KLUB FILATELISTŮ
ALFONSE MUCHY V BRNĚ

17.11.2023


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2022
Z klubových akcí v r. 2021
Z klubových akcí v r. 2020
Z klubových akcí v r. 2019
Z klubových akcí v r. 2018
Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků
 

Archív klubového Zpravodaje
Klubový Zpravodaj č. 85 (12/2020)
Klubový Zpravodaj č. 84 (9/2020)
Klubový Zpravodaj č. 83 (3/2020)
Klubový Zpravodaj č. 82 (12/2019)
Klubový Zpravodaj č. 81 (9/2019)
Klubový Zpravodaj č. 80 (5/2019)
Klubový Zpravodaj č. 79 (12/2018)
Klubový Zpravodaj č. 78 (9/2018)
Klubový Zpravodaj č. 77 (3/2018)
Klubový Zpravodaj č. 76 (12/2017)
Klubový Zpravodaj č. 75 (9/2017)
Klubový Zpravodaj č. 74 (12/2016)
Klubový Zpravodaj č. 73 (9/2016)
Klubový Zpravodaj č. 72 (3/2016)

Klubový Zpravodaj č. 71 (11/ 2015)

Klubový Zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový Zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový Zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový Zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový Zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový Zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový Zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový Zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový Zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový Zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový Zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový Zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
Klubový Zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový Zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový Zpravodaj č. 40 (2/ 2003)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2021 měl klub 114 platících členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
722 405 095 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz, okacz(zavináč)email.cz; jpuncochar(zavináč)fides.cz
Klubovna je v budově České pošty, Orlí 30, 2. N.P., ( plánek zde ).
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00 - 17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
   od. 9.6.2021
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
 


 

Aktuálně 2023
 

Klubovna na Orlí je od 22. 11. v provozní době otevřena

---------------------------------------

Poprázdninový klubový Zpravodaj č. 2/2023 - září
---------------------------------------
      

INFORMAČNÍ LETÁK   

Jak se dočtete i ve Zpravodaji, měníme formát Veletržního setkání sběratelů.
Ceny rostou, příjmy klesají. Původně dvoudenní setkání (pátek a sobota) se z ekonomických důvodů před několika lety změnilo v jednodenní (preferován byl pátek). Po zhodnocení výsledků posledních veletržních setkání se ukázala nutnost opět něco změnit.
Výbor klubu rozhodl, že změníme místo, změníme název a změníme termín. Od r. 2024 budou pokračovat sběratelská setkání pod názvem Sběratelské setkání pod Petrovem - bude se jednat o 17. sběratelské setkání. Místem konání budou prostory restaurace Bogota u nádraží a skutečně také pod Petrovem. Průzkumem bylo zjištěno, že aktuálně je preferovaným dnem sobota. Termínem 17. setkání sběratelů je sobota 13. dubna 2024.

Definitivní informace a organizační řád zveřejníme po "dopilování" 

---------------------------------------

Výbor klubu se sešel po prázdninách
31.8. se sešel výbor klubu. Setkání to bylo spíše společenské.
Oslavily se prázdninové narozeniny a probraly novinky. 

---------------------------------------
Č
asopis Astropis z června t.r. připomněl vydání známky ke 100 letům ČAS z r. 2017
a s tím související akci našeho klubu, brněnské hvězdárny a ČP s.p. reprezentované tehdejším aktivním oblastním ředitelem Mgr. T. Křepelou.
Jednalo se o křest této známky, používání příležitostného razítka a vydání pamětního listu. Podrobněji - po rozkliknutí obrázků níže.


 

---------------------------------------

Slavnostní členská schůze/ valná hromada (100 let KF A. Muchy)
Letošní valná hromada se uskutečnila ve čtvrtek
4. května 2023 v 17:00 hod
v zasedací místnosti městské části Brno – střed, Dominikánská ulice 2 (vchod od Šilingrova  nám).
Slavnostní akce se konala v rámci oslav stoletých výročí.

Před schůzí Schůzi řídil Honza Petrás Hlavní zpráva v přednesu Zdeňka Okáče
Jeden pohled do sálu Přání ke kulatinám Honzy Hermana Druhý pohled do sálu
Proběhla také tombola ...i neformální pokec Posledním bodem byl úklid

---------------------------------------Od 1.- do 8. května náš klub pořádal celostátní výstavu mládeže
  s mezinárodní
účastí MLADÉ BRNO 2023, která se konala v Křížové chodbě Nové radnice.
 
Výstava se konala u příležitost stoletých brněnských filatelisticko-poštovních výročí:
100 let našeho klubu A. Muchy (1922 - 2022)
400 let první písemné zmínky o regulérní poště v Brně (1623 - 2023)
100 let od "I. mezinárodní výstavy poštovních známek v republice Československé" - Brno 1923

---------------------------------------

Klubový Zpravodaj č. 1/2023
(výstava MLADÉ BRNO 2023, valná hromada klubu...)

