Agroflot/Agrolet (Agroflot - tento název nebyl používán, ale jedinou leteckou organizací se zaměřením na zemědělství byl od r. 1951 Agrolet)
5/2010


V poválečném období byly ČSA jediným leteckým dopravcem u nás. Mimo "velkou" leteckou dopravu se objevily za několik let po válce i specifické požadavky na vnitrostátní dopravu a zemědělské práce.

V r. 1951 tak při ČSA vznikla oddíl pro aerotaxovou dopravu a v témže roce byl vytvořen samostatný podnik pro zemědělskou a lesnickou leteckou činnost Agrolet.
Začínal s dvojplošníky Po-2, pak nastoupily K-65 "Čáp" a C-3B (od voj. letectva). Sloužily zde také L-60" Brigadýr" a An-2, vrtulníky Mi-1 a Mi-4. Agrolet byl také největším uživatelem Čmeláků (Z-37). 
Letadla
byla používána k rozmetání a rozstřikování hnojiv, herbicidů a insekticidů v zemědělství a lesnictví. K vrtulníkům podrobněji samostatně.

V r. 1960 přesídlilo hl. sídlo Agroletu do Bratislavy. Náplň zůstala stejná.. 

Pomocné letecké činnosti ČSA byly později reorganizovány. V r. 1969 byl Agrolet z ČSA  vyčleněn a k 1.1. 1969 vznikl s
amostatný SlovAir.
Poznámky k provozu vrtulníků:


Oddíl
Agroletu se sídlem na Ruzyni (hangár C), zavedl v roce 1961 pokusný vrtulníkový provoz vrtulníky typu Mi-1 OK- OVC a OK-OVD od 17. března 1961 a Mi-4 OK-OVE a OK-OVF. Podnikaly se geologické průzkumné lety v hornatém terénu ve vybraných lokalitách republiky.

Stavebně-montážní práce s vrtulníky ČSA-Agroletu byly zahájeny 15.4.1961 instalací vzduchotechnického zařízení na výrobní hale v Holýšově, dne 24. 4. následovaly práce na budově podniku Tesla Strašnice, potom přenášení sloupů na lanovce Železnorudných dolů a hrudkoven v Ejpovicích a výměny vadných kol těžní věže v Mostě.

Retranslace televizních přenosů:
První přenos se uskutečnil během Závodu míru 16.5.1961 s vrtulníkem Mi-4 OK-OVF. (L+K 25,26/01) Vrtulník Mi-4 se speciálním vybavením při tom fungoval jako retranslační stanice, přenášející signál z pozemního mobilního studia (a z pohyblivých kamer) do vysílacího střediska.

Při světové filatelistické výstavě Praga 62 létal nad Prahou vrtulník Mi-1 OK-OVG se světelným transparentem. Poprvé u nás vrtulník přepravoval poštu a to z výstaviště na Ruzyň. (KV 22/62)

Od března 1964 začali pilot Němec a filmař Vítek s ruční kamerou provádět revize vedení nadřazené soustavy s vrtulníkem Mi-1 OK-OVG.
(www.vrtulník.cz)