Celostátní výstava Brno 1974
(2.5.2010)


Výstava se konala od 8. do 23. 6. 1974
Místem konání byl spol. dům Stadion a Dům umění města Brna.
Pořadatel: Federální ministerstvo spojů a federace čs. filatelistů
Předseda výstavního výboru: Ing. Jan Karásek
Tajemník výstavního výboru: Dr. Jan Kostelka
Návštěva: přes 40 000 osob
Exponáty: 16exp. pošt správ; 69 mimosoutěžních; 248 exponátů dospělých, 61 exponátů mládeže, 19 exponátů literatury
 
  Vedle dalších filatelistických atrakcí se v rámci výstavy uskutečnily i dva vrtulníkové  lety na letiště Tri duby.

15.6. Brno - Sliač
, vrtulníkový let 1

22.6. Brno - Sliač
, vrtulníkový let 2