Kontrola zásilek v Austrálii - potravinářská a ekologická ochrana

Do Austrálie nepíši často. Nicméně, u příležitosti balonové pošty jsem si jeden dopis poslal i k protinožcům. Týdny plynuly a na dopis jsem pozapomněl. O to více jsem byl překvapen, když se mi po třech měsících vrátil:
a) dopis byl otevřen a zalepen lepící páskou
b) zezadu byla velká žlutočerná nálepka "Opened by Australia Post for inspection by Quarantine" (otevřeno Australskou poštou kvůli provedení kontroly nezávadnosti obsahu)
c) obálka výrazně ztloustla

Po otevření jsem zjistil, že tloušťku způsobily dva letáky, které do obálky přidala Australská pošta.
První leták vysvětluje, že zásilka byla otevřena Australskou poštou, aby Australská karanténní a inspekční služba (AQIS) mohla provést kontrolu obsahu.
Volně přeloženo:
Náš monitorovací proces, který využívá cvičené psy a rentgeny, indikoval, že ve vašem dopise mohou být položky z karanténního seznamu.
Nicméně inspekcí bylo zjištěno, že zásilka tyto položky neobsahuje nebo tyto položky splňují podmínky importu.
Všechny zahraniční zásilky jsou monitorovány. Zásilky, které obsahují položky z karanténního seznamu jsou podrobeny inspekci, aby bylo zjištěno, že nepředstavují riziko pro australské zemědělství a jedinečnou přírodu.
Pro další informaci hledejte v karanténní brožuře, které obsahuje údaje o tom, co smí a nesmí být posíláno do Austrálie. 

Druhý leták je právě ona zmíněná brožura popisující co je a co není možno posílat do Austrálie a jak balit povolené položky (tedy spíše do čeho je nebalit aby nebyly problémy). Popisují se zde i některé svátky a s nimi spojené rizikové položky.

Jak je patrné, jedná se o soustavnou kontrolní činnost zásilek vstupujících na australské území. Já jsem kromě zásilky přepravené balonem z Chrudimi do Heřmanova městce a pokračující do Sydney, získal i pěkný doklad poštovní kontroly zásilek o které jsem dosud nevěděl.
Jen by mně zajímalo, čím ten list čistého papíru složený v obálce zaujal kontrolory natolik, že ji otevírali.

Obrázky pro ilustraci:

Obr. - obálka zepředu Obr. - obálka zezadu Obr. - vložené letáky


J. Punčochář