JAWA
10/2010


Jawa je nejstarší fungující česká firma zabývající se výrobou motocyklů už od roku 1929. Jméno firmy vzniklo složením jména zakladatele Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklů Wanderer. V současnosti se firma oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s r.o. a sídlí v Týnci nad Sázavou. Dále existuje firma JAWA Divišov a.s., která se zabývá výrobou plochodrážních speciálů a sídlí v Divišově.

Továrna Jawa vyráběla motocykly v pražském závodě. V r. 1931 vybudovala nový závod v Týnci nad Sázavou-Brodcích. V letech 1963 až 1964 v době centralizace byla nucena Jawa opustit své pražské provozy a z původního pražského národního podniku JAWA tehdy vznikl násilnou reorganizací nový pražský podnik ČKD-Polovodiče.

Jawa za svou existenci uvedla na trh desítky modelů nejrůznějších motocyklů.  Nejznámější motocykly jsou Jawa 50 Pionýr (ten byl vyráběn ve slovenském závodě v Považské Bystrici - Považské strojárne), Jawa 500 OHC, Jawa 250 a 350. Velikým převratem byla v roce 1966 konstrukce nové spojky. Automatická odstředivá spojka byla určena pro Jawa 250/559-05 a 350/360-01 Automatic. Jezdci na motocyklech JAWA získali v předválečných letech 51 vítězství v soutěžích Šestidenní a mnoho dalších úspěchů v různých motocyklových soutěžích. Pro Jawu vybojovali v šedesátých letech 20. století mnoho titulů v silničních závodech legendární František Šťastný a Gustav Havel.

V minulosti, zejména v padesátých letech 20. století, byla Jawa ve špičce motocyklových výrobců, exportovala do mnoha zemí světa, zejména péráky, kývačky a panelky, významný byl export pro SSSR. Po roce 1990 nastal výrazný útlum výroby.

Původní Janečkův podnik byla zbrojovka. Vyráběla ruční granáty originální Janečkovy konstrukce. Později se zde repasovaly těžké kulomety Schwarzlose vz. 07 na výsledný vz. 7/24 a následně vyráběly nové kulomety téže konstrukce. Kromě zbraní či motocyklů také vyráběla v malých sériích i malé automobily. 

Letectví:
V r. 1935 zkusila továrna proniknout i do leteckého oboru. Zahájile práce na vývoji lehkých motorů pro sportovní letadla. Jawa odkoupila od firmy Walter nehotový projekt motoru Libella a pokračovala v něm. V Jawě byl nazván novým jménem Jawa 1000 a dosahoval výkonu 31kW. Mohl být využíván i pro akrobacii. 
Motor byl vystaven v r. 1936 na veletrhu v Praze, ve Stockholmu a na let. výstavě v Praze 1937.
Motor se však neprosadil a nebyl prakticky použit v letadle.
    

 

Wikipedie
V. Němeček - Čs. letadla 1, NV, Praha 1983.