RŮZNÉ ODKAZY - POŠTOVNICTVÍ
Aktualizace: 15.10.2016

Řadu informací o poštovních úřadech je dnes možné najít na internetu. Někdy se jedná o obsáhlé statě, někdy jen o pár řádků. Na této stránce můžete najít odkaz na drobné informace o řadě poštovních úřadů a další odkazy směřující k různým informacím o poštovnictví.
Název pošty    
Drobné informace o poštách Drobné informace o dalších poštovních úřadech  
Poštovnictví ve studentských pracech

Historický vývoj poštovnictví a ředitelství pošt a telegrafů v Praze po roce 1918 do roku 1935.
Dipl. práce – Bc H. Tomáškové, Univerzita Pardubice

Hotovostní a bezhotovostní platby ve státním podniku Česká pošta
Bakalářská práce – E. Filipová

  Poštovniství – historie, současnost a budoucnost.
Dipl. práce – M. Dalajková, Univerzita Palackého v Olomouci

Budova Poštovního a telegrafního úřadu v Šumperku
Bakalářská diplomová práce, B. Šťastná, MUNI

 

Historický vývoj brněnského poštovnictví (se zaměřením na období 20.století do rozpadu Rakousko - Uherska)
Bakalářská práce, M.Bártová, MUNI

Každodennost poštovních stanic na trase Brno – Hodonín
Magisterská diplomová práce, V. Klíma, MUNI

Pražská potrubní pošta Pražská potrubní pošta

Pražská potrubní pošta

  Stručně o potrubní poště  
Pošta a železnice Pošta a její přeprava po železnici Přeprava zásilek ČP,s.p. po železnici v r. 2005
Ostatní Pošta končí s telegramem Historie a využití holubí pošty
  HISTORIE: Památka na časy poštovních kurýrů Jsou slavkovské známky poštovní známky?
  Historie podniku ČSAD – v první třetině stati propojeno s historií dopravy pošty ČS. Pony Express
  O historii pošty (25.1.2014) - diskuze historik Jan Kramář z PM, bývalý ředitel PM Jan Galuška a historik Milan Hlavačka z UK ČS. polní pošta
  Židovská pošta v Praze  
Něco historické legislativy Poštovní úřad šekový 1918 -  návrh
zpráva k návrhu     zákon     naříz. k zákonu
Interpelace poslance ohledně pošty v Háji (Stolzenhein) - na stránce až dole
  ČSR - Návrh zákona o rozpočtu na rok 1927 – separát  
Z aktuálního dění

Partnerství s Českou poštou – zkušenosti 2011

Lázně Libverda - Oznámení ČP – zrušení pošty a Partner
  Jak obce přicházejí o pošty - Pošta Horšice – zápis k uzavření - 2013