KLUB FILATELISTŮ
             ALFONSE MUCHY V BRNĚ

                            12.4.2024


 

Logo Klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně
 

Vstup do budovy České pošty, s.p. s klubovnou KF A. Muchy
 

OBSAH:
Aktuálně
Pravidelné akce
Z klubové historie
Aktivity klubu
Výbor KF A. Muchy
Provoz klubové knihovny
Práce s mládeží

Další informace o dění v klubu:

Z klubových akcí v r. 2023
Z klubových akcí v r. 2022
Z klubových akcí v r. 2021
Z klubových akcí v r. 2020
Z klubových akcí v r. 2019
Z klubových akcí v r. 2018
Z klubových akcí v r. 2017
Z klubových akcí v r. 2016
Z klubových akcí v r. 2015
Z klubových akcí v r. 2014
Z klubových akcí v r. 2013
Z klubových akcí v r. 2012
Z klubových akcí v r. 2011
Z klubových akcí v r. 2010
Z klubových akcí v r. 2009
Z klubových akcí v r. 2008
Z klubových akcí v r. 2007
Z klubových akcí v r. 2006
Z klubových akcí v r. 2005
Z klubových akcí v r. 2004
Z klubových akcí v r. 2003
Z klubových akcí v r. 2002
 

 

Práce s mládeží:
Pro absenci mládeže i vedoucích práce oba kroužky zanikly a práce s mládeží je jen náhodná.   

Dokumenty Klubu filatelistů 06-22 Alfonse Muchy v Brně:

Držitelé klubových vyznamenání
Org. řád klubu (4/2006)

 

Album
fournierových padělků
 

Archív klubového Zpravodaje
Klubový Zpravodaj č. 85 (12/2020)
Klubový Zpravodaj č. 84 (9/2020)
Klubový Zpravodaj č. 83 (3/2020)
Klubový Zpravodaj č. 82 (12/2019)
Klubový Zpravodaj č. 81 (9/2019)
Klubový Zpravodaj č. 80 (5/2019)
Klubový Zpravodaj č. 79 (12/2018)
Klubový Zpravodaj č. 78 (9/2018)
Klubový Zpravodaj č. 77 (3/2018)
Klubový Zpravodaj č. 76 (12/2017)
Klubový Zpravodaj č. 75 (9/2017)
Klubový Zpravodaj č. 74 (12/2016)
Klubový Zpravodaj č. 73 (9/2016)
Klubový Zpravodaj č. 72 (3/2016)

Klubový Zpravodaj č. 71 (11/ 2015)

Klubový Zpravodaj č. 70 (3/ 2015)
Klubový Zpravodaj č. 69 (4/ 2014)
Klubový Zpravodaj č. 68 (12/ 2013)

Klubový Zpravodaj č. 67 (6/ 2013)
Klubový Zpravodaj č. 66 (12/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 65 (9/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 64 (4/ 2012)
Klubový Zpravodaj č. 63 (12/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 62 (8/ 2011)
Klubový Zpravodaj č. 61 (2 2011)
Klubový Zpravodaj č. 60 (11/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 59 (9/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 58 (3/ 2010)
Klubový Zpravodaj č. 57 (12/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 56 (10/ 2009)
Klubový Zpravodaj č. 55 (3/ 2009)

Klubový Zpravodaj č. 54 (11/ 2008)
Klubový Zpravodaj č. 53 (6/2008)
Klubový Zpravodaj č. 52 (2/ 2008)

Klubový Zpravodaj číslo 51 - (9/2007)
Klubový Zpravodaj číslo 50 - (3/2007)
Klubový Zpravodaj č. 49 (10/ 2006)
Klubový Zpravodaj č.48 (3/ 2006)

Klubový Zpravodaj č. 43 (1/ 2004) 
(neuveden -
návrh org. řádu klubu)
Klubový Zpravodaj č. 42 (10/2003)
Klubový Zpravodaj č. 41 (5/ 2003)
Klubový Zpravodaj č. 40 (2/ 2003)
Klub filatelistů Alfonse Muchy patří k největším klubům v republice. V prosinci 2021 měl klub 114 platících členů. V rámci svých možností se klub snaží organizovat výměnné schůzky, burzy a další akce. Pořádá nebo se podílí na pořádání filatelistických výstav v Brně a okolí.