---------------------------------------

Nové prostory: První obnovená klubová burza (a výměnná schůzka) v nových prostorách se uskutečnila 25.2.2023
v restauraci BOGOTA, Brno, Nádražní 7

Vstup umožněn od 8:30 hod. Dostupnost je tramvajemi č. 1, 2, 8, 12 a dalšími, kde lze vystoupit na zastávce "Nové Sady".
Níže je pohled z ulice a na vlastní objekt.
Výměnné schůzky se konají 2x měsíčně dle rozpisu.
Poslední soboru v měsící je schůzka spojena s klubovou aukcí.

Materiál do aukcí přijímáme vždy každou středu v klubovně a před zahájením aukce v Bogotě.

---------------------------------------

Proběhlo VS 2023

Pohled do hlavního sálu

Doprovodná výstavka od P. Švehly

CDV s přítiskem a kašetem

Setkání zástupců klubu s delegací z BSV
St. Pölten

Leták zde

Delegace BSV St. Pölten

---------------------------------------

1. února 2023 vyšly známky s přítisky na kupónech k připravované výstavě Mladé Brno 2023
a ke stoletým brněnským výročím. Pro ty, kteří si je objednali, budou k odběru v klubovně v otvíracích hodinách.

---------------------------------------

K 31.12. 2022 skončila na stávající adrese (Merhautova 110) restaurace U Lasa.
Do nalezení nových prostor se tak nebudou konat výměnně schůzky a klubové aukce.

---------------------------------------

Plány na rok 2023 - jubilea
Roky 2022/2023 jsou roky jubilejními. Když to vezmeme popořadě:

2022 - 100 let našeho klubu (1922 - 2022)
2023 - 400 let první písemné zmínky o regulérní poště v Brně
2023 - 100 let od "I. mezinárodní výstavy poštovních známek v republice Československé"  (Brno 1923)

Výbor klubu se rozhodl oslavit tato výročí kumulovaně v roce 2023.
 Akcí, která to zastřeší bude Celostátní výstava mladých filatelistů s mezinárodní účastí MLADÉ BRNO 2023.
Jak jste si již mohli všimnout na stránce věnované výstavě, bude se konat od 1. do 8. května 2023 v prostorách Nové radnice v Brně.

Připravované materiály - záměr: 
březen - otisk výplatního stroje - 100 let KF A. Muchy
květen - R-nálepka a APOST - 400 let první zmínky o poště v Brně
květen - R-nálepka a APOST - výstava Mladé Brno 2023

Známka s přítisky na kupónech "Výstava Mladé Brno 2023 a stoletá brněnská výročí"

 

Náklad TL známky s přítiskem se bude odvíjet od předběžného zájmu.
OV klubu proto vypisuje pro zájemce SUBSKRIPCI, končící 14.12.2022
Bude se jednat o TL známky Turistika (B) se sedmi známkami a kupóny a prostředním kupónem.
Na známkových kupónech budou tři motivy a na prostředním kupónu bude motiv poslední.
Odhadovaná cena je do 400Kč za jeden TL.

Objednávky je možno upisovat osobně vždy ve středu (10:00-15:00hod) v klubovně, nebo v tutéž dobu telefonicky na čísle 722 405 095.
Pokud vše půjde podle plánu, k odběru by mohly být v lednu 2023. Odběr osobně (nebudeme rozesílat). Termín bychom zde upřesnili.

Pozn.: Vzhledem k tomu, že Česká pošta od 1.1.2023 omezila služby pro filatelisty a zrušila službu Příležitostné nálepky, zůstávají šedé položky již jen záměrem.
 

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(od 12.dubna 2022)
 
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda
Ronald Baru
Jiří Dostál
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Alois Rafaj
Ing. Pavel Švehla
Ing. Bohdan Zicha
Ing. Jan Petrás
JUDr. Boleslav Pospíšil
Náhradníci výboru:
ak.arch. Tomáš Kotas
Ing. Martin Blecha
Zdeněk Koníček

 
Revizoři KF:
Stanislav Bořil
Ing. Zdeněk Borovec
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou 2. a 4. sobotu v měsící (mimo svátky a prázdniny) -  8,00-12,00hod. 

Klubové nabídkové soutěže
- každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 - Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, 40-ti rámová propagační výstava ke 200 letům MZM ve vestibulu Dietrichsteinského paláce
-
2018 - spolupráce na Muzejní noci, klubová expozice v bývalé poštovní stáji u nádražní pošty Brno 2
- 2020/21 - činnost klubu umrtvena protiepidemickými opatřeními

- 2023 - příprava Celostátní výstavy mladých filatelistů s mezinárodní účastí, Mladé Brno 2023
 

Aktivity klubu:

- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 7/2021)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014