Dva Blérioty a letadlo Kašparovy stavby. Systém výcviku měl vycházet z francouzské letecké školy. Nejprve se měli žáci naučit obsluhovat auto, jezdit s ním a údržbu a opravy motoru. V další fázi se měli věnovat letadlům.
Provoz Kašparovy letecké školy měl být zahájen v březnu 1911. Kašpar ji propagoval také v dobovém tisku. V té době bylo na pardubickém letišti poměrně těsno. Stály tu čtyři hangáry s řadou letadel.
Termín zahájení provozu Kašparovy školy se posunoval a první žák, Zdenko Keck, do ní nastoupil v květnu 1911. Metodiku výcviku Kašpar zřejmě změnil, protože už 12. května se Keck učil pojíždět s letadlem a přitom uskutečnil stometrový skok.  Při několika vystoupeních pilotní žák zastával funkci druhého Kašparova mechanika.
V červenci 1911 přijal Kašpar druhého pilotního žáka, Jana Staštíka.
V noci z 8. na 9. srpna 1911 shořely na pardubickém letišti dva hangáry s letadly. Kašparovi shořel starší Blériot na němž cvičili žáci jeho školy.
Po Kašparových úspěších v r. 1911 se mu hlásili i další žáci, ale problémy s letadlem kvůli nímž v r. 1912 létal jen minimálně a následně smrt jeho otce, po níž se musel více věnovat správě rodinného majetku, vedly k tomu, že další žáky nepřijímal. S Keckem ještě jednal o prodeji jednoho ze svých Blériotů hangárovaném u Aviatického družstva, ale nakonec z prodeje sešlo. 
V průběhu r. 1912 tak skončila činnost Kašparovy letecké školy.   
 
 

P. Sviták - První český letec inženýr Jan Kašpar, VČ muzeum v Pardubicích, 2003