KF A. Muchy - kontakty: Klub filatelistů 06-22 Alfonse Muchy, Orlí 30, 602 00 Brno
Tel.:
722 405 095 (v provozních hodinách)
E-mail: kfamuchy(zavináč)seznam.cz
Klubovna bude na adrese Pekařská 36
 

Výdej známkových novinek:
Dominikánská 2 (Baru)
tel.: 543 235 004
po - pá:  10 00-12 30; 13 30-17 00 hod.

Provozní doba klubovny:
   od. 9.6.2021
Středa: 10.00 - 15.00 hod sekretariát
Čvrtek: 16.15 - 17.15 hod čl. kolování (na dotaz)

Středy:
poslední středu v měsící (před klubovou aukcí) od 10 00 - 15 00 hod., příjem materiálu do klubové nab. soutěže (mimo svátky a prázdniny).

Klub udržuje od r. 1996 partnerské vztahy s rakouským klubem BSV St. Pölten.
 


 

Aktuálně 2024
 

Výměnné schůzky a aukce duben, květen, červen

Vážení přátelé a příznivci klubu filatelistů AM v Brně,
I přes stěhování klubovny se uskuteční výměnné schůzky podle plánu (tedy 27.4, 11.5. atd). Bohužel, vzhledem k nedávnému úmrtí našeho předsedy RNDr. Zdeňka Okáče, se při výměnných schůzkách 27.4. a 25.5 neuskuteční klubové aukce. Nejbližší aukce se uskuteční až v červnu, v plánovaném termínu 29.6. Upozorňujeme prodejce, že materiál do aukcí budeme přijímat až od 1.6. – každou středu  v prostorách nové klubovny na Pekařské 36.

Děkujeme za pochopení.

---------------------------------------

Dne 5.4.2024 zemřel předseda našeho klubu RNDr. Zdeněk OkáčRozloučení proběhlo 11.4.2025 v obřadní síni krematoria v Brně.

---------------------------------------
26.3.2024 - vzhledem k přípravám na stěhování prostor je klubovna na Orlí uzavřena.
---------------------------------------

      

INFORMAČNÍ LETÁK        PŘIHLÁŠKA 
(opravený e-mail)
  
(naskenovanou vypsanou přihlášku lze zaslat na e-mail klubu)

Jak se dočtete i ve Zpravodaji, měníme formát Veletržního setkání sběratelů.
Ceny rostou, příjmy klesají. Původně dvoudenní setkání (pátek a sobota) se z ekonomických důvodů před několika lety změnilo v jednodenní (preferován byl pátek). Po zhodnocení výsledků posledních veletržních setkání se ukázala nutnost opět něco změnit.
Výbor klubu rozhodl, že změníme místo, změníme název a změníme termín. Od r. 2024 budou pokračovat sběratelská setkání pod názvem Sběratelské setkání pod Petrovem - bude se jednat o 17. sběratelské setkání. Místem konání budou prostory restaurace Bogota u nádraží a skutečně také pod Petrovem. Průzkumem bylo zjištěno, že aktuálně je preferovaným dnem sobota. Termínem 17. setkání sběratelů je sobota 13. dubna 2024.

TL známek s přítiskem k 17. sběratelskému setkání

K novému formátu setkání je připraven TL známek s přítiskem.
Klub proto vypisuje pro zájemce SUBSKRIPCI, končící 13.března 2024 v 17.30hod.
Bude se jednat o TL známky Hradčany (B) s 9-ti známkami a 11-ti kupóny - viz obrázek níže.
Předběžná cena je 550Kč za jeden TL.

Objednávky je možno upisovat osobně na výměnných schůzkách, nebo ve středu (10:00-15:00hod) v klubovně,
nebo v tutéž dobu telefonicky na čísle 722 405 095.
Odběr osobně
na výměnných schůzkách nebo v klubovně v otvíracích hodinách, popřípadě 13. dubna na sběratelském setkání. 

---------------------------------------

Hledání nové klubovny (9.2.2024)!
 Vzhledem k tomu, že jednání mezi Českou poštou a Magistrátem města Brna, týkající se využití budovy na Orlí, postoupila do finále, je jisté, že náš klub přijde o klubovnu na Orlí 30.
Zatím jsme nedostali vypověď, ale může to být poměrně rychlá záležitost.
Ve spolupráci s magistrátem hledáme nové prostory.
Novou adresu a termín zprovoznění klubovny rozešleme a zveřejníme co nejdříve .  

 

---------------------------------------

Výbor klubu filatelistů KF 06 –  22 Alfonse Muchy v Brně
 

svolal na středu 14. února 2024 valnou hromadu klubu

Místo konání: 
salonek restaurace Bogota, Nádražní ul.7., začátek byl v 16hodin 
Účast: 30 osob
Program:
Zpráva o činnosti za rok 2023 - Z. Okáč
Záměr akcí na rok 2024 - Z. Okáč
Zpráva pokladní - H. Hanáčková
Zpráva revizní komise - I. Rotter
Návrh usnesení - M. Ošmera
Diskuse
Tombola

Po valné hromadě proběhla výborová schůze zabývající se především novou klubovnou a přípravou Sběratelského setkání pod Petrovem.

     

---------------------------------------

3. 1. 2024 - 11.00 hod.  - otevření nového FilaPointu na poště Brno 25
Uskutečnila se autogramiáda a v prodeji byl TL známek s regionálním přítiskem.
Podrobnosti na stránce České Pošty s.p. v odkazu výše a na stránce aktualit.

---------------------------------------


 

 

 

Výbor Klubu filatelistů Alfonse Muchy:
(po změnách v r. 2023)
 
RNDr. Zdeněk Okáč - předseda
Ronald Baru
Ing. Martin Blecha
Jiří Dostál
Jaromír Hvižď
Ing. Ladislav Klusáček, CSc.
Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.
Ing. Milan Ošmera
Ing. Oldřich Pecháček
Ing. Jan Petrás
JUDr. Boleslav Pospíšil
Ing. Jaroslav Punčochář
Ing. Pavel Švehla
Ing. Bohdan Zicha
 
Náhradníci výboru:
Milan Koudelka
Zdeněk Koníček
ak.arch. Tomáš Kotas
 
Revizoři KF:
Ing. Zdeněk Borovec
Přemysl Drdla
Ivo Rotter

Pokladní:
Helena Hanáčková 

 

Pravidelné akce:  (konkrétně viz Aktuality)

Členské kolování - pravidelně ve čtvrtek  

Klubové výměnné schůzky - každou 2. a 4. sobotu v měsící (mimo svátky a prázdniny) -  8,00-12,00hod. 

Klubové nabídkové soutěže
- každou poslední sobotu v měsíci (mimo svátky) - v rámci klubové výměnné schůzky.

Celostátní výměnné schůzky  - podle ročního plánu vždy (viz. Aktuality)

Veletržní setkání - tradiční celostátní akce konaná od r. 2006 v prostorách pavilonu A3 brněnského výstaviště.

 

Z klubové historie:

- 1919 - Je založeno "České sdružení filatelistů v Brně". Jeho následovník, KF06-08, se v r. 2008 slučuje s KF A. Muchy.
- 1922 - Vzniká filatelistický klub ”Spolek brněnských sběratelů pošt. známek”.
- 1945 -  Klub se přejmenovává na  ”Spolek československých filatelistů v Brně”.
- 1951 -  V rámci socialistické reorganizace jsou samostatné kluby začleněny do organizací ROH u větších podniků. Většina členů, klubovna a majetek Spolku čs. filatelistů v Brně byli převedeni do Závodního klubu (ZK) při ROH KNV. Tak  vznikl ”Filatelistický odbor ZK při KNV”
- 1962 - Opět se mění název, tentokrát na  ”Filatelistický odbor ZK státních orgánů”
- 1965 - Vzniká samostaná organizace tehdejší Národní fronty, Svaz československých filatelistů. Filatelistický odbor ZK státních orgánů se vyčleňuje  do Klubu filatelistů 06-22.
- 1982 - Se souhlasem paní Jaroslavy Muchové přijal klub čestný název Klub filatelistů Alfonse Muchy.
- 1996 - Navázána spolupráce s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska
- 2000 - Klub je odpovědný za organizaci úspěšné Celostátní výstavy s mezinárodní účastí Brno 2000
(konala se 5.-11. března 2000)
- 2002 - 2005 Klub je za SČF pověřen přípravami úspěšné Evropské výstavy poštovních známek Brno 2005
(konala se 10.-15. května 2005)
- 2004 - spoluúčast na putovní výstavě o díle A. Muchy (Japonsko 2004/2005)
- 2006 - klub uspořádal první Veletržní setkání v areálu brněnského výstaviště
- 2008 - sloučení KF 06-08 s našim klubem - KF A. Muchy se stává nositelem tradic obou nejstarších brněnských klubů. 
- 2009 - na konci léta uspořádal klub z pověření SČF výstavu Premiera Brno 2009. Jednalo se o novou podobu kvalifikační výstavy s minimalizací nákladů.
             Z exponátů bylo vystaveno jen po jedné ploše - hodnoceny byly kompletní exponáty v trezoru. 
- 2012 - sloučení KF06-101 Merkur z našim klubem. Výstava 90 let KF A. Muchy.
- 2013 - propagační výstava Krása motocyklů
- 2014 - navázána spolupráce s filatelisty z Lipska  
- 2015 - jubiljení10. veletržní setkání sběratelů, propagační výstava Pivovarnictví na známkách
- 2016 - oslavy 20. výročí spolupráce s BSV St. Pölten a propag. výstava Rozmanitosti jiřin na zámku v Lysicích
- 2017 - výstavka Květiny na známkách, 40-ti rámová propagační výstava ke 200 letům MZM ve vestibulu Dietrichsteinského paláce
-
2018 - spolupráce na Muzejní noci, klubová expozice v bývalé poštovní stáji u nádražní pošty Brno 2
- 2020/21 - činnost klubu umrtvena protiepidemickými opatřeními

- 2023 - příprava Celostátní výstavy mladých filatelistů s mezinárodní účastí, Mladé Brno 2023
 

Aktivity klubu:

- Spolupráce se Společností památníku Alfonse Muchy v Ivančicích
- Spolupráce s rakouským klubem filatelistů BSV St. Pölten
- Pořádání celostátních filatelistických výměnných schůzek, Veletržního setkání a spolupráce s ČP s.p. region jižní Morava
 

Knihovna klubu filatelistů Alfonse Muchy      
(knihovna se nachází v klubovně na Orlí 30)

Seznam knihovny klubu (v Excellu-stav 7/2021)

Výpůjční řád
Klubu filatelistů Alfonse Muchy KF 06-22 v Brně.

Půjčování po předložení průkazky klubu nebo průkazu totožnosti

Katalogy a nesvázané časopisy na dobu maximálně 15 dnů
Knihy maximálně na dobu 2 měsíců  


Výpůjční doba 
     Středa  10 – 15 hod.; 
     Čtvrtek  16,15 - 17,15 hod.

Poplatky:

  • Členové klubu KF 06-22

Katalogy – 1 kus 10Kč/den
Katalogy – prohlídka v klubovně 5Kč/hod. 
Knihy –  zdarma

  • Ostatní

Katalogy – 1 kus 20Kč/den     
Katalogy – prohlídka v klubovně 10Kč/hod. 
Knihy – za  měsíc 10Kč za kus

 Upomínky – po překročení výpůjční doby bude zaslána

  • I. upomínka e-mailem 50Kč
  • II. upomínka – poplatek 100 Kč
  • Další upomínka bude zaslána 14 dnů po první s poplatkem 200Kč

 Povinnosti vypůjčovatele

  • Pečovat o vypůjčené svazky
  • Při převzetí svazku zkontrolovat stav a úplnost svazku
  • Způsobenou škodu nahradit rovnocenným nepoškozeným výtiskem
  • Vypůjčovatel není oprávněn předávat vypůjčené svazky dalším osobám.

 Platnost od 1. února 2014